Türk Nöroşirurji Derneği
Temel Nöroşirurji Kursları
Dönem 4, 1. Kurs
Program
Temel Nöroşirurji Kursları
Program
Türk Nöroşirurji Derneği
16 Mart 2016, Çarşamba
OTELE GİRİŞ
16:00– 18:00 OTURUM
Başkan: Selçuk Palaoğlu
GİRİŞ
Ÿ Nöroonkolojik cerrahi; Beyin: Genel kavramlar, hasta takip sınıflamalar ve giriş. 10 Dk.,
Nezih Oktar
Ÿ Nöroonkolojik cerrahi; Omurga ve Omurilik: Genel kavramlar, Sınıflama ve evrelendirme: 10 Dk.,
Erkan Kaptanoğlu
Ÿ Beyin tümörlerinin patogenezi. 10 Dk.,
Selçuk Peker
Ÿ Çocukluk çağı beyin tümörlerinin erişkinlerden farkları. 10 Dk.
Saffet Mutluer
Ÿ Moleküler biyoloji. 10 Dk.
Koray Özduman
Ÿ Ailevi tümör sendromları. 10 Dk.
Ali Kafadar
Ÿ Pseudotumor serebri. 10 Dk.
Suat Öktem
Ÿ İnterak f Soru 1
Ÿ İnterak f Soru 2
19:00 Açılış Konuşmaları
HOŞ GELDİN KOKTEYLİ
AKŞAM YEMEĞİ
17 Mart 2016, Perşembe
08:00-10:00 OTURUM Başkan: Cengiz Çokluk
PERİFERİK SİNİR TÜMÖRLERİ
Ÿ Periferik sinir tümörleri: Radyoloji: Radyolojik anatomi, Radyolojik değerlendirme, Radyolojik Sınıflandırma.
10 Dk.
Turgut Talı
Ÿ Periferik sinir tümörleri: Patoloji: Tanıda Temel teknikler, İleri/Özel teknikler, Sınıflandırma, Tümör özellikleri,
Moleküler biyolojik özellikler. 10 Dk.
Özlem Yapıcıer
Ÿ Periferik sinir tümörleri: Klinik: Kanıta dayalı p bilgisi ve kabul edilmiş temel bilgi, epidemiyoloji, en çok
kullanılan ve evrensel olarak kabul edilen sınıflamalar, klinik bilgi, doğal seyir, tanı koyma, Tanı algoritmaları,
ayırıcı tanı. 10 Dk.,
Derya Burcu Hazer
PERİFERİK SİNİR TÜMÖRLERİ YÖNETİMİ
Ÿ Periferik sinir tümörleri Yöne m: Kanıta dayalı p bilgisi, Tedavi endikasyonları, Kontrendikasyonlar, Tedavi
Algoritmaları, Tedavi, Cerrahide ne yapalım?, Neyi ameliyat etmeyelim? Postop izlem, İyileşme, Taburcu
önerileri, Prognoz. 10 Dk.
Derya Burcu Hazer
OMURGA TÜMÖRLERİ
Ÿ Omurga Tümörleri: Radyoloji: Radyolojik anatomi, Radyolojik değerlendirme, Radyolojik Sınıflandırma. 10 Dk.
Turgut Talı
Ÿ Omurga Tümörleri: Patoloji: Tanıda Temel teknikler, İleri/Özel teknikler, Sınıflandırma, Tümör özellikleri,
Moleküler biyolojik özellikler. 10 Dk.
Temel Nöroşirurji Kursları
Program
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Türk Nöroşirurji Derneği
Özlem Yapıcıer
Omurga Tümörleri: Omurganın Primer benign tümörleri: Sınıflama, epidemiyoloji, klinik bilgi, doğal seyir,
ayırıcı tanı, tanı koyma. 10 Dk.
Süleyman ÇAYLI
Omurga Tümörleri: Omurganın Primer malign tümörleri: Sınıflama, epidemiyoloji, klinik bilgi, doğal seyir,
ayırıcı tanı. 10 Dk.
Uygur Er
Omurga Tümörleri: Omurganın metasta k tümörleri: Sınıflama, epidemiyoloji, klinik bilgi, doğal seyir, ayırıcı
tanı. 10 Dk.
Melih Bozkurt
Omurga Tümörleri: Notokordal tümörler: Omurga kordomaları. 10 Dk.
Erdal Coşkun
İnterak f Soru 1
İnterak f Soru 2
10:00-10:30 KAHVE ARASI
10:30-12:30 OTURUM Başkan: Suat Öktem
OMURGA TÜMÖRLERİ YÖNETİMİ
Ÿ Omurga Tümörleri: Primer benign omurga tümörlerinin yöne mi: Kanıta dayalı p bilgisi, Tedavi
endikasyonları, Kontrendikasyonlar, Tedavi Algoritmaları, Tedavi, Cerrahide ne yapalım?, Neyi ameliyat
etmeyelim? Postop izlem, İyileşme, Taburcu önerileri, Prognoz. 15 Dk.
Süleyman ÇAYLI
Ÿ Omurga Tümörleri: Primer Malign omurga tümörlerinin yöne mi: Kanıta dayalı p bilgisi, Tedavi
endikasyonları, Kontrendikasyonlar, Tedavi Algoritmaları, Tedavi, Cerrahide ne yapalım?, Neyi ameliyat
etmeyelim? Postop izlem, İyileşme, Taburcu önerileri, Prognoz. 15 Dk.
A lla Akbay
Ÿ Omurga Tümörleri: Metasta k omurga tümörlerinin yöne mi: Kanıta dayalı p bilgisi, Tedavi endikasyonları,
Kontrendikasyonlar, Tedavi Algoritmaları, Tedavi, Cerrahide ne yapalım?, Neyi ameliyat etmeyelim? Postop
izlem, İyileşme, Taburcu önerileri, Prognoz. 15 Dk.
Erkan Kaptanoğlu
Ÿ Omurga Tümörleri: Omurga kordomaları yöne mi: Kanıta dayalı p bilgisi, Tedavi endikasyonları,
Kontrendikasyonlar, Tedavi Algoritmaları, Tedavi, Cerrahide ne yapalım?, Neyi ameliyat etmeyelim? Postop
izlem, İyileşme, Taburcu önerileri, Prognoz. 15 Dk.
Suat Canbay
Ÿ Omurga Tümörleri: Preopera f embolizasyon: Ne zaman? Hangi Patolojilere. 15 Dk.
Suat Canbay
Ÿ Omurga Tümörleri: Ne zaman enstrümantasyon? . 15 Dk.
Erkan Kaptanoğlu
Ÿ İnterak f Soru 1
Ÿ İnterak f Soru 2
12:30-13:30 ÖĞLEN YEMEĞİ
13:30-15:30 OTURUM Başkan: Selçuk Peker
OMURİLİK TÜMÖRLERİ
Ÿ Omurilik Tümörleri: Radyoloji: Radyolojik anatomi, Radyolojik değerlendirme, Radyolojik Sınıflandırma. 10
Dk.
Turgut Talı
Ÿ Omurilik Tümörleri: Patoloji: Tanıda Temel teknikler, İleri/Özel teknikler, Sınıflandırma, Tümör özellikleri,
Moleküler biyolojik özellikler. 10 Dk.
Özlem Yapıcıer
Ÿ Omurilik Tümörleri: İntradural ekstramedüller tümörler: Anatomi, Sınıflama ve patoloji, Epidemiyoloji, klinik
bilgi, doğal seyir, ayırıcı tanı, tanı. 10 Dk.
Temel Nöroşirurji Kursları
Program
Türk Nöroşirurji Derneği
Uygur Er
Omurilik Tümörleri: İntradural intramedüller tümörler: Anatomi, Sınıflama ve patoloji, Epidemiyoloji, klinik
bilgi, doğal seyir, ayırıcı tanı, tanı. 10 Dk.
Hakan Sabuncuoğlu
OMURİLİK TÜMÖRLERİ YÖNETİM
Ÿ Omurilik Tümörleri: İntradural ekstramedüller tümörlerin yöne mi: Kanıta dayalı p bilgisi, Tedavi
endikasyonları, Kontrendikasyonlar, Tedavi Algoritmaları, Tedavi, Cerrahide ne yapalım?, Neyi ameliyat
etmeyelim? Postop izlem, İyileşme, Taburcu önerileri, Prognoz. 15 Dk.
Erdal Coşkun
Ÿ Omurilik Tümörleri: İntradural intramedüller tümörlerin yöne mi: Kanıta dayalı p bilgisi, Tedavi
endikasyonları, Kontrendikasyonlar, Tedavi Algoritmaları, Tedavi, Cerrahide ne yapalım?, Neyi ameliyat
etmeyelim? Postop izlem, İyileşme, Taburcu önerileri, Prognoz. 15 Dk.
Selçuk Palaoğlu
Ÿ Omurilik Tümörleri: Schwannoma – Nörofibroma, Servikal schwannoma, Dev sakral schwannoma Yöne mi:
Kanıta dayalı p bilgisi, Tedavi endikasyonları, kontrendikasyonlar, Tedavi Algoritmaları, Tedavi, Cerrahide ne
yapalım?, Neyi ameliyat etmeyelim? Postop izlem, İyileşme, Taburcu önerileri, Prognoz. 10 Dk.,
Melih Bozkurt
Ÿ Omurilik Tümörleri: Meningioma Yöne mi: Kanıta dayalı p bilgisi, Tedavi endikasyonları, Kontrendikasyonlar,
Tedavi Algoritmaları, Tedavi, Cerrahide ne yapalım?, Neyi ameliyat etmeyelim? Postop izlem, İyileşme,
Taburcu önerileri, Prognoz. 10 Dk.
A lla Akbay
Ÿ İnterak f Soru 1
Ÿ İnterak f Soru 2
Ÿ
15:30-16:00 Kahve Arası
16:00-18:00 OTURUM Başkan: Selçuk Palaoğlu
OMURGA OMURİLİK TÜMÖRLERİ KOMPLİKASYON, BİLGİLENDİRME ve DENEYİM
Ÿ Omurga ve Omurilik tümörü cerrahisi komplikasyonları ve yöne mi: 15 Dk.
Süleyman Çaylı
Ÿ Panel: Beyin ve Sinir Cerrahisinde her evrede hasta bilgilendirmesi ve Onam: 45 Dk.
Erdal Kalkan, Tayfun Balım
OMURGA OMURİLİK TÜMÖRLERİ DENEYİM.
Ÿ Soru-Yanıtlı Oturum: 60 Dk.
Erdal Coşkun, Suat Canbay, Erkan Kaptanoğlu, A lla Akbay, Süleyman Çaylı, Erdal Kalkan, Tayfun Balım
AKŞAM YEMEĞİ
FAKÜLTE YEMEĞİ
18 Mart 2016, Cuma
8:00-10:00 OTURUM Başkan: Nezih Oktar
BEYİN TÜMÖRLERİ
Ÿ Hemisfer tümörleri: Düşük evreli glial tümörler, Yüksek evreli glial tümörler: Radyoloji: Radyolojik anatomi,
Radyolojik değerlendirme, Radyolojik Sınıflandırma. 10 Dk.
Turgut Talı
Ÿ Hemisfer tümörleri: Düşük evreli glial tümörler, Yüksek evreli glial tümörler: Patoloji: Tanıda Temel
teknikler, İleri/Özel teknikler, Sınıflandırma, Tümör özellikleri, Moleküler biyolojik özellikler . 10 Dk.
Özlem Yapıcıer
Ÿ Düşük evreli glial tümörler: Anatomi, Sınıflama, Epidemiyoloji, klinik bilgi, doğal seyir, ayırıcı tanı, tanı. 10
Dk.,
Koray Özduman
Temel Nöroşirurji Kursları
Program
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Türk Nöroşirurji Derneği
Yüksek evreli glial tümörler: Anatomi, Sınıflama, Epidemiyoloji, klinik bilgi, doğal seyir, ayırıcı tanı, tanı. 10
Dk., Nöroonkolojik cerrahi; Genel kavramlar, hasta takip sınıflamalar ve giriş. 10 Dk.
Nezih Oktar
Metasta k tümörler: Radyoloji: Radyolojik anatomi, Radyolojik değerlendirme, Radyolojik Sınıflandırma. 10
Dk.,
Turgut Talı
Metasta k tümörler: Patoloji: Tanıda Temel teknikler, İleri/Özel teknikler, Sınıflandırma, Tümör özellikleri,
Moleküler biyolojik özellikler. 10 Dk.
Özlem Yapıcıer
Metasta k tümörler: Anatomi, Sınıflama, Epidemiyoloji, klinik bilgi, doğal seyir, ayırıcı tanı, tanı. 10 Dk.,
Yurdal Serarslan
Konveksite ve kaide tümörleri Meningeal tümörler (Meningioma, Hemangioperisitoma) vd: Radyoloji:
Radyoloji: Radyolojik anatomi, Radyolojik değerlendirme, Radyolojik Sınıflandırma. 10 Dk.
Turgut Talı
Konveksite ve kaide tümörleri Meningeal tümörler (Meningioma, Hemangioperisitoma) vd: Patoloji: Tanıda
Temel teknikler, İleri/Özel teknikler, Sınıflandırma, Tümör özellikleri, Moleküler biyolojik özellikler. 10 Dk.,
Özlem Yapıcıer
Konveksite ve kaide tümörleri Meningeal tümörler (Meningioma, Hemangioperisitoma) vd: Anatomi,
Sınıflama, Epidemiyoloji, klinik bilgi, doğal seyir, ayırıcı tanı, tanı. 10 Dk.
Necme n Pamir
İnterak f Soru 1
İnterak f Soru 2
10:00-10:30 KAHVE ARASI
10:30-12:30 OTURUM Başkan: Hakan Sabuncuoğlu
BEYİN TÜMÖRLERİ
Ÿ Sellar ve parasellar tümörler, Hipofiz adenomları, Kraniofaringioma vd: Radyoloji: Radyoloji: Radyolojik
anatomi, Radyolojik değerlendirme, Radyolojik Sınıflandırma. 10 Dk.
Turgut Talı
Ÿ Sellar ve parasellar tümörler, Hipofiz adenomları, Kraniofaringioma vd: Patoloji: Tanıda Temel teknikler,
İleri/Özel teknikler, Sınıflandırma, Tümör özellikleri, Moleküler biyolojik özellikler. 10 Dk., Özlem Yapıcıer
Ÿ Sellar ve parasellar tümörler, Hipofiz adenomları, Kraniofaringioma vd: Anatomi, Sınıflama, Epidemiyoloji,
klinik bilgi, doğal seyir, ayırıcı tanı, tanı. 10 Dk.
Nurperi Gazioğlu
Ÿ Sellar Parasellar tümörler endokrinolojik değerlendirme. 10 Dk.
Nurperi Gazioğlu
Ÿ Intraventriküler tümörler (Lateral ve III. Ventrikül), epandimomalar, koroid pleksüs vd, Periventriküler, pineal
bölge tümörleri: Radyoloji: Radyoloji: Radyolojik anatomi, Radyolojik değerlendirme, Radyolojik
Sınıflandırma. 10 Dk.
Turgut Talı
Ÿ Intraventriküler tümörler (Lateral ve III. Ventrikül), epandimomalar, koroid pleksüs vd, Periventriküler, pineal
bölge tümörleri: Patoloji: Tanıda Temel teknikler, İleri/Özel teknikler, Sınıflandırma, Tümör özellikleri,
Moleküler biyolojik özellikler. 10 Dk.
Özlem Yapıcıer
Ÿ Intraventriküler tümörler (Lateral ve III. Ventrikül), epandimomalar, koroid pleksüs vd, Periventriküler, pineal
bölge tümörleri: Anatomi, Sınıflama, Epidemiyoloji, klinik bilgi, doğal seyir, ayırıcı tanı, tanı. 10 Dk.
Ali Kafadar
Ÿ Posterior fossa tümörleri, embriyolojik tümörler ( Medulloblastom, PNET, ATRT), 4. Ventrikül içi tümörler:
Radyoloji: Radyoloji: Radyolojik anatomi, Radyolojik değerlendirme, Radyolojik Sınıflandırma. 10 Dk.
Turgut Talı
Ÿ Posterior fossa tümörleri, embriyolojik tümörler ( Medulloblastom, PNET, ATRT), 4. Ventrikül içi tümörler:
Patoloji: Tanıda Temel teknikler, İleri/Özel teknikler, Sınıflandırma, Tümör özellikleri, Moleküler biyolojik
Temel Nöroşirurji Kursları
Program
Türk Nöroşirurji Derneği
özellikler. 10 Dk.
Özlem Yapıcıer
Ÿ Posterior fossa tümörleri, embriyolojik tümörler ( Medulloblastom, PNET, ATRT), 4. Ventrikül içi tümörler:
Anatomi, Sınıflama, Epidemiyoloji, klinik bilgi, doğal seyir, ayırıcı tanı, tanı. 10 Dk.
Suat Öktem
Ÿ İnterak f Soru 1
Ÿ İnterak f Soru 2
12:30-13:30 ÖĞLEN YEMEĞİ
13:30-15:30 OTURUM Başkan: Hayri Kertmen
BEYİN TÜMÖRLERİ
Ÿ Beyinsapı tümörleri: Radyoloji: Radyoloji: Radyolojik anatomi, Radyolojik değerlendirme, Radyolojik
Sınıflandırma. 10 Dk.
Turgut Talı
Ÿ Beyinsapı tümörleri: Patoloji: Tanıda Temel teknikler, İleri/Özel teknikler, Sınıflandırma, Tümör özellikleri,
Moleküler biyolojik özellikler. 10 Dk.
Özlem Yapıcıer
Ÿ Beyinsapı tümörleri: Anatomi, Sınıflama, Epidemiyoloji, klinik bilgi, doğal seyir, ayırıcı tanı, tanı. 10 Dk.
Hakan Tuna
Ÿ Pontoserebellar açı tümörleri: Radyoloji: Radyolojik anatomi, Radyolojik değerlendirme, Radyolojik
Sınıflandırma. 10 Dk.
Turgut Talı
Ÿ Pontoserebellar açı tümörleri: Patoloji: Tanıda Temel teknikler, İleri/Özel teknikler, Sınıflandırma, Tümör
özellikleri, Moleküler biyolojik özellikler. 10 Dk.
Özlem Yapıcıer
Ÿ Pontoserebellar açı tümörleri: Anatomi, Sınıflama, Epidemiyoloji, klinik bilgi, doğal seyir, ayırıcı tanı, tanı. 10
Dk.
Nur Al nörs
Ÿ Orbita tümörleri: Radyoloji: Radyoloji: Radyolojik anatomi, Radyolojik değerlendirme, Radyolojik
Sınıflandırma. 10 Dk.
Turgut Talı
Ÿ Orbita tümörleri: Patoloji: Tanıda Temel teknikler, İleri/Özel teknikler, Sınıflandırma, Tümör özellikleri,
Moleküler biyolojik özellikler. 10 Dk.
Özlem Yapıcıer
Ÿ Orbita tümörleri: Anatomi, Sınıflama, Epidemiyoloji, klinik bilgi, doğal seyir, ayırıcı tanı, tanı. 10 Dk.
Yurdal Serarslan
Ÿ Nöroonkolojide radyasyon tedavileri: Radyocerrahi, Radyoterapi: . 10 Dk.
Selçuk Peker
Ÿ İnterak f Soru 1
Ÿ İnterak f Soru 2
15:30-16:00 KAHVE ARASI
16:00-18:00 OTURUM Başkan: Necme n Pamir
BEYİN TÜMÖRLERİ KOMPLİKASYON
Ÿ Beyin tümörleri cerrahisi komplikasyonları ve yöne mi: 15 Dk.
Selçuk Peker
BEYİN TÜMÖRLERİ DENEYİM
Nur Al nörs, Saffet Mutluer, Nezih Oktar, Nejat Akalan, Nurperi Gazioğlu
20:00 GALA YEMEĞİ
Temel Nöroşirurji Kursları
Program
Türk Nöroşirurji Derneği
19 Mart 2016, Cumartesi
8:00-10:00 OTURUM Başkan: Derya Burcu Hazer
BEYİN TÜMÖRLERİ YÖNETİMİ
Ÿ Acil nöroonkolojik cerrahi. 15 Dk.
Selçuk Peker
Ÿ Nöroonkolojik cerrahi ve yoğun bakım, Beyin ödemi ve tedavisi. 15 Dk.
Ali Kafadar
Ÿ Pediatrik nöroonkoloji yöne mi: Kanıta dayalı p bilgisi, Tedavi endikasyonları, Kontrendikasyonlar, Tedavi
Algoritmaları, Tedavi, Cerrahide ne yapalım?, Neyi ameliyat etmeyelim? Postop izlem, İyileşme, Taburcu
önerileri, Prognoz. 15 Dk.
Saffet Mutluer
Ÿ Düşük dereceli glial tümörler yöne mi: Kanıta dayalı p bilgisi, Tedavi endikasyonları, Kontrendikasyonlar,
Tedavi Algoritmaları, Tedavi, Cerrahide ne yapalım?, Neyi ameliyat etmeyelim? Postop izlem, İyileşme,
Taburcu önerileri, Prognoz. 15 Dk.
Koray Özduman
Ÿ Yüksek dereceli glial tümörler yöne mi: Kanıta dayalı p bilgisi, Tedavi endikasyonları, Kontrendikasyonlar,
Tedavi Algoritmaları, Tedavi, Cerrahide ne yapalım?, Neyi ameliyat etmeyelim? Postop izlem, İyileşme,
Taburcu önerileri, Prognoz. 15 Dk.
Nezih Oktar
Ÿ İnterak f Soru 1
Ÿ İnterak f Soru 2
10:00-10:30 KAHVE ARASI
10:30-12:30 OTURUM Başkan: Melih Bozkurt
BEYİN TÜMÖRLERİ YÖNETİM
Ÿ Metasta k tümörler yöne mi: Kanıta dayalı p bilgisi, Tedavi endikasyonları, Kontrendikasyonlar, Tedavi
Algoritmaları, Tedavi, Cerrahide ne yapalım?, Neyi ameliyat etmeyelim? Postop izlem, İyileşme, Taburcu
önerileri, Prognoz. 15 Dk.
Nur Al nörs
Ÿ Konveksite ve kaide tümörleri yöne mi: Kanıta dayalı p bilgisi, Tedavi endikasyonları, Kontrendikasyonlar,
Tedavi Algoritmaları, Tedavi, Cerrahide ne yapalım?, Neyi ameliyat etmeyelim? Postop izlem, İyileşme,
Taburcu önerileri, Prognoz. 15 Dk.
Necme n Pamir
Ÿ Hipofiz adenomları Yöne mi: Kanıta dayalı p bilgisi, Tedavi endikasyonları, Kontrendikasyonlar, Tedavi
Algoritmaları, Tedavi, Cerrahide ne yapalım?, Neyi ameliyat etmeyelim? Postop izlem, İyileşme, Taburcu
önerileri, Prognoz. 15 Dk.
Nurperi Gazioğlu
Ÿ Kraniofaringioma Yöne mi: Kanıta dayalı p bilgisi, Tedavi endikasyonları, Kontrendikasyonlar, Tedavi
Algoritmaları, Tedavi, Cerrahide ne yapalım?, Neyi ameliyat etmeyelim? Postop izlem, İyileşme, Taburcu
önerileri, Prognoz. 15 Dk.
Nejat Akalan
Ÿ Sellar Parasellar tümörler endokrinolojik yöne m. 15 Dk.
Selçuk Peker
Ÿ Intraventriküler tümörler (Lateral ve III. Ventrikül) yöne mi: Kanıta dayalı p bilgisi, Tedavi endikasyonları,
Kontrendikasyonlar, Tedavi Algoritmaları, Tedavi, Cerrahide ne yapalım?, Neyi ameliyat etmeyelim? Postop
izlem, İyileşme, Taburcu önerileri, Prognoz. 15 Dk.
Talat Kırış
Ÿ Kraniyum Tümörleri: Tanı ve tedavi: 15 Dk.
Ali Kafadar
Ÿ İnterak f Soru 1
Ÿ İnterak f Soru 2
Temel Nöroşirurji Kursları
Program
Türk Nöroşirurji Derneği
12:30-13:30 ÖĞLEN YEMEĞİ
13:30-15:30 OTURUM Başkan: Uygur Er
BEYİN TÜMÖRLERİ YÖNETİM
Ÿ Pineal bölge tümörleri yöne mi: Kanıta dayalı p bilgisi, Tedavi endikasyonları, Kontrendikasyonlar, Tedavi
Algoritmaları, Tedavi, Cerrahide ne yapalım?, Neyi ameliyat etmeyelim? Postop izlem, İyileşme, Taburcu
önerileri, Prognoz. 15 Dk.
Hayri Kertmen
Ÿ Posterior fossa tümörleri yöne mi: Kanıta dayalı p bilgisi, Tedavi endikasyonları, Kontrendikasyonlar, Tedavi
Algoritmaları, Tedavi, Cerrahide ne yapalım?, Neyi ameliyat etmeyelim? Postop izlem, İyileşme, Taburcu
önerileri, Prognoz. 15 Dk.
Nejat Akalan
Ÿ Embriyolojik tümörler ( Medulloblastom, PNET, ATRT) yöne mi: Kanıta dayalı p bilgisi, Tedavi endikasyonları,
Kontrendikasyonlar, Tedavi Algoritmaları, Tedavi, Cerrahide ne yapalım?, Neyi ameliyat etmeyelim? Postop
izlem, İyileşme, Taburcu önerileri, Prognoz. 15 Dk.
Hakan Karabağlı
Ÿ Epandimomalar yöne mi: Kanıta dayalı p bilgisi, Tedavi endikasyonları, Kontrendikasyonlar, Tedavi
Algoritmaları, Tedavi, Cerrahide ne yapalım?, Neyi ameliyat etmeyelim? Postop izlem, İyileşme, Taburcu
önerileri, Prognoz. 15 Dk.
Hakan Karabağlı
Ÿ Beyinsapı tümörleri yöne mi: Kanıta dayalı p bilgisi, Tedavi endikasyonları, Kontrendikasyonlar, Tedavi
Algoritmaları, Tedavi, Cerrahide ne yapalım?, Neyi ameliyat etmeyelim? Postop izlem, İyileşme, Taburcu
önerileri, Prognoz. 15 Dk.
Nejat Akalan
Ÿ Pontoserebellar açı tümörleri yöne mi: Kanıta dayalı p bilgisi, Tedavi endikasyonları, Kontrendikasyonlar,
Tedavi Algoritmaları, Tedavi, Cerrahide ne yapalım?, Neyi ameliyat etmeyelim? Postop izlem, İyileşme,
Taburcu önerileri, Prognoz. 15 Dk.
Hakan Tuna
Ÿ Orbita tümörleri yöne mi: Kanıta dayalı p bilgisi, Tedavi endikasyonları, Kontrendikasyonlar, Tedavi
Algoritmaları, Tedavi, Cerrahide ne yapalım?, Neyi ameliyat etmeyelim? Postop izlem, İyileşme, Taburcu
önerileri, Prognoz. 15 Dk.
Cengiz Çokluk
Ÿ İnterak f Soru 1
Ÿ İnterak f Soru 2
15:30-16:00 KAHVE ARASI
16:00-18:00 OTURUM Başkan: Ali Kafadar
KRİZ! MALPRAKTİS ve HUKUK: Panel: 120 Dk.
Erdal Kalkan, Tayfun Balım
Ÿ Hasta ve yakınları ile konuşma
Ÿ Beyin ve Sinir Cerrahisi açısından Komplikasyon nedir? Malprak s nedir? Soru-Yanıt interak f
Ÿ Dava açıldı! Ne yapalım? Tar şmalı Oturum
20 Mart 2016, Pazar
OTELDEN AYRILIŞ
Download

Temel Nöroşirurji Kursları Dönem 4, 1. Kurs