İstanbul YMM Odası Sicil No : 1442, Mühür No : 1372
19 Mayıs Mah. İnönü Cad. Sümer Sok. Sümko Sitesi
M 7–B Blok Kat :4 Daire : 20 34734 Kadıköy / İSTANBUL
Tel : +90 216 362 11 43 pbx Faks : +90 216 362 11 45
Web : www.ymmosmanokur.com.tr
e-mail : [email protected]
SİRKÜLER RAPOR
Sirküler Tarihi : 25.04.2014
Sirküler No
: 2014 / 22
5520 SAYILI
KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ/32
(Kurumlar Vergisi Beyannamesi Verilme Süresi Uzatımı)
24.04.2014 tarih ve 32 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri’nde; 25 Nisan 2014 günü
akşamına kadar verilmesi gereken Kurumlar Vergisi Beyannamesinin verilme süresi 29 Nisan 2014 Salı günü
sonuna kadar uzatılmıştır.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımla,
Osman OKUR
Yeminli Mali Müşavir
1
İstanbul YMM Odası Sicil No : 1442, Mühür No : 1372
19 Mayıs Mah. İnönü Cad. Sümer Sok. Sümko Sitesi
M 7–B Blok Kat :4 Daire : 20 34734 Kadıköy / İSTANBUL
Tel : +90 216 362 11 43 pbx Faks : +90 216 362 11 45
Web : www.ymmosmanokur.com.tr
e-mail : [email protected]
Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması
Tarih
Sayı
24/04/2014
KVK-32/2014-2
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /32
Konusu
Tarihi
Sayısı
: Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması
:
/
/2014
: KVK-32/2014-2
1. Giriş
25 Nisan 2014 günü akşamına kadar verilmesi gereken Kurumlar Vergisi Beyannamesinin verilme süresinin uzatılması bu Sirkülerin
konusunu oluşturmaktadır.
2. Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması
Yoğun iş yükü ile ilgili olarak Bakanlığımıza iletilen sorunlar nedeniyle, Vergi Usul Kanununun Mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye
dayanılarak;
25 Nisan 2014 günü akşamına kadar verilmesi gereken Kurumlar Vergisi Beyannamesinin verilme süresi 29 Nisan 2014 Salı günü
sonuna kadar uzatılmıştır.
Beyanname verme süresinin uzatılması ödeme süresini etkilememektedir. Bu nedenle, mükelleflerin beyan ettikleri vergileri kanuni
süresinde ödeyecekleri tabiidir.
Duyurulur.
Mehmet ŞİMŞEK
Maliye Bakanı
2
Download

22 2013 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi Verilme Süresi Uzatımı