No
Adı-Soyadı
Hafta
309487 ELİF ÖZDEMİR 309488 HAVANUR GÜNEY 309490 ELİF ÇETİN 309491 GONCAGÜL H.HAMZAOĞLU
309492 YAZGI DİZDAROĞLU 30.11.14
309497 GİZEM GENÇ 309498 BÜŞRA ERGEN 309499 LEYLA ÇOBAN 309500 AYSUN BAL 309501 OSMAN TUNCAY 309502 SEDA DEMİRCİ 309503 MUHAMMET KARA 309505 ÇAĞLA AKKOL 07.12.14
309506 SEZER AYDIN 309507 GÜLŞEN BALEKOĞLU 309509 MELEK KÖZ 309510 EMRE SEVİM 309511 MUSA CUMUR 309514 ZEHRA YAZIR 309515 HAVVA ÜÇÜNCÜ 309516 ŞEYDA ÖKSÜZ 14.12.14
309517 CENGİZ ŞEKERCİ 309519 SEMİH AKBULUT 309520 HALİSE BÜŞRA ALKAN 309522 MÜBERRA MERVE ÇAKAR 309523 İLHAMİ DEDE 309578 AHMET KARAKEÇİLİ 311800 EYÜP ÖZTEKİN 311803 ABDÜLKADİR ERBİL 311804 EBRU ÖZER 311805 ÇAĞLAR BİLGE 21.12.14
Konu
MİKRO-ÖĞRETİM UYGULAMASINA YÖNELİK ESASLAR
1. Uygulama bireysel gerçekleştirilecektir.
Kimya Bilimi
2. Her bir öğretmen adayına bir ünite verilmiştir.
Kimya Bilimi
3. Öğretmen adayları uygun sayıda kazanımı seçerek 20 dk içerisinde işlemelidir.
Atom ve Periyodik Sistem
4. Uygulama sürecinde her adayın bir ders planı hazırlaması zorunludur.
Atom ve Periyodik Sistem
Kimyasal Türler Arası Etkileşimle 5. Ders planları ve öğrenme-öğretme durumları Kimya Öğretimi ve diğer derslerde
Kimyasal Türler Arası Etkileşimle işlenen ve bunlarından dışında kalan yeni yaklaşım, strateji, yöntem, teknik ve araçgereçleri dikkate alınarak tasarlanmalı ve düzenlenmelidir.
Maddenin Halleri
Maddenin Halleri
6. Ders işleme süreci video kamera ile kayıt altına alınacaktır ve ilgili öğretmen adayı
dışında başka kİmseyle paylaşılmayacaktır.
Asitler Bazlar ve Tuzlar
Asitler Bazlar ve Tuzlar
7. Öğretmen adaylarının performansı ders blogunda yayınlanan gözlem formu
kullanılarak ölçülecek ve değerlendirilecektir.
Karışımlar
8. Öğretmen adayının iki akranı da değrlendirme sürecine dahil edilecektir.
Karışımlar
Endüstride ve Canlılarda Enerji 9. Mikro-öğretim sürecini tamamlayan her bir öğretmen adayı süreç hakkında 2-3
Endüstride ve Canlılarda Enerji sayfalık yansıtma yazısı yazcaktır.
10. Her bir öğretmen adayı ayrıca süreci değerlendirme anketini dolduracaklardır.
Kimya Her Yerde
Kimya Her Yerde
Modern Atom Teorisi
Kimyasal Hesaplamalar
Gazlar
Sıvı Çözeltiler
Sıvı Çözeltiler
Kimya ve Enerji
Tepkimelerde Hız ve Denge
Tepkimelerde Hız ve Denge
Kimya ve Elektrik
Kimya ve Elektrik
Karbon Kimyasına Giriş
Karbon Kimyasına Giriş
Organik Bileşikler
Hayatımızda Kimya
Hayatımızda Kimya
Download

No Adı-Soyadı Hafta Konu MİKRO