SEMİNER
Jeolojik Numunelerde
Konfokal Raman Spektroskopisi
Uygulamaları
MTA Genel Müdürlüğü İ.Ruhi Berent Salonu - ANKARA
29.Nisan.2014 / 09:30 - 16:30
3D Raman Images of Liquid Inclusion in Garnet
Konuşmacılar:
 Dr. Andrey V. KORSAKOV
Rusya Bilimler Akademisi, Sobolev Jeoloji ve Mineraloji Enstitüsü, Novosibirsk, Rusya
 Dr. Thomas Dieing
Witec GmbH, Almanya
 Dr. Jan TOPORSKI
Jeolog, Witec GmbH, Almanya
Download

"Jeolojik Numunelerde Konfokal Raman Spektroskopisi