LAVMAN UYGULAMA TALİMATI
T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ



Doküman Kodu
Yayın Tarihi
KLN.TL.12
27.01.2014
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa Sayısı
-
1/1
Amaç: Bu talimatın amacı,
Konstipasyon ve feçes tıkanıklığının giderilmesi ve gazın çıkarılması
Cerrahi girişimlerden önce kolonun temizlenmesi
Röntgen ışınıyla barsakların görünmesinin sağlanmasıdır.
Kapsam: Bu talimat Orhaneli devlet hastanesi hastanesi bünyesinde hastalara lavman uygulanmasına ilişkin
faaliyetleri kapsar.
Sorumluluk: Orhaneli devlet hastanesiı hastanesi bünyesinde görev yapan hemşireler bu talimatı
uygulamaktan sorumludur
Faaliyet Akışı:
1.
Hastanın tanısı kontrol edilir.
2.
Lavman çeşidi hekim istemiyle belirlenir (boşaltıcı, gaz çıkarıcı, kolon irrigasyonu gibi)
3.
Hasta/ailesine işlem hakkında bilgi verilir.
4.
Eller, işlem öncesi ve işlem sonrası El Yıkama Talimatına göre yıkanır.
5.
Disposabl lavman seti alınır. Uygun ısıda su (yetişkinlerde 40.5 – 43 0C çocuklarda 37.5 C)
poşetine konur, içinden çıkan sıvı sabunun suya karışması sağlanır.(Lavman solüsyonunun
miktarı lavmanın çeşidine, bireyin beden yapısına ve içerde tutulması istenen sıvı miktarına
bağlıdır.)
6.
Lavman setinin havası çıkarılır.
7.
Hasta mahremiyetine özen gösterilir.
8.
Hastanın idrar yapma hissi varsa mesanesini boşaltması sağlanır.
9.
Hasta yatağında ise sürgü, banyoda ise klozet hazırlanır.
10. Lavman seti yataktan ya da kalça seviyesinden yetişkinler için yaklaşık 30 cm, bebekler için
yaklaşık 7.5 cm yukarıya asılır.
11. Yatak alt bezi ya da koruyucu örtü yatağa serilir.
12. Hastanın yatakta, özellikle sol lateral (alt bacak düz, üst bacak kıvrık) pozisyonda olması,
banyoda ise öne doğru eğilmesi sağlanır.
13. Tüpün ucuna kayganlaştırıcı jel sıkılır.
14. Hastaya derin nefes alması söylenerek, sol elle anüs bölgesi açılır, sağ elle rektal tüp yaşına
15. uygun mesafede ilerletilir (yetişkinlerde 7.5-10 cm, çocuklarda 5-7.5 cm, bebeklerde 2.5-3.5 cm).
(Solak olanlar için el kullanımı ters olabilir).
16. Tüpü yerleştirdikten sonra lavman setinin içindeki solüsyon hava gitmeyecek şekilde verilir.
17. Solüsyonun hepsi verildikten sonra klemp kapatılarak rektal tüp anüsten çıkarılır ve enfekte atık
torbasına atılır.
18. Hasta 5-10 dk sırt üstü yatırılır ve altına sürgü verilir. Banyoda ise öne eğik durumdan dik
pozisyona gelmesi söylenir.
19. Hastaya verilen sıvı miktarı kadar sıvının gelip gelmediği kontrol edilir.
20. Dışkılama olmuş ise anal bölge temizliği yapılır.
21. Kirli malzemeler enfekte atık torbasına atılır. Dışkılama olmamış ise hekime bilgi verilir.
22. Yapılan işlem Hemşire gözlem formu(KLN.FR.02) na kaydedilir.
Download

lavman uygulama talimatı - Orhaneli Devlet Hastanesi