2014/2 EKPSS İLE ÜNİVERSİTEMİZ KADROSUNA YERLEŞEN
ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına 2014/2 EKPSS ile Üniversitemize yerleştirilmiş
olan adaylar, aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte 30/09/2014 tarihi mesai bitimine
kadar Hacettepe Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı İdari Personel Tayin
Müdürlüğüne (Sıhhiye Kampusu) başvurmaları gerekmektedir.
Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
1- Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi (5 adet)
2- Engelli Sağlık Kurulu Raporu
3- Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi Aslı ve Fotokopisi
4- 12 Adet Resim
5- Askerlik Durum Belgesi
6- Verem Savaş Dispanserinden alınacak Sağlık Raporu
7- Sigortalı/Bağ-Kur'lu hizmeti olanlar için Hizmet Dökümü
8- Halk Bankası Hacettepe Tıp Fakültesi Şubesinden açılacak hesap cüzdanı
9- İkametgah Belgesi
10-2014 EKPSS Sınav Sonuç Belgesi ve 2014/2 EKPSS Yerleştirme Sonuç Belgesi
(Internet çıktısı)
Personel Daire Başkanlığı
Download

2014/2 EKPSS İLE ÜNİVERSİTEMİZ KADROSUNA YERLEŞEN