PROCJENA RIZIKA
OSVETLJENJE U RADNOJ SREDINI
1. OSNOVE
2. MJERJENJE
3. DIREKTIVA EU
4. PROCJENA RIZIKA
Radno mjesto mora biti:
‐ Dovoljno osvetljeno
‐ Izpravno osvetljeno
U suštini procjenjujemo opterećenje organa vida i dali je vidljivost predmeta adekvatna za vrstu rada.
Prirodno osvjetljenje: (procjenjujemo ga sa koeficijentom prirodnog osvjetljenja)
– Je fundamentalno osvjetljenje
– Mora biti adekvatno (obzirom na tip radne operacije) u suprotnom primjeru se dodaje veštačko osvetljenje
– Prozori – adekvatne veličine, omogućuju optički kontakt sa okolinom (1/8 poda)
Veštačko (umetno) osvjetljenje: (osvjetljenje u lx, mjeri se bez prisustva prirodnog osvetljenja)
– Prenisko prirodno osvetljenje (noćni rad, rad pod zemljom, …)
– Mora biti povoljno za rad (tip, pravac, boja, frekvencija)
– Potrošnja energije – Važan faktor u današnje vrijeme!
OSNOVE –– FOTOMETRIČKE VELIČINE
OSNOVE Svjetlosna jačina I v cd
Svjetlosna
jačina
I v cd
Svjetlosni tok (fluks) Φ v lm
Osvjetljenje E v lx
Sjajnost L v cd/m2
ω
E = Φ/A
A
I Φ E L
Φ = I ∙ ω
A
´
L= I/A´
ω – prostorni ugao
prostorni ugao
A ‐ površina osvjetljene površine
A´ ‐ površina sjajnostne površine
Održavano osvjetljenje E
Održavano
osvjetljenje Em ‐ minimalno održavano osvjetljenje je zbog minimalno održavano osvjetljenje je zbog
staranja rasvjete najmanje prosječno osvjetljenje. (servisiranje –
zamjena)
Prosječno osvjetljenje ‐ aritmetičko prosječno osvjetljenje na različitim mjestima područja vidnog zadatka.
UGRL – oznaka za najveći dopustni odsjaj rasvjete (sjajnih površina) ‐
svjetlost izvora/prostorni ugao izvora/ koeficijenti
Tb / Ra ‐ temperatura boje u K i reprodukcija boje – podaci o sijalicama i lampama
SVJETLOSNA KLIMA U PROSTORU
Shvatanje radne okoline:
» Adekvatna vidljivost
» Percepcija okoline
¤
¤
¤
¤
¤
Boja svjetlosti
I b boja
Izbor
b j - kombinacije
k bi
ij
Optički kontakt sa prirodom
Treperenje svjetla
Odsjaj
Utiče na produktivnost , opšte osjećanje, umornost , bezbednost
MJERJENJA ‐‐ ŠTA I ZAŠTO?
MJERJENJA Za mjerjenje osvjetljenja in sjajnosti
upotrebljavamo lux‐metre (instrument za mjerjenje
osvjetljenja in sjajnosti)
•Prosječno osvjetljenje (lx) ‐ Illuminance
– Mjerimo Lm (održevano osvjetljenje, u EN 12464 je navedena minimalna)
– Mora biti veća zbog slabih kontrasta, problemi greška, zahtijevana veća preciznost
– Veća pažnja je potrebna kod vrednost ispod 200 lx
V ć
ž j j
t b k d
d t i d 200 l
Dodatki za mjerjenje sjajnosti(cd/m2) – Luminance:
•Dobra sjajnost poveća preciznost, osjetljivost na kontraste, adaptaciju na boje)
•Previsoka sjajnost– osjećaj odsjaja, umor‐ uzbuđenje; zaspanost depresivnost
Pazimo na:
Izbora mjesta mjerenja (okolina odsjaj ravnomernost)
Izbora mjesta mjerenja (okolina,odsjaj, ravnomernost)
•Površine mjerenja (razmerja svetlosti?)
•Vrijeme mjerjenja (sijalice, sat, dnevno, vještačko, kombinirano osvjetljenje)
MJERENJA – DODATNI ZAHTJEVI!
Za specifične zadatke (kad su zahtjevani) mjerimo i procjenujemo:
Za specifične zadatke (kad su zahtjevani) mjerimo
i procjenujemo:
‐Odsjaj
‐Ravnomernost osvjetljenja
Ravnomernost osvjetljenja
‐Boju svjetlobe (posebni inštrumenti)
‐Kontroliramo i UGRL sijalica,Ra UGR = 8 log ( 0,25 ∑ L ω )
2
Lb
p2
UGR – Unified Glare Rating (stepen odsjaja) (publikacija 117 CIE)
Ra – Colour Rendering Index (Index reprodukcije boje)
reprodukcije boje)
•maks. 100, min(za sijalice na r.m. 80)
STANDARDI:
Standardi SIST EN 12464‐1:2011 i SIST EN 12464‐2:2007
/kako mjerimo, računamo projektiramo, šta
kako mjerimo, računamo projektiramo, šta i gdje/bolje definisane
i gdje/bolje definisane granice
ZAHTJEV DIREKTIVE:
•Mogućnost upotrebe prirodne svetosti u radni sredini i imati mogućnosti za upotrebu veštačke svetlosti.
•Instalacija rasvjete ne sme prouzrokovati opasnosti i povećavati rizika na radu.
•Projektirana mora biti adekvatna šok protivpanična rasveta.
•Projektirana mora biti adekvatna šok ‐
rasveta
•Kod rada sa ekranima upotrebiva se zahtjeve posebne direktive.
ŠTA MOŽEMO UČINITI?
Zastori kod previsoke prirodne osvjetljenosti
Dodatno veštačko osvjetljenje - lokalno osvjetljenje. Veštačka
rasvjeta treba da bude za jedan stepen viša nego prirodna. (EN 12464-1)
Sanacija opšteg osvjetljenja (snaga, boja sijalica, lokacija, prihvatljivost za okolinu)
Odgovarajući alat za rad i razpored radne opreme u prostoru
Download

Procjena rizika - rasvjeta u radnoj sredini