Teknik bilgiler / Technical informations
Aydınlık Düzeyleri / Illuminance Levels
Ofisler / Offices
Genel ofis alanları / General offices
Açık ofisler / Open-plan offices
Çizim yapılan ofisler / Drawing offices
Bekleme salonları / Waiting rooms
Bilgi işlem merkezleri / Computer work stations
500 Lux
750 Lux
1000 Lux
200 Lux
300 Lux
Alışveriş merkezleri / Shopping Centers
Self servis mağazalar ve showroomlar / Self-service shops and showrooms
Mağazalar (Genel) / Shops (General)
Süpermarketler / Supermarkets
500 Lux
300 Lux
750 Lux
Konser salonları, sinemalar, tiyatrolar / Concert halls, cinemas and theaters
Genel / General
100 Lux
Fuaye / Foyer
200 Lux
Müzeler ve sanat galerileri / Museums and art galleries
Işığa duyarlı olmayan nesnelerin sergilenmesi / Exhibition - insensitive to light 300 Lux
Işığa duyarlı nesnelerin teşhiri / Exhibition - light-sensitive
150 Lux
Bu tablo; IEC (International Electrotechnical
Commission) verilerine uygun olarak
hazırlanmıştır.
This techical information is complied properly
according to IEC (International Electrotecnical
Commission)
Eğitim / Education
Sınıflar / Classrooms
Konferans salonları / Lecture halls
Laboratuarlar / Laboratories
Kütüphaneler / Libraries
500 Lux
300 Lux
500 Lux
500 Lux
Konutlar, oteller, restoranlar / Residences, hotels, restaurants
Yatak odaları (Genel) / Bedrooms (General)
Yatakbaşı / Bed-head
Banyolar (Genel) / Bathrooms (General)
Banyolar (Ayna önü) / Bathrooms (Shaving, make-up)
Oturma odaları (Genel) / Living rooms (General)
Oturma odaları (Okuma) / Living rooms ( Reading)
Merdivenler / Stairs
Mutfaklar (Genel) / Kitchens (General)
Mutfaklar (Tezgah üstü) / Kitchens (Working areas)
50 Lux
200 Lux
100 Lux
500 Lux
100 Lux
500 Lux
100 Lux
300 Lux
500 Lux
Hastaneler / Hospitals
Gece / Night
Gündüz / Daytime
Muayene odaları / Treatment rooms
Personel odaları / Staff rooms
Laboratuarlar / Laboratories
50 Lux
200 Lux
500 Lux
100 Lux
500 Lux
Endüstriyel alanlar / Industrial areas
Tekstil atölyeleri / Textile workshops
Test ve kontrol noktaları / Testing and inspection points
Dikiş atölyeleri / Sewing workshops
Deri atölyeleri / Leather workshops
Mobilya atölyeleri / Furniture workshops
Metal işleme atölyeleri / Processing of metal sheets
750 Lux
750 Lux
750 Lux
500 Lux
300 Lux
300 Lux
29
Download

Aydınlık Düzeyleri