RIVA Müşteri Memnuniyetine Liderlik Ediyor
Bağımsız sağlık araştırma firması KLAS’ın, eczane otomasyonu konusunda Ekim 2012’de yayınladığı çalışmada, IV – intravenöz- ilaç
dozlarının hazırlanmasında robot ve diğer teknolojileri kullanan sistemler değerlendirildi.
Bu çalışma kapsamında üç farklı otomatik IV bileşik oluşturma sistemi incelendi:
Intelligent Hospital Systems’e ait RIVA; Health Robotics’e ait i.v.Station; ve Baxter Healthcare’e ait IntelliFill i.v.
çalışmadan elde edilen bulgular şöyle:
RIVA, 92,4 genel performans puanıyla, incelenen üç sistem arasında en yüksek dereceyi aldı.
KLAS’a göre, “RIVA incelenen her kategoride en yüksek puanı alan robot” oldu. Bunun yanı sıra,
sistem tedarikçileri arasında RIVA, “tüketici bilincinde lider” olarak seçildi.
RIVA performans açısından en yüksek
puanı aldı
•RIVA teknolojisi gerekli işleve sahip olması, sektörde endüstriyel
kullanıma hazır olması ve müşterilerin yeniden satın alma
konusunda istekli olması nedeniyle yüksek puan aldı.
•RIVA müşterileri en iyi deneyimlerini raporladılar ve
çoğu Intelligent Hospital Systems’i en iyi tedarikçi olarak
değerlendirdi.
RIVA en yüksek ROI’ye (yatırım getirisine) sahip
•KLAS’a göre, Intelligent Hospital Systems müşterilerinin sağlam
bir iş durumu geliştirmesine yardım etmek konusunda en iyi
performansı gösterdi.
•RIVA’nın tüm müşterileri yatırım getirisi (ROI) sağladıklarını bildirdi
ve çoğu beklediklerinden daha iyisini elde ettiklerini belirtti.
Müşteriler RIVA hakkında ne diyor
KLAS çalışması için anket yapılan müşterilerin RIVA hakkında söyleyecekleri güzel şeyler var. Ankete katılanların tamamı, RIVA’ yı
yeniden alacaklarını söylüyor. Müşteriler aynı zamanda RIVA’ nın güvenliği arttırmasını, atıkları azaltmasını ve somut ROI sağlamasını
beğeniyor.
•“RIVA hiçbir zaman hiçbir yerde hata yapmadı. Tam bir zırh güvenliği sunuyor ve biz de onu bunun için satın alıyoruz.”
•“RIVA ile insanlar, atıkları azaltabilecek ve hasta güvenliğini düşündüklerinden de daha fazla arttırabilecekler, doğru bir satın alma
yaptıklarını ispatlayabilecekler.”
•“Üretim programımıza, diğer tedarikçilerden almak için çok para harcadığımız ürünlerle başladık. Başlangıçta, RIVA için harcanan
parayı beş yıl içinde ödemeyi planlamıştık, ama duruma bakılırsa iki senede ödeyebileceğiz…”
•“RIVA ile hatalı dozlar hazırlanmıyor. Bu, oldukça önemli. RIVA beklentilerimizi aştı.”
•“Bu sistemi (RIVA) tercih etmemizin ilk nedeni güvenlik. İnsanlar bu işi tam olarak aynı doğrulukta ve sıfır hata ile yapamaz.”
•“Atıklarımızı tahmin ettiğimizden %60 daha fazla oranda azalttık, doz ayarlama hatalarını ortadan kaldırdık ve bu da hasta
güvenliğini arttırdı. Bu sayede, sisteme sahip olma maliyetine değecek kadar önemli miktarda tasarruf elde edebildik.”
YETKİLİ DİSTRİBÜTÖR
96 Nature Park Way • Winnipeg, Manitoba, Canada • R3P 0X8
Tel: (888) 778-7482 Fax: (204) 943-7646
www.intelligenthospitals.com
Kültür Mah. Suna Sok. No:7 34340 Beşiktaş, İstanbul - Türkiye
Tel: +90 850 460 09 00 Faks: +90 212 277 33 44
[email protected] www.simeks.com.tr
Güvenlik, eczane otomasyonunun uyarlanmasına yön veriyor
•Rapora göre tedarikçilerin çoğu, IV otomasyonunu eczanelerde bileşik oluşturma
işleminin geleceği olarak görüyor. Bu doğrultuda KLAS, büyük kuruluşların (500
yataktan fazla) %90’ından fazlasının, çoğu gelecek beş yıl içinde olmak üzere robot
satın alacaklarını bildiriyor.
•Ankete katılanların %62’si elde IV bileşik oluşturma işlemindeki mevcut manuel
hazırlama sürecinin hala endişelenecek bir durum olduğunu belirtiyor. IV otomasyon
sistemlerini kullanma konusundaki en önemli motivasyonunun güvenliği sağlamak
olduğunu bildiriyor.
•Robotların getirdiği en önemli avantaj, steril bileşik oluşturma imkanı sağlamaları. IV
robottaki temiz ortam ilaçların son kullanım tarihlerinin uzatılabilmesine olanak sağlıyor.
•Atıkların azalması, güvenliğin artması ve dış kaynak kullanımı maliyetlerinin azalması,
IV robotların gerekliliğini kanıtlamak için kullanılan en önemli bileşenlerdir.
“A.B.D. IV Otomasyonu: 2012 yılı Robotlar ve İş Akış Çözümleri”
Ekim 2012. © 2012 KLAS Enterprises, LLC. Tüm hakları saklıdır.
www.KLASresearch.com
YETKİLİ DİSTRİBÜTÖR
96 Nature Park Way • Winnipeg, Manitoba, Canada • R3P 0X8
Tel: (888) 778-7482 Fax: (204) 943-7646
www.intelligenthospitals.com
Kültür Mah. Suna Sok. No:7 34340 Beşiktaş, İstanbul - Türkiye
Tel: +90 850 460 09 00 Faks: +90 212 277 33 44
[email protected] www.simeks.com.tr
Download

RIVA Klas