ÖZGEÇMİŞ
Sabiha BULDUK
18 Eylül 1986 / ORDU
ALES: 86.46
DİL: IELTS =5 (YDS: 70 / 23 TEMMUZ ÖNCESİ)
Derece
Lisans
Y. Lisans
Doktora
Bölüm /Anabilim Dalı
Üniversite
Yıl
Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık
Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık
Selçuk Üniversitesi
2007-2011
Necmettin Erbakan Üniversitesi
2011-2013
Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık
Gazi Üniversitesi
2013-…
Yüksek Lisans Tez Konusu: Evli Çiftlerin Evlilik Doyumlarının, Eş Desteği ve Duyguların İfade
Edilmesine Göre İncelenmesi / Danışman: Doç. Dr. Erdal HAMARTA
Akademik Görevler
Araştırma Görevlisi (Mevlana Üniversitesi PDR)
2011-…..
Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
Işık, E. ve Bulduk, S. (2013). Psychometric Properties Of The Differentiation Of Self InventoryRevised In Turkish Adults. Journal of Marital and Family Therapy. doi: 10.1111/jmft.12022.
Uluslararası bilimsel toplantılarda yapılan sunular
Işık, E. & Bulduk, S. (2012). Initial reliability and validity of the Turkish version of
differentiation of self inventory-revised. Paper presented at the International Counseling &
Education Conference, May 3-5, İstanbul, Turkey
Dilmaç, B. & Bulduk, S. (2012). Couples’ Value Coherence and Experience of Marriage
Conflict : Turkish Sample. Paper presented at the International Conference for Academic
Disciplines, Oct 28-Nov 2, Rome, Italy.
Bozoğlan, B. & Bulduk, S. (2012). Stress Coping Approaches As the Predictor of Social
Adjustment. Paper presented at the International Counseling & Education Conference, May
3-5, İstanbul, Turkey.
Bozoğlan, B. & Bulduk, S. (2012). University Students’ Stress Coping Approaches In Terms Of
Sociotropic and Autonomous Personalities. Paper presented at the 3rd World Conference
on Psychology, Counselling and Guidance (WCPCG-2012), 9-12 May, İzmir.
Katıldığı Eğitim ve Seminerler
Torrance Creatif Düşünce Testi Eğitimi / 2013 / North American Collage.
“A Training Program in Family Counseling” (workshop) / Dr. Brian Canfield, President of the
International Association for Marriage and Family Counselors / İstanbul.
Aile Danışmanlığı Eğitimi / 2012 / 100 saat / Mevlana Üniversitesi
Wisc-R / 2012 / Selen Ayas / Psikoloji Eğitimleri ve Terapiler Derneği
Travma Sonrası Stres Bozukluğu Eğitimi / 2012 / Dr. Mertcan Akbaş
Çocuk Objektif Testleri Eğitimi/ 2011/ Eğitmenler: Erdal Hamarta, Aziz Yıldırım, Yahya Çıkılı.
Psikolojik Danışmanlık Mesleğinde Harekete Dayalı Teknikler (2 saat) / Mevlana Üniversitesi
Danışma Sürecinin İşleyişi ve Terapistin Gücü (2 saat) / Mevlana Üniversitesi
Gönüllü Aktiviteler
Rehber öğretmeni bulunmayan devlet okulunda gönüllü rehber öğretmenlik / 2008.
Yaz okulu öğrencilerine seminer ( 13-16 yaş) / 2012 / (6 hafta).
Download

ÖZGEÇMİŞ Sabiha BULDUK 18 Eylül 1986 / ORDU ALES: 86.46