İLAN
03.12.2014 Tarih ve 484 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile Karaman İli,
Merkez İlçe, Alacasuluk Mahallesi, N30-D-09-B-3-B, 1/1000 Ölçekli Uygulama
İmar Planı paftasına isabet eden X= 4 116 750 – 4 116 950 Y= 517 300 – 517 450
koordine değerleri arasındaki 4723 ve 4724 adaların bulunduğu bölgede
UİP-107,6 Plan İşlem Numaralı İmar Plan tadilatı yapılmış olup, 3194 Sayılı İmar
Kanununun 8.b maddesi gereğince onanmıştır.
Değişiklik 10.12.2014 – 12.01.2015 tarihleri arasında 1 ay süre ile askıda
kalacaktır.
Sayın halkımıza önemle duyurulur.
Hacı Osman ÜNÜVAR
Belediye Başkanı A.
Belediye Bşk. Yrd.
Download

İ L A N 03.12.2014 Tarih ve 484 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile