İşe
Baş.Tarihi:19.02.2013
Sözleşmeye göre
Bitim Tarihi :
14.05.2014
İnşaat m² : 5234
Kat Adedi : B+Z+
Isparta Merkez 24 Derslikli Halıkent Anadolu Lisesi İnşaatı
Proje Tutarı: 3.446.780-TL
Geçici Kabulü yapılarak, Kurumuna Teslim edildi.
İşe
Baş.Tarihi:28.03.2013
Sözleşmeye göre
Bitim Tarihi :
23.05.2014
İnşaat m² : 5234
Kat Adedi : B+Z+3
Isparta Deregüme (Fatih Mah.) Kadir Boylu 720 Öğrencilik
24 Derslikli İlköğretim Okulu İnşaatı
Proje Tutarı: 3.392.500.-TL
Geçici Kabulü yapılarak, Kurumuna Teslim edildi.
I S P A R T A Ç E V R E V E Ş E H İ R C İ L İ K İ L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü
ISPARTA
ISPARTA
İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI
İşe Başlama
Tarihi:07.03.2014
Sözleşmeye göre
BitimTarihi:30.05.2015
İnşaat m² : 13625
Kat Adedi :2-blok
Bodrum + Zemin + 6
kat
Danışma ve Trafo
Merkezi
Isparta Uluborlu 400 Kişilik Öğrenci Yurdu İnşaatı.
Tutarı: 11.796.460-TL
A- Blok 2 Kat Tabliye Betonu döküldü. 3 Kat Kalıbı çakılıyor.
B- Blok 5-Kat Tabliye Betonu döküldü. 3 Kat Gaz Beton
Duvarları örülüyor. Bodrum Katta Sıva ve Tesisat işleri
yapılıyor.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
Download

2014 yılında denetimi yapılan işler