YEDEK YERLEŞTİRME İŞLEMLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA
Kesin kayıt listesinde yer alan formasyon adaylarının kayıt işlemleri sona ermiş ve aşağıda
tablolarda verilen alanlarda boş kontenjan kalmıştır. Bu alanlara yedek adaylardan sıralama kriterleri
dikkate alınarak yerleştirme işlemi yapılacaktır. Yedek çağrı listeleri 02 Aralık 2014 Salı günü web
sayfamızdan duyurulacaktır. Bu duyuruda yedek kayıt günü ve kayıt için gerekli belgeler verilecektir.
KÜ SON SINIF ÖĞRENCİLERİ BOŞ KALAN KONTENJANLAR
Boş kalan kontenjan
Bölüm
1
Biyoloji
2
Çocuk Gelişimi
5
Felsefe
1
Fizik
1
Fransızca Müt. Terc.
2
Sağlık Yönetimi
1
Hemşirelik
6
Kimya
3
Matematik
2
Müzik-müzikoloji
7
Sosyoloji
1
Tarih
32
Toplam
KÜ SON SINIF ÖĞRENCİLERİ-ADAYLARIN SIRALAMA KRİTERLERİ
Kırıkkale Üniversitesi lisans programları son sınıfta öğrenim gören adayların sıralama kriterleri,
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 08/10/2014 tarihli ve 75850160-104.01.07.01/59355 sayılı yazısında
belirtilen açıklamalar doğrultusunda aşağıda şekilde belirlenmiştir.
1. Akademik not ortalamasına göre sıralama yapılır.
2. Not ortalamasında eşitlik olması durumunda,
a. Alt dönemlerden az dersi olana öncelik verilir.
b. Tekrar eşitlik olması halinde üniversiteye giriş puanına bakılır.
Mezun-Açıköğretim-Uzaktan Eğitim Grubu
Bölümler
Boş kalan kontenjan
AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ
ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI- ALMANCA
MÜT. TERC.
1
ANTRENÖRLÜK
19
BİLGİSAYAR BİLİMLERİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
BİLGİ TEKNOLOJİSİ VE BİLİŞİM
BİLGİSAYAR VE MATEMATİK
1
BİYOLOJİ
7
EBELİK
1
FELSEFE
4
FİZİK
2
GIDA
2
1
HALKLA İLİŞKİLER
1
HEMŞİRELİK
16
İKTİSAT
İLAHİYAT
İLİTAM
2
İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI
AMERİKAN KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI
İNGİLİZCE MÜT. TERC.
1
İŞLETME
9
KAMU YÖNETİMİ
3
KİMYA
KİMYA MÜH
KİMYA VE BİYO MÜH
3
KONAKLAMA İŞLETM.
1
MATEMATİK
MATEMATİK VE BİLGİSAYAR
MATEMATİK MÜH
9
PSİKOLOJİ
1
REKREASYON
6
SAĞLIK HİZMETLERİ
SAĞLIK İDARESİ
SAĞLIK KURUMU İŞLETM.
SAĞLIK KURUMU YÖNETİCİLİĞİ
SAĞLIK MEMURLUĞU
SAĞLIK YÖNETİMİ
SOSYOLOJİ
4
2
5
SPOR BİLİMLERİ
1
SPOR YÖNETİCİLİĞİ
17
TARİH
3
TURİZM OTEL İŞLETM.
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ
32
TOPLAM
155
1
MEZUN-AÇIKÖĞRETİM-UZAKTANEĞİTİM GRUBU-ADAYLARIN SIRALAMA KRİTERLERİ
Lisans programlarından mezun veya açıköğretim-uzaktaneğitim programlarında öğrenim gören adayların
sıralama kriterleri, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 08/10/2014 tarihli ve 75850160-104.01.07.01/59355
sayılı yazısında belirtilen açıklamalar doğrultusunda aşağıda şekilde belirlenmiştir.
1. Adaylar akademik not ortalamasına göre sıralanır.
a. Not ortalamasında eşitlik olması durumunda mezun olan adaya öncelik verilir.
b. Burada eşitlik olması durumunda mezuniyet yılı eski olana öncelik verilir.
c. Burada da eşitlik olması halinde üniversiteye giriş puanına bakılır.
2. Açıköğretim ve uzaktaneğitim programlarında okuyan öğrencilerin puanlarında eşitlik olması
durumunda alt dönemden dersi az olana öncelik verilir.
Download

yedek yerleştirme işlemlerine ilişkin açıklama