T.C.
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
Fen – Edebiyat Fakültesi Dekanlığı
………………………………………………………….Başkanlığına
. Bölümünüzün ............................................. numaralı öğrencisiyim.
201…..-201….. Eğitim-Öğretim yılı ………………………. dönemi sonunda tüm
derslerimi başarı ile tamamlayarak …………………………. genel not ortalaması ile
mezun olmaya hak kazandım.
Ancak “Dumlupınar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve
Sınav Yönetmeliğinin 39. Maddesi” ne istinaden genel not ortalamamı yükseltmek
amacıyla mezuniyet işlemlerimin ertelenerek 201……-201…… Eğitim-Öğretim yılı
Güz döneminde ( ) Bahar döneminde ( ) Yaz okulunda ( ) ders almak istiyorum.
Gereğini bilgilerinize arz ederim.
ADRES:
Tarih / İmza
Adı Soyadı
Cep Tel:
Download

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Fen – Edebiyat Fakültesi