Karaciğer Transplantasyonunda
Cerrahi Teknikler
Leman Korkmaz Güney
İstanbul Tıp Fakültesi
Karaciğer-Safra Yolları-Pankreas Cerrahisi Birimi
v Greft Alınması
a) Bütün organ
b) Bölünmüş karaciğer ( In situ split)
§
Sağ triseksiyon-sol lateral seksiyon veya sağ lob-sol lob
v Arka Masa İşlemleri (back-table)
a) Bütün organın hazırlanması
b) Ex situ split
§
Sağ triseksiyon-sol lateral seksiyon veya sağ lob-sol lob
§
Sağ-IV.segment-sol lateral seksiyon
§
Segment 2 veya segment 3
v Alıcı Hepatektomisi
v Greft Takılması
v Arka Masa İşlemleri
(Back Table)
Arka Masa İşlemleri (Back Table)
• Kullanılacak malzemelerin, aletlerin ve masanın hazırlanması
• Organın steril ve güvenli bir şekilde masaya alınması
• Organın soğuk tutulması
• Organ güvenliğinin ve torba bütünlüğünün sağlanması
• Karaciğer damarlarının anastomoz için hazırlanması
–
Vena kavanın hazırlanması
–
Portal venin hazırlanması
–
Hepatik arterin hazırlanması
Vena Kavanın Hazırlanması
Vena Kavanın Hazırlanması
Portal Venin Hazırlanması
Hepatik Arterin Hazırlanması
SA
LHA
LGA
RHA
CA
SMA
v Alıcı Hepatektomisi
ü Güvenli cerrahi kontrol formunun doldurulması
ü Anestezi hazırlığı
ü Cerrahi setlerin ve malzemelerinin hazırlığı
ü Ameliyat masasının hazırlığı
ü Pozisyon petleri, ayaklık ve koter plağının yerleştirilmesi
ü Hastanın cerrahi asepsi ilkelerine uygun bir şekilde
antiseptik solüsyonla silinip örtülmesi
ü Ameliyat safhası
İnvazif arter
monitörizasyonu
Santral venöz
kateter
Picco kateter
Foley kateter
Ameliyat safhası
v Greftin Takılması
v Greftin Takılması
Ameliyat sırasında karaciğerin çalıştığını gösteren belirtiler:
• Karaciğerin safra yapması
• Ameliyatın sonuna doğru hastanın asidozunun düzelmesi ve laktat
seviyesinin düşmesi
• Terleme tarzındaki kanamaların durması
v Greftin Takılması
30dk ARA
•
Hepatik arterde erken dönemde sorun olacaksa anlamak
•
Damarların akım şekli mükemmel değilse bunun geçici bir
durum olup olmadığını görmek
•
Yaygın kanamalar varsa ve koterizasyonla durmuyorsa
paketleme (packing) yapıp beklemek
Safra Yolu Anastomozu
Vakaların çoğunluğunda safra yolu rekonsrüksiyonu duktus-duktus
anastomozu tarzında emilebilir dikişlerle yapılmaktadır
Safra Yolu Anastomozu
Billier atrezi gibi safra yollarının olmadığı durumlarda genellikle
Roux ansı kullanılarak billier rekonstrüksiyon yapılmaktadır.
v Greftin Takılması
•
Kanama kontrolü yapılır
• Hastanın güvenliği için aletleri, tekstil materyalleri uygun bir
şekilde toplamak, saymak ve ekibini bilgilendirmek
• Drenler yerleştirilir ve batın kapatılır
• Cilt dikişleri konularak ameliyat sonlandırılır
• Ameliyatta alınan doku örneklerini patolojiye gönderilir
Download

Karaciğer Transplantasyonunda Cerrahi Teknikler