Download

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin Geçici 6 ncı