Türkiye’de Doktora
Mezunu Sayısını
Artırma İhtiyacı
Dr. Bekir S. Gür
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi & SETA
5 Mayıs 2014, Isparta
Milyon Kişi Başına AR-GE Çalışanı Sayısı
Kaynak: World Bank Database (2014)
Milyon Kişi Başına AR-GE Çalışanı
Yoğunluğu
AR-GE Personel Sayısı
Veriler, 2010 ve 2011 yıllarına aittir.
Kaynak: UNESCO Institute for Statistics (2014)
Yükseköğretim Brüt Okullaşma
Oranı (2002)
Yükseköğretim Brüt Okullaşma
Oranı (2011)
Öğretim elemanı başına öğrenci
sayısı (2011)
Kaynak: UNESCO Institute for Statistics (2014)
Kaynak: OECD, 2013.
IDN
ZAF
1
1
2
2
3
3
4
4
%
40
42
42
45
47
51
52
47
44
38
30
47
44
52
53
57
51
32
43
43
43
47
46
53
44
51
49
49
46
50
42
45
46
45
51
45
47
43
CHL
0,4
46
0
1,6
Percentage of doctorate degrees
awarded to women
2000
3,2
MEX
TUR
RUS
BRA
POL
HUN
ISL
GRC
JPN
ESP
CAN
EST
ITA
PRT
ISR
KOR
CZE
BEL
FRA
OECD
SVN
USA
NLD
SVK
AUS
IRL
NOR
NZL
AUT
DNK
CHN
GBR
FIN
DEU
SWE
CHE
2011
Doktora mezun oranları (2011)
Yıllık doktora mezun sayıları
(2011)
Kaynak: OECD, 2013.
G-20 Ekonomileri: ISCED 5-6
Öğretim Elemanı Sayısı (2011)
Sıralama
Ülke
1
China
2
USA
3
Russia (09)
4
India (04)
5
Japan
6
Germany
7
Brazil
8
Mexico
9
Indonesia
10
South Korea
11
Spain
12
Argentina (09)
13
UK
14
France (04)
15
Canada (00)
16
17
Turkey
18
Saudi Arabia (10)
Italy (10)
Kaynak: Quandl, 2014.
Sayı
1.606.554
1.481.380
669.970
538.769
531.768
392.507
357.418
326.299
238.637
230.048
153.364
142.283
139.758
135.783
133.477
111.495
106.119
49.528
Doktoranın yeniden düşünülmesi
Kaynak: Royal Society, “The Scientific Century,” 2010.
Düşük Doktora Mezunu Talebi
Düşük
okullaşma /
Pipeline sorunu
Uzun süren
öğrencilik /
Okul terki
Doktora
mezunlarının
kaçışı
Fon eksikliği
Kurumsal
kapasite /
Altyapı eksikliği
Toplum ve
ekonomiden
kopukluk
Sınırlı araştırma
programları
Düşük
verimlilik
Doktora
programlarının
çeşitliliği
Danışmanlığın
niteliği
Kaynak: MacGregor, 2013.
Akademik
özgürlük
sorunları
Öneriler
•  Yükseköğretim
reformu
•  Özerklik
•  Akademik
özgürlük
•  GSMH (%3)
hedefi
•  2023 hedefleri
•  Akademik zam
İyi
yönetişim
Özlük
hakları
Alt yapının
güçlendiril
mesi
Doktora
sürecinin
gözden
geçirilmesi
•  Ölçeğin
büyütülmesi
•  Danışmanlık
•  Komite
oluşturulması
Download

Bekir GÜR