KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
2014-2015 ÖĞRETİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ KAYIT İŞLEMLERİ
Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulunun 20 Şubat 2014 tarih ve 9 sayılı kararı ekinde yer alan
çizelgeye göre, pedagojik formasyon hakkı olan adayların 20 Ekim-3 Kasım 2014 tarihleri arasında
online olarak ön kayıt başvuruları alınmış ve değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Bu belgede
aşağıda verilen başlıklarda bilgiler verilmiştir. Bütün adayların dikkatle okuması adayların yararına
olacaktır.
Kontenjan Belirleme
Geçersiz Başvurular
Kırıkkale Üniversitesi Son Sınıfta Öğrenim Gören Adaylara İlişkin Kontenjan Dağılımı ve Açıklamalar
Adayların Sıralama Kriterleri
Mezun veya Açık öğretim-Uzaktan im Programlarında Öğrenim Gören Adaylara İlişkin Kontenjan
Dağılımı ve Açıklamalar
Adayların Sıralama Kriterleri
Kontrol Listeleri ve Yapılacak İşlemler
Kayıt Hakkı Kazanan Adayların Kayıt İşlemleri
Kayıt İçin Gerekli Belgeler
Yedek Yerleştirme İşlemlerine Ait Açıklamalar
Formasyon Eğitimi Derslerin Başlaması
KONTENJAN BELİRLEME
1. Yükseköğretim Kurulu tarafından Üniversitemize verilen öğrenci kontenjan sayısı 800’dür.
2. Bu kontenjanın 600’ü Kırıkkale Üniversitesi son sınıfında öğrenim gören adaylara,
3. 200 kişi (800 kişinin %25’i) ise pedagojik formasyon eğitimi usul ve esaslar çerçevesinde
Kırıkkale Üniversitesi mezunları, diğer üniversite mezunları, açıköğretim ve uzaktan
öğretim programlarından mezun ve öğrenimi devam eden adaylara ayrılmıştır.
GEÇERSİZ BAŞVURULAR
Ön kayıt için müracaat eden adaylardan aşağıdaki şartları karşılayamayan adayların
başvuruları geçersiz sayılmıştır.
1. MEB Talim Terbiye Kurulunun 20 Şubat 2014 tarih ve 9 sayılı kararı ekinde yer alan çizelgeye
göre, pedagojik formasyon eğitimine başvuru hakkı olmayan alanlar,
2. 2014-2015 öğretim yılı itibariyle Kırıkkale Üniversitesi lisans programları 1. 2. ve 3. sınıfta
öğrenim gören öğrencilerin,
3. Açıköğretim ve uzaktan öğretim programları hariç Diğer Üniversitelerin lisans
programlarında öğrenim gören adayların,
4. Ön kayıt online başvuru işlemlerinde not ortalamasını belgelendiremeyen (transkript veya
diploma ile) adayların
başvuruları GEÇERSİZ sayılmıştır.
Geçersiz başvurular branşlara ait listelerin altında verilmiştir.
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ SON SINIFTA ÖĞRENİM GÖREN ADAYLARA İLİŞKİN KONTENJAN DAĞILIMI
ve AÇIKLAMALAR
Ön kayıt için müracaat eden Üniversitemiz son sınıf öğrencisi sayısı 761 olup 14 geçersiz başvuru olmak
üzere değerlendirmeye alınan toplam sayı 747 dür. 600 kişilik kontenjan, alan bazında geçerli başvuru
sayısıyla orantılı olarak ilgili alanlara dağıtılmıştır. Belirlenen kontenjanlar aşağıdaki tabloda verilmiştir.
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ SON SINIFTA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLER
Toplam
Geçersiz
Geçerli Başvuru
Kontenjan
Bölüm
Başvuru
Başvuru Sayısı
Sayısı
53
1
52
42
Antrenörlük
18
0
18
14
Spor Yönetimi
31
0
31
25
Biyoloji
22
0
22
18
Çocuk Gelişimi
1
0
1
1
Elektrik Elektronik
75
0
75
60
Felsefe
4
0
4
3
Fizik
10
0
10
8
Fransızca Müt. Terc.
17
0
17
14
Sağlık Yönetimi
17
3
14
11
Hemşirelik
1
0
1
1
İktisat
33
0
33
26
Kimya
112
0
112
90
Matematik
45
0
45
36
Müzik-müzikoloji
78
0
78
63
Sosyoloji
109
1
108
87
Tarih
127
1
126
101
Türk Dili ve Edebiyatı
1
1
0
0
Arapça Mütercim Terc.
7
7
0
0
İstatistik
747
600
Toplam
761
14
Adayların Sıralama Kriterleri
Kırıkkale Üniversitesi lisans programları son sınıfta öğrenim gören adayların sıralama kriterleri,
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 08/10/2014 tarihli ve 75850160-104.01.07.01/59355 sayılı yazısında
belirtilen açıklamalar doğrultusunda aşağıda şekilde belirlenmiştir.
1. Akademik not ortalamasına göre sıralama yapılır.
2. Not ortalamasında eşitlik olması durumunda,
a. Alt dönemlerden az dersi olana öncelik verilir.
b. Tekrar eşitlik olması halinde üniversiteye giriş puanına bakılır.
MEZUN veya AÇIKÖĞRETİM-UZAKTANEĞİTİM PROGRAMLARINDA ÖĞRENİM GÖREN ADAYLARA
İLİŞKİN KONTENJAN DAĞILIMI VE AÇIKLAMALAR
Mezun veya Açık öğretim-uzaktan eğitim programlarında öğrenim gören adaylardan ön kayıt için
müracaat eden adaylardan geçerli başvuru sayısı 4616 dır. 200 kişilik kontenjan alan bazında geçerli başvuru
sayısıyla orantılı olarak ilgili alanlara dağıtılmıştır. Belirlenen kontenjanlar aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Mezun - Açıköğretim-Uzaktaneğitim Programlarında Öğrenim Gören Adaylar
GEÇERLİ
BAŞVURU
GEÇERSİZ
BAŞVURU
Kontenjan
16
0
1
12
0
1
ANTRENÖRLÜK
591
565
26
24
ARAP DİLİ VE EDEBİYATI
12
2
10
-
ARKEOLOJİ
1
1
0
-
BAHÇE BİTKİLERİ
1
1
0
-
BALIKÇILIK TEKN. MÜH.
4
4
0
-
BESLENME BİLİMLERİ
7
7
0
-
BİLGİSAYAR BİLİMLERİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
BİLGİ TEKNOLOJİSİ VE BİLİŞİM
BİLGİSAYAR VE MATEMATİK
21
21
0
1
BİTKİ KORUMA
1
1
0
-
BİYOKİMYA
1
1
0
-
BİYOLOJİ
186
174
12
8
COĞRAFYA
71
5
66
-
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
3
3
0
-
ÇOCUK GELİŞİMİ
20
18
2
1
DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETM
1
1
0
-
DİLBİLİM
5
5
0
-
DİN KÜLTÜRÜ
13
0
13
-
DÜNYA DİLLERİ
13
2
11
-
EBELİK
78
76
2
3
EKONOMETRİ
1
1
0
-
EL SANATLARI
2
2
0
-
ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜH
2
2
0
-
EV EKONOMİSİ
21
21
0
1
FARS DİLİ VE EDEBİYATI
1
1
0
-
FELSEFE
96
81
15
4
FİZİK
87
79
8
4
FİZİK TEDAVİ
3
3
0
-
FİZYOTERAPİ VE REHAB.
3
3
0
-
FOTOĞRAF
1
1
0
-
FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI
2
2
0
-
FRANSIZCA MÜT. TERC.
6
5
1
-
GASTRONOMİ
1
1
0
-
GAZETECELİK
4
4
0
-
GELENEKSEL TÜRK SANATLARI
3
3
0
-
GIDA
53
52
1
2
GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI
1
1
0
-
Bölümler
AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ
ALMAN DİLİ VE EDEBİYATIALMANCA MÜT. TERC.
Toplam
Başvuru
16
12
GRAFİK
8
8
0
-
HALKLA İLİŞKİLER
15
12
3
1
HARİTA MÜH
1
1
0
-
HEMŞİRELİK
509
487
22
21
HEYKEL
1
1
0
-
HUKUK
1
1
0
-
İKTİSAT
İLAHİYAT
İLİTAM
61
58
3
64
3
9
11
1
-
166
151
7
İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI
AMERİKAN KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI
İNGİLİZCE MÜT. TERC.
20
İNGİLİZCE İŞLETME
1
1
0
İSTATİSTİK
1
1
0
-
197
3
9
İŞLETME
200
JEOFİZİK
1
1
0
-
KAMU YÖNETİMİ
96
95
1
4
11
4
102
KİMYA
KİMYA MÜH
KİMYA VE BİYO MÜH
91
KONAKLAMA İŞLETM.
15
14
1
1
KORO
1
1
0
-
MADEN MÜH
1
1
0
-
MALİYE
8
6
2
-
257
52
309
MATEMATİK
MATEMATİK VE BİLGİSAYAR
MATEMATİK MÜH
11
MOLEKÜLER BİYOLOJİ
1
1
0
-
MUHASEBE VE FİNANS
3
1
2
-
MÜZİK
13
12
1
1
OPERA
1
1
0
-
PEYZAJ MİMARLIĞI
1
1
0
-
PLASTİK SANATLAR
1
1
0
-
PSİKOLOJİ
9
9
0
1
RADYO TELEVZYON VE SİNEMA
3
2
1
-
REKREASYON
176
158
18
7
RESİM
8
5
3
-
RUS DİLİ VE EDEBİYATI
2
2
0
-
47
SAĞLIK HİZMETLERİ
SAĞLIK İDARESİ
SAĞLIK KURUMU İŞLETM.
SAĞLIK KURUMU YÖNETİCİLİĞİ
SAĞLIK MEMURLUĞU
SAĞLIK YÖNETİMİ
45
2
2
SANAT TARİHİ
3
3
0
-
SERAMİK
8
8
0
-
SES EĞİTİMİ
1
1
0
-
SEYAHAT İŞLETM.
8
6
2
-
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
4
3
1
-
SOSYOLOJİ
244
230
14
10
SPOR BİLİMLERİ
21
21
0
1
SPOR YÖNETİCİLİĞİ
473
441
32
19
SU ÜRÜNLERİ
5
5
0
-
TARIM EKONOMİSİ
1
1
0
-
TARİH
187
155
32
7
TARLA BİTKİLERİ
2
2
0
-
TEKSTİL MÜH
1
1
0
-
TEMEL BİLİMLER
4
4
0
-
TOPRAK
1
1
0
-
1
0
-
14
1
1
897
82
39
TROMBON
1
TURİZM OTEL İŞLETM.
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ
15
979
TÜRK HALK BİLİMİ
3
2
1
-
TÜRK HALK OYUNLARI
3
2
1
-
TÜRK MÜZİĞİ
2
1
1
-
ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK
1
1
0
-
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
3
2
1
-
VOLEYBOL ANTRENÖRLÜĞÜ
1
1
0
-
YAYGIN DİN ÖĞRETİMİ
23
1
21
-
YİYECEK İÇECEK İŞLETM.
2
2
0
-
YÖNETİCİLİK
2
2
0
-
YÖNETİMİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ
1
0
1
TOPLAM
4616
-
200
Adayların Sıralama Kriterleri
Lisans programlarından mezun veya açıköğretim-uzaktaneğitim programlarında öğrenim gören adayların
sıralama kriterleri, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 08/10/2014 tarihli ve 75850160-104.01.07.01/59355
sayılı yazısında belirtilen açıklamalar doğrultusunda aşağıda şekilde belirlenmiştir.
1. Adaylar akademik not ortalamasına göre sıralanır.
a. Not ortalamasında eşitlik olması durumunda mezun olan adaya öncelik verilir.
b. Burada eşitlik olması durumunda mezuniyet yılı eski olana öncelik verilir.
c. Burada da eşitlik olması halinde üniversiteye giriş puanına bakılır.
2. Açıköğretim ve uzaktaneğitim programlarında okuyan öğrencilerin puanlarında eşitlik olması
durumunda alt dönemden dersi az olana öncelik verilir.
KONTROL LİSTELERİ VE YAPILACAK İŞLEMLER
1. Kontrol listeleri;
 Kırıkkale Üniversitesi lisans programları son sınıfında öğrenim görenler (600 kişi
kontenjan) ve
 Üniversitelerin ilgili lisans programlarından mezun ve açıköğretim-uzaktan eğitim
programlarında öğrenim görenler (200 kişi kontenjan)
olmak üzere iki ayrı liste halinde alan bazında akademik not ortalamasına göre sıralanarak
hazırlanmıştır. Bu sıralamada not ortalamasında eşitlik durumları için sıralama kriterler dikkate
alınmamıştır. Eşitlik durumları için sıralama kriterleri asıl listede uygulanacaktır.
2. Adaylar kendi bilgilerini bu listelerden kontrol etmeli ve herhangi bir eksiklik veya hata varsa bu
durumu 17 Kasım 2014 Pazartesi mesai bitimine kadar Eğitim Fakültesi dekanlığına bildirmelidir.
3. 20 Kasım 2014 Perşembe günü ilgili kontroller sonucu listelerin son hali yayınlanacak ve kayıt hakkı
kazanan adayların durumu kesinleşecektir.
KAYIT HAKKI KAZANAN ADAYLARIN KAYIT İŞLEMLERİ
1. Kayıt hakkı kazanan adayların kayıtları, 24-27 Kasım 2014 tarihleri arasında Eğitim Fakültesi
dekanlık binasında mesai saatleri içinde yapılacaktır.
2. Bu tarihler arasında kayıt yaptırmayan adaylar kayıt hakkını kaybedecektir.
3. Adaylar alanlarına göre belirlenen günde kayıt yaptıracaklardır.
Alanlara göre kesin kayıt tarihleri
Bölüm/Alan
Türk Dili ve Edebiyatı
Müzik
Tarih
Antrenörlük
Rekreasyon
Spor Yönetimi
Matematik
Felsefe
Sosyoloji
Biyoloji
Kimya
Fizik
Çocuk Gelişimi
Elektrik Elektronik
İktisat
Fransızca Müt. Terc.
Sağlık Yönetimi
Hemşirelik ve
Diğer alanlar
Kayıt tarihi
24 Kasım 2014
25 Kasım 2014
26 Kasım 2014
27 Kasım 2014
KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
a.Ders Kayıt Formu (Kayıt bürosu ya da internetten alınmalıdır),
b.Onaylı Mezuniyet Belgesi yada diploma, açık öğretim ve uzaktan eğitimde okuyan adaylar
için öğrenci belgesi
c.Onaylı Lisans Not Transkripti
d.Onaylı Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Aslı getirilmesi durumunda onay kurumumuzca
yapılacaktır)
e.2 Adet Vesikalık Fotoğraf,
f. Öğrenim ücretinin ilk taksitinin (1027 TL) yatırıldığına dair banka dekontu (Halk Bankası Kırıkkale
Şubesi IBAN: TR46 0001 2009 6740 0006 0000 15 nolu hesaba Adı-Soyadı ve TC Kimlik Numarası
belirtilmelidir.)
YEDEK YERLEŞTİRME İŞLEMLERİNE AİT AÇIKLAMALAR
Kesin kayıtlarda dolmayan kontenjanlar için yukarıda belirtilen sıralama kriterleri kullanılarak yeniden
yedek çağrı listeleri oluşturulacaktır.
Yedek çağrı listeleri Eğitim fakültesinin web sayfasında duyurulacaktır.
Yedek yerleştirme işlemleri Aralık 2014 tarihinde yapılacaktır.
Yedek adayların Eğitim Fakültesinin web sayfasından formasyon duyurularını takip etmeleri önemlidir.
FORMASYON EĞİTİMİ DERSLERİN BAŞLAMASI
Formasyon eğitimi programı Ocak 2015 te başlayacak 2015 yaz döneminde tamamlanacak
şekilde iki dönem halinde planlanacaktır.
Dersler Cuma ve Cumartesi günleri yapılacaktır.
Download

kırıkkale üniversitesi eğitim fakültesi 2014