UİP-3895,1 PLAN İŞLEM NUMARALI 1/1000 ÖLÇEKLİ K-3 BÖLGESİ UYGULAMA İMAR
PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ASKI İLANI
UİP-3895,1 Plan İşlem Numaralı K-3 Bölgesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı
Değişikliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.11.2014 gün ve 2014/1544 sayılı
kararı ile tadilen uygun görülerek, 15.11.2014 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı’nca
onanmıştır. Bahse konu İmar Planı Değişikliği 02.03.2015-31.03.2015 tarihleri arasında
Belediye Hizmet Binasının 4. katında 30 (otuz) gün süre ile askıya çıkarılmıştır.
İlgililere ilanen duyurulur.
Download

uip-3895,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli k