Okullaşma Oranı (Net),Ortaöğretim (%)
Schooling Ratio (Net), Upper Secondary School (%)
80,0
65,0
70,0
60,0
50,0
40,0
37,9
38,9
40,4
43,9
48,1
50,6
53,4
54,9
56,6
56,5
58,6
66,1
67,4
70,1
58,5
30,0
20,0
10,0
0,0
1997/'98 1998/'99 1999/'00 2000/'01 2001/'02 2002/'03
2003/'04 2004/'05 2005/'06 2006/'07 2007/'08 2008/'09
Kaynak : Milli Eğitim İstatistikleri, Örgün Eğitim
Source : Ministry of National Education, Formal Education
2009/'10 2010/'11 2011/'12 2012/'13
Download

Schooling Ratio (Net), Upper Secondary School