PROJELER İÇİN
GÖRÜNÜRLÜK
REHBERİ
AÇIKLAMA EKİ
www.ikg.gov.tr
KURUMSAL YAZI KARAKTERİ
“Projeler için Görünürlük Rehberi”, sayfa 9’da İKG PRO kurumsal yazı karakteri
“Swis721” olarak belirlenmiştir. Bu yazı karakterinin kullanımı operasyonlar/projeler
için zorunlu değildir, tasarımlarda operasyon/proje içeriğine uygun yazı karakterleri
kullanılabilir. “Swis721” yazı karakterine ulaşılması mümkün olmayan durumlarda,
“Helvetica”, “Nimbus”, “Swiss721”, “Arial” yazı karakteri aileleri kullanılabilir.
Önemli Not: Bahsi geçen yazı karakterlerinin satın alınma ve lisanslama sorumluluğu kullanıcıya aittir.
Bu durumların ihlallerinden doğabilecek sonuçlar için T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ilgili alt
birimleri sorumlu tutulamaz.
LOGO KULLANIMLARI
“Projeler için Görünürlük Rehberi”, sayfa 14, 3. paragraf, bahsi geçen logolar için bir
kullanım zorunluğu getirmemekte, logoların kullanılmaları halinde yerleşim ve boyutlan
hususlarında sınırlamaları belirlemektedir.
YARDIMCI GRAFİK ÖGELER
“Projeler için Görünürlük Rehberi”, sayfa 10 ve 11’de bulunan yardımcı grafik ögeler,
İKG PRO logosu veya teması baz alınarak yapılacak tasarımlarda kullanılmak üzere
sunulmuştur. Yardımcı grafik ögelerin, operasyonların/projelerin kendileri için yaptıkları
tasarım çalışmalarında kullanımları konusunda belirleyici bir kural ve zorunluluk yoktur.
PROMOSYON MATERYALLERİ
Promosyon materyalleri için uygulama örnekleri devam eden sayfalarda sunulmuştur.
Logo kullanım kuralları ebat oranları ve yerleşimleri “Projeler için Görünürlük Rehberi”nin
ilgili sayfalarında belirtildiği gibidir.
www.ikg.gov.tr
PROMOSYON MATERYALLERİ
OPERASYON / PROJE ADI
OPERASYON / PROJE ADI
OPERASYON / PROJE ADI
OPERASYON / PROJE ADI
OPERASYON / PROJE ADI
OPERASYON/
PROJE
LOGO
OPERASYON/PROJE ADI
SLOGAN v.b.
www.ikg.gov.tr
PROMOSYON MATERYALLERİ
OPERASYON / PROJE ADI
www.ikg.gov.tr
PROMOSYON MATERYALLERİ
OPERASYON/
PROJE
LOGO
OPERASYON/PROJE ADI
SLOGAN v.b.
T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
Turan Güneş Bulvarı 713. Sokak No:4
Çankaya, 06550, Ankara
Tel:+90 312 440 99 02
Faks:+90 312 212 11 48
www.ikg.gov.tr - [email protected]
Download

IKG-PRO Projeler için Görünürlük Rehberi Açıklama Eki