1
TÜBİTAK TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER /
MİMARLIK
(Aşağıdaki dokümanların tam metinlerine ulaşmak için;
1. http://uvt.ulakbim.gov.tr/uvt/ adresini ekrana getirmek;
2. Ekranda TÜBİTAK Destekli Projeler Veri Tabanı’nı işaretlemek daha sonra “Veri tabanı seç ve tara”yı
tıklamak;
3. Gelen tabloda;
KONU’yu seçmek ve başlığı yazıp sorgulatmak gerekir).
BAŞLIK’ı seçmek ve başlığı yazıp sorgulatmak gerekir).
ANAHTAR KELİMELER’İ seçmek ve başlığı yazıp sorgulatmak gerekir).
-------------------------------------------------------------------------------------------KONU aramasına göre (desteklenen) Mimarlık Araştırma Projeleri (52 adet):
Sıra Numarası: 1/52
Veri Tabanı Adı:TÜBİTAK Destekli Projeler Veri Tabanı
Proje Yer Numarası:
2010-689
2
Orijinal Başlık: Mimarlık eğitiminde cephe/yüzey tartışmaları ekseninde tasarım/yapım stüdyosu
ortamlarının güncellenmesi stratejileri
Kaynak: TÜBİTAK MAG Proje 108M606, 2010: 1-306
Yazar Adı:
ÇAĞLAR, Nur; GÜLTEK, Mediha
[Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
Sıra Numarası: 2/52
Veri Tabanı Adı:TÜBİTAK Destekli Projeler Veri Tabanı
Proje Yer Numarası:
2007-651
Orijinal Başlık: Kaunos tiyatrosu proskenionu kazı, restitüsyon ve kısmı rekonstrüksiyon projesi
Kaynak: TÜBİTAK SBB Proje 106K204, 2007: 1-18, Ek
Yazar Adı:
VARKIVANÇ, Burhan; AKERDEM, Serdar; KAN, M. Hamdi; YILDIRIM, Nazlı
[Ayrıntılı Kayıt] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
Sıra Numarası: 3/52
Veri Tabanı Adı:TÜBİTAK Destekli Projeler Veri Tabanı
Proje Yer Numarası:
2006-598
Orijinal Başlık: Rize ili çamlıhemşin ilçesinde doğal ve beşeri kaynakların belirlenmesi ve arazi
kullanım kararlarının geliştirilmesi
Kaynak: TÜBİTAK SOBAG Proje 102K025, 2006: 1-355
Yazar Adı:
ÖZÇAĞLAR, Ali; ÖZGÜR, E. Murat; AKPINAR, Nevin; SOMUNCU, Mehmet; KARADENİZ,
Nilgün; ÇABUK, Nilay; KENDİR, Hayrettin; BAYAR, Rüya; YILMAZ, Mutlu; YÜCEŞAHİN, M. Murat;
YAVAN, Nuri
[Ayrıntılı Kayıt] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
Sıra Numarası: 4/52
Veri Tabanı Adı:TÜBİTAK Destekli Projeler Veri Tabanı
Proje Yer Numarası:
2004-623
Orijinal Başlık: Knidos liman caddesi'nin kazısı ve kent planında cadde sisteminin araştırılması
3
Kaynak: TÜBİTAK SBB Proje 101K088, 2004: 1-16
Yazar Adı:
ÖZGAN, Ramazan; ÖZGAN, Christine; MERT, İ. Hakan
[Ayrıntılı Kayıt] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
Sıra Numarası: 5/52
Veri Tabanı Adı:TÜBİTAK Destekli Projeler Veri Tabanı
Proje Yer Numarası:
2003-117
Orijinal Başlık: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde çatıların ısıl davranışları
Kaynak: TÜBİTAK İNTAG Proje No. 237;1001020, 2002: 1-74
Yazar Adı:
ÖZDENİZ, Mesut B.
[Ayrıntılı Kayıt] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
Sıra Numarası: 6/52
Veri Tabanı Adı:TÜBİTAK Destekli Projeler Veri Tabanı
Proje Yer Numarası:
2002-114
Orijinal Başlık: Gediz ve Küçük Menderes grabenlerindeki antik kentlerde tarihsel deprem
hasarlarırnın araştırılması ve incelenmesi
Kaynak: TÜBİTAK YDABÇAG Proje No. l99Y098, 2002: 1-38
Yazar Adı:
ALTUNEL, Erhan; AYKUT, Barka; AKYÜZ, Serdar
[Ayrıntılı Kayıt] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
Sıra Numarası: 7/52
Veri Tabanı Adı:TÜBİTAK Destekli Projeler Veri Tabanı
Proje Yer Numarası:
2000-68
Orijinal Başlık: Kirişsiz döşemelerde zımbalama donatısı
Kaynak: TÜBİTAK İNTAG Proje No. 550 (197I008), 2000: 73
Yazar Adı:
ÇITIPITIOĞLU, Ergin; TANKUT, Tuğrul; ALTIN, Sinan
[Ayrıntılı Kayıt] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
4
Sıra Numarası: 8/52
Veri Tabanı Adı:TÜBİTAK Destekli Projeler Veri Tabanı
Proje Yer Numarası:
2001-176
Orijinal Başlık: Yapı elemanlarının birleşimlerinde ısı ve nem ile ilgili optimum performans
gösterecek seçeneklerin geliştirilmesi
Kaynak: TÜBİTAK İNTAG Proje No. 234;199I001, 2000: 1c.
Yazar Adı:
ÖZKAN, Ertan; ALTUN, M.Cem
[Ayrıntılı Kayıt] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
Sıra Numarası: 9/52
Veri Tabanı Adı:TÜBİTAK Destekli Projeler Veri Tabanı
Proje Yer Numarası:
2000-69
Orijinal Başlık: Tünel kalıp teknikleri ile üretilen toplu konutlarda problem alanlarının saptanması
Kaynak: TÜBİTAK İNTAG Proje No. 232 (197I014), 1999: 159
Yazar Adı:
UTKUTUĞ, Ziya; UTKUTUĞ, Gönül; GÜLTEKİN, Tanju; ÇELEBİ, Gülser; DEMİREL, Füsun;
KURTAY, Cüneyt; EROL, Müjde İmren; ULUKAVAK, Gülsu
[Ayrıntılı Kayıt] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
Sıra Numarası: 10/52
Veri Tabanı Adı:TÜBİTAK Destekli Projeler Veri Tabanı
Proje Yer Numarası:
2000-95
Orijinal Başlık: Yapı elemanlarında seçenek üretimi ve değerlendirilmesi
Kaynak: TÜBİTAK İNTAG Proje No. 108 (197I010), 1999: 57
Yazar Adı:
AYGÜN, Murat; ÇETİNER, İkbal; GÖÇER, Caner
[Ayrıntılı Kayıt] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
Sıra Numarası: 11/52
5
Veri Tabanı Adı:TÜBİTAK Destekli Projeler Veri Tabanı
Proje Yer Numarası:
1997-109
Orijinal Başlık: Ekolojik tasarım: GAP Bölgesinde toplu konut yerleşmeleri için ilkeler
Kaynak: TÜBİTAK İNTAG Proje No. 412, 1998: 1-136
Yazar Adı:
KARAMAN, Aykut; ÖZAYDIN, Gülşen; ÖKTEM, Binnur
[Ayrıntılı Kayıt] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
Sıra Numarası: 12/52
Veri Tabanı Adı:TÜBİTAK Destekli Projeler Veri Tabanı
Proje Yer Numarası:
1997-135
Orijinal Başlık: Perlitli akustik plakaların nemli ortamlardaki davranışları
Kaynak: TÜBİTAK İNTAG Proje No. 630, 1998: 1-66
Yazar Adı:
ÖZDENİZ, Mesut B.; YILMAZER, Cengiz; YILMAZER, Semiha
[Ayrıntılı Kayıt] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
Sıra Numarası: 13/52
Veri Tabanı Adı:TÜBİTAK Destekli Projeler Veri Tabanı
Proje Yer Numarası:
1997-156
Orijinal Başlık: Binalarda iç duvar elemanı olarak kullanılabilecek ince ve orta kalınlıkta blaklarda
ses iletim kayıpları
Kaynak: TÜBİTAK İNTAG Proje No. 224, 1998: 1-55
Yazar Adı:
BİRLİK, Gülin; AKKAŞ, Nuri; YEĞİNOBALI, Asım
[Ayrıntılı Kayıt] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
Sıra Numarası: 14/52
Veri Tabanı Adı:TÜBİTAK Destekli Projeler Veri Tabanı
Proje Yer Numarası:
1999-51
6
Orijinal Başlık: Ankara'da değişime uğramış mevcut konut stokunun rehabilitasyonu Yenimahalle
örneği
Kaynak: TÜBİTAK İNTAG Proje No. 107, 1998: 50
Yazar Adı:
TÜREL, Güzin
[Ayrıntılı Kayıt] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
Sıra Numarası: 15/52
Veri Tabanı Adı:TÜBİTAK Destekli Projeler Veri Tabanı
Proje Yer Numarası:
1999-56
Orijinal Başlık: Yayla turizminde enerji etkin tasarım
Kaynak: TÜBİTAK İNTAG Proje No. 230, 1997: 84
Yazar Adı:
GÜR, Şengül, Öymen; KOÇHAN, Ahmet
[Ayrıntılı Kayıt] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
Sıra Numarası: 16/52
Veri Tabanı Adı:TÜBİTAK Destekli Projeler Veri Tabanı
Proje Yer Numarası:
1997-220
Orijinal Başlık: Mevcut konutların rehabilitasyonunda yapı dış kabuğunun enerji etkin yenilenerek
geliştirilmesi
Kaynak: TÜBİTAK İNTAG Proje No. TOKİ-223, 1997: 1c., Ek10
Yazar Adı:
ÖZKAN, Ertan; ALTUN, M. Cem; TAVİL, Aslıhan, Ünlü; ŞAHAL, A. Nil
[Ayrıntılı Kayıt] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
Sıra Numarası: 17/52
Veri Tabanı Adı:TÜBİTAK Destekli Projeler Veri Tabanı
Proje Yer Numarası:
1997-154
Orijinal Başlık: Yerleşme dokusu dizayn değişkenlerinin açık mekanlardaki rüzgar hızına ve akım
tipine etkilerinin incelenmesi
Kaynak: TÜBİTAK İNTAG Proje No. 214, 1996: 1-212
7
Yazar Adı:
OK, Vildan; ÖZSOY, Ahsen; ATLI, Veysel; ALTAŞ, Nur Esin; ÖZGÜNLER, Mustafa;
SERTESER, Nuri; İLDAY, Özlem; ACAR, Hayri; ELBAY, Kubilay
[Ayrıntılı Kayıt] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
Sıra Numarası: 18/52
Veri Tabanı Adı:TÜBİTAK Destekli Projeler Veri Tabanı
Proje Yer Numarası:
1997-199
Orijinal Başlık: Yapıların enerji optimizasyonunda çağdaş cam ve çok katlı cam sistemlerinin yeri
Kaynak: TÜBİTAK İNTAG Proje No. TOKİ-217, 1996: 1-112
Yazar Adı:
ÖZİL, Eralp; ÜSTÜNER, Işık Şifa; KILIÇ, Namık; SARAÇ, Yusuf; ALBAYRAK, Gülçin;
PARLAR, Hüseyin; AKMORAN, Esra Nur
[Ayrıntılı Kayıt] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
Sıra Numarası: 19/52
Veri Tabanı Adı:TÜBİTAK Destekli Projeler Veri Tabanı
Proje Yer Numarası:
1997-206
Orijinal Başlık: Toplu konut üretimine yönelik, betonarme önüretimli iskelet bileşenli bir "yapısal
mekano" önerisi
Kaynak: TÜBİTAK İNTAG Proje No. TOKİ-525, 1996: 1-160, Ek2
Yazar Adı:
AYAYDIN, Yükselen; DENİZ, Ömer Şükrü; MERT, İlkay
[Ayrıntılı Kayıt] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
Sıra Numarası: 20/52
Veri Tabanı Adı:TÜBİTAK Destekli Projeler Veri Tabanı
Proje Yer Numarası:
1997-107
Orijinal Başlık: Toplu konutlarda davranışsal verilere dayalı nitelik değerlendirilmesi
Kaynak: TÜBİTAK İNTAG Proje No. 102, 1995: 1-130
Yazar Adı:
ÖZSOY, Ahsen; ALTAŞ, Nur Esin; OK, Vildan; PULAT, Gülçin
[Ayrıntılı Kayıt] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
8
Sıra Numarası: 21/52
Veri Tabanı Adı:TÜBİTAK Destekli Projeler Veri Tabanı
Proje Yer Numarası:
1997-108
Orijinal Başlık: Toprak korumalı konut
Kaynak: TÜBİTAK İNTAG Proje No. A02, 1995: 1-38
Yazar Adı:
ERBATUR, Fuat; ÖZKAYA, Meltem
[Ayrıntılı Kayıt] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
Sıra Numarası: 22/52
Veri Tabanı Adı:TÜBİTAK Destekli Projeler Veri Tabanı
Proje Yer Numarası:
1997-111
Orijinal Başlık: Dar gelirlilerin konut probleminin çözümünde mevcut yaklaşımların karşılaştırmalı
analizi ve çözüm önerileri
Kaynak: TÜBİTAK İNTAG Proje No. 104, 1995: 1-304
Yazar Adı:
SAĞLAMER, Gülsün; YÜREKLİ, Hülya; WILKINSON, Nicholas; İNCEOĞLU, Arda; AKSOY,
Meltem; PAKER, Nurbin
[Ayrıntılı Kayıt] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
Sıra Numarası: 23/52
Veri Tabanı Adı:TÜBİTAK Destekli Projeler Veri Tabanı
Proje Yer Numarası:
1997-820
Orijinal Başlık: Cam elyaf takviyeli kompozit malzemelerin inşaat teknolojisindeki uygulamaları
Kaynak: TÜBİTAK İNTAG Proje No. TOKİ-621, 1995: 1-70, Ek 2
Yazar Adı:
KUBAN, Baha; ÖZKUL, Hulusi; TAŞDEMİR, Mehmet Ali
[Ayrıntılı Kayıt] [Belge Sağla]
Sıra Numarası: 24/52
9
Veri Tabanı Adı:TÜBİTAK Destekli Projeler Veri Tabanı
Proje Yer Numarası:
1997-824
Orijinal Başlık: Toplu konutlarda yangından korunma
Kaynak: TÜBİTAK İNTAG Proje No. TOKİ-219, 1995: 1-48
Yazar Adı:
YENER, Cengiz
[Ayrıntılı Kayıt] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
Sıra Numarası: 25/52
Veri Tabanı Adı:TÜBİTAK Destekli Projeler Veri Tabanı
Proje Yer Numarası:
1997-106
Orijinal Başlık: Enerji etkin konut ve yerleşme tasarımı
Kaynak: TÜBİTAK İNTAG Proje No. 201, 1995: 549
Yazar Adı:
BERKÖZ, Eşher; AYGÜN, Zerrin, Yılmaz; KOCAASLAN, Gül; YILDIZ, Erdal; AK, Filiz;
KÜÇÜKDOĞU, Mehmet; ENARUN, Dilek; ÜNVER, Rengin; YENER, Alpin Köknel; YILDIZ, Dilek
[Ayrıntılı Kayıt] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
Sıra Numarası: 26/52
Veri Tabanı Adı:TÜBİTAK Destekli Projeler Veri Tabanı
Proje Yer Numarası:
1997-159
Orijinal Başlık: Güneşle bina ısıtmasında yalıtım, hava ısıtmalı toplaç ve yerden ısıtmanın bina ısıl
performansına etkileri
Kaynak: TÜBİTAK YAG Proje No. 37;İNTAG Proje No. 204, 1995: 1-25
Yazar Adı:
DEMİRBİLEK, Nur; YALÇINER, Uğur; ÖZDEMİR, Ataman; ÖZGÜMÜŞ, Murat; ECEVİT,
Ahmet; AKINOĞLU, Bülent
[Ayrıntılı Kayıt] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
Sıra Numarası: 27/52
Veri Tabanı Adı:TÜBİTAK Destekli Projeler Veri Tabanı
Proje Yer Numarası:
1997-157
10
Orijinal Başlık: Türkiye şartlarına uygun konut inşa teknolojileri ve seçilecek teknolojilerin
gerektirdiği yapı malzemelerinin belirtilmesi Van ve çevresi
Kaynak: TÜBİTAK İNTAG Proje No. 203 (YAG-43), 1994: 1-245
Yazar Adı:
ATIMTAY, Ergin; ERBATUR, Fuat; GÜNEL, M. Halis; ÜNAY, Ali İhsan
[Ayrıntılı Kayıt] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
Sıra Numarası: 28/52
Veri Tabanı Adı:TÜBİTAK Destekli Projeler Veri Tabanı
Proje Yer Numarası:
1997-119
Orijinal Başlık: Topkapı Sarayı'nın tarihi gelişimini görselleştirecek bir interaktif multimedya
sistemi uygulaması
Kaynak: TÜBİTAK İNTAG Proje No. 301, 1993: 1-75, Ek1
Yazar Adı:
ÖZCAN, Oğuzhan
[Ayrıntılı Kayıt] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
Sıra Numarası: 29/52
Veri Tabanı Adı:TÜBİTAK Destekli Projeler Veri Tabanı
Proje Yer Numarası:
1997-120
Orijinal Başlık: Metropoliten bölgelerde konut ihtiyacı ve niteliğinin belirlenmesi
Kaynak: TÜBİTAK İNTAG Proje No. 403, 1993: 1-77, Ek1
Yazar Adı:
Haluk
DÖKMECİ, Vedia; YÜREKLİ, Hülya; ÇAĞDAŞ, Gülen; AKKAL, Lale, Berköz; LEVENT,
[Ayrıntılı Kayıt] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
Sıra Numarası: 30/52
Veri Tabanı Adı:TÜBİTAK Destekli Projeler Veri Tabanı
Proje Yer Numarası:
1997-140
Orijinal Başlık: Kalkınmada öncelikli yörelere uygun konut modellerinin geliştirilmesi
Kaynak: TÜBİTAK İNTAG Proje No. 205, 1993: 1-418, ek 1 cilt
11
Yazar Adı:
YÜREKLİ, Ferhan; SAĞLAMER, Gülsün; BERKÖZ, Eşher; YORULMAZ, Müfit;
KAHVECİOĞLU, Hüseyin L.; TONG, Hakan; AK, Filiz
[Ayrıntılı Kayıt] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
Sıra Numarası: 31/52
Veri Tabanı Adı:TÜBİTAK Destekli Projeler Veri Tabanı
Proje Yer Numarası:
1997-155
Orijinal Başlık: Türkiye'de çok katlı binalarda enfiltrasyon karakteristikleri
Kaynak: TÜBİTAK İNTAG Proje No. 202, 1993: 1-71
Yazar Adı:
GÜRSES, Ali Çetin; TOKSOY, Macit; İNAN, Cemil; KUMLUTAŞ, Dilek
[Ayrıntılı Kayıt] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
Sıra Numarası: 32/52
Veri Tabanı Adı:TÜBİTAK Destekli Projeler Veri Tabanı
Proje Yer Numarası:
1997-174
Orijinal Başlık: Çevre gürültüsü analiz ve değerlendirme sistemleri
Kaynak: TÜBİTAK KTÇAG Proje No. 22, 1993: 1-106
Yazar Adı:
KURRA, Selma; TAMER, Nurgün; ALTAY, Atilla; SAMSUNLU, Ahmet
[Ayrıntılı Kayıt] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
Sıra Numarası: 33/52
Veri Tabanı Adı:TÜBİTAK Destekli Projeler Veri Tabanı
Proje Yer Numarası:
1997-1249
Orijinal Başlık: Solar applications and energy efficiency in building design and town planning ( ECE
/ UNDP / RER / 87/ 006 )
Kaynak: TÜBİTAK YAG Proje No. 1, 1990: 2 c.
Yazar Adı:
BERKÖZ, Eşher; KÜÇÜKDOĞU, Mehmet; ECEVİT, Ahmet; YILMAZ, Zerrin; YILDIZ, Erdal;
YALÇINER, Uğur; DEMİRBİLEK, Nur; HASDEMİR, Birol
[Ayrıntılı Kayıt] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
12
Sıra Numarası: 34/52
Veri Tabanı Adı:TÜBİTAK Destekli Projeler Veri Tabanı
Proje Yer Numarası:
1996-1553
Orijinal Başlık: Toplu konutlarda mekan standartları araştırması
Kaynak: TÜBİTAK MAG Proje No. 703., 1989: 349 s.
Yazar Adı:
Bayazıt, Nigan; Aksoylu, Yurdanur, Dülgeroğlu; Yılmaz, Zerrin; Çıracı, Murat
[Ayrıntılı Kayıt] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
Sıra Numarası: 35/52
Veri Tabanı Adı:TÜBİTAK Destekli Projeler Veri Tabanı
Proje Yer Numarası:
1996-1564
Orijinal Başlık: Toplu konutlarda ısı kayıplarının azaltılıp, kazançlarının arttırılması yoluyla enerji
tasarrufu
Kaynak: TÜBİTAK MAG Proje No. 690/A., 1989: V, 129 s.
Yazar Adı:
Ecevit, Ahmet (ve diğerleri)
[Ayrıntılı Kayıt] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
Sıra Numarası: 36/52
Veri Tabanı Adı:TÜBİTAK Destekli Projeler Veri Tabanı
Proje Yer Numarası:
1996-895
Orijinal Başlık: Yeni toplu konutların kullanıcı konforu açısından ısısal performanslarının
değerlendirilmesi
Kaynak: TÜBİTAK MAG Proje No. 716., 1988: V, 74 s.
Yazar Adı:
Yılmaz, Zerrin
[Ayrıntılı Kayıt] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
Sıra Numarası: 37/52
13
Veri Tabanı Adı:TÜBİTAK Destekli Projeler Veri Tabanı
Proje Yer Numarası:
1996-1554
Orijinal Başlık: Yerleşme dokusu dizayn değişkenlerinin iklimsel performans açısından
optimizasyonu
Kaynak: TÜBİTAK MAG Proje No. 718., 1988: IV, 73 s.
Yazar Adı:
Ok, Vildan
[Ayrıntılı Kayıt] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
Sıra Numarası: 38/52
Veri Tabanı Adı:TÜBİTAK Destekli Projeler Veri Tabanı
Proje Yer Numarası:
1996-1570
Orijinal Başlık: Türkiye'de temel eğitim okullarında planlama ve programlama ilkeleri
Kaynak: TÜBİTAK MAG Proje No. 619., 1986: 115 s.
Yazar Adı:
İnceoğlu, Mine; Erselcan, Sevim; Pulat, Gülçin
[Ayrıntılı Kayıt] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
Sıra Numarası: 39/52
Veri Tabanı Adı:TÜBİTAK Destekli Projeler Veri Tabanı
Proje Yer Numarası:
1996-886
Orijinal Başlık: Organik asıllı ısı yalıtım gereçlerinin geliştirilmesi
Kaynak: TÜBİTAK MAG Proje No. 632/B., 1985: XI, 117 s.
Yazar Adı:
Öcal, M. Emin (ve diğerleri)
[Ayrıntılı Kayıt] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
Sıra Numarası: 40/52
Veri Tabanı Adı:TÜBİTAK Destekli Projeler Veri Tabanı
Proje Yer Numarası:
1996-1464
Orijinal Başlık: Organik asıllı ısı yalıtım araçlarının geliştirilmesi
14
Kaynak: TÜBİTAK MAG Proje No. 632/B., 1985: XI, 117 s.
Yazar Adı:
Öcal, Emin (ve diğerleri)
Bu Proje Merkezimizde Bulunmamaktadır
[Ayrıntılı Kayıt]
Sıra Numarası: 41/52
Veri Tabanı Adı:TÜBİTAK Destekli Projeler Veri Tabanı
Proje Yer Numarası:
1996-1568
Orijinal Başlık: Türkiye'de öğrenci yurtları planlama ve programlama ilkeleri
Kaynak: TÜBİTAK MAG Proje No. 618., 1985: 84 s.
Yazar Adı:
İnceoğlu, Necati; İnceoğlu, Mine; Turgut, Hülya
[Ayrıntılı Kayıt] [Belge Sağla]
Sıra Numarası: 42/52
Veri Tabanı Adı:TÜBİTAK Destekli Projeler Veri Tabanı
Proje Yer Numarası:
1996-1542
Orijinal Başlık: Türkiye'de mimari proje uygulamasında faktör analizi yardımıyla tasarlamada karar
verme durumunun belirlenmesi
Kaynak: TÜBİTAK MAG Proje No. 583., 1984: 158 s.
Yazar Adı:
Bayazıt, Nigan; Esin, Nur
[Ayrıntılı Kayıt] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
Sıra Numarası: 43/52
Veri Tabanı Adı:TÜBİTAK Destekli Projeler Veri Tabanı
Proje Yer Numarası:
1996-715
Orijinal Başlık: Ankara Kenti toplu konutlarının peyzaj mimarisi yönünden çevre düzenleme
ilkelerinin saptanması
Kaynak: TÜBİTAK ÇAG Proje No. 43., 1982: 50 s.
15
Yazar Adı:
Perçin, M. Halim; Vural,Salih
[Ayrıntılı Kayıt] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
Sıra Numarası: 44/52
Veri Tabanı Adı:TÜBİTAK Destekli Projeler Veri Tabanı
Proje Yer Numarası:
1996-2616
Orijinal Başlık: Kıyı rekreasyon değerlendirme ölçütleri ve bunlara ilişkin yöntemin Kuzey Ege
kıyılarında uygulanması üzerinde araştırmalar
Kaynak: TÜBİTAK TOAG Proje No. 412., 1982: 45 s.
Yazar Adı:
Özkan, M. Bülent
[Ayrıntılı Kayıt] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
Sıra Numarası: 45/52
Veri Tabanı Adı:TÜBİTAK Destekli Projeler Veri Tabanı
Proje Yer Numarası:
1996-1414
Orijinal Başlık: Yapı malzemesi olarak kerpiçin alçı ile stabilizasyonu
Kaynak: TÜBİTAK MAG Proje No. 505., 1980: 106 s.
Yazar Adı:
Kafesçioğlu, Ruhi; Toydemir, Nihat; Gürdal, Erol; Özüer, Bülent
[Ayrıntılı Kayıt] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
Sıra Numarası: 46/52
Veri Tabanı Adı:TÜBİTAK Destekli Projeler Veri Tabanı
Proje Yer Numarası:
1996-1599
Orijinal Başlık: İstanbul'da Osmanlı Devrinde su tesisleri
Kaynak: TÜBİTAK MAG STÜ Proje No. 17., 1979: 172 s.
Yazar Adı:
Çeçen, Kazım
Bu Proje Merkezimizde Bulunmamaktadır
[Ayrıntılı Kayıt]
16
Sıra Numarası: 47/52
Veri Tabanı Adı:TÜBİTAK Destekli Projeler Veri Tabanı
Proje Yer Numarası:
1996-2630
Orijinal Başlık: Sera planlama ve inşa tekniği
Kaynak: TÜBİTAK TOAG Proje No. 233., 1977: 205 s.
Yazar Adı:
Alkan, Ziya
[Ayrıntılı Kayıt] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
Sıra Numarası: 48/52
Veri Tabanı Adı:TÜBİTAK Destekli Projeler Veri Tabanı
Proje Yer Numarası:
1996-1237
Orijinal Başlık: Turizm konaklama tesisleri performans ifadeleri araştırması
Kaynak: TÜBİTAK MAG Proje No. ÖE-20., 1976: 1 c.
Yazar Adı:
Bayazıt, Nigan
[Ayrıntılı Kayıt] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
Sıra Numarası: 49/52
Veri Tabanı Adı:TÜBİTAK Destekli Projeler Veri Tabanı
Proje Yer Numarası:
1996-1511
Orijinal Başlık: Yapılarda sirkülasyon sisteminin belirlenmesi için bir dinamik yaklaşım
Kaynak: TÜBİTAK MAG Proje No. 367., 1976: 87 s.
Yazar Adı:
Sağlamer, Gülsün
[Ayrıntılı Kayıt] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
Sıra Numarası: 50/52
Veri Tabanı Adı:TÜBİTAK Destekli Projeler Veri Tabanı
17
Proje Yer Numarası:
1996-449
Orijinal Başlık: Kırsal alanlardaki konutlarda en ekonomik ve pratik ısı yalıtım maddelerinin
araştırılması
Kaynak: TÜBİTAK MAG Proje No. 333., 1975: 92 s.
Yazar Adı:
Kanca, A.Cemal
[Ayrıntılı Kayıt] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
Sıra Numarası: 51/52
Veri Tabanı Adı:TÜBİTAK Destekli Projeler Veri Tabanı
Proje Yer Numarası:
1996-1227
Orijinal Başlık: Halk konutları standardlarının tesbitine temel olmak üzere konutlarda performans
ölçülmesi
Kaynak: TÜBİTAK MAG Proje No. 204., 1970: 1 c.
Yazar Adı:
Beken, Gazanfer; İnceoğlu, Necati; Ünügür, Mete
[Ayrıntılı Kayıt] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
Sıra Numarası: 52/52
Veri Tabanı Adı:TÜBİTAK Destekli Projeler Veri Tabanı
Proje Yer Numarası:
1996-1233
Orijinal Başlık: Köy konutlarında çatı araştırmaları
Kaynak: TÜBİTAK MAG Proje No. 48., 1966: 134 s.
Yazar Adı:
Dikmen, Murat; Toker Rahmi
[Ayrıntılı Kayıt] [Tam Metin (PDF)] [Belge Sağla]
Download

Araştırma Projeleri | Mimarlık