1. Adı Soyadı
: GİZEM ERSEN PERÇİN
2. Doğum Tarihi
: 24.03.1982
3. Unvanı
: Araştırma Görevlisi
4. Öğrenim Durumu
: Doktora Öğrencisi
Derece
Lisans
Alan
Hukuk
Yüksek Lisans
İnsan Hakları Hukuku
Doktora
Özel Hukuk
Üniversite
İstanbul Bilgi
Üniversitesi
İstanbul Bilgi
Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
Yıl
2001-2005
Beykent Üniversitesi
2009-….
2005-2007
2008-…..
5. Akademik Ünvan
Ar. Gör.
Devletler Özel Hukuku
6. Yüksek Lisans Tez Başlığı: Yabancıların Evlenme Hakkı (2007)
7. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Rona Aybay
8. Yayınlar
5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun Madde 32
Kapsamında “Sözleşmelerin Kuruluşu ve Maddi Geçerliliği”- 2009
(MHB, Yıl:28/ Sayı 1-2/ 2008
9. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelik
İstanbul Barosu
Türk Hukukçu Kadınlar Derneği
10. Görevler
Hukuk Fakültesi Öğrenci Danışmanlığı
Devletler Özel Hukuku Dersi Asistanlığı
11. İletişim Bilgileri
Adres
:Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sıraselviler Cad. No:65 34437
Beyoğlu/İstanbul
Telefon
E-mail
: 0212 867 55 76 (Dahili: 5578)
: [email protected]
Download

Detaylı özgeçmiş - Beykent Üniversitesi