"Açık Bilim, Araştırma Verisi
ve Açık Erişim" Paneli
Yaşar Tonta
Hacettepe Üniversitesi
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/tonta.html
3. Açık Erişim Çalıştayı, 20 Ekim 2014, Ankara
Dergilerin Maliyet Etkinliği (2013)
Dergilerin maliyet etkinliği - 2013 (N=10.101)
Dergilerin maliyet etkinliği - 2013 (N=10.101)
%40
%46
%14
İyi
Orta
Kötü
Dergilerin maliyet etkinliği (2013)
Dergilerin maliyet etkinliği (2013)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Elsevier
(1591)
Wiley (944)
Springer
(1291)
Sage (361)
T&F (689)
Kötü
INFORMA
(142)
Orta
Self-Owned Cambridge
(570-AE hariç)
(149)
Oxford (155)
IOP (46)
IEEE (136)
İyi
Kaynak: www.journalprices.com verileri (2013)
Veri yayını Veri
piramidi
Yayın Piramidi
(2) Verilerin
açıklamaları
makaleye ek
dosyalarda
açıklanır
(4) Mevcut veri
dizilerini açıklayan
veri yayınları
Veri içeren
yayınlar
(1) Veriler
makalede yer alır
ve açıklanır
İşlenmiş veriler ve
veri gösterimleri
Veri dermeleri ve yapısal veri
tabanları
Ham veriler ve veri dizileri
(3) Makalede veri
merkezlerindeki /
arşivlerindeki
verilere atıf yapılır
(5) Kurumun
çekmecelerindeki
ve disklerindeki
veriler
Kaynak: Reilly (2012). http://www.slideshare.net/libereurope/research-data-sharing-leru
Download

Açık Bilim, Araştırma Verisi ve Açık Erişim Paneli