TÜRKİYE’DE HAYAT BOYU ÖĞRENMENİN DESTEKLENMESİ– II
(LLL – II) HİBE PROGRAMI
BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
GÜNDEM
1. GÜN
12:30 - 13:45
Kayıt
13:45 - 14:30
Açılış Konuşmaları
-
İl Millî Eğitim Müdürlüğü Temsilcisi
-
İKG PRO Temsilcisi
-
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Temsilcisi
-
Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü/
Daire Başkanı (Katılımları halinde)
Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
-
(Katılımları halinde)
-
İl Valisi (Katılımları halinde)
14:30-14:45
Ara
14:45-16:30
Hibe Programının Tanıtımı
Program Hedefleri, Öncelikleri, Hibe Tutarı ve Süre
Başvuru Sahibi ve Eş-başvuru Sahiplerinin Uygunluğu
Projelerin ve Faaliyetlerin Uygunluğu
Giderlerin Uygunluğu
Başvuru ve Genel Değerlendirme Süreci
16:30-17:00
17:00
Soru ve Cevap Bölümü
Kapanış
Download

Gündem - Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü