2014-2015 Eğitim Öğretim yılı Mühendislik Uygulamaları I ve Mühendislik Uygulamaları
II derslerinin danışman atamaları bu yıldan itibaren ekteki form doldurularak
yapılacaktır. Mühendislik Uygulamaları I ve Mühendislik Uygulamaları II dersi için
seçilecek danışmanlar her iki dönemde de aynı öğrencilerle çalışacaklardır. Atamaların
yapılabilmesi için 23.05.2014 tarihine kadar formların doldurularak danışmanlara teslim
etmeleri gerekmektedir.
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BAŞKANLIĞI’NA
Bölümünüzün ……………………………………… numaralı öğrencisiyim. 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz ve Bahar
yarıyıllarında açılan JEO 401 Mühendislik Uygulamaları I ve JEO 402 Mühendislik Uygulamaları II dersleri
kapsamında aşağıda isimleri yazılı öğretim üyelerinden birinin danışman olarak atanmasını istiyorum.
Gereğini bilgilerinize saygılarımla arz ederim.
TARİH/AD SOYAD/İMZA
………………………………………….
………………………………………….
Öğretim Üyesi Ad/Soyad
1) ……………………………………………………………………..
2) ……………………………………………………………………..
3) ……………………………………………………………………..
4) ……………………………………………………………………..
KARAR
Yukarida ismi ve numarası yazılı öğrencinin JEO 401 Mühendislik Uygulamaları I ve JEO 402 Mühendislik
Uygulamaları II derslerini öğretim üyelerimizden ……………………………………………………………………………………….. ile
tamamlaması uygun bulunmuştur.
Danışman
Bölüm Başkanı
……………………………………………………
Doç. Dr. Ali YALÇIN
……………………………………………………
…………………………………
Danışman Atamalarında İzlenecek Yol:
1) Danışman atamaları, öğrencilerin ilgili öğretim üyelerine eşit oranlarda dağıtımı dikkate alınarak Bölüm Başkanlığı
tarafından her iki dönem için bir defa yapılacaktır.
2) Atamaya, öğrencilerin 1. tercihleri başta olmak üzere tercih sırası dikkate alınarak başlanır, sonrasında sırasıyla 2. 3. ve
4. tercihleri dikkate alınır. Hiçbir tercihte bulunmayan öğrencilerin danışman atamaları Bölüm Başkanlığı tarafından
yapılacaktır.
3) Bir öğretim üyesini birinci sırada tercih eden öğrenci sayısı, her bir öğretim üyesi için ayrılan kontenjandan fazla ise, o
öğretim üyesi ilk sırada kendisini tercih eden öğrenciler arasından kontenjan sayısı kadar öğrenciyi seçme hakkı
bulunmaktadır. Öğretim üyesinin tercihte bulunmaması durumunda ise başvuru tarihi ve sırası dikkate alınır.
Download

2014-2015 Eğitim Öğretim yılı Mühendislik Uygulamaları I ve