Hisarcıklıoğlu "Bölgesel eşitsizlik
üzerine yoğunlaşmalıyız"
Bölgesel eşitsizliğin üzerinde yoğunlaşılması gereken birinci mesele olduğunu ifade eden TOBB
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Türkiye 5 farklı
sosyo-ekonomik bölgeye ayrıldığında, en gelişmiş
bölgenin milli gelire katkısı yüzde 45 civarında iken,
sonuncu bölgenin payı sadece yüzde 3,9 seviyesinde. Bu ciddi önlemler almamız gereken bir tablo. Bu
mesele üzerine çok kafa yorduk. 50 senelik planlama
deneyimimizin sonunda gördük ki bölgesel eşitsizlikler salt kamu eli ile düzeltilemiyor. Artık bölgesel
eşitsizliklerin, bölgelerin kendi kaynakları ile giderilmesine ağırlık veriyoruz. Yerel kaynakların ve
imkânların değerlendirilmesine dayalı bir bölgesel
kalkınma yaklaşımını benimsiyoruz.” dedi.  13’te
Sayfa 2’de
Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu, bölgesel
eşitsizliklere dikkat çekerek, “Tek kanatla kuş uçmaz. Her bölgemizin eşit
seviyede kalkınması bizi
hedeflerimize götürecek
anahtardır” diye konuştu.
Denizli Milletvekili
Yüksel, Denizli Ticaret
Odası'nı ziyaret etti
www.dto.org.tr
Yıl: 4 • Sayı: 40 - Ağustos 2012
Ücretsizdir
Ziraat Bankası ile yapılan görüşmelerden sonra kredi paketi konusunda
anlaşmaya varılarak 24 milyon
TL'lik krediyi üyelerimizin
imkanına sunduk.
Denizli’deki beş özel hastane ile protokol
imzalandı. Üyelerimizin ve aile
fertlerinin bu kurumlardan alacakları
sağlık hizmetlerinde katkı payları
üzerinden %10 indirim yapılacak.
DENiZLi TiCARET ODASI’NDAN
UYELERiNE 2 YENi FIRSAT DAHA
İlk 500
lİstesinDE
DenİzlİLİ
12 fİrma 2’de
Denizli Ticaret
Odası Meclis
Toplantısı’nda
Yeni Türk Ticaret
Kanunu’nu
anlatıldı  Sayfa 4’de
Tapu
hizmetlerinde
'aracılık'
dönemi
 5’te
Trafikte yeni
bir dönem
başlatılıyor
 Sayfa 6’da
ÖZEL DENİZLİ
R
Denizli Ticaret Odası, Oda kaynaklarından ve Ziraat Bankası kaynaklarından oluşan krediyi 4. kez üyelerinin imkanına sundu. Anlaşmaya
göre toplam 24 milyon TL’lik kredi paketinin 4 milyon TL’si Denizli Ticaret Odası tarafından aktarıldı. Bir yıllık vadeli bu kredi için en fazla 35
bin TL, azami vadesi 24 ay olacak Ziraat Bankası kaynağından kullandırılacak kredide ise üst limit banka tarafından belirlenecek.
Sizler
için iki
yeni
fırsat
daha…
Denizli Ticaret Odası
Başkanı Necdet ÖZER’in
köşe yazısı sayfa 3’te
 Sayfa 3’te
Denizli Ticaret Odası’ndan
6. etap girişimcilik eğitimi
D
enizli
Ticaret
Odası, üyeleri
için iki yeni hizmeti
daha hayata geçirdi. Denizli Ticaret
Odası’na kayıtlı gerçek kişi firma sahipleri ve tüzel kişi
firmaların yetkilendirilmiş temsilcileri
ile onların bakmakla
yükümlü olduğu aile
fertlerinin özel sağlık
kurumlarından
sağlık hizmeti talepleri sırasında ödeyecekleri katkı payları
üzerinden yüzde 10
oranında indirim uygulanması amacıyla
beş özel hastane ile
protokol imzalandı.
Ayrıca,
işletmelere
destek sağlama amacı
taşıyan Denizli Ticaret Odası, Ziraat Bankası ile yaptığı görüşmelerden sonra kredi
paketi konusunda anlaşmaya vararak 24
milyon TL’lik kredi
üyelerinin imkanına
sundu.
 Sayfa 7’de
Ekmek satışı
yapanlara eğitim
Denizli Ticaret Odası, ekmek satışı yapan personele
gıda hijyeni ile ilgili konularda eğitim verecek.  Sayfa 2’de
Başbakanlık tarafından
yayımlanan “Karayolu
Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı” genelgesi ile trafikte yeni
bir dönem başlatılıyor.
Denizli Sosyal
Güvenlik Kurumu İl
Müdürü Ahmet Kurt
tarafından gazetemiz
için kaleme alınan
"SGK Teşvikleri"
hakkındaki yazı
dizimizin ilk bölümünü
yayınlıyoruz.
 11’de
2
Ağustos 2012
Ekmek satışı yapanlara eğitim
Denizli Ticaret Odası, ekmek satışı yapan personele
gıda hijyeni ile ilgili konularda eğitim verecek.
2012/2 nolu Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği’nin
2 numaralı ekinin 10.maddesi gereğince, “Ekmek
üretiminde, dağıtımında
ve satışında çalışan ve fırınların uzantısı olmayan
ekmek satış yerlerindeki
ekmek satışı yapan personelin gıda hijyeni ile
ilgili konularda eğitilmesi” yükümlülüğü getirildi.
Bu konuda Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı ile
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında imzalanan 9 Temmuz
2012 tarihli protokole istinaden ekmek satışı yapan
personelin gıda hijyeni ile
ilgili konularda eğitilmesi
için Denizli Ticaret Odası
yetkilendirildi.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Denizli İl Mü-
dürlüğü ve Pamukkale
Üniversitesi’nden gelen
uzmanların
katılımıyla
gerçekleştirilmesi planlanan “Temel Gıda Hijyeni”
ile ilgili bu eğitim çalışmasında katılımcılara;
- Hijyen ve sanitasyonla
ilgili genel tanımlar,
- Gıdadaki zararlı maddeler, bulaşma ve bozulmalar,
- Personel, işyeri ve ekipman hijyeni,
- Temizlik ve dezenfeksiyon,
- Fırınlarda hijyen ve
sanitasyon,
- Fırınlarda HACCP ve
iyi hijyen uygulamaları,
- Gıda infeksiyonu ve
zehirlenmeleri,
- Ekmek ve ekmek çeşitleri mevzuatı,
- El yıkama, maske ve
bone kullanımı, temizlik
ve dezenfeksiyon maddelerinin kullanımı konularında bilgiler verilecek.
Eğitim sonunda yapılacak
sınavda başarılı olan katılımcılara Bakanlık İl Müdürlüğü ve Denizli Ticaret
Odası onaylı sertifika verilecek.
Gıda hijyeniyle ilgili herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için eğitimlere
katılımın sağlanması, bu
konuda görevli personelin
isim ve iletişim bilgilerinin en kısa sürede Denizli
Ticaret Odası’na bildirilmesi gerekiyor.
Denizli Milletvekili Yüksel,
Denizli Ticaret Odasını ziyaret etti
AK Parti Denizli Milletvekili Plan ve Bütçe Komisyonu
Üyesi Mehmet Yüksel, Denizli Ticaret Odası’nı ziyaret etti.
Başkanlık makamında gerçekleşen Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Necdet Özer ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İmran
Eraslan’ın hazır bulunduğu
ziyarette, 1 Temmuz’da yürürlüğe giren Yeni Türk Ticaret
Kanunu ile Borçlar Kanunu
hakkında görüş alışverişinde
bulunuldu.
Başkan Necdet Özer, 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe
giren 6098 Sayılı yeni Borçlar
DTO HABER
Denizli Ticaret Odası
Kanunu’nda kefalet için eşin
rızası şartı aranmasının ticari
hayatı olumsuz yönde etkilediğini söyledi. Eş şartlarının
ev, işyeri veya araba alırken
veya üçüncü kişilere kefil olunurken aranması gerektiğine
işaret eden Özer, “Bu iznin,
aile bütünlüğünü ve varlığını koruyacağına inanıyorum.
Aksi takdirde kefalette eş rızasına ilişkin hüküm ise ticari
hayatı olumsuz yönde etkilemektedir. Ticari hayatın sekteye uğramaması adına sizlerin
de aracılığıyla bir an önce düzenleme yapılacağına inanıyoruz.” diye konuştu.
Milletvekili Yüksel ise kefalet için eşin rızası şartı aranmasıyla ilgili Denizli Ticaret
Odası’nın önemli bir uyarı
da bulunduğunu belirterek,
“Bugünlerde eş rızasından
dolayı ticaret için gerekli olan
kredinin alınamadığı yönünde işadamlarımızdan bilgiler
geldi. Bunun düzeltilmesi
için ilgili bakanlıklarımızla
görüşme yapacağım. Bizim
gayretimiz, kimseyi mağdur
etmeden
işadamlarımızın
daha kolay ticaret yaparak ve
ülke ekonomisine daha fazla
katma değer sağlamasıdır.”
dedi.
İlk 500 listesine
Denizli’den 12 firma
İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl açıklanan
Türkiye’nin en büyük ilk
500 firması arasına geçtiğimiz yıl olduğu gibi
bu yıl da Denizli’den 12
firma girdi. Özellikle son
5 yıllık veriler incelendiğinde tekstil ve konfeksiyon sanayinde üretim
yapan firmaların azaldığı
buna karşın metal, bakır
işleme, kablo, çimento ve
kağıt sanayinde üretim
yapan firmaların arttığı
görülüyor.
Denizli Ticaret Odası
Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Özer, bu yılki
sıralamada 2010 yılında olduğu gibi 8 firmanın metal, bakır işleme,
kablo, çimento ve kağıt
sanayinde, 2 firmanın
Denizli
Sıra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Türkiye
2011
22
72
114
179
206
225
286
319
332
415
457
500
gıda ve yem sanayinde, 2 firmanın da tekstil
sanayinde üretim yaptığını ifade ederek, “Bu
sıralama, üretimden net
satışlara göre olduğu
için Denizli sanayisinin
çeşitlendiğini söylemek
mümkündür.
Buradan
şu anlaşılmalıdır ki; ilk
500 firma sıralamasında
diğer sektörlerimiz özellikle metal, bakır işleme,
Türkiye
2012
24
70
137
172
198
289
302
338
364
352
497
432
kablo ve çimento sanayideki firmaların ağırlığını
arttırmıştır ancak tekstil
birinci
önceliğimizdir
ve ilimizden yapılan ihracatta da birinci sıradadır. Denizli ekonomisi,
Denizli sanayisi; sektör
çeşitliliğini sürdürmüş,
ilimiz ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaya
devam etmektedir.” dedi.
Kuruluşlar
Er-Bakır Elektrolitik Bakır Mamülleri A.Ş.
Abalıoğlu Yem Soya ve Tekstil Sanayi A.Ş.
Kocaer Haddecilik San. ve Tic. A.Ş.
Nexans Türkiye End. ve Tic. A.Ş.
Menderes Tekstil San. ve Tic. A.Ş.
Kardemir Haddecilik Tic. Ltd. Şti.
Dentaş Ambalaj ve Kağıt Sanayi A.Ş.
Aynes Gıda San. ve Tic. A.Ş.
Pamukkale Kablo San. ve Tic. A.Ş.
Denizli Çimento Sanayii T.A.Ş.
Atom Kablo San. ve Tic. A.Ş.
Ozanteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş.
DTO HABER
Denizli Ticaret Odası
Numara taşımadan
sonra ADSL
taşınabilirliği için de
düzenleme yapıldı
İnternet Servis Sağlayıcıların talepleri ve tüketicilerden gelen şikayetler üzerine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK) Internet
Servis Sağlayıcısını değiştirerek başka bir şirketten ADSL hizmeti satın almak isteyen kullanıcılar için Türk Telekom’un sunduğu yeni
teklifi onayladı.
BTK’dan yapılan açıklamada “İSS değişikliği sürecine ilişkin olarak ulaşan tüketici
şikâyetleri, işletmeci başvuruları ve söz konusu
sürecin tüketici lehine iyileştirilmesi hususları
göz önünde bulundurularak değerlendirilmiştir.
İlgili mevzuat ve işletmeci görüşleri çerçevesinde yapılan değerlendirme neticesinde gerekli görülen düzeltme talepleri Türk Telekom’a
iletilmiştir. Düzeltme talepleri sonrasında Türk
Telekom, nihai revizyon teklifini 26 Haziran
2012 tarih ve 1463 sayılı yazısı ile sunmuştur.”
denilirken yeni teklif abonelerin ADSL hizmeti
aldığı işletmeciyi değiştirmesinde kolaylık sağlıyor.
Ağustos 2012
Denizli Ticaret Odası’ndan
6. etap girişimcilik eğitimi
Denizli Ticaret Odası, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Denizli
Merkez Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirdiği “Girişimcilik
Eğitim Programı” kapsamında 2012 yılının 6. etap eğitimlerini,
27 Ağustos-19 Eylül 2012 tarihleri arasında gerçekleştirecek.
Denizli Ticaret Odası, yeni
girişimciler yetiştirmeye
devam ediyor. 2011 yılı
Mayıs ayından bu yana
171 kişiye eğitim veren
Denizli Ticaret Odası, 27
Ağustos’ta düzenleyeceği
kursla 30 kişinin daha girişimci olmasını sağlayacak. Girişimciliği Destek
Programı kapsamında Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri, hafta içi saat 09:30
ile 16:30 arasında düzenlenecek ve toplam süreli 60
ders verilecek.
Denizli’nin girişimci ruhu
ve başarma azmiyle ülke
ekonomisine katkı sağlamaya devam ettiğini
belirten Denizli Ticaret
Odası (DTO) Yönetim
Kurulu Başkanı Necdet
Özer, “Yeni girişimci
adaylarımız, Denizli Avrupa Birliği İş Geliştirme
Merkezi (ABİGEM) tarafından verilen girişimcilik
kurslarına katılarak sertifika almaya hak kazanıyor.
Eğitim programını tamamlayan girişimci adayları,
hazırladıkları iş planları ile
KOSGEB’e başvurarak,
onay çıkması durumunda
27 bin TL’ye varan hibe,
70 bin TL’ye varan faizsiz
kredi imkanlarından faydalanabiliyor.” diye konuştu.
İşsizliğe çözüm olarak
kendi işini kurarak, ekonomiye dinamizm kazandıracak girişimcilerin yetiştirilmesine çok büyük
önem verdiklerini söyleyen Başkan Necdet Özer,
DTO olarak girişimciliği
desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.
Özer, 24 Eylül-17 Ekim
2012, 31 Ekim-23 Kasım
2012, 5 Kasım-28 Kasım
2012 ve 3 Aralık-26 Aralık 2012 tarihleri arasında
da girişimcilik eğitimleri
verileceğini sözlerine ekledi.
Mobil Numara Taşıma hizmetinde aboneler
cep telefonu operatörünü kolayca ve hızlı şekilde değiştirebilirken, ADSL hizmeti satın aldığı işletmeciyi değiştirirken abonelerin internet
bağlantılarında kesintiler meydana geliyor ve
bu kullanıcılardan ve hakim işletmeci dışındaki
ISS’lerden büyük tepki çekiyordu.
OSB Uygulama Yönetmeliği’nde Değişiklik
AK Parti Denizli Milletvekili
Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi
Mehmet Yüksel, Denizli Ticaret
Odası’nı ziyaret etti. Başkanlık
makamında gerçekleşen Denizli
Ticaret Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Necdet Özer ve Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı İmran
Eraslan’ın hazır bulunduğu ziyarette, 1 Temmuz’da yürürlüğe giren Yeni Türk Ticaret Kanunu ile
Borçlar Kanunu hakkında görüş
alışverişinde bulunuldu.
Başkan Necdet Özer, 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe
giren 6098 Sayılı yeni Borçlar
Kanunu’nda kefalet için eşin rızası şartı aranmasının ticari hayatı olumsuz yönde etkilediğini
söyledi. Eş şartlarının ev, işyeri
veya araba alırken veya üçüncü
kişilere kefil olunurken aranması
gerektiğine işaret eden Özer, “Bu
iznin, aile bütünlüğünü ve varlığını koruyacağına inanıyorum.
Aksi takdirde kefalette eş rızasına ilişkin hüküm ise ticari hayatı
olumsuz yönde etkilemektedir.
Ticari hayatın sekteye uğramaması adına sizlerin de aracılığıyla
bir an önce düzenleme yapılacağına inanıyoruz.” diye konuştu.
Milletvekili Yüksel ise kefalet
Necdet ÖZER
DTO Başkanı
Sizler için
iki yeni fırsat
daha…
Değerli üyelerimiz
Denizli Ticaret Odası
olarak Odamız kaynaklarından ve Ziraat Bankası
kaynaklarından
oluşan
krediyi 4. kez siz değerli üyelerimizin imkanına
sunduk.
İşletmelerimize
destek
sağlamak amacı taşıyan
Odamız, Ziraat Bankası
ile yaptığı görüşmelerden
sonra kredi paketi konusunda anlaşmaya varmıştır. Odamız kaynaklarından bir yıllık vadeli kredi
için en fazla 35 bin TL,
azami vadesi 24 ay olacak
Ziraat Bankası kaynağından kullandırılacak kredide ise üst limit banka tarafından belirlenecek.
Bilindiği üzere, 2009,
2010 ve 2011 yıllarında da Ziraat Bankası ile
kredi protokol anlaşması
yapmıştık. Sizlerden gelen talep üzerine 2009 yılı
Haziran ayından itibaren
başlattığımız firmalarımızın kredilendirilmesi uygulamasının bu yıl 4.’sünü
gerçekleştiriyoruz.
2009 yılı Haziran ayından
itibaren başlattığımız firmalarımızın kredilendirilmesi uygulamasının bu yıl
4.’sünü gerçekleştiriyoruz. Bu kredilendirmenin,
geçen yıllarda olduğu gibi
bu yıl da 4 milyon TL’si
Denizli Ticaret Odası kaynaklarından 20 milyon
TL’si de Ziraat Bankası
kaynaklarından
olmak
üzere 24 milyon TL tutarındaki bir kaynak şeklinde devam ettirmeyi yerinde ve de gerekli gördük.
Denizli Ticaret Odası olarak finans ihtiyacı olan
üyelerimiz bu paketten
maksimum oranda faydalanabileceğini düşünüyoruz.
Değerli üyelerimiz
Sizler için yeni bir hizmeti daha hayata geçirmenin
mutluluğunu yaşıyoruz.
Denizli Ticaret Odası olarak ilimizde faaliyet gösteren beş özel hastane ile
sağlık tedavi giderlerinde
için eşin rızası şartı aranmasıyla
ilgili Denizli Ticaret Odası’nın
önemli bir uyarı da bulunduğunu
belirterek, “Bugünlerde eş rızasından dolayı ticaret için gerekli
olan kredinin alınamadığı yönünde işadamlarımızdan bilgiler geldi. Bunun düzeltilmesi için ilgili
bakanlıklarımızla görüşme yapacağım. Bizim gayretimiz, kimse-
yi mağdur etmeden işadamlarımızın daha kolay ticaret yaparak
ve ülke ekonomisine daha fazla
katma değer sağlamasıdır.” dedi.
3
indirim sağlanması esasına dayanan bir protokol
imzaladık. Özel Tekden
Hastanesi, Özel Er-Pa
Hastanesi, Özel Ege Hastanesi, Özel Dencer Cerrahi Hastanesi ve Özel
Şifa Hastanesi ile yapılan
görüşmeler neticesinde 6
Ağustos 2012 tarihinden
itibaren bir yıllık süreyle
sizler için anlaşma imzaladık.
Buna göre, Denizli Ticaret Odası’na kayıtlı gerçek kişi firma sahipleri ve
tüzel kişi firmaların yetkilendirilmiş temsilcileri ile
sizlerin bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinin
özel sağlık kurumlarından
sağlık hizmeti talepleri sırasında ödeyecekleri katkı
payları üzerinden yüzde
10 oranında indirim uygulanacak. Üyelerimizin, bu
hizmetten faydalanabilmeleri için Oda kartlarını
mutlaka almaları ve Oda
üyeliğini belirten bir yazıyla hastanelere başvurmaları gerekiyor.
Söz konusu bu beş özel
sağlık hizmeti veren kurumlarla sizlerin menfaatleri
doğrultusunda
karşılıklı
mutabakatlar
neticesinde anlaşma imzaladık. Özel hastanelerimizle üyelerimizin yanı
sıra Ticaret Odası çalışanlarına yönelik anlaşmalar
yaptık. Hastanelerimiz,
kaliteli sağlık hizmetlerini tüm branşlarda, çağdaş
teknolojik altyapıları ve
alanlarında uzman hekim
kadrolarıyla sunacaklardır. Sağlık ihtiyacı gibi
önemli bir konuda çözüm
ortağımız olan Özel Tekden Hastanesi, Özel ErPa Hastanesi, Özel Ege
Hastanesi, Özel Dencer
Cerrahi Hastanesi ve Özel
Şifa Hastanesi yöneticilerine; gerek üyelerimize,
gerekse de çalışanlarımıza
yoğun ilgi göstermeleri
dolayısıyla teşekkür ediyorum.
Her iki anlaşmalarımızın
sizler için hayırlı olmasını
diliyorum.
Sevgi ve saygılarımla…
4
Ağustos 2012
Denizli Ticaret Odası
2012 Temmuz ayı ihracatı yüzde 0,49 azaldı
1 Ocak–31 Temmuz 2012 tarihleri arasında
Denizli’nin ihracat rakamı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,17 oranında artarak, 994 milyon
927 bin 316 dolar olarak gerçekleşti. Temmuz 2012
döneminde kayda alınan ana sektörlerden tekstil
ve hammaddeleri ihracat rakamı 12 milyon 802 bin
317 dolar, hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı ise 83
milyon 147 bin 748 dolar olarak gerçekleşti.
ÜLKELER
FOB / 1.000 $
ALMANYA
İNGİLTERE
İTALYA
A.B.D
FRANSA
IRAK
HOLLANDA
ROMANYA
DANİMARKA
İSRAİL
DİĞER ÜLKELER
TOPLAM
Temmuz 2011
35.206
12.807
13.882
17.877
11.558
3.571
7.689
3.624
2.941
3.115
39.633
151.903
Tekstil ve konfeksiyon ihracatının üç ana kalemini
oluşturan ve toplam ihracat payının yüzde 38’ini
oluşturan
mamullerden
bornoz-sabahlık ihracatında geçen yılın Ocak-Temmuz dönemine göre yüzde
Temmuz 2012
23.605
12.033
10.014
15.232
7.679
8.412
10.562
5.006
3.558
2.866
49.811
148.778
Değişim %
-33,0
-6,0
-27,9
-14,8
-33,6
135,6
37,4
38,1
21,0
-8,0
25,7
-2,1
Pay %
15,9
8,1
6,7
10,2
5,2
5,7
7,1
3,4
2,4
1,9
33,5
100,0
18,6’lık, havlu ihracatında
yüzde 20,2’lik ve çarşafnevresim ihracatında yüzde 18,9’luk azalma meydana geldi.
ne yapılan ihracat, OcakTemmuz dönemine göre
yüzde 10,49’luk düşüşle
660 milyon 699 bin 270
dolar olarak gerçekleşti.
Toplam ihracatın yaklaşık
yüzde 66,41’ini oluşturan
27 Avrupa Birliği ülkesi-
İlk 10 ülkeye göre ihracat
rakamları dağılımı tablodaki gibidir:
Ocak-Haziran
2011
214.846
85.547
108.202
69.757
85.912
20.494
50.547
17.916
20.124
22.460
300.833
996.638
Ocak-Haziran
2012
167.966
104.188
83.358
75.384
64.682
42.039
41.513
26.899
24.754
24.315
339.829
994.927
Değişim %
-21,8
21,8
-23,0
8,1
-24,7
105,1
-17,9
50,1
23,0
8,3
13,0
-0,2
Pay %
16,9
10,5
8,4
7,6
6,5
4,2
4,2
2,7
2,5
2,4
34,2
100,0

Denizli Ticaret Odası Meclis Toplantısı’nda
Yeni Türk Ticaret Kanunu’nu anlatıldı
Ocak-Temmuz 2012 döneminde ilk üç sırayı alan ülkelerden Almanya’ya yönelik ihracatta yüzde 21,8’lik, İtalya’ya yapılan ihracatta da yüzde 23’lük düşüş yaşanırken, İngiltere’ye yapılan ihracatta ise yüzde 21,8’lik artış meydana geldi.
Yeminli Mali
Müşavir Ahmet Akif Ercan,
Denizli Ticaret
Odası Temmuz
ayı Meclis Toplantısı sonrasında Yeni Türk Ticaret Kanunu’nu
anlattı.
Ercan, yeni kanunu “ileriye dönük istikbali olan ve
şirketini ihya etmek isteyenler için birebir” olarak
nitelendirerek, “Sadece
şirket kurmak için şirket
kuranlar için ise bu kanun,
hiçbir şey ifade etmemektedir.” dedi. Ercan yeni
Genel Sağlık
Sigortası verilerinin
güvenliği koruma
altına alındı
Sağlık verilerinin paylaşımında,
özel hayatın gizliliğine ve
ticari sır niteliğindeki verilerin
korunmasına ilişkin hükümler
esas alınacak.
“Genel Sağlık Sigortası
(GSS) Verilerinin Güvenliği ve Paylaşımına İlişkin
Yönetmelik” 11 Temmuz 2012 tarih ve 28350
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
girdi. Yönetmeliğe göre, genel sağlık sigortalısına
ait sağlık bilgilerinin gizliliği esas olacak. Sağlık
verilerinin paylaşımında, anayasada, kanunlarda
ve uluslararası sözleşmelerde yer alan özel hayatın gizliliğine ve ticari sır niteliğindeki verilerin
korunmasına ilişkin hükümler esas alınacak.
Hastanelerin kayıtlarındaki her türlü kişisel bilgiler, ilgili mevzuatla izin verilen haller dışında
veya kişilerin açıkça rızası olmaksızın, kurum,
kuruluş ve üçüncü kişilerle paylaşılamayacak.
Kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak tanımlamayan genel veya anonim veriler paylaşılabilecek.
“Paylaşılması ulusal güvenliği tehdit edebilecek
nitelikte olan bilgiler, MİT Müsteşarlığı personeli ile bakmakla yükümlü oldukları kişilere ait her
türlü veriler, kişisel bilgileri içeren veriler, rekabet hukuku ilkelerine aykırılık teşkil eden firma,
ürün, marka ve ilgili diğer bilgileri içeren veriler”
paylaşılamayacak.
Enerji Verimliliği
Hizmetleri için
üniversite ve meslek
odalarına yetki
dönemi
kanunda dikkati çeken hususlarla ilgili şu açıklamaları yaptı: “Ticaret unvanı,
işletmenin merkezi, ticaret
sicili numarası ve varsa internet sitesi adresi bilgileri
ticari mektup ve defterlerde gösterilecek. Bu hüküm
1 Ocak 2014 tarihinde yü-
rürlüğe girecek. Pay sahibi
olmayan yönetim kurulu
üyeleri şirkete borçlanamayacak. Ancak bununla
birlikte, pay sahibi olan
yönetim kurulu üyeleri ve
yakınları şartları taşımaları şartıyla şirkete borçlanabilecek.
6762 sayılı eski Türk Ticaret Kanunu’nda anonim
ve limited şirketlerce pay
defteri tutulması zorunlu
tutulduğu halde pay defterinin hiç veya kanuna
uygun surette tutulmaması halleri için herhangi
bir cezai sorumluluk öngörülmemiştir. 1 Temmuz
2012 tarihinde yürürlüğe
giren 6102 sayılı yeni
Türk Ticaret Kanunu’nda
ise pay defterinin ticari
defterlerden olduğu açıkça belirtilerek konumu
güçlendirilmiş, bu defterin
tutulmaması veya açılış
ve kapanış tasdiklerinin
yaptırılmaması halleri için
cezaî sorumluluk öngörülmüştür.
Bağımsız denetim hizme-
ti verilebilecek şirketlerin
hangi şirketler olacağı Bakanlar Kurulu tarafından
belirlenecek. Yeminli malî
müşavirlik hakkını kazanmış olan meslek mensupları ile Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı’nın Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun ile 6762 sayılı Türk
Ticaret Kanunu hükümlerine göre ticaret şirketleri
nezdinde denetim yetkisine en az 10 yıldır sahip
olanlar, Kamu Gözetimi,
Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurumu’nca
öngörülen eğitimi tamamlamış olmaları halinde sınav veya başkaca bir şart
aranmadan bağımsız denetçi olarak yetkilendirilecek.”
Birinci sınıf tüccarların vergi incelemesine tabi
tutulması bakımından gruplandırılmasında değişiklik
Maliye Bakanlığı, birinci
sınıf tüccarların vergi incelemesine tabi tutulma
bakımından yıllık iş hacimleri, aktif ve öz sermaye
büyüklüklerinin gruplandırılmasında değişikliğe gitti.
Buna göre birinci sınıf tüccarların yıllık iş hacmi 21.5
milyon TL’den 50 milyon
TL’ye, aktif büyüklüğü 20
DTO HABER
milyon TL’den 40 milyon
TL’ye veya öz sermaye büyüklüğü 8 milyon TL’den
15 milyon TL’ye yükseldi.
Maliye
Bakanlığı’nın
“Vergi
İncelemelerinde
Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 8 Ağustos 2012 tarih
ve 28378 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak,
yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile 31 Ekim 2011 tarihli
Yönetmeliğin “Birinci sınıf
tüccarların gruplara ayrılması” ile ilgili 24. maddesinde değişikliğe gidildi.
Buna göre grup tüccarların
yıllık iş hacmi 21 milyon
500 bin TL’den 50 milyon
TL’ye, aktif büyüklüğü 20
milyon TL’den 40 milyon
TL’ye, öz sermaye büyüklüğü 8 milyon TL’den 15
milyon TL’ye yükseldi.
Söz konusu bu tutarlar, her
yıl bir önceki yıla ilişkin
olarak 213 sayılı Vergi Usul
Kanunu hükümlerine göre
belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak
suretiyle yeniden tespit
edilecek. Bu şekilde hesaplanan tutarların yüzde 5’ini
aşmayan kesirler dikkate
alınmayacak. Bakanlık, bu
şekilde tespit edilen tutarları yüzde 300’üne kadar
artırmaya veya indirmeye
yetkili olacak. Yönetmelik
bugünden itibaren yürürlüğe girdi.
Enerji verimliliği hizmetlerini
yürütecek kurum ve kuruluşlara
yetki belgesi verilmesi ile ilgili
esaslar belirlendi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından
hazırlanan “Enerji Verimliliği Hizmetlerini Yürütecek Kurum ve Kuruluşlara Yetki Belgesi Verilmesi Hakkında Tebliğ”, 25 Temmuz 2012 tarih
ve 28364 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe girdi. Buna göre, bakanlık yayımladığı tebliğle, enerji verimliliği ile ilgili eğitim, etüt,
proje ve danışmanlık hizmetlerinin yürütülmesi
amacıyla, üniversitelerin, makine mühendisleri
odasının, elektrik mühendisleri odasının ve enerji
verimliliği danışmanlık şirketlerinin yetkilendirilmesinde uygulanacak usul ve esasları belirledi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, üniversitelere ve meslek odalarına uygulamalı eğitim yapabilmeleri ve şirketleri yetkilendirebilmeleri için
kurul onayı yetki belgesi verecek. Üniversiteler
ve meslek odaları yetki belgesi alabilmek için, her
yıl nisan ve ekim aylarında Yenilenebilir Enerji
Genel Müdürlüğü’ne başvuracaklar.
Sanayi sektörü için verilen yetki belgesi ile sanayinin tüm alt sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelere, endüstriyel işletmelere, elektrik üretim
tesislerine ve organize sanayi bölgelerine; bina
sektörü için verilen yetki belgesi ile bina ve hizmetler sektöründeki tüm binalara ve işletmelere
enerji verimliliği hizmetleri verilebilecek. Şirket,
yetki belgesinde uzmanı olduğu belirtilen alt sektör veya sektörler dışında, yetki belgesi aldığı sanayi veya bina sektörünün diğer alt sektörlerinde
de faaliyette bulunabilecek.
DTO HABER
Denizli Ticaret Odası
5
Ağustos 2012
26. meslek komitesi toplandı Tapu hizmetlerinde
'aracılık' dönemi
Tapu müdürlüklerinde iş takibi ve işlemleri “Aracı
Lisansı”na sahip kişiler tarafından yürütülecek.
“İnsan Sağlığı ve Sosyal Hizmet Faaliyetleri,
Medikal Ve Diğer Sağlık
Malzemelerinin
İmalatı, Toptan ve Perakende
Ticareti”
faaliyetlerini
kapsayan Denizli Ticaret
Odası’nın 26. Meslek Komitesi üyeleri, yaptıkları
toplantıda
sektörleriyle
ilgili genel değerlendirme
yaptı.
dır. 90 gün, 180 gün gibi
vade belirlenmesine rağmen tahsilatta gecikmeler
vardır. Bu da bu alanda
faaliyet gösteren bilhassa
medikal ile iştigal eden
firmaların
likiditelerini
olumsuz etkilemektedir.
Ayrıca sektörde yaşanan
bazı kuralsızlıklar haksız
rekabetin doğmasına neden olmaktadır.
Sektörel sorunların tartışmaya açıldığı toplantıda,
meslek komitesinin konuları şöyle özetlendi:
-Kullanım süresi olan malzemelerde süre yaklaşınca
satımı güçleşiyor, alım olmuyor. Bunların değişimi
mümkün olmalıdır. Çünkü
bunların satışı çoğu zaman
değişim talepli gerçekleşiyor. Geriye doğru da
değişimi mümkün olabilmelidir.
-Sektörde faaliyet gösteren özel hastane, medikal, sosyal hizmet ve
benzer alanlarda faaliyet
gösteren, doğrudan yada
dolaylı olarak özel sağlık
kurumu olarak nitelenen
firmaların devletle yani
Sosyal Güvenlik Kurumu ve bağlı birimleriyle
olan ödeme işlemlerinde
gecikmeler yaşanmakta-
-Yerli malı kullanımında
yüzde 15 indirim uygulaması getirilmesine rağmen
bu kuralın, bugün layıkıyla işletilmediğini gözlemliyoruz.
-Diğer özel sağlık kurumlarından sağlık alımında
olduğu gibi özel diş hekimlerinden de sağlık hizmeti alımı yapılabilmesi
mümkün kılınmalıdır.
-Odamız
öncülüğünde
KOSGEB destekli dış fuar
organizasyonu ve inceleme ziyaretleri organize
edilmelidir. Bunun Odamız organizasyonunda ve
kurumsal kimliği altında
gerçekleştirilmesi, ziyareti daha etkin kılacağı, üst
düzeyde temsil imkanı vereceği gibi daha etkin ve
verimli kılacaktır.
Bu alanda, Düsseldorf’da
Kasım ayı içinde “Medika
Tıp Fuarı” düzenlenecek.
Bu fuara üyelerin katılımı
konusunda bir araştırma
yapılmasını yararlı buluyoruz.
-Devlet hastaneleri, kategorilere, sınıflara ayrı-
lıyor. Vatandaşın ödediği
katkı payı artırılıyor. Özel
hastanelerde muayene, tomografi, MR, röntgen vb.
hizmetlerden alınan devlet
payı düşük, vatandaştan
alınan pay daha fazla. Ancak özel hastanelerle yapılacak görüşme sonucunda
alınmakta olan bu katkı
paylarında indirimler yapılması mümkündür. Ayrıca, Check Up vb. de dahil
olmak üzere Denizli Ticaret Odası ve özel hastaneler arasında cazip, özendirici, üyeler yararına çeşitli
ürün ve hizmet konseptleri
pekala sağlanabilir, bu
protokole bağlanabilir.
-Sektör mensupları arasında iletişim kopukluğu vardır. Bu alanda iç ve dış dış
iletişim oldukça zayıftır.
Bu konuda çeşitli toplantı,
yemek vb. etkinlikler düzenlemek suretiyle sektör
mensupları arasındaki ilişkiler güçlendirilmelidir.
AFET RiSKi ALTINDAKi ALANLAR
YENiDEN YAPILANDIRILACAK
Afet riski taşıyan konutların yıkılarak dönüştürülmesine ilişkin yasanın yönetmeliği Resmi
Gazete’de
yayımlandı.
Yönetmeliğe, kira yardımı
veya geçici konut da girdi.
Çevre
ve
Şehircilik
Bakanlığı’nca
hazırlanan Afet Riski Altındaki
Alanların Dönüştürülmesi
Hakkında Kanun’un uygulama yönetmeliği çıktı. 4 Ağustos 2012 tarih
ve 28374 sayılı Resmi
Gazete’de
yayımlanan
yönetmeliğe göre, yıkımı
kararlaştırılan
yapılarla
uygulama alanı dışındaki
riskli yapıların maliklerine, tahliye tarihinden
itibaren konut ve iş yerlerinin teslim tarihine veya
idarece belirlenecek tarihe kadar, mümkün olması
halinde geçici konut veya
iş yeri tahsisi, mümkün
olmaması halinde idarece
kararlaştırılacak aylık kira
bedeli yardımı yapılabilecek. Buralarda kiracı veya
sınırlı ayni hak sahibi olarak ikamet edenlere veya
iş yeri işletenlere, idarece
belirlenecek oranda defaten kira yardımı yapılabilecek.
Binayı 15 gün içinde
teslim şartı geldi
İdareyle anlaşma yapan
taşınmaz malikleri, belirlenecek takvime göre
15 gün içinde, varsa su,
elektrik, telefon ve doğalgaz gibi hizmet ve emlak
vergisi gibi vergi borçlarını ödeyip yapıyı boş olarak idareye teslim edecek.
Uygulama alanı dışındaki
riskli yapılarda, sahip ol-
dukları hisseleri oranında
paydaşların en az üçte iki
çoğunlukla alacağı karara
katılmayan maliklerin bağımsız bölümlerine ilişkin
arsa paylarının rayiç değeri tespit edilecek. Bakanlıkça uygun görülmesi
halinde arsa payları satın
alınanlarla konut veya iş
yeri sözleşmesi yapılabilecek. Bilindiği gibi bakanlığın gözetimindeki kentsel dönüşüm ekim ayında
başlayacak.
Yıkıma 7 kişilik heyet
karar verecek
Yönetmeliğe göre bakanlıkça Türkiye’nin gerekli
görülen yerlerinde yeteri kadar teknik heyetler
oluşturacak. Yıkılmasına
karar verilen riskli yapı
tespitlerine itirazları değerlendirecek bu heyetle-
rin dört üyesi en az yardımcı doçent kadrosundan
üniversitelerden, üç üyesi
en az ikisi inşaat mühendisi bakanlık teşkilatında
çalışanlardan olmak üzere
yedişer kişiden kurulacak.
İlk teknik heyetler iki yıl
2014 sonuna kadar görev yapacak. Yeni teknik
heyet ise 2015 Ocak’ta
görevlendirilecek. Teknik heyetler oy çokluğu
ile ‘riskli yıkılsın’ kararı
verecek. Yeni yapılacak
konut ve iş yerlerinin niteliği ve büyüklüğü idarece
tespit edilmek kaydıyla,
uygulama alanında kalan
taşınmaz malikleriyle, öncelikle uygulama alanında
yapılacak konut ve iş yerlerinden verilmek üzere
sözleşme
akdedilecek.
Uygulama alanındaki taşınmazın belirlenen bedeli, idarece malike verilecek konut veya iş yerinin
inşaat maliyet bedelinden
düşülecek. Bu şekilde yapılacak hesaplama sonucunda taşınmaz malikinin
idareden alacağı olursa bu
meblağ, taraflar arasındaki anlaşmaya istinaden,
idarece, nakdi veya idarenin kamu hizmetine tahsis
edilmemiş taşınmazlarından verilerek ödenebilecek.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro
Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Taşınmaza Yönelik Aracılık
Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Usul
Ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik, 27 Temmuz 2012 tarih ve 28366
sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe
girdi. Buna göre, Tapu
müdürlüklerinde taşınmaza yönelik aracılık
faaliyetlerini yürütecek
ve tapu işlerine aracılık
edenlere lisans verilecek.
Aracılar; Tapu ve Kadastro taşra birimlerinin
tapu sicilini ilgilendiren
iş ve işlemlerine yönelik aracılık faaliyetlerini
yürütecekler. Aracılar en
az 2 yıllık yükseköğretim kurumu mezunu ve
lisans sınavında başarılı
olması gerekiyor.
Tapu işlemlerine yönelik
aracılık faaliyetlerini yürüten lisanslı tapu iş ve
işlemleri aracısı, işlemler
için iş sahipleri ile sözleşme imzalayarak, çalışma
yürütecek. Bu durumda,
aracılar, taşınmazlar ile
ilgili mülkiyeti devir borcu doğuran sözleşmelerin düzenlenmesi ve taşınmazlar üzerinde sınırlı
ayni ve şahsi hakların tesisi, terkini ve düzeltme
işlemlerinin hazırlık işlerini yürütecek ve bu işlemlere aracılık edecek.
Tapu işlemlerine aracılık
edenler, kimlik belgesini
ve hizmet sözleşmesini ibraz edecek ve harç,
döner sermaye ücreti ve
benzeri giderleri ödemek
kaydı ile yürüteceği işler
için gerekli olan bilgi ve
belgeleri temin etmeye
yetkili olacak.
Bu belgelerin temininde güvenli elektronik
yöntemler de kullanılabilecek. Tapu işlemlerine aracılık edenler,
Tapu müdürlüklerine
ibraz ettikleri her türlü
belgenin gerçeğe uygun
olmasından ve istemde
bulunanların hak sahibi
olduğunun tespitinden
sorumlu
olacak.
Tapu işlemlerine
aracılık
edenler,
Tapu
müdürlüklerinde aracılık ettiği
işlemlere yönelik düzenlenecek resmi
senet veya
tescil/terkin
istem belgesini
‘aracılık eden’
sıfatıyla imzalayabilecek.
Aracılık lisansına sahip olanlar,
emlakçılık kapsamına giren faaliyetleri yürütemeyecekler.
Lisans sahibi hariç, hak
sahibi veya temsilcisi
tarafından Noterlik Kanununa göre düzenlenen
vekaletnameyle verilmiş
yetki bulunmaksızın
Tapu müdürlüklerinde
iş takibi yapılması veya
aracılık faaliyetlerinde
bulunulması yasak.
Aracı lisans sahibinin
hizmeti karşılığında alacağı ücreti gösteren asgari ücret tarifesi, her yıl
Ocak ayının ilk haftası
içerisinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlük
tarafından belirlenecek.
Aracı lisans sınavında
başarılı olarak sicil alanlar mesleğe atılmak için
şu yemini yapması gerekiyor;
‘Tapu işlemlerine yönelik aracılık faaliyetlerini
yerine getirirken Türkiye
Cumhuriyeti Anayasasına, kanunla-
rına ve
ilgili mevzuat hükümlerine, kamu hizmeti gereklerine, hazine
menfaatlerine aykırı davranmayacağıma, meslek
etiği ve ahlak kurallarına
uyacağıma, mesleğimi
tam bir bağımsızlık ve
dürüstlükle yerine getireceğime, aldığım işleri
dikkat ve özenle yapacağıma namusum ve
şerefim üzerine yemin
ederim.’
Sicil kaydı yaptıran Aracılara Tapu ve Kadastro
Genel Müdürlüğü tarafından, lisans belgesi,
kimlik belgesi ve kaşe
verilecek. Lisans belgesi ve kimlik belgesinin
birer örneği lisans sahibinin sicil dosyasında
veya elektronik ortamda
saklanacak.
LPG İkmal İstasyonu
standardı revize edildi
LPG ikmal istasyonu lisans sahiplerinin uymak zorunda
oldukları Türk Standardları
Enstitüsü’nün TS 11939
‘’Sıvılaştırılmış Petrol
Gazları (LPG) - İkmal
İstasyonu - Karayolu
Taşıtları İçin - Emniyet
Kuralları’’ standardı
revize edildi.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın
‘’Sıvılaştırılmış Petrol
Gazları (LPG) - İkmal
İstasyonu - Karayolu
Taşıtları İçin - Emniyet
Kuralları ile İlgili Tebliği’’ 30 Haziran 2012 tarih ve
28339 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, LPG ikmal
istasyonu lisans sahiplerinin, standart kapsamına
giren hususları belirten
tebliğin hükümlerine uymaları zorunlu olacak.
TS 11939 standardının
belirtilen hükümleri, tebliğin yürürlüğe girdiği
tarihten önce faaliyette
bulunduğunu belgeleyen
LPG ikmal istasyonlarını
kapsamayacak. Standart,
motorlu kara taşıtlarına
LPG ikmalinin yapıldığı
istasyonlarla ilgili kuruluş ve
emniyet gereklerini kapsıyor.
6
Ağustos 2012
Trafikte yeni bir dönem başlatılıyor
31 Temmuz 2012 tarih
ve 28370 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Karayolu Trafik Güvenliği
Stratejisi ve Eylem Planı
Genelgesi’nde, “Karayolu
trafik güvenliğine ilişkin
çalışmaları yönlendirmek,
bu konuda idari ve yasal
düzenlemelere ilişkin çalışmalar yapmak, önerilerde bulunmak, kaydedilen
gelişmeler hakkında kamuoyunun aydınlatılması
amacıyla yapılacak çalışmaları
değerlendirmek,
trafik güvenliği konusunda
alınabilecek önlemlere ilişkin tavsiyelerde bulunmak,
bu konuya ilişkin strateji
belgesi ve eylem planları
hazırlatmak ve onaylamak,
strateji ve eylem planı gerçekleşmelerini değerlendirmek, gerektiğinde strateji ve eylem planlarında
değişiklik yapmak, trafik
güvenliği konusunda kurumlar arası işbirliği ve
koordinasyonu sağlamak
üzere “Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Eşgüdüm
Kurulu” (Kurul) oluşturulmuştur.” denildi.
“Yol Güvenliği için 10 Yıllık Eylem Planı 2011-2020”
hazırlandığı
belirtilerek,
“Trafik Güvenliği Eylem
Planı”na göre 2015 yılına
kadar yapılması amaçlanan
çalışmalar şu şekilde:
- Motorlu Taşıt Sürücü
DTO HABER
Denizli Ticaret Odası
sürücüye cezai işlem uygulanmıştır.
-Araç kullanırken cep telefonu kullanımı denetiminin
yüzde 30 oranında artırılarak bu ihlallerin azaltılması
hedeflenmektedir.
Kursları ile ilgili mevzuat
değişikliği yapılarak teorik
eğitim ve direksiyon eğitimi ile sınavlarda Avrupa
Birliği müktesebatı ile belirlenen standartlara ulaşılması hedeflenmektedir.
Yapılacak değişiklikler ile
sürücü eğitimleri, sınavların kalitesinde artış, ulaşabilirliği sınırlı olan dezavantajlı grupların hakları
konusundaki bilincin artırılması ve daha nitelikli sürücü adayları yetiştirilmesi
hedeflenmektedir.
-İlk yardım eğitimi konusunda yaklaşık 750 bin kişinin eğitim alması hedeflenmektedir.
-Sürücü ve yaya eğitimi konusunda eğitim kalitesinin
yükseltilmesi ve eğitim verilen ortalama 1 milyon 200
bin olan yol kullanıcı sayısının yüzde 50 oranında ar-
tırılması hedeflenmektedir.
-Hız denetimleri, alkol denetimleri ve radar denetimleri arttırılacak.
- Emniyet kemeri takma
oranı şehir içi yüzde 44,
şehir dışı yüzde 76 olarak
tespit edilmiştir. Emniyet
kemeri takma oranının şehir içi yüzde 70’e, şehir
dışı yüzde 90’a çıkarılması,
Çocuk koruma sistemleri
denetiminin yüzde 20 oranında artırılması hedeflenmektedir.
- Kış lastiği kullanımının
mevsim ve bölge koşulları
çerçevesinde zorunlu hale
getirilmesi ve denetimlerin
yapılması, kış lastiği kullanımının yeterli olduğu
koşullarda zincir takma zorunluluğunun kaldırılması
hedeflenmektedir.
- Trafik cezalarının yeterince caydırıcı olmadığı
değerlendirilmektedir. AB
standartlarına göre, ceza
miktarı ile cezaların caydırıcılık niteliği arasındaki
ilişkinin güçlendirilmesi,
yeterince caydırıcı hale getirilmesi hedeflenmektedir.
- Trafik ekipleri 2011 yılı
içerisinde 520 bin 452 araca
yönelik trafik ışık ve işaret
ihlalleri denetimi yapmıştır.
Bu denetimler sonucunda
491 bin 841 sürücüye cezai
işlem uygulanmıştır. Trafik
ışık ve işaret ihlali denetimlerinin %30 artırılarak bu
ihlallerin azaltılması hedeflenmektedir.
- Trafik ekipleri 2011 yılı
içerisinde 2 milyon 43 bin
817 sürücüye yönelik cep
telefonu kullanımı denetimi yapmıştır. Bu denetimler sonucunda 175 bin 200
- Mevcut sayıları 11 bin
239 olan Fahri Trafik Müfettişlerinin her yıl en az
bir defa eğitime katılmaları sağlanmaktadır. Yönetmelikteki hükümlere göre
tescilli araç sayısının binde ikisi kadar Fahri Trafik
Müfettişi görevlendirilmesi
gerekmektedir. Bu hedefe her yıl ulaşılması planlanmaktadır. Fahri Trafik
Müfettişlerine yılda en az
iki defa eğitim verilerek
denetim kapasitesinin artırılması, denetim etkinliğinin sağlanması, kural
ihlallerinde yakalanma riskinin arttırılması, toplumda
trafik kurallarına uyma konusunda algının maksimum
düzeye ulaştırılması hedeflenmektedir.
- Trafik hizmetleri personeli dışında diğer birimlerde
çalışan Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeline belli
konularda trafik suçu tespitinde bulunma yetkisi verilmesi ve bu yetkinin etkin
bir şekilde kullanılmasının
sağlanması hedeflenmektedir.
- 27 Mart 2011 tarihi iti-
Başbakanlık tarafından yayımlanan
“Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi
ve Eylem Planı” genelgesi ile trafikte yeni bir dönem başlatılıyor.
barıyla, 12 milyon 852 bin
533 araç muayene edilmiştir. Bunlardan 5 milyon 218
bin 666 adedi ilk muayeneden geçememiştir. Araç
muayene istasyonlarında
yapılan tüm muayenelerin
sonuçlarına bakıldığında
muayene edilen araçların
yaklaşık yüzde 41’inin ilk
muayenelerinde emniyetsiz veya ağır kusurlu olduğu görülmektedir. Yani
muayene edilen her yüz
araçtan 41 tanesi güvenli
olmadıkları halde trafikte
seyretmektedir. İlk muayeneden geçemeyen bu araçların yüzde 96’sının ikinci
muayeneye geldiklerinde
kusurlarını giderdikleri görülmüştür.
-2015 tarihine kadar araç
muayene işlemi sonucunda
emniyetsiz ve ağır kusurlu olarak ilk muayeneden
kalma oranının en az yüzde
38’e indirilmesi hedeflenmektedir.
- Yıllık en az 70 adet araç
veya aksam üreticisinin denetlenmesi hedeflenmektedir.
- Trafik kazaları sonrasında kazazedelerin hızlı bir
şekilde tıbbi müdahale ve
nakillerinin sağlanabilme-
si amacıyla karayolları ile
entegre olarak ambulans
helikopterlerin güvenli bir
şekilde iniş ve kalkışını
gerçekleştirebilmeleri için,
yeterli sayıda helikopter
iniş-kalkış alanı inşa edilmesi planlanmaktadır. İl
özel idareleri ve belediyeler
tarafından ilçelerde de heliport tesis edilecektir. Otoyollarda kara ambulansları
için uygun park cepleri
ile karşı yöne geçişler için
güvenliği sağlanmış geçiş
noktalarının oluşturulması
planlanmaktadır.
- Koruma hizmetleri, mevzuattaki kişi ve görevlilerle sınırlı olarak belirlenen
usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirilecek, koruma hizmetlerinden yararlanacak kişiler arasında
sayılmayan kamu görevlilerinin koruma personeli
bulundurmasına, bunlara
araç tahsis edilmesine, trafikte geçiş üstünlüğü sağlamak maksadıyla araçlarına
ışıklı ve sesli donanımlar
taktırılmasına izin verilmeyecektir. Yürürlükteki
mevzuatta açıkça belirtilen
araçların dışında, hiçbir
araca ışıklı, sesli ve renkli
uyarı veren cihaz takılmayacak, aksine uygulamalara derhal son verilecektir.
GÜVENLİK KAMERASI
UYARISI!
Denizli'de meydana gelen işyerlerinden ve fabrikalardan
hırsızlık olaylarında güvenlik kamerası bulunan yerlerdeki
olaylarının büyük bir çoğunluğunun failleri tespit edilmekte
ve çalınan eşyalarda bulunabilmektedir.
Bu nedenle Denizli il merkezinde faaliyet gösteren tüm
işyeri ve fabrikalarda güvenlik kamera sisteminin
bulunması, öncelikle işyerlerinin güvenliği için gereklidir.
DENİZLİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
DTO HABER
Denizli Ticaret Odası
Ağustos 2012
7
Denizli Ticaret Odası’ndan üyelerine 2 yeni fırsat daha
Ziraat Bankası ile yapılan görüşmelerden sonra kredi paketi konusunda
anlaşmaya varılarak 24 milyon
TL'lik krediyi üyelerimizin
imkanına sunduk.
Denizli’deki beş özel hastane ile protokol
imzalandı. Üyelerimizin ve aile
fertlerinin bu kurumlardan alacakları
sağlık hizmetlerinde katkı payları
üzerinden %10 indirim yapılacak.
D
enizli Ticaret Odası, üyeleri için iki
yeni hizmeti daha hayata
geçirdi. Denizli Ticaret
Odası’na kayıtlı gerçek
kişi firma sahipleri ve
tüzel kişi firmaların yetkilendirilmiş temsilcileri
ile onların bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinin özel sağlık kurumlarından sağlık hizmeti
talepleri sırasında ödeyecekleri katkı payları üzerinden yüzde 10 oranında indirim uygulanması
amacıyla beş özel hastane ile protokol imzalandı.
Ayrıca, işletmelere destek
sağlamak amacı taşıyan
Denizli Ticaret Odası,
Ziraat Bankası ile yaptığı görüşmelerden sonra
kredi paketi konusunda
anlaşmaya varılarak 24
milyon TL’lik kredi üyelerin imkanına sunuldu.
24 Milyon Liralık Kredi
Denizli Ticaret Odası, 4
milyon TL’si Oda kaynaklarından, 20 milyon
TL’si de Ziraat Bankası
kaynaklarından
olmak
üzere toplam 24 milyon
TL’lik krediyi 4. kez üyelerinin imkanına sundu.
Anlaşmaya göre toplam
24 milyon TL’lik kredi
paketinin 4 milyon TL’si
Denizli Ticaret Odası tarafından aktarıldı. Bir
yıllık vadeli bu kredi için
en fazla 35 bin TL, azami
vadesi 24 ay olacak Ziraat Bankası kaynağından
kullandırılacak kredide
ise üst limit banka tarafından belirlenecek.
Sadece Denizli Ticaret
Odası üyelerinin yararlanabileceği kredi için Denizli Ticaret Odası’nda
destek kredisi protokolü
imzalandı.
Protokol törenine Denizli Ticaret Odası yönetim
kurulu üyeleri ile Ziraat
Bankası Bölge Başkanı,
Merkez Şube Müdürü ile
banka yetkilileri de katıldı. Protokol töreninde Ziraat Bankası adına Bölge
Başkanı Süleyman Yalçın
ve Denizli Ticaret Odası Başkanı Necdet Özer
imza attı.
ÖZEL DENİZLİ
R
İmza töreninde konuşan Başkan Necdet Özer,
2009, 2010 ve 2011 yıllarında da Ziraat Bankası
ile kredi protokol anlaşması yaptıklarını hatırlatarak, “Üyelerimizden gelen talep üzerine Denizli
Ticaret Odası ve Ziraat
Bankası kaynaklarını kullanarak 2009 yılı Haziran
ayından itibaren başlattığımız
firmalarımızın
kredilendirilmesi uygulamasının bu yıl 4.’sünü
gerçekleştiriyoruz.
Bu
kredilendirmenin, geçen
yıllarda olduğu gibi bu yıl
da 4 milyon TL’si Denizli
Ticaret Odası kaynaklarından 20 milyon TL’si
de Ziraat Bankası kaynaklarından olmak üzere
24 milyon TL tutarındaki
bir kaynak şeklinde devam ettirmeyi yerinde ve
de gerekli gördük.” dedi.
Kredi anlaşmasının sadece Oda üyelerine özel olduğunu vurgulayan Özer,
“İlk etapta Odamız kaynaklarından ayrılan 4 milyon TL, banka vasıtasıyla
üyelerimizin hizmetine
sunulacaktır. Bu paket
sonrasında Ziraat Bankası kaynakları devreye
girecektir. Denizli Ticaret Odası olarak finans
ihtiyacı olan üyelerimiz
bu paketten maksimum
oranda faydalanabileceğini düşünüyoruz. Şimdiden hayırlı olmasını diliyoruz.” diye konuştu.
Ziraat Bankası Bölge
Başkanı Süleyman Yalçın
ise önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da Denizli
Ticaret Odası ile ortak
kredi verdiklerini belirterek, “Kredi için ilk etapta
Ticaret Odası’nın kaynaklarından 4 milyon TL
kullandırılacak. Biz de
banka olarak ilk etapta 20
milyon TL kredi kullandırmayı planladık. Ancak
bu 20 milyon TL ile sınırlı kalmayacak, talep gelmesi halinde bunu daha
da arttıracağız.” şeklinde
konuştu.
Beş Özel Hastanede
İndirim
Denizli Ticaret Odası ile
beş özel hastane arasında sağlık tedavi giderlerinde indirim sağlanması
esasına dayalı protokol
imzalandı. Özel Tekden
Hastanesi, Özel Er-Pa
Hastanesi, Özel Ege Hastanesi, Özel Dencer Cerrahi Hastanesi ve Özel
Şifa Hastanesi ile yapılan
görüşmeler neticesinde 6
Ağustos 2012 tarihinden
itibaren bir yıllık süreyle
anlaşma imzalandı. Buna
göre, Denizli Ticaret
Odası’na kayıtlı gerçek
kişi firma sahipleri ve tüzel kişi firmaların yetkilendirilmiş temsilcileri ile
onların bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinin
özel sağlık kurumlarından
sağlık hizmeti talepleri sırasında ödeyecekleri katkı payları üzerinden yüzde 10 oranında indirim
uygulanacak. Üyelerin,
hizmetten faydalanabilmeleri için Oda kartlarını
mutlaka almaları ve Oda
üyeliğini belirten bir yazıyla hastanelere başvurmaları gerekiyor.
Konuyla ilgili açıklama
yapan Denizli Ticaret
Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Necdet Özer, beş
özel sağlık hizmeti veren
kurumlarla
üyelerinin
menfaatleri doğrultusunda karşılıklı mutabakatlar
neticesinde anlaşma imzaladıklarını ifade ederek, kurumlar için hayırlı
olmasını diledi. Başkan
Özer, Denizli Ticaret
Odası’na kayıtlı 14 bin
500 üyeye ve onların ailelerine sunulacak sağlık
hizmetleri konusunda işbirliği sağladıkları için
mutluluk
duyduklarını
söyleyerek, “Denizli Ticaret Odası olarak bir
yeni hizmeti daha üyelerimize
sunduğumuz
için mutluluk duyuyoruz.
Denizli’de hizmet veren özel hastanelerimizle üyelerimizin yanı sıra
Ticaret Odası çalışanlarına yönelik anlaşmalar
yaptık. Hastanelerimiz,
kaliteli sağlık hizmetlerini tüm branşlarda, çağdaş
teknolojik altyapıları ve
alanlarında uzman hekim
kadrolarıyla sunacaklardır. Sağlık ihtiyacı gibi
önemli bir konuda çözüm
ortağımız olan Özel Tekden Hastanesi, Özel ErPa Hastanesi, Özel Ege
Hastanesi, Özel Dencer
Cerrahi Hastanesi ve Özel
Şifa Hastanesi yöneticilerine; gerek üyelerimize,
gerekse de çalışanlarımıza yoğun ilgi göstermeleri dolayısıyla teşekkür
ediyorum.” dedi.
Denizli Ticaret Odası’nın
üyeleri için verdiği hizmete katkı sağladıkları
için memnuniyet duyduklarını dile getiren
hastane yetkilileri ise
şunları söyledi. “Denizli
Ticaret Odası’na kayıtlı
sosyal güvenlik kapsamında bulunan üyeler ile
onların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin sağlık-tedavi hizmet
talepleri sırasında, yasal
katkı bedeli üzerinden
yüzde 10 indirimli uygulanacaktır. Kaliteli sağlık
hizmetini Denizli Ticaret
Odası’nın çalışanlarına
ve üyelerine vermekten
büyük mutluluk duyacağız.”
Denizli
Ticaret
Odası, Oda
kaynaklarından
ve Ziraat
Bankası
kaynaklarından
oluşan krediyi 4. kez
üyelerinin
imkanına sundu.
Anlaşmaya göre
toplam
24 milyon
TL’lik kredi
paketinin
4 milyon
TL’si Denizli Ticaret
Odası tarafından aktarıldı. Bir
yıllık vadeli bu kredi
için en fazla 35 bin
TL, azami
vadesi 24
ay olacak
Ziraat Bankası kaynağından
kullandırılacak kredide ise üst
limit banka
tarafından
belirlenecek.
8
Ağustos 2012
Denizli Ticaret Odası
DTO HABER
İ
L
Z
İ
N
E
D
A
D
N
I
S
BU AY YAZILI BA
DTO HABER
Denizli Ticaret Odası
I
S
A
D
O
T
E
R
A
C
İ
T
İ
Ağustos 2012
9
Haziran 2012
10
Ağustos 2012
DTO HABER
Denizli Ticaret Odası
GEKA’dan tarım ve dericiliğe büyük destek
Aydın, Denizli ve Muğla illerini kapsayan Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından 2012 yılında yürütülecek olan Mali Destek Programları açıklandı.
GEKA Genel Sekreteri
Mehmet Aydıner, Muğla
Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanı Bülent Karakuş
tarafından Muğla Belediyesi Konakaltı Kültür
Merkezi salonunda 2012
yılı Proje Teklif Çağrısını
ilan etti.
Ajansın 2012 yılı proje
teklif çağrısının ilan edildiğini belirten Mehmet
Aydıner, toplam 14 milyon
600 bin TL olan bütçenin
“Tarıma Dayalı Sanayide
Katma Değerin Artırılması” ve “Mirasımız Dericilik” programlarından oluştuğunu söyledi. GEKA
bölgesinde
bulunan
Muğla’nın turizmiyle ön
plana çıktığına işaret eden
Aydıner, “Bölgemizde 2
bine yakın tarıma dayalı
sanayi işletmesi var. Bunlardan 800’ü Aydın’da,
600’ü Muğla’da ve 500’ü
de Denizli’de bulunuyor.
Üç ilimizdeki fabrikaların yüzde 22’ini tekstil
fabrikaları oluştururken;
yüzde 23 gibi önemli bir
bölümünü tarıma dayalı
sanayi işletmeleri oluşturuyor. Bununla birlikte
Denizli’de 400, Aydın’da
bütçe ayrıldı. Söz konusu
programa KOBİ tanımına
uyan işletmeler, kar amacı
gütmeyen tarımsal amaçlı
kooperatifler ve birlikler
ile ticaret borsaları başvuru yapabilecek” diye
konuştu.
SIRADA TURİZM DESTEK
PROGRAMI VAR
350 ve Muğla’da da 200
olmak üzere yaklaşık bin
kooperatifte
bölgemizde faaliyette bulunuyor”
dedi.
Aydın, Denizli ve Muğla’
nın ortak üretim sektörlerinden biri olan tarımda
yüksek üretim olduğunu,
ama bunu işleme konusunda eksikler bulunduğunu söyleyen Aydıner,
“Gıda ve içecek imalatı
alanında faaliyet gösteren
tarıma dayalı sanayi kuruluşlarının, değer üretme
ve kalite düzeylerinin artırılmasını amacını taşıyan
Tarıma Dayalı Sanayide
Katma Değerin Artırılması Mali Destek Programı,
toplam 11 milyon 600 bin
TL bütçeye sahip. Katma
değeri yüksek yeni ürün-
lerin üretilmesi, işleme
ve paketleme süreçlerinde
yeni yöntem ve teknolojilerin uygulanması ile ürün
kalitesinin ve katma değerin artırılması, gıda atıklarının değerlendirilerek
yeniden kazanımı veya
katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülmesi öncelikler olarak belirlendi.
Program kapsamında kar
amacı güden kuruluşlar
için 7 milyon 600 bin TL,
kar amacı gütmeyen kuruluşlar için 4 milyon TL
GEKA’nın 14 milyon 600
bin TL’lik hibe destek
programının 3 milyon nüfusa sahip Aydın, Denizli
ve Muğla’ya hayırlı olması temennisinde bulunan
Aydıner, “Bu program
bölgenin kalkınmasına, ihracata ve istihdama büyük
katkı sağlayacak. Her iki
program için son başvuru
tarihi 7 Eylül 2012. Bu iki
programın dışında sanırım
3 ay içerisinde 10-15 milyon TL hibe destekli bir
turizm destek programını
hayata geçireceğiz, Muğla
ülkemizin önemli turizm
bölgelerinden birisi. Yıllık
3 milyon yabancı turisti
ağırlayan Muğla’nın yanı
sıra, Aydın ve Denizli illerindeki turizmciler için
de önümüzdeki günlerde
hibe destek programını
açıklayacağız” dedi.
T
A
K
K
İ
D
İ
R
E
L
P
İ
H
A
S
İ
S
E
K BELG
si ile değiştirilmesi mümkündür.
istenilmez.
Yukarda belirtilen sürelerden sonra yetki belgenizin yenilenmesi
mümkün olmayıp, yetki belgesi kapsamında faaliyette bulunmanız da mümkün olmayacaktır. Aksi durumun tespiti halinde, 4925
sayılı Karayolu Taşıma Kanunun 26 ncı maddesinin (a) bendi çerçevesinde cezai müeyyide uygulanacaktır.
YETKİ BELGELERİNİN YENİLENMESİ İŞLEMLERİ SIRASINDA;
K TÜRÜ YETKİ BELGESİ YENİLEME İŞLEMLERİ
1- Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde belirtilen asgari kapasite ve
sermaye şartları,
YETKİ BELGESİ ALMAK VE YENİLEMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER
1- Yetki belgesi yenilemek isteyen gerçek ve tüzel kişilerin aşağıdaki belgeleri tarafımıza ibraz etmeleri zorunludur:
A- Genel Şartlara İlişkin Beyan Edilecek Evraklar
a) Yeni tarihli Oda kayıt belgesi aslı,
b) Son 6 ay içerisinde düzenlenmiş Adli Sicil Belgesi (Firma sahibi,
ortakları [A.Ş. ve Kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerine ait]
ve temsile yetkili kişilere ait),
Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin (KTY) 12, 13, 14, 15 ve 18 inci
maddeleri gereği, yetki belgesi bitim tarihinden;
- Yetki Belgesi bitiş süresine 60 gün kala başlayıp Yetki Belgesi
bitiş süresine kadar Yetki Belgesi ücretinin %5’i alınarak;
- Yetki Belgesi bitiş süresinden 60 gün sonrasına kadar faaliyette
bulunmamak kaydıyla Yetki Belgesi ücretinin %5’i alınarak;
- Yukarıdaki sürelerde de yenilemesi yapılmayan Yetki Belgeleri
30 gün süre daha verilerek Yetki Belgesi ücretinin %50’si alınarak;
bildirilecek ödeme numarası ile Vakıflar veya Ziraat Bankalarından herhangi bir şubesine yatırmanız halinde, yetki belgenizin
geçerlilik tarihinin 5 yıl daha uzatılması mümkün bulunmaktadır.
Bununla birlikte, firmalar tarafından aşağıda belirtilen özel şartların sağlanamaması halinde, adlarına düzenlenen yetki belgesinin, KTY’nin 19 uncu maddesi çerçevesinde bir başka yetki belge-
A- 25/2/2006 tarihine kadar K1 veya K3 yetki belgesi almak üzere başvuran ve bu başvuruya istinaden kendilerine yetki belgesi
düzenlenen gerçek kişilerden;
2- 24 üncü maddesinde belirtilen yaş şartı,
3- 43 üncü maddesinin onbeşinci fıkrasında belirtilen orta düzey
yönetici mesleki yeterlilik belgesine sahip olma veya bu belgeye
sahip kişileri istihdam etme şartı aranmayacaktır.
B- K2 türü yetki belgesi sahibi gerçek kişilerden herhangi bir şart
sağlamaları istenmeyecektir.
C- Yetki belgesi sahibi tüzel kişilerden;
c) Belge düzenlenmesinden sonra ve Bakanlığımıza beyan edilmemiş tüm değişikliklere ait Ticaret Sicil Gazetelerinin asılları
veya onaylı suretleri,
1- K1, K2, K3 türü yetki belgesi sahiplerinden Yönetmeliğin 13
üncü maddesinde öngörülen hususlara ilişkin noksanlıklarını (asgari kapasite ve sermaye şartları) tamamlamaları gerekmektedir.
d) Firmanızı temsil ve ilzama yetkili şahısların değişmesi halinde,
ıslak imza ve mühürlü imza sirküleri aslı,
2- K1, K3 türü yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek taşıtlar için yaş şartı aranmayacaktır.
Bu yetki belgeleri için asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal
taşıtların ilk başvuru ve faaliyet süresince 20 yaşından büyük olmaması şartı aranacaktır.
e) Varsa kısa unvan veya logoya dair belge.
B- Özel Şartlara İlişkin Beyan Edilecek Evraklar
a) Sermaye şartını sağladığına dair bilgi ve belge
b) Kayıtlı özmal taşıtların ruhsat fotokopileri (geçerli fenni muayenesi olacak)
c) Sigortalı personelin istihdam edildiğine dair SGK belgeleri
2- K2 yetki belgesi sahiplerinden birinci fıkranın (a), (b) ve (c)
bentleri ile ikinci fıkranın(a) ve (c) bendinde belirtilen belgeler
3- K2 yetki belgesi eki taşıt belgelerine yaş şartı aranmadan eşya
taşımaya mahsus ticari veya hususi taşıtlar kaydedilebilecektir.
4- K1 yetki belgesi tüzel kişilerin ve K3 yetki belgesi sahiplerinin,
en az birer adet orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişi veya kişileri istihdam etmeleri şartı aranacaktır.
DENİZLİ TİCARET ODASI
DTO HABER
Denizli Ticaret Odası
SGK SAYFASI
4/1/a (Mülga SSK)
2012 Mayıs Ayı
İtibariyle Denizli’deki
Sigortalı Bilgileri
Aktif Sigortalı
Aylık Alan Sigortalı
168.236
84.928
4/1/b (Mülga BAĞKUR)
Aktif Sigortalı
Aylık Alan Sigortalı
64.277
55.125
11
Ağustos 2012
4/1/a (Mülga Emekli Sandığı)
Aktif Sigortalı
Aylık Alan Sigortalı
30.478
24.800
4/1/a Kapsamında
faaliyet gösteren
toplam işyeri sayısı:
21.602
Denizli Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Ahmet Kurt tarafından gazetemiz için kaleme alınan "SGK Teşvikleri" hakkındaki yazı dizimizin ilk bölümünü yayınlıyoruz.
SGK TEŞVİKLERİ YAZI DİZİSİ (1)
Kadınların ve gençlerin istihdamını arttırmak; işgücüne katılımlarını kolaylaştırmak, mesleki
ve teknik eğitimi özendirmek,
işgücünde kalite ve verimliliği
arttırmak amacı ile 13.02.2011
tarihinde kabul edilen 6111 sayılı
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar
ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanunun 74. maddesi ile 4447
sayılı Kanuna eklenen geçici 10.
madde yeniden düzenlenmiştir.
Yeni düzenleme ile uygulamaya
geçirilen teşvikler hakkında kısa
bilgi vermek istiyorum.
1- 4447/Geçici 10 maddede öngörülen teşvikten yararlanma
şartları
4447 sayılı Kanunun geçici 10
uncu maddesinde öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılabilmesi için,
Sigortalı yönünden;
a) 1/3/2011 ila 31/12/2015 tarihleri arasında işe alınmış olması,
b) 18 yaşından büyük olması,
c) İşe alındığı tarihten önceki altı
aylık dönemde Kurumumuza verilmiş olan aylık prim ve hizmet
belgelerinde kayıtlı olmaması,
ç) Fiilen çalışması,
İşyeri yönünden;
d) Özel sektör işverenlerine ait
olması,
e) Sigortalının, ortalama sigortalı
sayısına ilave olarak çalıştırılması,( İşe alındığı tarihten önceki
altı aya ilişkin sigortalı sayısının
ortalamasına ilave olması)
f) Yasal ödeme süresi geçmiş
prim, idari para cezası ve bunlara
ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması,
g) Aylık prim ve hizmet belgelerinin (06111 sayılı Kanun numarsı seçilmek suretiyle)yasal süresi
içinde Kurumumuza verilmesi,
ğ) Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi şartlarının birlikte gerçekleşmiş olması gerekmektedir.
Yararlanma süresi
Bu maddede belirtilen destek unsuru;
a) 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlardan;
b) 29 yaşından büyük erkeklerden (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde sayılan belge
ve niteliklere sahip olanlar için
yirmidört ay süreyle,
içinde Kuruma verilmiş olması
c) (a) ve (b) bentleri kapsamına
girenlerin Türkiye İş Kurumuna
kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde ilave olarak altı ay
süreyle,
Yararlanma süresi
ç) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (a)
bendi kapsamında çalışmakta
iken, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra mesleki yeterlik belgesi alanlar veya mesleki
ve teknik eğitim veren orta veya
yüksek öğretimi bitirenler için
oniki ay süreyle,
d) 18 yaşından büyüklerden bu
fıkranın (a), (b) ve (ç) bentlerine
girmeyenlerin Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından
işe alınmaları halinde altı ay süreyle uygulanır.
Verilen teşvik
Sigortalıların prime esas kazanç
üst sınırına kadar olan işveren
hissesi prim tutarlarının tamamı
İşsizlik Ödeneğinden karşılanmaktadır.
Not:
Kapsama giren işverenler işverenler öncelikle beş puanlık prim
indiriminden ardından 4447 sayılı geçici 10 uncu maddesinde
öngörülen teşvikten yararlanacaklardır.
2) 4447/Geçici 7. maddede öngörülen teşvikten yararlanma
şartları
4447 sayılı Kanunun geçici 7.
maddesinde öngörülen sigorta
primi işveren hissesi teşvikinden
yararlanılabilmesi için;
Sigortalılar yönünden;
1- İşe giriş tarihi itibariyle; erkek
ise 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük, kadın ise 18 yaşından büyük olması
2- 2008/Ocak ila 2008/Haziran
veya 2008/Aralık ve 2009/Ocak
aylarına ilişkin Sosyal Güvenlik
Kurumuna verilen aylık prim ve
hizmet belgelerinde kayıtlı olmaması
3- 1/7/2008 (dahil) ila 30/6/2010
(dahil) tarihleri arasında işe alınması:
4- Fiilen çalışması,
İşyeri yönünden;
2) Mesleki ve teknik eğitim veren
orta veya yüksek öğretimi veya
Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını
bitirenler için otuzaltı ay süreyle,
1-Kapsama giren sigortalıların,
2007/Temmuz ila 2008/Haziran
aylarında Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmiş toplam sigortalı
sayısının, aynı dönem aralığında Kuruma bildirim yapılmış ay
sayısına bölünmesi suretiyle bulunacak olan ortalama sigortalı
sayısına ilave olarak işe alınmış
olması,
3) (1) ve (2) numaralı alt bentlerde sayılan belge ve niteliklere
sahip olmayanlar için yirmidört
ay süreyle,
2-Aylık prim ve hizmet belgelerinin (14447-84447-64447-4444724447 sayılı Kanun numarası
seçilmek suretiyle) yasal süresi
1) Mesleki yeterlik belgesi sahipleri için kırksekiz ay süreyle,
3-İşveren tarafından ödenmesi
gereken primlerin yasal süresi
içinde ödenmesi gerekmektedir.
Sözkonusu prim teşvikinden her
bir sigortalı için 5 yıl süreyle yararlanılabilecektir.
Verilen Teşvik
5510 sayılı Kanunun 82. maddesine göre belirlenen prime esas
kazanç alt sınırı üzerinden tahakkuk eden sigorta primi işveren
hissesinin;
- Birinci yıl için yüzde yüzü,
- İkinci yıl için yüzde sekseni,
- Üçüncü yıl için yüzde altmışı,
- Dördüncü yıl için yüzde kırkı,
- Beşinci yıl için yüzde yirmisi,
İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.
Not:
1-6111 sayılı Kanunla değişiklik yapılmadan önce 2011/2 ve
önceki dönemlerde işveren tarafından ödenmesi gereken primler
süresi içinde ödenmediği takdirde İŞ-KUR tarafından ödenmesi
gereken prim tutarına isabet eden
gecikme zammı işveren tarafından ödendiği takdirde sözkonusu
teşvikten yararlanılabilmekte idi.
Ancak 6111 sayılı Kanunla yapılan değişiklik sonucunda 2011/
mart ayına ilişkin aylık prim ve
hizmet belgesinden başlanılarak
primler süresi içinde ödenmediği takdirde sözkonusu teşvikten
yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.
2- 6111 sayılı Kanunla yapılan
değişiklikle birlikte 2011/Mart
ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinden başlanılarak
işverenin yasal ödeme süresi
geçmiş borcu yok ise öncelikle 5
puanlık prim indiriminden ardından 4447 sayılı Kanunun geçici
7 inci maddesinde öngörülen teşvikten yararlanılmakta, işverenin
yasal ödeme süresi geçmiş borcu
var ise yalnızca 4447 sayılı Kanunun geçici 7 inci maddesinde
öngörülen teşvikten yararlanılabilmektedir.
3-4857 sayılı Kanunun 30 uncu
maddesinde öngörülen teşvikten yararlanma şartları
1-Türkiye İş Kurumu İl/Şube
Müdürlüklerinden onaylatacakları belgenin aslını, işyerinin
bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine ibraz etmeleri
2-Aylık prim ve hizmet belgelerinin (14857-54857 sayılı Kanun
numarası seçilmek suretiyle) yasal süresi içinde Kuruma verilmesi,
3-İşveren tarafından ödenmesi
gereken primlerin yasal süresi
içinde ödenmesi, (aksi halde Hazine hissesine isabet eden prim
tutarının gecikme cezası ve ge-
cikme zammı ile birlikte ödenmesi gerekir)
4-Özürlü sigortalılara ilişkin
belgelerin her yılın Ocak ayında
onaylatılması,
Yararlanma süresi
Sözkonusu prim teşvikinden
özürlü sigortalının çalıştığı süre
zarfında her yılın Ocak ayı itibariyle vizesinin yapılmış olması
kaydıyla yararlanılabilecektir.
Verilen teşvik
Kontenjan dahilinde özürlü sigortalı çalıştıran işyerleri ile korumalı işyerlerinde çalıştırılan
özürlü sigortalıların prime esas
kazanç alt sınırı üzerinden tahakkuk eden sigorta primi işveren
hissesinin tamamı,
- Özürlü çalıştırmakla yükümlü
olmadıkları halde özürlü sigortalı
çalıştıran işyerlerinde çalıştırılan
özürlü sigortalıların prime esas
kazanç alt sınırı üzerinden tahakkuk eden sigorta primi işveren
hissesinin yarısı hazinece karşılanacaktır.
Not
Sözkonusu teşvikten yararlanacak olan işverenler;
-Yasal ödeme süresi geçmiş
borçlarının bulunmaması halinde
öncelikle 5 puanlık prim indiriminden, ardından sözkonusu teş-
vikten yararlanmaktadırlar
-Yasal ödeme süresi geçmiş
borçlarının bulunması halinde
yalnızca sözkonusu teşvikten yararlanmaktadırlar.
4-5225 sayılı Kanunda öngörülen teşvikten yararlanma şartları
5225 sayılı Kanunda öngörülen
sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılabilmesi için,
1 Kültür Yatırım belgesi veya
Kültür girişim belgesi almış olmak
2 Yasal ödeme süresi geçmiş
prim ve idari para cezası borcu
bulunmamak
3 Aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içinde vermek
( -Kültür Yatırım Belgesi almış
olan işverenler için, 55225 sayılı
kanun numarası
- Kültür Girişim Belgesi almış
olan işverenler için, 25225 sayılı
kanun numarası)
Primler yasal süresi içinde ödenmese dahi sözkonusu teşvikten
ilgili ayda yararlanılabilmektedir.
Yararlanma süresi
5225 sayılı Kanunda öngörülen
sigorta primi işveren hissesi teşvikinden;
- ‘Kültür Yatırım Belgesi’ almış
olan işverenler, söz konusu belgenin alındığı tarihten itibaren
yatırım aşamasında üç yılı,
- ‘Kültür Girişim Belgesi’ almış
olan işverenler ise, söz konusu
belgenin alındığı tarihten işletme
aşamasında yedi yılı, aşmamak
şartıyla yararlanabileceklerdir.
Verilen teşvik
5225 sayılı Kanun uyarınca;
- ‘Kültür Yatırım Belgesi’ almış
olan işyerlerinde fiilen çalışan sigortalıların prime esas kazançları
üzerinden hesaplan sigorta primi
işveren hissesinin üç yılı aşmamak üzere %50’si,
- ‘Kültür Girişim Belgesi’ almış
işyerlerinde fiilen çalışan sigortalıların ise prime esas
kazançları üzerinden hesaplan
sigorta primi işveren hissesinin
yedi yılı aşmamak üzere %25’i,
Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesine konulan ödenekten karşılanacaktır.
Not
Yasal ödeme süresi geçmiş borcu olmayan işverenler öncelikle 5 puanlık prim indiriminden
ardından 5225 sayılı Kanunda
öngörülen teşvikten yararlanılabilmektedir.
ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU’NDAN İŞ KAZASI VE
MESLEK HASTALIKLARI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU
Bilindiği üzere 2 Kasım 2011 tarih, 28103 (Mükerrer) sayılı resmi
gazetede yayımlanmış olan 665 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlükleri
kaldırılmış ve Görevleri İllerde Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine verilmiştir.
İşletmelerin/İşverenliklerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlükleri ile ilgili tüm iş ve işlemleri Çalışma ve İş
Kurumu İl Müdürlüklerince yerine getirilmesi gerekmektedir.
Bu kapsamda İşletmelerde Meydana gelen iş kazası ve
meslek hastalıklarının en geç iki iş günü içinde (Bu süre iş kazasının
işverenin kontrolü dışındaki yerlerde meydana gelmesi halinde, iş
kazasının öğrenildiği tarihten itibaren başlayacaktır) İadeli taahhütlü Posta İle veya Elden Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne
bildirilmesi zorunluluğu bulunmaktadır.
İşletmelerin/İşverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan İş Kazası ve Meslek Hastalığı bildiriminin aynı zamanda Çalışma
ve İş Kurumuna da yapılmış olduğu gibi bir yanlış anlaşılma olduğu
tespit edilmektedir. Halbuki İş Kazası ve Meslek Hastalığı bildirimlerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna 3 iş gününde, Çalışma ve İş
Kurumu İl Müdürlüklerine ise 2 iş gününde ayrı ayrı bildirim zorunluluğu bulunmakta olup, yanlış anlaşılmadan dolayı bir çok işveren Çalışma ve İş Kurumunca İdari Para cezası Yaptırımına maruz
kalmaktadır.
İşletmelerin/İşverenlerin Çalışma ve İş Kurumunca İdari
Para cezası Yaptırımına maruz kalmamaları için bildirimleri süresi
içerisinde ilgili kurumlara yapmaları gerekmektedir.
12
Ağustos 2012
Denizli Ticaret Odası
DTO HABER
Teknoloji ve Ticari İşbirliği Duyuruları
Danimarka’da Enerji
Santralleri Üreten Firmanın
Taşeron Arayışı
(Ref: 20120606004)
Enerji sektöründe faaliyet
gösteren Danimarkalı firma
anahtar teslim çözümler
üzerine hizmet sağlamaktadır. Firma, su borulu ve dikey borulu buhar kazanları
üreticisi firma aramaktadır.
Aranılan tedarikçi firmanın
en az 25 çalışanı olması,
üretim otomasyonunu
sağlamış olması ve auto cat
hakimiyeti olması istenmektedir. Ayrıca firmanın
DIN EN 729-1 DIN EN
729-2 DIN EN 729-3, ADMerkblatt HPO, TRD 201,
EN 129 §52, 97/23 EC gibi
standartlara sahip olması
önemlidir.
Rumen Bio-Polipropilen
Üreticisinden Partner Arayışı
(Ref: 20120618048)
Rumen bir bio-polipropilen
üreticisi yılda 240 tona
yakın polipropilen üretimi
gerçekleştirmektedir. Rumen firma bio-polipropilen
ile üretim yapan ya da
bio-polipropilen dağıtımı
yapan firmalar ile iletişime
geçerek bu firmalara ham
madde sağlamak istemektedir.
İngiltere’den Tarımsal Alet
Tedarikçi Arayışı (Ref:
20120502042)
Uluslararası bir danışmanlık firması, bir başka İngiliz
firma ile birlikte yürüttüğü
bir proje için tarımsal alet
üreticisi firma aramaktadır.
Aranılan ürünler 1- Traktör
2- Saban gibi toprağın hazırlanması ile ilgili aletler
3- Ekim/Dikim ile ilgili
aletler 4-Harman aletleri 5Sulama ve kuyu pompaları
Almanya’dan Jeneratör
Üreticisi Arayışı (Ref:
20120619044)
Yaklaşık 60 yıldır temiz enerji, gemi inşa ve
mekanik mühendislik
alanında müşteri odaklı
çözümler üreten Alman
firma yüksek performanslı,
hava soğutmalı, senkron
veya asenkron, 1-500 kw
arasında jeneratör üreticileri aramaktadır.
İngiltere’den Sıcak
Damgalama Folyo Üzerine
Distribütör Arayışı
(Ref: 20120504033)
İngiliz firma her türlü
endüstriyel uygulama için
sıcak damgalama folyo
üretimi üzerine uzmanlaşmıştır. Firma Avrupa
pazarındaki en geniş ürün
gamına sahip firmalardan
biridir. İngiliz firma folyo,
baskı, etiket gibi ilgili
alanlarda iş ağına sahip
distribütör aramaktadır.
Danimarkalı Ahşap
Firmasının Tedarikçi Arayışı
(Ref: 20120514005)
Danimarkalı firma iç ve dış
ahşap dekorasyon ürünleri
üzerine uzmanlaşmıştır.
Yaklaşık 25 yıldır çevre
dostu, özgün ürünlerin
Norveç ve Danimarka
pazarına sunulması üzerine
hizmet veren firma ürün
çeşitliliğini artırmak
istemektedir. Bu bağlamda
iç pazarda belirli bir satış
ritmine
ulaşmış,
FSC ya
da benzer
işaretlemelere
sahip,
yüksek
kalite iç
ve dış
ahşap dekorasyon
ve bahçe ürünleri üreten
firmalar ile uzun soluklu
işbirliği aranmaktadır.
Alman Paketleme Makinası
Üreticisinin Distribütör
Arayışı (Ref: 20120529022)
Almanya’ da bir firma
standart ve siparişe özel
paketleme makinaları
üretmektedir. Hizmet verdiği sektörler ise; medikal,
kozmetik ve gıda dışı
tüketim mallarının bulunduğu sektörlerdir. Özellikle
Türkiye’de distribütörlük
vermek isteyen firma, pazarı tanıyan, ilgili makineler ile ilgili üst düzey teknik bilgiye ve yeni müşteri
kazanma deneyimine sahip
partnerler aramaktadır.
Almanya’dan Jeneratör
Üreticisi Arayışı (Ref:
20120619044)
Yaklaşık 60 yıldır temiz enerji, gemi inşa ve
mekanik mühendislik
alanında müşteri odaklı
çözümler üreten Alman
firma yüksek performanslı,
hava soğutmalı, senkron
veya asenkron, 1-500 kw
arasında jeneratör üreticileri aramaktadır.
Zararlı Güneş Işınlarından
Korunmak İçin Geliştirilmiş
Patentli Ürün İçin Distribütör
Arayışı (Ref: 20120612015)
İsveç’te biyoteknoloji
alanında faaliyet gösteren bir firma, vücudun
zararlı güneş ışınlarından
korunmasına yönelik
bir bilezik geliştirmiş ve
patentini almıştır. Söz
konusu bilezik, vücuda
temas eden ışınların zararlı
hale gelmesi halinde renk
değiştirmekte ve kullanan
kişiyi uyarmaktadır. Güneş
kremiyle birlikte kullanılabilen ürün herhangi bir yan
etki ya da benzer tehlike
içermemektedir. Firma patentli ürünü için distribütör
aramaktadır.
İngiltere’den Parmak
Sıkışmaları ve
Yaralanmalarına Karşı
Kapı Güvenlik Ürünleri için
Distribütör Arayışı
(Ref: 20120618027)
17 yıldır parmak sıkışmaları ve yaralanmalarına karşı
kapı güvenlikleri konusunda faaliyet gösteren
ve ürün geliştiren İngiliz
firma, montajı kolay ilgili
ürünlerinin satışı konusunda distribütör arayışı
içindedir.
İtalya’dan Distribütör ve
Karşılıklı Üretim Arayışı
(Ref: 20120626011)
Patentli hidrolik bağlantı
parçaları üzerine uzmanlaşmış İtalyan firma inovatif
ürün gamı için distribütörlük yapabilecek firma aramaktadır. Firma ayrıca 500
cc küresel dökme demir
dökümhaneleri üzerine de
araştırma
yürütmektedir.
Bu
alandaki
uygun
firmalarla
karşılıklı üretim opsiyonuna da
açıktır.
otomasyonlarında, enerji
üretimlerinde, bilimsel
araştırmalarda ve kaynak
değerlendirme gibi alanlarda kullanılabilmektedir.
Konuyla ilgili sektörde
faaliyet gösteren ve teknik
destek sağlayabilecek
firmalarla ticari anlaşmalar
imzalamak istemektedir.
İsveç’ten Tekstil Üzerine
Taşeron Arayışı (Ref:
20120626033)
Çek bir firma, uzun bir
araştırma sürecinden
sonra, düşük moleküler
ağırlıktaki silikon lastiklere
dayandırılmış bir yöntem
ile silikon elastomerin
enkapsülen şeklinde bir
güneş cihazı geliştirmiştir.
Fotovoltaik santrallerde
kullanılması son derece
uygun olan bu teknolojinin
lisans hakları da Çek firmada bulunmaktadır. Sistemin
en büyük avantajlarından
biri, daha yüksek enerji
elde edinimi ve herhangi
bir atık oluşturmamasıdır.
Bu noktada ticari anlamda
anlaşmalar yapabileceği
ve ortaklık sağlayabileceği
firmalarla ilgilenilmektedir.
İsveç’te çocuk ve bayan kıyafetleri üretimi konusunda
faaliyet gösteren bir firma,
kumaş üretim ve boyaması
üzerine taşeron aramaktadır. Her iki talebi de tek
firmanın karşılaması tercih
sebebidir. Ayrıca aranılan
üreticinin iyi düzeyde İngilizce bilmesi istenmektedir.
Talebin orijinal teknik
detayları şu şekildedir:
•Knitted silky jersey by
50% viscose and 50%
cotton
• Glossy viscose on the
right side and cotton on the
wrong side
• Printed with reactive dye
Avrupa’nın Size Sunduğu
Teknolojiler
İçme Suyunun Arıtımı için
Portatif Kendi Kendini
Devam Ettirebilen Teknoloji
(Ref: 12 DE 093I 3PDU)
Almanya’da bir Kobi,
özellikle kırsal alanlarda
kullanılmak için suyun
dezenfeksiyonu ve arıtımı
için bir teknoloji geliştirmiştir. Teknoloji ultraviyole ışınlarının kullanımı
temeline dayanmaktadır.
Bazı kompakt malzemelerle portatif bir hale getirilen
teknoloji, tüm testlerden
başarılı sonuç almıştır.
Firma, lisanslama çalışmalarına ve gelişime destek
olabilecek ortaklar aramaktadır.
Boya ile Duyarlı Hale
Getirilmiş Hücreler(Güneş
Pilleri) için Sabit Bir
Teknoloji
(Ref: 12 IT 54W2 3P5J)
İtalya’da bir araştırma
grubu, boya ile duyarlı hale
getirilmiş hücreler(DSSC),
ince film fotovoltaikler
konusunda, yeni bir bileşik
ile bir teknoloji geliştirmiş
ve bunun patentini almıştır.
Bu buluş, ışığa duyarlılık ve hassasiyet ile ilgili
olarak sıradan sistemlere
göre daha üst seviyede bir
etkiye sahiptir. Araştırma
grubu, konuyla ilgilenen,
gelişime destek olabilecek,
teknik anlamda anlaşmalar
imzalayabileceği ortaklar
aramaktadır.
Güneş Radyasyonu, Isı Akışı
ve Sıcaklık İletkenliğinin
Ölçülmesinde Uzman Bir
Teknoloji
(Ref: 12 NL 60AH 3PF1)
Hollanda’da bir Kobi,
güneş radyasyonunu, ısı
akışını ve sıcaklık iletkenliğinin ölçülmesi konusunda
bir teknoloji geliştirmiştir.
Uygulama alanı çok geniş
olan bu teknoloji; güneş
enerji sistemlerinde, yapı
Yaşam Boyu Kullanılabilecek
Çifte Fotovoltaik Paneller için
Jel Teknolojisi
(Ref: 12 CZ 0744 3PC9)
Eko-Sürdürülebilir ve
Ekonomik WPC (Ahşap
Plastik Kompozit Profil) için
Teknoloji
(Ref: 12 IT 54V7 3PDL)
aramaktadır.
Bitki Su İçeriğini Ölçmek için
Eşsiz Bir Sensör
(Ref: 12 NL 60FI 3PCF)
Hollanda’da bir Kobi,
sesli okuma özelliğine
sahip bir sensör geliştirmiş
ve patentini almıştır. Bu
teknolojinin ilk uygulaması, bitkilerdeki su içeriğini
ölçmek olmuştur. Ortaklık
anlamında, lisans anlaşması imzalayabilecek ve
tarım sektöründe faaliyet
gösteren firmalarla ilgilenmektedir.
Gerilmelere ve Baskılara
Karşı Direncini Arttırmak
Adına Geliştirilen Teknoloji
(Ref: 12 GB 403U 3PDH)
İngiltere’ de bir Kobi, dış
kaynaklardan gelebilecek
yıkımlara ve/ veya statik
baskıya karşı yapının direncini arttıran bir teknoloji
geliştirmiş ve patentini almıştır. Firma sahip olduğu
teknolojinin, öncelikle sivil
savunma ve zırh araçlar ile
ilgili pazarlarda satışı için,
üretim ve test aşamalarında
kendisine destek verebilecek ortaklar aramaktadır.
Gelişmekte Olan Ülkelerin
Özellikle Kırsal Alanlarında
Kullanılmasına Yönelik
İçme Suyunun Klorsüz
Dezenfeksiyon Teknolojisi
(Ref: 12 DE 1695 3PCE)
İtalyan bir firma, WPC
maddelerinin eko-etkilerini
arttırmak ve üretim maliyetini düşürmek için bir
teknoloji geliştirmiştir. Bu
teknolojide, WPC üzerindeki kaliteli materyal ile
çekirdekteki kötü malzeme
(atıklardan çıkan heterojen plastikler) bir araya
getirilir. İtalyan firma,
endüstriyelleştirmeyle ve
ticarileştirmeyle ilgilenen
ve yeni uygulamalar için
gelişime destek verebilecek
firmalar aramaktadır.
Almanya’ da bir firma
kırsal alanlarda içme suyunun klor kullanılmadan
dezenfeksiyonuna olanak
sağlayan bir teknoloji
geliştirmiştir. Geliştirilen
teknolojide, güneş hücreleri tarafından güçlendirilmiş
elektrolitik su dezenfeksiyonu kullanılmaktadır.
Firma, konuyla ilgilenen ve
gelişime destek olabilecek
ortaklar aramaktadır. Olası
ortakların kendi projelerinde de söz konusu teknolojinin kullanılmasının mümkün olduğu belirtilmiştir.
pH Ölçümü İçin Çoklu
Element Entegre Sensörü
(Ref: 12 RU 86FG 3PD3)
Fabrikalar İçin Akıllı Enerji
Sistemi
Rusya’da portatif elektronik biyosensörler
konusunda uzmanlaşmış
bir firma, biyoaktif bileşik konsantrasyonunun
kararlılık miktarını göstermek için transistörün etki
alanının pH hassasiyetini
ölçmede kullanılabilecek
bir prototip geliştirmiştir.
Bu teknoloji çoklu pH
kullanımlarında doğabilecek problemleri azaltan
bir özelliğe sahiptir. Bu
noktada, gelişime destek
olabilecek firmalarla ortaklık düşünülmektedir.
Büyük Kullanım Alanlarında
Doğal Su Arıtımını
Güçlendirme
(Ref: 12 DE 093I 3PC4)
Almanya’da bir Kobi, büyük kullanım alanlarındaki
suyu dezenfekte etmek
adına bir teknoloji geliştirmişlerdir. Teknoloji, ultraviyole yönteminin kullanımı esasına dayanmaktadır.
Bu teknoloji su tesislerine
kolaylıkla entegre edilebilmektedir. Alman Kobi,
teknik destek sağlayabilecek ve lisans anlaşmaları
imzalayabileceği firmalar
(Ref: 12 GB 4704 3P2K)
İngiltere’de bir firma akıllı
enerji sistemi geliştirmiştir. Bu sistem, bir odadaki
insan sayısı, üretilen ürünün türü ve hatta çevresel
birçok faktör göz önünde
bulundurularak geliştirilmiş ve bunun doğrultusunda kullanımda belirgin
bir değişikliğin olduğu
gözlenmiştir. Sonrasındaki
ölçümlerde de bu görülmektedir. Firma, özellikle
CO2 salınımını azaltmak
isteyen, lisanslama anlaşmaları, teknik destek
verebilecek ve ticari anlaşmalar yapabileceği ortaklar
aramaktadır.
Avrupa’nın Sizden Talep
Ettiği Teknolojiler
Enerji Alanında Yeni
Teknoloji, Ürün veya
Ekipman Arayışı
(Ref: 12 ES 36E9 3PB9)
İspanyol bir firma, enerji
alanında yeni teknolojiler,
ürünler veya ekipmanlar geliştirmiş firmalarla
ortaklık kurmak ve üretim
anlamında anlaşmalar imzalamak istemektedir. Ancak bulunan teknolojinin,
ürünün veya ekipmanın
kanıtlanmış olması gerekmektedir. Bu bağlamda
düşünülen projenin hedefi
İspanya’da konuyla ilgili
bir firma oluşturmaktır. Bu
oluşuma destek verebilecek
firmalar aranmaktadır.
Ahşabın Nitelikli Yapısı ile
Ahşap Polimer Kompozit
Çözümü
(Ref: 12 LT 57AB 3PEU)
Litvanyalı bir Kobi, ahşabın nitelikli yapısı ile ahşap
polimer kompozit çözümü
ile ilgili teklif sunabilen
firmalarla teknik anlamda ortaklıklar kurmak
istemektedir. Muhtemel
ortağın ahşap polimer
kompozit üreticisi olması
gerekmektedir. Bu bağlamda Kobi, teknik anlamda iş
birlikleri ve ticari anlaşmalar beklemektedir.
Büyük Boy Paslanmaz Çelik
Vakum Odası
(Ref: 12 LV 58AD 3PD0)
Litvanya’da vakum biriktirici bir firma, büyük boy
paslanmaz çelikten vakum
odası üretebilecek imalatçılar aramaktadır. İmalatçının
kullandığı çeliğin kaliteli
ve ebat olarak da büyük
boy üretebiliyor olması
gerekmektedir. Bu noktada
teknik anlamda işbirliği
yapabileceği ortaklar aramaktadır.
FP7 Projesi Kapsamında
Termoplastik Teknolojisi için
Ortak Arayışı
(Ref: 12 GB 41n7 3PH5)
İngiltere’de bir Araştırma
Merkezi, bir FP7 projesi
kapsamında termoplastik
çubuk veya termoplastik
kompozit parça üreticisi
aramaktadır. Projenin hitap
ettiği alan, endüstriyel
termoplastik kompozitlerin
mekanik sabitlemesi adına
ihtiyaçların daha çabuk
daha ucuz ve yenilenebilir
bir yöntem olması üzerine
çalışılmaktadır. Ortaklara
düşen roller hakkında daha
fazla bilgi sahibi olmak
istenirse işbirliği detaylarına bakılabilir.
Klor Üretim Teknolojisi
Aranıyor
(Ref: 12 SI 68CN 3P9T)
Slovenya’da su arıtma
üzerine faaliyet gösteren
bir Kobi, tuzun dışında
klor üretimi konusunda
bir teknoloji aramaktadır.
Firma, yerel su sistemlerin
ve havuzların arıtımı için
dozaj ekipmanları üretmektedir. Söz konusu teknoloji
sunabilecek, ekolojik ve
güvenlik standartları çerçevesinde hizmet verebilecek
firmalar aranmaktadır.
Su Firmaları için Yenilikçi
Su Teknolojisi Aranmaktadır
(Ref: 12 GB 4103 3OX5)
İngiltere’li Su Kümesi Ağı
(Water Cluster Network),
İngiltere’de su firmalarına
uygulanmak amacıyla su
sektöründe yenilikçi teknoloji kaynakları aramaktadırlar. Kişi başına düşen su
tüketimini azaltmak, işlevsel karbon ve yeterli enerji
tüketimine doğru ilerlemek
adına yenilikçi teknolojileri
tedarik edebilecek firmalar aranmaktadır. Lisans
anlaşmaları ve teknik
destekli ticari sözleşmeler
ile ilgilenilmektedir.
FP7-KBBE-CALL-2013-7
Kapsamında Ortak Arayışı
(Ref: 12 DE 1594 3P77)
Almanya’ da, gıda ve gıda
teknolojileri endüstrisi
konusunda araştırma ve
geliştirme üzerine aktif
olarak faaliyet gösteren
bir Kobi, FP/-KBBECall-2013-7 kapsamında
projeye katılacak ortak
aramaktadır. Kobi, üniversite bünyesinde bir
konsorsiyum, Araştırma
Merkezleri, diğer Kobiler
veya gıda üzerine faaliyet
gösteren girişimciler ile
ilgilenilmektedir.
PS: FP7 – ICT Akıllı
Konuşma Protezi
(Ref: 12 CZ 0746 3PJ0)
Sibernetik üzerine çalışan
Çek bir araştırma ekibi,
FP7 kapsamında bir proje
hazırlamaktadır. Projenin amacı, larenjektomi
veya troidektomi sonrası
hastalar için akıllı konuşma
protezleri geliştirmektir.
Ekip, HW geliştirmeleri
konusunda çalışan ve söz
konusu teknoloji ile ilgilenen üniversitelerle işbirliği
yapmak istemektedir.
Marinadaki Ortamlarda,
Çelik Zincir ve Aksesuarların
Paslanmaya Karşı Koruma
Sistemi
(Ref: 12 ES 26E5 3PF9)
İspanya’ da bir Kobi,
marinalardaki demirleme
ve çelik zincir üretimi
konusunda uzmanlaşmıştır.
Paslanmayla oluşan ürünlerin kaplanması konularında
yardım edebilecek kuruluşlarla ilgilenilmektedir.
Materyallerin kaplanması,
uygulamasının kolay olması ve kaliteli bir performans
sunan bir sistemdir. Firma
üretim anlaşmaları imzalayabileceği ve teknik destek
verebilecek partnerler
aramaktadır.
Çelik Yapı Üreticilerinin
Materyal Kontrolü
Konusundaki IT Sistem
İhtiyacı
(Ref: 12 PL 63AX 3P8F)
Polonya’ da bir firması,
maden endüstrisi, termik santraller ve sondaj
konularında çelik yapılar üretmektedir. Firma
depolarında veya üretim
alanlarında, materyalleri
kontrol edebilmeleri için
bir IT sistemine ihtiyaç
duymaktadır. İstenilen
sistem tam anlamıyla
çalışıyor ve gelişimi bitmiş
olması gerekmektedir.
TEKNOLOJİ VE
TİCARİ
İŞBİRLİĞİ
DUYURULARI
İletişim için
241 17 37
veya
[email protected]
Not: İletişimde sizlere
daha
iyi hizmet verebilmesi
için
lütfen ilgilendiğiniz
alanın
“REF” numaralarını
belirtiniz.
DTO HABER
Denizli Ticaret Odası
Ağustos 2012
13
Hurda araç modeli 1990′a çekildi
"Bölgesel eşitsizlik
üzerine yoğunlaşmalıyız"
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, bölgesel eşitsizliklere dikkat çekerek, “Tek kanatla
kuş uçmaz. Her bölgemizin eşit seviyede kalkınması bizi
hedeflerimize götürecek anahtardır” diye konuştu.
Bölgesel
eşitsizliğin
üzerinde yoğunlaşılması gereken birinci mesele olduğunu ifade eden
TOBB Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu, “Türkiye
5 farklı sosyo-ekonomik
bölgeye ayrıldığında, en
gelişmiş bölgenin milli
gelire katkısı yüzde 45
civarında iken, sonuncu bölgenin payı sadece
yüzde 3,9 seviyesinde. Bu
ciddi önlemler almamız
gereken bir tablo. Bu mesele üzerine çok kafa yorduk. 50 senelik planlama
deneyimimizin sonunda
gördük ki bölgesel eşitsizlikler salt kamu eli ile
düzeltilemiyor. Artık bölgesel eşitsizliklerin, bölgelerin kendi kaynakları
ile giderilmesine ağırlık
veriyoruz. Yerel kaynakların ve imkânların değerlendirilmesine dayalı bir
bölgesel kalkınma yaklaşımını benimsiyoruz.”
dedi.
Hükümetin son yıllarda
Cumhuriyet tarihinin devrimsel adımlarından birini
attığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Hükümetimiz,
kamu-özel sektör katılımıyla, yerel kaynaklarını
harekete geçirdi. Bölgesel
kalkınmayı
hedefleyen
kalkınma
ajanslarını
kurdu. Geçtiğimiz 6 yılda ülkemizin tamamını
kapsayacak şekilde 26
kalkınma ajansı kurumsallaştı, hızla çalışmalara başladı. Öte yandan
hükümetimiz bölgesel
eşitsizliği
gidermeye
yardımcı olması için çok
cömert bir teşvik paketini uygulamaya soktu.
Tüm bu çalışmalar ülkemizin bölgesel eşitsizlikle mücadelede ne kadar
kararlı olduğunu gösteriyor.” şeklinde konuştu.
Ekonomide geçen yıl ki
büyüme rakamlarının bu
yıl yakalanmasının zor
olduğunu dile getiren Hisarcıklıoğlu, ‘’Ekonomide
soğutma var. Biz istiyoruz
ki, geçen yıl ki başarı hikayemiz gibi, yani yüzde
8,5 büyümek, dünyanın
hızlı büyüyen ilk 3 ekonomisinden birisi olmak
istiyoruz. Ama bu sene bu
rakamları zor yakalayacağız gibi gözüküyor. Biraz
ekonomi soğuk gidiyor.’’
diye konuştu.
Maliye Bakanlığı, Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel
Tebliği’nde değişikliğe
gidilerek hurda araç model yılını 1985 yılından
1990 yılına çekti. Taşıtlarını 31 Aralık 2014
tarihine kadar hurdaya
çıkartanlara tahakkuk etmiş ve ödenmemiş olan
motorlu taşıtlar vergisi ile
gecikme zammı, gecikme
faizi, vergi cezaları ve tescil plakasına kesilen idari
para cezalarını kaldırdı.
Maliye
Bakanlığı’nın
Motorlu Taşıtlar Vergisi
Genel Tebliği, 4 Ağustos
2012 tarih ve 28374 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, daha önce
hurdaya çıkartılacak olan
araçlar için öngörülen
1985 ve daha eski model
şartı, 1990 ve daha eski
araçlar şeklinde düzenlendi. Hurda araçlar için
tanınan süre ise 31 Aralık
2014 olarak ilan edildi.
Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği’ne göre,
model yılı 1990 ve daha
eski olan taşıtlara ilişkin
yapılacak işlemde, taşıtlarını en geç 31Aralık 2014
tarihine kadar il özel idarelerine veya Makina ve
Kimya Endüstrisi Kurumu
Hurda İşletmesi Müdürlü-
ğü hurda müdürlüklerine
teslim ederek, Karayolları
Trafik Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak
taşıtlarını hurdaya çıkarmak suretiyle kayıt ve tescillerini sildirmeleri halinde, tescil kayıtları silinen
taşıtlarına ilişkin olarak
31 Aralık 2014 tarihine
kadar tahakkuk etmiş ve
ödenmemiş olan motorlu
taşıtlar vergisi ile gecikme zammı, gecikme faizi,
vergi cezaları ve 28 Şubat
2009 tarihine kadar tescil plakasına kesilen idari
para cezaları alınmayacak.
Tebliğe göre, ilgili trafik
tescil kuruluşunda adlarına kayıt ve tescilli model
ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLER İÇİN ÖNEMLİ DUYURU
6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Resmi Gazetenin
14.02.2011 tarihli ve 27846 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 12/07/2012 tarih 0545/15400 sayılı yazısında “Anılan Kanunun
Yönetim Kurulu başlıklı 25 inci maddesinin birinci fıkrası; “Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlüğe girdiği
tarihte görevde bulunan anonim şirket yönetim kurulları ile limited şirket müdürleri, görevden alınmaları veya yönetim kurulu üyeliğinin başka bir sebeple boşalması hâli hariç, sürelerinin sonuna kadar
görevlerine devam ederler. Ancak, tüzel kişinin temsilcisi olarak üye seçilmiş bulunan gerçek kişinin,
Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde istifa etmesi, onun yerine tüzel kişinin ya da başkasının seçilmesi gerekir. Tüm ortakların hep birlikte müdür sıfatıyla şirket işlerini
idare ve şirketi temsil ettiği limited şirketlerde de aynı üç aylık süre içinde Türk Ticaret Kanununun 623
üncü maddesi hükmünün gereği yerine getirilir. Anonim şirketlerde Türk Ticaret Kanununun 363 üncü
maddesinin birinci fıkrası uyarınca seçim yapılan durumlarda, anılan Kanunun 359 uncu maddesindeki
şartları taşıyan yönetim kurulu üyelerinin seçilmeleri şarttır. Görevdeki yönetim kurulunun görevinin
sona ermesinden sonra seçilecek üyelerin, anılan 359 uncu maddedeki şartları taşımaları zorunludur.”
hükmünü içermektedir. “ denilmektedir.
Yukarıda bahsedilen durumda olan şirketlerin doğabilecek mağduriyetlerin önlenmesini teminen gerekli düzenlemelerin yapılması hususunda bilgilendirmeye gerek duyulmuştur.
Bilgilerinize sunar iyi çalışmalar dileriz.
DENİZLİ TİCARET ODASI
yılı 2000 veya daha eski
taşıtı olup, bu taşıtı 28 Şubat 2009 tarihi itibarıyla
mevcut olmayan veya herhangi bir nedenle motorlu
taşıt vasfını kaybetmiş bulunanlar içinde tescil silme işlemlerinde vergi borcu ödeme indirim ve para
cezalarının kaldırılması
kolaylıkları da getirildi.
14
Tarih
Ağustos 2012
Fuarın Adı
EYLÜL AYI FUARLARI
Konusu
DTO HABER
Denizli Ticaret Odası
Başlıca Hizmet Grupları
Yer
Şehir
Afyonkarahisar Otomobil, Ticari Araçlar ve Yan
Sanayi Fuarı
23.Uluslararası Züchex, Züccaciye Ev Eşyaları,
Dekoratif ve Elektrikli Ev Gereçleri Fuarı
Agrotec'2012 16.Uluslararası Tarım ve Tarım
Teknolojileri Fuarı
Otomobil, Ticari Araçlar, Motosiklet,
Bisiklet, LPG Sisteemnleri, Yan Sanayi
Züccaciye, Hediyelik Eşya, Dekoratif
Ev Tekstili ve Elektrikli Ev
Otomobil, Ticari Araçlar, Motosiklet, Bisiklet ve Aksesuarları, Yedek Parça, Oto Müzik Sistemleri, Modifiye, Garaj ve Servis Ekipmanları
Cam Ürünler, Çelik Mutfak Eşyaları, Plastik Ürünler, Porselen, Küçük
Elektrikli Ev Aletleri, Ev Tekstili, Deoratif Ürünler Ve Çeyiz
Kültürpark Belediye Fuar
Afyonkarahisar
Alanı
Tüyap Fuar ve Kongre
İstanbul
Merkezi
Tarım Makine ve Ekipmanları
Tarım Makinaları, Zirai İlaçlar, Hayvancılık ve Sera Ekipmanları
Atatürk Kültür Merkezi
6 Eylül 12
3.Ortadoğu Halı Fuarı
Halı, Yan Sanayi Ürünleri
Halı, Yan Sanayi Ürünleri
6 Eylül 12
AIREX 2012 9.Uluslararası Sivil Havacılık ve
Havalimanları Fuarı
Sivil Havacılık ve Havalimanları
6 Eylül 12
Gıda 2012 Worldfood İstanbul 20.Uluslararası
Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı
Gıda Ürünleri ve Teknolojileri
6 Eylül 12
IPACK 2012 27.Uluslararası Ambalaj, Paketleme Ambalaj, Paketleme ve Gıda İşleme
ve Gıda İşleme Sistemleri Fuarı
Sistemleri
5 Eylül 12
5 Eylül 12
6 Eylül 12
13 Eylül 12 WICS 2012 Dünya Akıllı Şehirler Zirvesi ve Fuarı
13 Eylül 12
Paintistanbul 2012 Boya Sanayi ve Yardımcı
Maddeler Kongre ve Fuarı
13 Eylül 12 4.Tesettür Fuarı Türkiye
13 Eylül 12 4.Bijoux Expo Türkiye
Ankiros 2012 11.Uluslararası Demir-Çelik ve
Döküm Teknolojileri, Makine ve Ürünleri
Annofer 2012 10.Uluslararası Demir Dışı Metal13 Eylül 12
ler Teknolojileri, Makine ve Ürünleri
13 Eylül 12
13 Eylül 12 TURKCAST 2012 5.Döküm Ürünleri İhtisas Fuarı
10.Bayim Olurmusun? Franchising ve Markalı
Bayilik Fuarı 2012
Kauçuk 2012 İstanbul 7.Kauçuk Endüstrisi
13 Eylül 12
Fuarı
13 Eylül 12
14 Eylül 12 3.Cami Donanımları Fuarı
15 Eylül 12
MEÇEF '12 - Mersin 6.Mobilya, Evlilik ve Çeyiz
Fuarı
17 Eylül 12 Petrol ve Gaz Fuarı
18 Eylül 12 Diyarbakır 3.Oto Show Fuarı 2012
19 Eylül 12 İnteraktif Pazarlama Zirvesi
19 Eylül 12 7.Tarımtech Fuarı
20 Eylül 12 25.Uluslararası Yapı Fuarı Ankara 2012
20 Eylül 12
PROMOTÜRK 2012 Powered by PSI 27.Uluslararası Promosyon Ürünleri Fuarı
20 Eylül 12 16.Uluslararası Isaf -Security Fuarı
20 Eylül 12 1.Isaf Safety &Health Fuarı
20 Eylül 12 1.Isaf IT Security Fuarı
20 Eylül 12 1.Isaf Smart Houses Fuarı
Agroexpo Eurasia 8.Uluslararası Tarım Sera ve
Hayvancılık
4.Animalexpo Hayvancılık Teknolojileri ve Süt
20 Eylül 12
Endüstrisi Fuarı
Konya 2. Ticaret Fuarı Tüketim ve Dayanıklı
20 Eylül 12
Tüketim Malları Fuarı
20 Eylül 12
20 Eylül 12
Avrasya Ambalaj 2012 - İstanbul 18.Uluslararası
Ambalaj Endüstrisi Fuarı
20 Eylül 12
İSTANBUL GIDA-TEK 2012 7.Gıda ve İçecek
Teknolojileri, Gıda Güvenliği, Katkı ve Yardımcı
Maddeler, Soğutma, Havalandırma, Depolama
Sistemleri ve Lojistik Fuarı
20 Eylül 12 Aysaf 9. Uluslararası Ayakkabı Yan Sanayi Fuarı
20 Eylül 12 2.Biga Tarım ve Hayvancılık Fuarı
20 Eylül 12 8. SAN-TEK Sakarya Sanayi ve Ticaret Fuarı
21 Eylül 12 Golden Horn Boat Show İstanbul
26 Eylül 12
26 Eylül 12
26 Eylül 12
26 Eylül 12
26 Eylül 12
27 Eylül 12
27 Eylül 12
27 Eylül 12
27 Eylül 12
27 Eylül 12
27 Eylül 12
27 Eylül 12
27 Eylül 12
29 Eylül 12
2.Florplant, Süs Bitkileri ve Peyzaj Mimarlığı
Fuarı
Geleceğin Şehirleri ve Teknolojileri
Sivil Uçak Ve Helikopterler, Uçak Motoru, Seyrüsefer, Uçuş Kontrol,
Bakım, Onarım Ekipmanları, Havaalanı Ve Terminal Sistemleri
Süt, Et, Şekerleme, Konserve, Çay Ve Kahve, Organik, Deniz Ürünleri,
Dondurulmuş ve Hazır Gıda, Gıda Katkı Maddeleri, İçecekler, Yağlar,
Bakliyat, Baharat
Ambalaj ve Makineleri, Paketleme, Etiketleme, Kolileme, Dolum, Streç
Ambalaj, Paketleme Makineleri, Cam Ambalajlar, Plastik Çemberler Ve
Makineleri
Kentsel Dönüşüm, ICT, Akıllı Şehir Sistemleri ve Teknolojileri, Akıllı Bilgi
ve İletişim Teknolojileri, Akıllı Çevre Teknolojileri, Akıllı Altyapı ve Ulaşım
Sistemleri
Gaziantep
Marka Fuarcılık Ltd.Şti.
İstanbul
MİNT Fuarcılık ve Organizasyon
A.Ş.
İstanbul Fuar Merkezi
Yeşilköy
İstanbul
E Uluslararası Fuar ve Tanıtım
Hizmetleri A.Ş.
İstanbul Fuar Merkezi
Yeşilköy
İstanbul
E Uluslararası Fuar ve Tanıtım
Hizmetleri A.Ş.
Swisotel The Bosphorus
İstanbul
Aktif Fuarcılık Ltd. Şti.
İstanbul
CNR Ekspo Fuarcılık A.Ş.
İstanbul
Demos Fuarcılık ve Org. Ltd. Şti.
İstanbul
Demos Fuarcılık ve Org. Ltd. Şti.
OFM Ortadoğu Fuar
Merkezi
Atatürk Havalimanı
Apronu
Boya ve Hammaddeler- Makine ve Ekipmanlar
Ayakkabı Yan Sanayi Ürünleri, Aksesuar, Deri, Suni Deri, Taban, Tekstil,
Makineler, Kurum Mümessillikler ve Dergiler
Tarım, Seracılık, Hayvancılık ve Teknolojileri
İnşaat Malzemeleri, Bahçe Mobilyaları
Motor ve Yelkenli Tekneler, Motor ve Motor Ekipmanları, Marin Ekipmanları, Tüketici Ürün ve Aksesuar ve Hizmetleri,
Süs Bitkileri Ürünleri, Peyzaj ile ilgili Hizmetler, Bahçe Bakım ve Teknik
Malzemeleri
İstanbul Fuar Merkezi
Yeşilköy
Biga Fuar Alanı Otogar
Yanı
Şeker Fabrikası Alanı
Haliç Kongre Merkezi
Cam Piramit Sabancı
Kongre ve Fuar Merkezi
Lüleburgaz Semt ve Fuar
2.Autoshow 2012 Fuarı
Otomobil,
Otomobil,
Alanı
Burtarım 2012 10.Tarım, Tohumculuk, Fidancı- Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt
Bursa Uluslararası Fuar ve
Tarım, Tohumculuk, Fidancılık Ve Süt Endüstrisi
lık ve Süt Endüstrisi Fuarı
Endüstrisi
Kongre Merkezi
Bursa Uluslararası Fuar ve
Bursa 5.Hayvancılık ve Ekipmanları Fuarı
Hayvancılık
Hayvancılık
Kongre Merkezi
Yerli Yabancı Firma ve Şahısların Tasa- Endüstriyel Tasarım Ürünleri (Mobilya, Aksesuar, Mutfak, Banyo, SeraEski Galata Köprüsü
İstanbul Tasarım Haftası
rım Ürünlerinin Sergilenmesi
mik, Moda ve Mimari Tasarımı, Çevre Tasarım Ürünleri, Tasarım Yayınları -Sütlüce
PULIRE EURASIA'12 2.Avrasya Endüstriyel ve
Profesyonel Temizlik ve Hijyen
Temizlik Makineleri, Aksesuar, Ekipman, Saniteri Ürünleri, Dezenfektan İstanbul Fuar Merkezi
Çevresel Temizlik Fuarı
Endüstrisi
ve Temizlik Kimyasalları,
Yeşilköy
LED Sistemleri, Teknolojileri
LED Sistemleri, Teknolojileri, Aydınlatma Uygulamaları, Reklamcılık
İstanbul Fuar Merkezi
8.Uluslararası LED & LED Aydınlatma Fuarı
Ekipmanları ve Uygulamaları, LED
Uygulamaları
Yeşilköy
Aydınlatma
Elektronik Komponent ve Güç KayElektronik Komponent ve Güç Kaynakları, Yarı İletkenler, Gömülü Sistem- İstanbul Fuar Merkezi
ELEKTRONİST Fuarı
nakları, Gömülü Sistemler
ler, Gösterim Sistemleri, Sesörler, Test ve Ölçü Sistemleri, Elektronik
Yeşilköy
Elektrik Çevrimi, Elekltrik İletimi, Dağıtım, Kumanda ve Koruma, Test
İstanbul Fuar Merkezi
ELEX Fuarı
Elektrik Çevrimi, İletim ve Dağıtımı
Ölçü ve Bakım, Akümülatörler
Yeşilköy
Tıbbi Ürünler, Tıbbi Cihazlar, Hastane
Tıbbi Ürünler, Tıbbi Cihazlar, Hastane Donanımları ve Malzemeleri Labo- Tüyap Adana Uluslararası
Çukurova Tıp 2012 (3.)
Donanımları ve Malzemeleri Laboraratuar Teknolojisi ve Ekipmanlar
Fuar ve Kongre Merkezi
tuar Teknolojisi ve Ekipmanlar
Hastaneler, Tedavi ve Sağlıklı Yaşam
Hastaneler, Tedavi ve Sağlıklı Yaşam Merkezleri,, Polilklinikler, Tıbbi
Tüyap Adana Uluslararası
Adana Sağlık Kurumları ve Turizmi Fuarı
Merkezleri,, Polilklinikler, Tıbbi DonaDonanaım ve Malzemeler, Sigorta Şirketleri
Fuar ve Kongre Merkezi
naım ve Malzemeler, Sigorta Şirketleri
Tedarik Fuarı
Eğitim Malzemeleri, Motorlu Taşıtlar Eğitim Malzemeleri, Motorlu Taşıtlar
İstanbul Kongre Merkezi
Yapı ve İnşaat Malzemeleri, Doğalgaz Tesisat Sistemleri, PVC, Yalıtım MalÇorum Yapı, Dekorasyon ve Tesisat Fuarı
Yapı, Dekorasyon ve Tesisat
Çorum TSO Fuar Merkezi
zemeleri, Banyo, Mutfak, Seramik Malzemeleri, Dekorasyon Ürünleri
Motor ve Yelkenli Tekneler, Motor ve
BOAT SHOW 2012 31.Uluslararası İstanbul Boat
Motor ve Yelkenli Tekneler, Motor ve Motor Ekipmanları, Marin EkipMarinturk İstanbul City
Motor Ekipmanları, Marin EkipmanlaShow Fuarı
manları, Tüketici Ürün ve Aksesuar ve Hizmetleri,
Port - Pendik
rı, Tüketici Ürün ve Aksesuar
Süs Bitkileri ve Peyzaj Mimarlığı
LİFE Medya Fuarcılık A.Ş.
İnfo Uluslararası Fuar Tan. Org.
A.Ş.
Gıda ve İçecek Üretim Makine ve
Sıvı Gıda, Et, Süt, Unlu- Çikolatalı Mamüller, Üretim Makine Sistem ve
Tüyap Fuar ve Kongre
Teknolojileri, Gıda Güvenliği, Katkı ve Ekipmanları, Gıda Güvenliği, Kalite Kontrol Cihaz ve Sistemleri, Soğutma,
Merkezi
Yardımcı Maddeler,
Havalandırma, Depolama
Ayakkabı Yan Sanayi Ürünleri, Aksesuar, Deri, Suni Deri, Taban, Tekstil,
Makineler, Kurum Mümessillikler ve
Dergiler
Tarım, Seracılık, Hayvancılık ve Teknolojileri
İnşaat, Dekorasyon, Peyzaj
Motor ve Yelkenli Tekneler, Motor ve
Motor Ekipmanları, Marin Ekipmanları, Tüketici Ürün ve Aksesuar ve
Hizmetleri,
ART Fuar Org.Tic Ltd.Şti.
Ankara
İstanbul Fuar Merkezi
Yeşilköy
Tekstil, Türban Modelleri, Peruk, Ayakkabı, Çanta, İç Giyim, Spor Kıyafet- İstanbul Fuar Merkezi
Tesettür Giyim, Aksesuar, Turizm
ler, Okullar, Kurslar, Otel, Tur Organizsasyonu
Yeşilköy
Bijuteri, Moda Aksesuarları, Eşarp, Atkı, İmitasyon Aksesuarlar, Çanta,
İstanbul Fuar Merkezi
Bijuteri, Takı ve Moda Aksesuarları
Kemer
Yeşilköy
Demir - Çelik ve Döküm Teknolojileri, Demir - Çelik ve Döküm Sektörü ve Metalurji İle İlgili Hammadde, Maki- Tüyap Fuar ve Kongre
Makine ve Ekipmanları
ne, Ekipman, Teknoloji, Ürün, Hizmet
Merkezi
Demir Dışı Metaller Teknolojileri,
Demir Dışı Metaller Sektörü ve Metalurji İle İlgili Hammadde, Makine, Tüyap Fuar ve Kongre
Makine ve Ekipmanları
Ekipman, Teknoloji, Ürün, Hizmet
Merkezi
Tüyap Fuar ve Kongre
Döküm Ürünleri
Metalden Mamul Her Türlü Döküm Ürünleri
Merkezi
Bayilik, Distribütör ve Franchise Veren Gıda, Bilişim, Tekstil, Telekomünikasyon, Emlak, Eğitim, Mücevher,
İstanbul Fuar Merkezi
Firmalar
Mobilya, Hizmet
Yeşilköy
Tüyap Fuar ve Kongre
Kauçuk Endüstrisi
Kauçuk Endüstrisi
Merkezi
Cami yapımı ve yenilemelerinde
Cami yapımı ve yenilenmesi için gerekli tüm mimarlık, dekorasyon,
OFM Ortadoğu Fuar
kullanılan tüm ürünler
inşaat malzemeleri
Merkezi
Halı, Mobilya, Ev Tekstili, Dayanıklı
Halı, Mobilya, Ev Tekstili, Dayanıklı Tüketim Malları, Aksesuar, Mutfak
Yenişehir Belediyesi Fuar
Tüketim Malları, Aksesuar, Mutfak
Malzemeleri
Alanı
Malzemeleri
Petrol ve Doğalgaz Arama Sektörünün Jeoffizik,Sismik,Boru, Arıtma, Danışmanlık, Petrol ve Doğalgaz Arama
Lütfi Kırdar Uluslararası
Buluşması
Firmaları
Kongre ve Sergi Sarayı
Otomobil, Ticari Araçlar, Motosiklet,
Tüyap Diyarbakır Fuar ve
Otomobil, Ticari Araçlar, Motosiklet, Bisiklet ve Aksesuarları
Bisiklet ve Aksesuarları
Kongre Merkezi
İnteraktif Ekonomiyi Yaratan ve
WEB, İnternet Reklamcılığı, Email Marketing, Mobile Marketing, Online
İnteraktif Pazarlama Alanında Hizmet Medya Planlama ve Satınalma, Search Engine Marketing, Blogging ve
İstanbul Kongre Merkezi
Veren Firmaların Hizmetleri
Sosyal Medya Alanında Ajans ve Markaların Hizmetleri
Lüleburgaz Semt ve Fuar
Traktör ve Tarım Ekipmanları
Traktör ve Tarım Ekipmanları
Alanı
Yapı, İnşaat Malzemeleri ve TeknoHizmetler, Altyapı, Kaba Yapı, İnce Yapı, Bitirme İşleri, Tesisat, ElektrikATO Kongre ve Sergi
lojileri
Elektronik, Bina Donanımı, Mutfak-Banyo, Çevre Düzenleme
Sarayı
Saat Ve Takvim, Anahtarlık, Masa Üstü Setleri, Ajanda, Seramik Ve Porse- İstanbul Fuar Merkezi
Promosyon Ürünleri
len Ürünler, Oto Kokusu, Çanta Oyuncak
Yeşilköy
Güvenlik Sistemleri Hizmetleri Ekip- Güvenlik Sistemleri Hizmetleri Ekipmanları, Alarm, CCTV, Kamera, Geçiş İstanbul Fuar Merkezi
manları, RFID
Kontrol, RFID, Araç Güvenlik, Çevre Güvenlik
Yeşilköy
İş Güvenliği Ekipmanaları, Kişisel Koruyucu Malzemeler, İş Güvenliği
İstanbul Fuar Merkezi
İş Güvenliği ve İş Sağlığı
Eğitimi, İş Sağlığı Ekipmanları
Yeşilköy
İstanbul Fuar Merkezi
Bilgi Data ve Network Güvenliği
Ağ Güvenliği, Veri Güvenliği, Antivirüsler, Donanım Güvenliği
Yeşilköy
Bina Otomasyon ve Yönetim Sistemleri, İzleme Sistemleri, Uzaktan Kont- İstanbul Fuar Merkezi
Akıllı Binalar ve Bina Otomasyonu
rol, Akıllı Bina Teknolojileri
Yeşilköy
Tarım, Tarımsal Mekanizasyon, Seracı- Tarım, Tarım Teknolojileri, Seracılık, Hayvancılık, Tohum, Fidan, Sulama Uluslararası İzmir Fuar
lık, Hayvancılık Teknolojileri
Teknolojileri, Hayvancılık, Hayvan Sağlığı Teknolojileri
Alanı
Hayvancılık Teknolojileri ve Süt
Hayvancılık Ekipmanları, Hayvansal Üretim Makineleri, Süt Teknolojileri, Uluslararası İzmir Fuar
Endüstrisi
Kümes Hayvanları, Üretim, Mekanizasyon ve Ekipmanları
Alanı
KTO Tüyap Konya UluslaTüketim ve Dayanıklı Tüketim Malları Tüketim ve Dayanıklı Tüketim Malları
rarası Fuar Merkezi
Ambalaj Makineleri, Üretim-Geri
Ambalaj Makineleri, Ürünleri ve Tamamlayıcı Ürünler, Ambalaj Geri
Tüyap Fuar ve Kongre
Dönüşüm Teknolojileri ve Sistemleri, Dönüşüm ve Kazanım Teknolojileri, Depolama, İstifleme, Lojistik, Taşıma
Merkezi
Ürünleri, Tamamlayıcı Ürünler
Sistemleri ve Hizmetler
Boya Sanayi ve Yardımcı Maddeler
Düzenleyici
İstanbul
İstanbul
İstanbul
Hannover Messe Ankiros
Fuarcılık A.Ş.
Hannover Messe Ankiros
Fuarcılık A.Ş.
Hannover Messe Ankiros
Fuarcılık A.Ş.
İstanbul
Medya Fors Fuarcılık Ltd.Şti
İstanbul
Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş.
Gaziantep
Marka Fuarcılık Ltd.Şti.
Mersin
Forza Fuarcılık ve Organizasyon
Hizmetleri A.Ş.
İstanbul
Domino Fuarcılık Ltd. Şti.
Diyarbakır
Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş.
İstanbul
MMI Fuar Hizmetleri Ltd Şti
Kırklareli
Renkli Fuarcılık Ltd. Şti.
Ankara
Yem Fuarcılık A.Ş.
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İzmir
İzmir
E Uluslararası Fuar ve Tanıtım
Hizmetleri A.Ş.
Marmara Tanıtım Fuarcılık Org.
Rek. ve Tic. Ltd. Şti.
Marmara Tanıtım Fuarcılık Org.
Rek. ve Tic. Ltd. Şti.
Marmara Tanıtım Fuarcılık Org.
Rek. ve Tic. Ltd. Şti.
Marmara Tanıtım Fuarcılık Org.
Rek. ve Tic. Ltd. Şti.
Orion Fuarcılık ve Tanıtım
Hizmetleri Ltd. Şti.
Orion Fuarcılık ve Tanıtım
Hizmetleri Ltd. Şti.
Konya
Tüyap Konya Fuarcılık A.Ş.
İstanbul
Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş.
İstanbul
Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş.
İstanbul
Pozitif Fuarcılık A.Ş.
Çanakkale
Adapazarı
Forza Fuarcılık ve Organizasyon
Hizmetleri A.Ş.
Demos Fuarcılık ve Org. Ltd. Şti.
İstanbul
NTSR Fuar ve Gösteri Hizmetleri A.Ş.
Antalya
Agoras Fuarcılık Hizmetleri
Ltd. Şti.
Kırklareli
Renkli Fuarcılık Ltd. Şti.
Bursa
Tüyap Bursa Fuarcılık A.Ş.
Bursa
Tüyap Bursa Fuarcılık A.Ş.
İstanbul
IDF Uluslararsı Fuarcılık A.Ş.
İstanbul
Sentez Uluslararası Fuar Organizasyon A.Ş.
İstanbul
Marmara Tanıtım Fuarcılık Org.
Rek. ve Tic. Ltd. Şti.
İstanbul
İstanbul
Marmara Tanıtım Fuarcılık Org.
Rek. ve Tic. Ltd. Şti.
Marmara Tanıtım Fuarcılık Org.
Rek. ve Tic. Ltd. Şti.
Adana
Tüyap Adana Fuarcılık A.Ş.
Adana
Tüyap Adana Fuarcılık A.Ş.
İstanbul
Eket Fuarcılkk Tic. Ltd. Şti.
Tureks Uluslar arası Fuarcılık
Ltd. Şti.
Çorum
İstanbul
NTSR Fuar ve Gösteri Hizmetleri A.Ş.
DTO HABER
Denizli Ticaret Odası
RÖPORTAJ
15
Ağustos 2012
Bu ayki röportaj konuğumuz,
avukat olma hayali bulunan
ancak tesadüfen 1982 yılında
demir-çelik sektörüyle tanışan
ve o gün bugündür aynı mesleği
başarıyla sürdüren Denizli
Ticaret Odası’nın Meclis Üyesi,
YALÇIN GÜNEY
rak küçük tonajlarla haddehanelerde başlamıştır.
Günümüzde ise daha
modern tesislerde TSE
standartlarına uygun ve
imalatını çeşitlendirerek
Türkiye pazarında önemli bir yer sahibi konumuna gelmiştir.
►►İş hayatına yeni
atılmayı düşünen
gençlere neler tavsiye ederseniz?
►►Bize kendinizi
tanıtır mısınız?
1 Mart 1965 yılında
Denizli’de doğdum. Denizli Ticaret Lisesi mezunuyum.
Askerliğimi
Denizli’de yaptım. 17
Şubat 1990 yılında eşim
Fatma hanımla evlendim. 18 Eylül 1991 yılında oğlum Olgaç, 4 Ekim
1998 yılında ise kızım
Melisa dünyaya gelmiştir. Olgaç şu anda Yeditepe Üniversitesi Uluslararası İşletme bölümünde,
kızım Melisa ise PEV
İlköğretim okulu 7. sınıf
öğrencisidir.
►►İş hayatına ne
zaman atıldınız?
İş hayatına çok küçük
yaşta başladım. Yaz aylarında çalışıyordum. Kışın
ise okuluma devam ediyordum. Asıl iş hayatıma
ise 1982 yılında başladım.
►►Neden bu
sektörü tercih
ettiniz?
Demir-çelik sektörüne
başlamam tamamen tesadüf olmuştu. Bu sektöre başladıktan sonra
kopmam mümkün olmamıştır.
►►Mesleğinizin
avantajları
nelerdir?
Sektörümüzün
birçok
avantajı bulunmaktadır.
Bunların en başında finans piyasasını yakından
takip etmek gelmektedir.
Ardından ise her bir şehirde müşterinizin olması ve ileride bu birlikte-
liklerin dosta dönüşmesi
gelmektedir.
►►Mesleğinize
başlamadan
önce hayalinizde
yapmak istediğiniz
başka bir iş var
mıydı?
Evet vardı. Avukat olmak
isterdim.
►►İşlerinizde
ailenizin size olan
desteği nelerdir?
Eşim, bana olan manevi
desteğini her zaman gösterir. Buradan da kendisine teşekkür ediyorum.
►►Mesleğinizde
yaşadığınız
zorluklar oluyor
mu? Sektördeki
sıkıntılardan söz
eder misiniz?
Her meslek gurubunda
olduğu gibi bizim sektörümüzde de zorluklar
oluyor. Sektörümüzün en
büyük sıkıntısı, hammadde ve nakliye konusundadır. Denizli’de faaliyet
gösteren demir-çelik fabrikalarının limana olan
uzaklığından dolayı gerek ihracat gerekse de
ithalat şansları çok azdır.
Bununla beraber Karabük ve İskenderun’da faaliyet gösteren özel demir çelik fabrikaları, hem
Kar-demir (Karabük demir-çelik) fabrikalarının
hem de İs-demir (İskenderun demir-çelik) fabrikalarının destekleriyle
haksız bir rekabet ortamı
oluşturmaktadırlar. Yıllardır Denizli’de üretim
yapan birçok fabrika rekabet şansları olmadığı
için bir çoğu kapanmış
veya tesislerini İzmir Aliağa ilçesine taşımak zorunda kalmışlardır.
►►Bize
içerisinde olduğunuz sektörü, yani
mesleğinizi anlatır
mısınız?
Demir-çelik sektörü, otomotiv yan sanayisinde,
makine yapımında, çelik konstrüksiyon çatı ve
yüksek gerilim hatları yapımında v.s kullanılmaktadır.
►►Geçmişten bugüne mesleğinizle ilgili neler söylersiniz?
Neler değişti?
Denizli’de
demir-çelik
sektörü yıllar önce gemi
söküm hammaddesi ola-
Yeni iş hayatına atılacak
genç neslin, daha bilinçli
ve dünya pazarlarını takip ederek bu işe girmelerini tavsiye ediyorum.
İşlerinde
yapacakları
yatırımlarda, işin durumuna göre hammadde
kaynaklarının bulunduğu
yerlerde, ileriyi düşüne-
rek yatırım yapmalarını
tavsiye ederim.
►►Denizli Ticaret
Odasında meclis
üyeliği yapan bir
kişi olarak Odamızın faaliyetlerini
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Özellikle Denizli Ticaret
Odası Başkanımız Sayın
Necdet Özer Bey’in girişimciliğini takdir ediyor
ve bundan dolayı kendisini kutluyorum. Ardından yönetim kurulu
üyeleri ve Odamızın faaliyetlerinden dolayı da
Oda çalışanlarını takdir
ediyor, hepsine ayrı ayrı
teşekkür ediyor ve başarılarının devamını biliyorum.
Borçlarını yapılandırma
hakkını kaybedenlere
yeni fırsat!
6111 sayılı kanununa göre
borçları için yapılandırma
başvurusunda bulunduğu
halde belirlenen peşin ya
da taksit ödemelerini yerine
getiremeyip kanun hükümlerini
ihlal edenler, bu tutarları
ödemeleri gerektiği tarihten
itibaren geç ödeme zammı
ile birlikte 31 Ekim 2012
tarihine kadar ödemeleri
şartıyla kanun hükümlerinden
yararlandırılacaktır.
16
Ağustos 2012
Denizli Ticaret Odası
Çocuk kullanım ürünlerinde
"GÜVENLİ ve DOĞRU KULLANIM"
talimatları zorunlu olacak
Çocuk bakım ürünlerinin üzerinde 1 Ocak 2013’ten itibaren güvenli ve
doğru kullanımla ilgili talimatların bulunması zorunlu olacak.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, çocuk bakım ürünleri
ile kırtasiye ürünleri ve çocuk giysilerine ilişkin yeni
güvenlik standartları belirledi. Bakanlığın, ‘’Tüketici Ürünlerinin Güvenlik
Risklerinin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ’’i Resmi
Gazete’de yayımlandı. 1
Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe girecek tebliğe göre,
çocuk bakım ürünlerinin
üzerinde güvenli ve doğru
kullanımla ilgili talimatların bulunması zorunlu olacak. Söz konusu ürünlerde
erişim alanı içinde çocuğun
parmağının veya herhangi
bir uzvunun sıkışabileceği
hiçbir açık uçlu boru, çıkıntı, delik, hız tertibatı, cıvata
veya açıklık bulunmaması
gerekecek.
Metal malzemelerin korozyona karşı dayanıklı bir
malzemeden yapılması veya
korozyona karşı korunmuş
olması, ahşap esaslı ve bitki orijinli malzemelerde de
böcek tahribatı ve çürük bulunmaması şartı aranacak.
Yürüteçler, çocuk arabaları,
beşikler ve çocuk karyolalarında kilitleme mekanizması ile ayarlama sistemi
bulunması zorunlu olacak.
Ürünlerin kenarları, köşeleri ve çıkıntılarının yaralanma riskini azaltacak şekilde
üretilmesi, kordonlar, ipler
ve bağ olarak kullanılan diğer parçaların boğulma riski
oluşturmaması gerekecek.
Çocuk bakım ürünleri hareketli parçalarının fiziksel
yaralanma riskini en aza indirecek şekilde üretilecek.
36 ayın altındaki çocukların kullanması için üretilmiş
çocuk bakım ürünlerinin
parçaları ve ayrılabilir parçaları, emme veya nefesle
çekilmesini önleyecek boyutlarda olacak. Piyasaya arz edilen çocuk bakım
ürünlerinin ambalaj malzemelerinin boğulma riski taşımaması gerekecek. Çocuk
bakım ürünleri alev, kıvılcım veya ateş çıkartabilecek
maddelerle doğrudan karşı
karşıya kaldığında kolayca
yanmayan (ateşin nedeni
yok olur olmaz alevi sönen),
tutuştuğunda yavaş yanan
ve yanma süresini geciktirici maddelerden yapılacak.
Bu arada, çocuk bakım
ürünlerin de olduğu gibi
tekstil ve plastik içerikli
kırtasiye ürünleri de kolayca yanmayan, tutuştuğunda
yavaş yanan ve yanma süresini geciktirici maddelerden
yapılacak.
Öte yandan çocuk giysilerindeki kordon ve büzme
iplerinin, boğulma ve fiziki
yaralanma riski oluşturmayacak şekilde üretilmesi ve
kolay Alev almaması gerektiği de hükme bağlandı.
Yiyecek taklidi ürünler
ya da ayrılabilir kısımları
da tüketiciler ve özellikle
çocuklar tarafından ağza
alınması, emilmesi ya da
yutulması halinde boğulma,
zehirlenme yahut sindirim
sisteminde delinmeye veya
tıkanmaya yol açmayacak
şekilde üretilecek.
Numara Gizleme Şarta Bağlandı
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, cep telefonu
numaralarının sadece Acil
Yardım Çağrılarını aramaları durumunda gizlenemeyeceğine ve konum verisi
ve ilgili kişilerin kimlik bilgileri işlenebileceğine karar
verdi.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından hazırlanan “Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel
Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Yönetmelik” 24 Temmuz
2012 tarih ve 28363 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, “Numaranın
gizlenmesi” ile ilgili uygulama da,
“Arayan
numaranın gizlenmesi imkanı, acil yardım çağrıları
için geçerli değildir” yaptırımını getirerek, ulusal ve
uluslararası düzenlemelerde kabul görmüş yangın,
sağlık, doğal afetler ve güvenlik gibi acil durumlarla
ilgili olarak itfaiye, polis,
jandarma, sağlık ve benzeri
kuruluşlara yardım talebiyle
yapılan çağrılarda, işletmecilere arayan cep telefonu
numaralarını gösterme yükümlülüğü verdi.
Normal aramalarda numaralar gizlenebilecek
Yönetmelikte, “İşletmeci,
arayan numaranın görünmesine imkan sağladığı
Nihai kullanıcıların, lastik satın alırken bilinçli bir seçim yapmalarına olanak verilmesi için lastiklerin üzerlerinde özelliklerini taşıyan etiket veya çıkartma olması zorunluluğu getirildi.
Yönetmelik, Karayolları Trafik Kanunu hükümleri uyarınca, araçların yapım ve kullanım bakımından karayolu
yapısına ve trafik güvenliğine
uyma zorunluluğunu yerine
getirmek ve sağlık ile çevrenin korunması amacıyla; yakıt tasarruflu, düşük gürültü
düzeyli, güvenli lastiklerin
kullanımını teşvik ederek, yol
taşımacılığının güvenliğini,
ekonomik ve çevresel verimliliği artırmak, lastik parametreleri hakkındaki uyumlaştırılmış
bilgilerin etiketleme yoluyla sağlanarak, nihai kullanıcıların lastik satın alırken, bilgili bir seçim
yapmalarına olanak verilmesiyle
ilgili hükümleri ve bunların uygulanmasına ait usul ve esasları
belirliyor.
Kırtasiye
malzemelerine
ilişkin de yeni güvenlik
standartlarının yer aldığı
tebliğe göre anılan malzemeler, fiziksel ve kimyasal
özellikleri bakımından güvenli olacak. Bu malzemelerin parçaları ve yayları fiziksel yaralanma riskini en aza
indirecek şekilde üretilecek.
Ahşap esaslı ve bitki orijinli
malzemelerde böcek tahribatı ve çürük bulunmayacak
ve hijyenik olacak. Oyuncak sınıfına giren ve 36
aydan küçük çocuklar için
risk oluşturabilecek kırtasiye malzemelerinin üzerinde
“36 aydan küçük çocuklar
için uygun değildir” veya
“Üç yaşından küçük çocuklar için uygun değildir” şeklinde uyarı bulunacak.
Lastiklerde yakıt verimliliği
etiketi zorunlu olacak
Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı’nın
“Lastiklerin
Yakıt Verimliliği ve Diğer
Esas Parametreler Gözetilerek Etiketlenmesi Hakkında
Yönetmeliği” 31 Temmuz
2012 tarih ve 28370 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlandı.
Kırtasiye malzemeleri ve
çocuk giysileri standardı
durumlarda; Arayan kullanıcıya her bir arama için basit bir yöntemle ve ücretsiz
olarak numarasını gizleme
imkanı sağlamakla, Aranan
aboneye basit bir yöntemle ve ücretsiz olarak, gelen
aramalarda arayan numaranın gösterilmesini engelleme imkanı sağlamakla ve
Arayan kişinin numarasını
gizlemesi halinde, aranan
abonenin/kullanıcının isteğine bağlı ve ücretsiz olarak,
gelen aramaların abone/kullanıcı tarafından reddedilmesine imkan sağlamakla”
ilgili yükümlülükler verdi.
Yönetmelikte yine, “İşletmeci, bağlanılan numaranın
görünmesine imkan sağladığı durumlarda, aranan aboneye basit bir
yöntemle ve ücretsiz
olarak, bağlanılan numaranın arayan kullanıcıya gösterilmesini engelleme imkanı sağlamakla”
da yükümlü kıldı.
DTO HABER
Yönetmeliğe göre, tedarikçiler,
dağıtıcılara veya nihai kullanıcılara verdikleri lastiklerin sırtında veya teslim edilen bir veya
birden çok özdeş lastiğin her bir
partisinde yakıt verimliliği sınıfını, dış yuvarlanma gürültü sınıfı
ile ölçülen değerini, uygulana-
Yönetmelik
hükümleri, “25/1/2012 tarihli
ve 28184 sayılı Resmi
Gazete’de
yayımlanan
Motorlu Araçların ve
Bunlar İçin Tasarlanan
Römorklar,
Sistemler,
Aksamlar ve Ayrı Teknik
Ünitelerin Genel Güvenliği ile İlgili Tip Onayı
Yönetmeliği’nde” tanımlanan “C1”, “C2” ve “C3”
sınıfı lastikleri kapsayacak.
Tip Onayı
Yönetmelikleri
bilirliği varsa ıslak tutuş sınıfını
gösteren bir çıkartma veya bir
etiket ile donatılmış olmasını
sağlayacak.
Dağıtıcılar da satış noktasındaki
lastiklerin, tedarikçiler tarafından sağlanan çıkartmanın açıkça
görülebilir bir konumda olmasını
veya lastiğin satışından önce etiketin nihai kullanıcıya gösterilmesini ve satış noktasında lastiğin hemen yanında açıkça teşhir
edilmesini sağlayacak.
Bu yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında
idari para cezası uygulanacak.
Öte
yandan,
Bilim,
Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı’nın “Motorlu
Araçların Çekme Tertibatları ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği”, “Belirli Motorlu Araçların Çamurlukları ile İlgili Tip
Onayı Yönetmeliği” ve “Motorlu
Araçların ve Römorklarının Araç
Tanıtım Numarası ve İmalatçının
Zorunlu Levhaları ile İlgili Tip
Onayı Yönetmeliği” de yayımlandı.
Söz konusu yönetmeliklerde,
motorlu araçların çekme tertibatlarının, belirli motorlu araçların
çamurluklarının ve motorlu araçlar ile römorklarının araç tanıtım
numarası ve imalatçının zorunlu
levhalarının taşıması gereken
özellikler belirtildi.
Download

Gazete 40 - Denizli Ticaret Odası