Mahmut TEBERİK
İş Kazaları Semineri
EĞİTİMİN AMACI
ILO istatistiklerine göre en iyimser tahminle yılda;

250 milyon işçi iş kazası geçirmekte, 160 milyon işçi meslek hastalığına yakalanmakta ve ortalama 2
milyon işçi yaşamını yitirmektedir.

Her 1 saniyede 3 iş kazası olmakta, Her 3 dakikada 1 kişi ölmekte, maddi kayıp, ülkelerin brüt ulusal
üretiminin % 2-6 sı arasında değişmektedir.
Ülkemizde ise ILO sonuçlarına paralel bir durum görülmektedir:
SSK istatistiklerine göre, Ülkemizde her yıl ortalama; 80 000 civarında iş kazası olmakta, bu kazalarda
1000 insanımız yaşamını yitirmekte, 2 milyon iş günü kaybı meydana gelmektedir.
Oysa önceden gereği yapılarak bu istenmeyen olayların büyük çoğunluğu önlenebilir.
Seminerimizin amacı; önlem alınabilmesi için gerekli olan iş kazarlının nedenleri, oluşumu,
değerlendirilmesi vb. konularda çalışan ve yöneticileri eğitip bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve sonrasında
da davranış değişikliği oluşturmaktır.
EĞİTİM PROGRAMI
10:00-10:50
 İş Kazaları: İstatistikleri, Maliyetleri
 İş Kazaları Neden-Sonuç Kuramları
 İş Kazalarının Tanımı
10:50-11:10
Çay- Kahve arası
11:10-12:00
 SSGSK Açısından İş Kazaları
 İş Kazaları ve Hukuksal Boyut
 İş Kazalarının Sınıflandırılması,
 Emniyet Performansı
12:00-13:30
Öğle Yemeği
13:30-14:20
 İş Kazalarının Nedenleri ve Oluşumu
 Güvensiz Durum ve Davranışlar
14:20-14:40
Çay- Kahve arası
14:40-15:40
 Kaza Araştırmaları: Emniyet Sistemini Geliştirme Fırsatı
o
Yönetimin İlk Tepkisi
o
Bilgi, Veri Toplama, Olguları Belirleme
o
Düzeltici Eylemleri Saptama
o
Düzeltici Eylemleri Uygulama, İzleme, Takip Etme
15:40-16:00
Çay- Kahve arası
16:00-17:00
 İş Kazalarına Karşı Önlemler:
o
Risk Kontrolu,
o
İSG Eğitimleri,
o
Kültürel Değişim,
o
Çalışma İzinleri
o
Ramak Kala Bildirim Sistemi
EĞİTİM YÖNETİCİSİ
Mahmut TEBERİK. Endüstri Mühendisi. İş Güvenliği Uzmanı (A).
KATILIMCI PROFİLİ
 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Üyeleri
 Çalışan Temsilcileri,
 Destek Elemanları
 Şef, mühendis ve ustabaşılar,
 Konu ile ilgili diğer çalışanlar
BELGE
Eğitim sonunda katılımcılara “Seminer Katılım Belgesi" verilecektir.
Download

İş Kazaları Semineri