Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden:
Akademik Personel İlanı
(Profesör ve Doçent)
Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanunda değişiklik yapan 5772 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma
Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilen koşullara göre öğretim üyesi alınacaktır.
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşıyan Profesör ve Doçent kadrolarına başvuracak adayların
Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.
Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüde olup, başvuruda bulunacak adayların başvuracakları bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri
özgeçmişini, 2 adet fotoğrafını, nüfus cüzdan fotokopisi, Doçentlik Başarı Belgesi (profesör adayları başlıca araştırma eserini belirtecek) bilimsel çalışma ve yayınlarını
kapsayan dosyalarını profesör adayları (6) altı doçent adayları (4) takım dosya halinde vereceklerdir.
Yabancı ülkelerden alınan doktora diploması ile unvanların Üniversitelerarası Kurul’ca eşdeğerliliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyeceklerdir.
Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (on beş) gün olup, posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
AKADEMİK KADRO İLANI
ANABİLİM DALI
KADRO KADRO
UNVANI DER. ADET AÇIKLAMA
ELEKTRONİK
Profesör
1
1
İyon elektron teknolojisi, nanomalzemeler ve matematik
modelleme üzerine çalışma yapmış olmak.
ÇEVRE
MÜHENDİSLİĞİ ÇEVRE TEKNOLOJİSİ
Profesör
1
1
Hava kirliliği modellenmesi, kaynaklarının belirlenmesi ve
insan sağlına etkileri üzerine çalışma yapmış olmak.
FEN-EDEBİYAT
FAKÜLTESİ
İNGİLİZ DİLİ
VE EDEBİYATI
İNGİLİZ DİLİ VE
EDEBİYATI
Profesör
1
1
FEN-EDEBİYAT
FAKÜLTESİ
ALMAN DİLİ VE ALMAN DİLİ VE
EDEBİYATI
EDEBİYATI
Profesör
1
1
Polisiye edebiyat alanında çalışma yapmış olmak.
FEN-EDEBİYAT
FAKÜLTESİ
FİZİK
NÜKLEER FİZİK
Profesör
1
1
Relativistik nükleer transport modelleri
kompressibiliti üzerine çalışma yapmış olmak.
FEN-EDEBİYAT
FAKÜLTESİ
KİMYA
BİYOKİMYA
Profesör
1
1
Biyosensörler konusunda çalışma yapmış olmak.
BİRİMİ
ÇORLU
MÜHENDİSLİK
FAKÜLTESİ
ÇORLU
MÜHENDİSLİK
FAKÜLTESİ
BÖLÜMÜ
ELEKTRONİK
VE HABER.
MÜH.
ve
nükleer
TIP FAKÜLTESİ
TEMEL TIP
BİLİMLERİ
MİKROBİYOLOJİ VE
KLİNİK MİK.
Profesör
1
1
Tıp fakültesi mezunu ve tıbbi mikrobiyoloji uzmanı olmak;
bakteriyoloji konusunda klinik ve epidemiyolojik çalışmalar
yapmış olmak.
TIP FAKÜLTESİ
CERRAHİ TIP
BİLİMLERİ
ORTOPEDİ VE
TRAVMATOLOJİ
Profesör
1
1
Kemik travmaları, kemik deformiteleri, kemik tümörleri ve
spor yaralanmaları üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Profesör
1
1
Taenidae ailesi parazitleri konusunda rekombinant DNA aşı
çalışmaları yapmış olmak.
Profesör
1
1
İnek, koyun ve keçilerde göz hastalıklarının tedavisi ve
atlarda diş bozuklukları üzerine çalışmalar yapmış olmak.
VETERİNER
FAKÜLTESİ
VETERİNER
FAKÜLTESİ
KLİNİK ÖNCESİ
BİLİMLER BÖL. PARAZİTOLOJİ
KLİNİK
BİLİMLER
BÖLÜMÜ
CERRAHİ
KADRO KADRO
UNVANI DER. ADET AÇIKLAMA
BİRİMİ
BÖLÜMÜ
ANABİLİM DALI
VETERİNER
FAKÜLTESİ
KLİNİK
BİLİMLER
BÖLÜMÜ
DÖLERME VE SUNİ
TOHUMLAMA
ZİRAAT
FAKÜLTESİ
BİTKİ KORUMA FİTOPATOLOJİ
ZİRAAT
FAKÜLTESİ
BİYOSİSTEM
ZİRAAT
FAKÜLTESİ
GIDA
MÜHENDİSLİĞİ GIDA BİLİMLERİ
TIP FAKÜLTESİ
CERRAHİ TIP
BİLİMLERİ
TIP FAKÜLTESİ
CERRAHİ TIP
BİLİMLERİ
TIP FAKÜLTESİ
CERRAHİ TIP
BİLİMLERİ
GÖZ HASTALIKLARI
Doçent
3
1
Psödoeksfolyasyon sendromunun renovasküler yapılar ve
renal fonksiyon üzerine etkileri üzerine çalışmalar yapmış
olmak.
TIP FAKÜLTESİ
CERRAHİ TIP
BİLİMLERİ
GÖZ HASTALIKLARI
Doçent
3
1
Deneysel
Acinetobacter
baumannii
konusunda çalışma yapmış olmak.
TIP FAKÜLTESİ
TEMEL TIP
BİLİMLERİ
BİYOKİMYA
Doçent
1
1
Adipositokinlerin kolon kanserindeki rolü üzerine çalışma
yapmış olmak.
Profesör
1
1
Ratlar’da radyasyondan kaynaklanan spermatozoa hasarı
üzerine likopen’in koruyucu etkileri konusunda çalışmalar
yapmış olmak.
Profesör
1
1
Bitki virolojisi ve tahıl virüs hastalıkları konularında
çalışmalar yapmış olmak.
Profesör
1
1
Kurutma teknolojileri, termokimyasal enerji çevrimleri
konularında çalışmalar yapmış olmak.
Profesör
1
1
Süt mikrobiyolojisi ve teknolojisi alanında çalışmalar yapmış
olmak.
KADIN HAST. VE
DOĞUM
Doçent
3
1
KALP VE DAMAR
CERRAHİSİ
Doçent
3
1
TARIMSAL ENERJİ
SİSTEMLERİ
Polikistik over sendromunda bozulmuş glikoz toleransıyla
diyabet alanında çalışmalar yapmış olmak.
Lidokain hidroklorür'ün koroner arter bypass greftleri
üzerine olan etkilerini incelemek amacıyla in vitro organ
banyosu düzeneğinde çalışmalar yapmış olmak.
endophthalmisi
BİRİMİ
BÖLÜMÜ
ANABİLİM DALI
TIP FAKÜLTESİ
CEERAHİİ TIP
BİLİMLERİ
GENEL CERRAHİ
MATEMATİK
UYGULAMALI
MATEMATİK
FEN-EDEBİYAT
FAKÜLTESİ
FEN-EDEBİYAT
FAKÜLTESİ
FEN-EDEBİYAT
FAKÜLTESİ
KİMYA
ANALİTİK KİMYA
KADRO KADRO
UNVANI DER. ADET AÇIKLAMA
Doçent
Doçent
Doçent
2
3
3
1
Endoskobik cerrahi ve diagnostik endoskopi üzerine
çalışmalar yapmış olmak.
1
Matematik alanında Doçentlik unvanına sahip olmak; fark
ve diferansiyel denklemlerin salınımlılığı ile ilgili çalışmalar
yapmış olmak.
1
Analitik kimya alanında doçentlik unvanına sahip olmak ve
metal genişletilmiş floresans ile etiketsiz nükleik asit tayini
üzerine çalışmalar yapmış olmak.
1
Matematik alanında doçentlik unvanına sahip olmak ve
integral ayrılış ve sobolev uzaylarında gömülme teoremleri
üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Tıbbi biyoloji alanında doçentlik unvanına sahip olmak; gen
taşıyıcı sistemler ve mitokondriyal DNA mutasyonları
üzerine çalışmalar yapmış olmak.
MATEMATİK
ANALİZ VE
FONK.TEO.
FEN-EDEBİYAT
FAKÜLTESİ
BİYOLOJİ
MOLEKÜLER
BİYOLOJİ
Doçent
3
1
İKTİSADİ VE
İDARİ BİLİMLER
FAK.
İŞLETME
MUHASEBE VE
FİNANSMAN
Doçent
2
1
İKTİSADİ VE
İDARİ BİLİMLER
FAK.
MALİYE
MALİYE
Doçent
2
1
GÜZEL SANAT.
MİMARLIK
TAS. VE MİM. FAK. BÖLÜMÜ
MİMARLIK
ANABİLİM DALI
Doçent
Doçent
3
2
1
Muhasebe ve finansman alanında doçentlik unvanına sahip
olmak; muhasebe tarihi alanında çalışmalar yapmış olmak.
Maliye alanında doçentlik unvanına sahip olmak; OECD
ülkelerinde kamu harcamaları-ekonomik büyüme ilişkisi
konularında çalışmalar yapmış olmak.
Mimarlık lisans mezunu
olmak; yapı bilgisi, mimari
tasarım, restorasyon yada şehircilik alanlarının herhangi
birinde doktora yapmış olmak.
Download

Profesör ve Doçent - Namık Kemal Üniversitesi