EK-1 FORM
T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
2014 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI BAŞVURU FORMU
Başvuruda Bulunanın
Adı Soyadı
Kadro Ünvanı
Kadrosunun Bulunduğu Birim
Halen Yaptığı Görevi
Başvurduğu Tarihteki
K.H.A. Derece ve Kademesi
E.M. Derece ve Kademesi
Memuriyetteki Hizmet Yılı
KİYU de Fiilen Çalıştığı Hizmet Yılı
KİYU Dışındaki Fiilen Hizmet Yılı
Memuriyet Toplam Fiilen Hizmet Yılı
Askerlik Hizmeti
Toplam Hizmet Yılı
Öğrenim Durumu
Memuriyete Başladığındaki Öğrenimi ve
Mezuniyet Tarihi (Gün, Ay, Yıl)
Memuriyetten Sonraki Öğrenimleri ve
Mezuniyet Tarihleri (Gün, Ay, Yıl)
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı için
Başvurduğu Kadronun
Kadro No
Sınıfı
Kadro Unvanı
Kadro Derecesi
NOT: Her memur sadece ilan edilen kadrolardan durumuna uygun (İlan Şartları ve Müktesebine) bir tanesine
başvuruda bulunabilir
Yukarıdaki Bilgilerin
Doğruluğunu Beyan Ederim.
…../…../…….
Yukarıdaki Bilgiler
Kayıtlarımıza Uygundur.
Birim Yetkilisi
(Dekan/Müdür/Genel Sekreter/Daire Bşk.)
…../…../……
İmzası
İmzası
Adı Soyadı
Görev Ünvanı
Adı Soyadı
Görev Ünvanı
Download

EK-1 FORM Başvuruda Bulunanın Adı Soyadı Kadro Ünvanı