Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin Geçici 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası kapsamında
Kapıdağ Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Kapıdağ RES
üretim lisansına ilişkin duyuru
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Aşağıda bilgileri yer alan tüzel kişinin başvurusu; Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin
Geçici 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca üçüncü şahıslar tarafından kişisel hak ihlali
açısından yazılı olarak itirazda bulunulabilmeleri amacıyla on iş günü yayınlanacaktır.
Tadil Başvurusunda Bulunan Tüzel Kişi : Kapıdağ Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim Sanayi
ve Ticaret Anonim Şirketi
Tadilin Kapsamı
: Balıkesir ili, Erdek ilçesinde yer alan Kapıdağ
RES üretim tesisi sahasının değiştirilmesi
Öngörülen tesis yerine ait ünite koordinatları (UTM 6 derece – ED 50 Datum)
E
N
T1
558.159
4.483.659
T2
560.854
4.483.801
T3
558.554
4.483.230
T4
559.031
4.483.468
T5
559.288
4.483.429
T6
559.534
4.483.351
T7
559.709
4.483.220
T8
561.221
4482.582
T9
558.787
4.482.729
T10 558.930
4.482.586
T11 559.053
4.482.357
T12 559.246
4.482.237
T13 559.427
4.482.099
T14 559.680
4.482.074
T15 561.629
4.482.040
T16 562.315
4.481.332
T17 563.573
4.481.625
Öngörülen santral sahasına ait köşe koordinatları (UTM 6 derece - ED 50 Datum)
E
N
K1
557594.00
4484739.00
K2
558082.00
4484870.00
K3
558393.00
4484786.00
K4
558607.00
4484844.00
K5
559094.00
4484713.00
K6
559446.00
4484341.00
K7
559808.00
4484432.00
K8
560053.06
4484366.08
K9
560354.00
4484667.03
K10 560854.00
4484801.00
K11 561354.00
4484667.03
K12 561720.03
4484301.00
K13 561854.00
4483801.00
K14
K15
K16
K17
K18
K19
K20
K21
K22
K23
K24
K25
K26
K27
K28
K29
K30
K31
K32
K33
K34
K35
K36
K37
K38
K39
K40
K41
K42
K43
K44
K45
K46
K47
K48
K49
K50
561751.30
562087.03
562136.07
562495.03
562569.00
562787.40
563073.00
563573.00
564073.00
564439.03
564573.00
564439.03
564073.00
563573.00
563100.60
562815.00
562315.00
561815.00
561448.98
561396.26
561297.00
560940.00
560314.00
559932.00
559684.00
559196.00
558839.00
558841.00
558166.00
558031.00
557886.00
557669.00
557600.00
557285.00
557154.00
557106.00
557237.00
4483417.72
4483082.00
4482898.95
4482540.00
4482263.94
4482205.42
4482491.03
4482625.00
4482491.03
4482125.00
4481625.00
4481125.00
4480758.98
4480625.00
4480751.58
4480465.98
4480332.00
4480465.98
4480832.00
4481028.75
4480659.00
4480302.00
4480223.00
4480220.00
4480182.00
4480313.00
4480670.00
4481425.00
4481878.00
4482121.00
4482347.00
4482564.00
4482822.00
4483137.00
4483625.00
4483895.00
4484382.00
Öngörülen tesis yerine ait pafta adı: Bandırma G19-d3 ve H19-a2
Download

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin Geçici 6 ncı