7-Motor İşlevin Kortikal ve
8-Beyin Sapı Tarafından Kontrolü
Prof.Dr.Sacit Karamürsel
Piramidal Traktus (Yol)
Primer Motor Korteks (%30)
Premotor ve Süplemanter motor alanlar (%30)
Somatoduysal alanlar -santral sulkus arkası(%40)
Motor apraksi
Piramidal Yol
•
•
•
•
•
Korteksten çıkar
İnternal kapsül (arka kısım- kaudat ve putamen arası)
Beyin sapı – piramitler
Çaprazlaşır
Lateral kortikospinal traktus
– MS ara bölge ara nöronları
– Az miktarı arka boynuz duysal bağlantı nöronları ve
– Çok azı doğrudan ön boynuz motor nöronlarında sonlanır.
Piramidal Traktus
• %3 ü dev piramidal hücrelerden kaynaklanır
(Betz hücreleri-primer motor korteks)
• Lif çapları 16 mikron
• Hücre 60 mikron çapında
• İleti hızı 70 m/sn (en hızlı motor yol)
• Her kortikospinal traktusta (toplam 1 milyon
lif) yaklaşık 34.000 Betz hücresi var.
• Kalan %97, 4 mikron çaplı, tonik sinyalleri MS
motor alanlarına götürür.
Motor Korteksin diğer yolları
• Betz hücreleri -> kısa kontrlateraller tekrar
kortekse döner. Eksitatör sinyaller keskinleşir.
• Çok sayıda lif motor korteksten Kaudat
nükleus ve putamene gider. Oradan beyin sapı
ve omuriliğe->Postüral kas kontraksiyonlarını
düzenler.
• Bir kısım lif kırmızı nükleusa gider.->
rubrospinal yolu yapar.
Motor Korteksin diğer yolları
• Bir kısım motor lif beyin sapında
– Retiküler madde ve (retikülospinal yol)
– Vestibüler çekirdeğe gider. (vestibülospinal yol)
• Retiküloserebellar ve vestibüloserebellar traktus.
• Çok sayıda lif pons çekirdeklerinde sonlanır.
(pontoserebellar yol)
• Bazı kollateraller inferior oliv çekirdekte
sonlanır.-> olivoserebellar yolu yapar.
• Böylece kortikospinal yoldan omuriliğe her
emir gönderildiğinde:
– Bazal gangliyonlar
– Beyin sapı
– Serebellum
Güçlü motor sinyaller almış olur.
Motor Kortekse gelen lifler
• Komşu korteks bölgelerinden.
– Parietal korteks Somatoduysal alan
– Komşu ön Frontal korteks alanları
– Görme ve işitme korteksi
• Diğer hemisferden korpus kallosum ile gelen lifler
• Talamus ventrobazal kompleksinden gelen lifler (dokunma,
eklem, kas bilgileri)
• Talamus ventrolateral, ventroanterior traktusları – serebellum
ve bazal gangliyonlardan sinyal alırlar.
• Talamus intralaminar çekirdeklerinden lifler. Motor korteksin
genel eksitabilite düzeyini belirler.
Ektrapiramidal sistem
•
•
•
•
•
Bazal gangliyonlar
Retiküler formasyon
Beyin sapı
Vestibüler çekirdek
Kırmızı nükleus
İstemli Hareket
• Dinamik
– Büyük nöronlar, hızlı-kısa süreli, hareketi başlatır.
• Statik sinyaller.
– Uzun süreli, tonusu sağlar.
Hasarlar
• Motor korteks ya da kortikospinal yol
• Stroke – felç
• Primer motor alan
• Paralizi, ince hareketlerin kaybı
• Komşu motor alanların hasarı
• Spastisite
2012-2013 Dönemi dersleri sonu.
Bundan sonraki bölümler diğer öğretim
üyeleri tarafından anlatılacaktır.
Download

Motor İşlevin Kortikal ve Beyin Sapı Tarafından Kontrolu