Yıl
EĞİTİMDE İYİ İŞLER YAPILDI
odaklanmalıyız. Lise düzeyinde bazı
eleştirilerim var. Ama bugün benim
için pozitif bir gün. Olumsuzlara
değinmek istemiyorum.
Talip Emiroğlu
Avrupa Meslek Yüksekokulu
Mütevelli Heyet Başkanı
G
eriye dönüp geçirdiğimiz
on yıla baktığımızda,
eğitim adına çok
iyi çalışmaların yapıldığını
söyleyebilirim. Elbette bu
uzun süreçte eleştirdiğimiz
uygulamalar da oldu. Hatta kabul
etmediklerimiz de olmuştur. Ama
genel olarak bakıldığında doğrular
çok daha fazladır. Daha önceki
dönemlerle kıyaslandığında
tereddütsüz başarılı ve verimli
bir dönem geçirdiğimizi rahatlıkla
söylerim.
Örneğin eğitimin temeli olan okul
öncesi eğitimde (3-6 yaş), adeta
reform yapıldı. 2 binli yılların
başında 5-6 yaşta okullaşma
yüzde 10 bile değildi. 3-4 yaşlarda
ise yüzde verebilecek düzenli bir
veri yapısı bile yoktu. Çocuğun
gelişiminde bilinçli bir program
yoktu. Okul öncesi eğitim gerekli
pedagojinin verildiği yerler değil
de çalışan annelerin çocuklarını
bıraktığı yer olarak algılanıyordu.
44 www.artiegitim.com.tr
Oysa bugün, yaş gruplarına göre
dünyanın gelişmiş ülkelerine
paralel pedagojik programların
uygulandığı, modern donanımların
sağlandığı çağdaş okullar söz
konusu. Okullaşmada ise 5-6
yaşta yüzde 75’lere gelindi.
3-4 yaşta ise yüzde 50’liler söz
konusu. İnşallah daha da iyi
olacak. Bir eğitimci olarak bu
durumdan çok memnunum.
Katkıda bulunanlara teşekkür
ediyorum. Bana göre ilkokul ve
ortaokul sürecinde de güzel işler
yapıldı. Okullaşma hemen hemen
tamamlandı. Artık sıra eğitimin
kalitesini yükseltmekte, buna
MEB’in özellikle sınav
sistemlerindeki sık değişiklikler
yapması, eğitim sistemindeki
arayışlarını genel olarak olumlu
buluyorum. Çünkü dünyamızda
artık çağlar ve realiteler çabuk
değişiyor. Eskiden 5-6 ömürde
bir çağ değişirken, bugün bir
insan ömrüne üç-dört çağ
sığıyor. Örneğin bizim kuşak
endüstri çağını, bilişim çağını ve
şimdi de yaratıcı toplum çağını
gördü. İnşallah farklı çağlar da
yaşayacağız. Durum böyleyken
insan eğitiminin yöntemlerinin
değişmesi de çok normaldir.
Yükseköğretimde, son yıllarda
okullaşma alanında çok büyük
başarı sağlandı. Yüzde 80’lere
çıktık. Her ilimizde üniversite,
pek çok ilçemizde fakülteler var.
Eğitimin kalitesi sorgulanabilir belki
ama önce okullaşma sağlanmalıydı.
Bundan sonra kaliteyi yükseltmek
için çalışmalıyız.
Download

Eğitimde İyi İşler Yapıldı