KA RA6
t
tj
l.
q
öz ite
u acıvAT Lo KANTA DA
Hocİvot: Korogözüml İkl gcıztım, gel
seninle biroz sohbet edelim.
Karogöz: Gelemem Hocivot, gelemem.
HOcİvot: Niye gelem ezsın Korogöz' üm,
hosto mısın2
Karagöz: Ne postosı ya? Aç kornına
posto yenir mi hiçZ İştohım kesilir.
Hocivot: Posto demedim Korogöz'üm,
hosto dedim, hosto.
Karagöz: Kim hosto? Kim hosto?
Hocivot: Sen hostoymışsın yo Korogöz'üm.
Karogöz: Ben hosto mosto değilim.
Benim kornım oç, kornım oç.
Hocivot: Eee, karnını doyur o zomon.
Korogöz: Honım bir hoftodır yok.
Evde ne vor ne yok, her şeyi bitirdim.
Hocivot: İlohi Korogöz, morketten ol
6ir şeyler, yop yemeğini.
Karogöz: Hocivot, çok oçım. Şimdi yemek yopmoyı bekleyemeyeceğim. Ben, şu köşedeki
lokontoyo gidiyorum.
Hocivotı Dun ben de sono eşlik edeyim.
Lokontoyo gelırler.
dolmo getir,
Korogöz: Gorson Beyl Bono, bir köse çorbo, iki tobok köf're,
sonro söylerim.
Hocivot: Ne yopıyorsun, Korogöz'üm?
Karagöz: Y iy eceğim y emekl erin s por iş i n i ver iyo rum.
Hocivot: yohu bu kodor yemek yenir mi? Hem bu kodor yemeği bitiremezsin ki.
Korogöz: Hocivot, çok ocıktım ben.
k6se
Hocivot: Tomom Karagöz' üm de yemenin de bir ölçüsü olmolı değil miZ Bence sen
iste,
bir
tobok
do
köfte
eminim
bunlorlo
doyocoksın.
çorbo,
i
Download

KA RA6 öz ite u acıvAT Lo KANTA DA