YAŞARÜNİVERSİTESİ
JETKartBekleyenPersonelveÖğrencilerimizinDikkatine;
Üniversitemize2014‐2015öğretimyılı

ÖSYMilegelen,

DikeyGeçişilegelen

HalkBankasındanKartbekleyentümöğrencivepersonelimiz
http://www.yasar.edu.tr/ogrencilerimizadresindeki“JetKartlistesi”başlıklılinki
tıklayarakkartlarınınbasılıpbasılmadığınıöğrenebilirler.
ListedeismiolanöğrencilerimizkartlarınıHalkBankasıBornovaşubesindenteslim
alabilirler.
Not:Kartteslimiiçinöğrencivepersonelimizinşubeyekimlikleriilegitmeleri
gerekmektedir.
Download

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ JET Kart Bekleyen Personel ve