ŞİMDİ E-KİTAP
ZAMANI!
ŞİMDİ E-KİTAP
Ebru AKTAŞ
ZAMANI!
Ebru AKTAŞ
18 Nisan 2014
18 Nisan
ANKOS
Link, 2014
Antalya
ANKOS Link, Antalya
Temsil Ettiğimiz Yayınevleri
 CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS
 DE GRUYTER
 ELECTUDE
 INSTITUTE OF PHYSICS
 JSTOR
 MATERIALS SCIENCE INTERNATIONAL
 OXFORD UNIVERSITY PRESS
 SAGE
 THIEME
BAZI İSTATİSTİKLER


Hanelerde bilişim teknolojileri bulunma oranı (Masaüstü, Dizüstü veya
Tablet Bilgisayar) 2004 yılında %10,8 iken 2013 yılında bu oran
%68,10’a yükselmiştir.
Hanelerde internet erişim imkanı oranı 2004 yılında %7 iken, 2013
yılında %49,10’a yükselmiştir.
YANİ DAHA ÇOK ELEKTRONİK ORTAMDAYIZ…

Yüksekögretimde toplam ARGE harcamaları 2012 yılında, 2001 yılına
göre %750 artmıştır!
Kaynak: TÜİK, Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri Araştırması
Kullanıcı grubu, yaş ve kaynak türüne göre
tarama araçları kullanımı
Kullanıcı Grubu
Yaş
Kaynak Türü
• Doktora adayları
• Hekimler
• Öğrenciler
• Özel sektördeki
araştırmacılar
• 30 yaşın altı
• 40 yaşın üstü
• 30 yaşın altı
• 40-49 yaşları
• Kitap kullanıcısı
• Kitap kullanıcısı
• Dergi kullanıcısı
-
• Öğrenciler
• Hekimler
• Devlet ve kar
amacı gütmeyen
kuruluşlardaki
araştırmacılar
Ülke bazında makale sayıları 2000-12
Country/Region
Articles 2000
Articles 2012
Article Share 2000 Article Share 2012 Citation Share 2012
United States
301,55
493,337
27.5%
19.0%
23.6%
China
43,598
383,117
4.0%
14.8%
7.3%
United Kingdom
81,626
137,413
7.4%
5.3%
7.3%
Germany
77,049
132,505
7.0%
5.1%
6.6%
Japan
88,851
111,893
8.1%
4.3%
3.5%
France
55,15
95,534
5.0%
3.7%
4.3%
22,249
91,366
2.0%
3.5%
1.8%
Canada
37,48
79,017
3.4%
3.1%
3.7%
Italy
37,35
77,747
3.4%
3.0%
3.8%
Spain
26,038
70,539
2.4%
2.7%
3.0%
South Korea
16,232
64,581
1.5%
2.5%
1.9%
Australia
23,904
62,2
2.2%
2.4%
3.0%
Brazil
13,022
53,083
1.2%
2.0%
1.2%
Netherlands
21,563
44,801
2.0%
1.7%
2.9%
Taiwan
12,087
38,493
1.1%
1.5%
1.1%
Russia
30,239
37,568
2.8%
1.5%
0.9%
1,598
37,384
0.1%
1.4%
0.7%
15,725
33,513
1.4%
1.3%
2.3%
Turkey
6,969
31,323
0.6%
1.2%
0.8%
Poland
12,881
30,666
1.2%
1.2%
1.0%
India
Iran
Switzerland
Kaynak: SCImago. (2007). SJR — SCImago Journal & Country Rank. Retrieved April 09, 2014, from http://www.scimagojr.com
ŞİMDİ E-KİTAP
ZAMANI
E- KİTAPLARIN FAYDALARI
(Kütüphaneciler Açısından)
Hiç önemli değil
Çok önemli
Çoklu Kullanıcı Erişimi
7
Gelişmiş Kullanım Fonksiyonları
6,5
Daha Çok İçeriğe Erişim
6,5
Dergi ve Kitaplara Tek Platformdan erişim
6
Yüksek Güvenlik, Daha Az Hasar/Kaybolma Riski
5,9
Yer tasarrufu (Raf/Depolama)
5,8
Bütçeyi Daha Verimli Kullanma
5,8
Maliyet ve Zaman Tasarrufu (Fiziksel İşlemler)
4,8
Yayınevinden Kullanım İstatistikleri Edinebilme
4,8
Daha Kolay Kataloglama
4,7
Gelişmiş Koleksiyon Geliştirme/Planlama
4,7
0

1
2
3
4
5
Kaynak: eBooks–Costs and Benefits toAcademic and Research Libraries @ springer.com
6
7
8
E- KİTAPLARIN BASILI KİTAPLARA GÖRE
MALİYET AVANTAJLARI
Çok önemli
Hiç önemli değil
Fiziksel İşlemler
6,7
Depolama
6,6
Dolaşım
6,4
Raf Düzenleme
6,4
Giriş İşlemleri
4,4
Koleksiyon Geliştirme
4,3
Kataloglama
4,2
Sipariş işlemleri
4
Okuyucu Eğitimi/Danışma
3
Yer Sağlama ve Altyapı
2,8
0

1
2
3
4
5
Kaynak: eBooks–Costs and Benefits toAcademic and Research Libraries @ springer.com
6
7
8
E- KİTAPLARIN FAYDALARI
(Kullanıcılar Açısından)







Kolay Tarama Olanağı
Uzaktan Erişim
Sürekli Erişim
Aynı anda çok fazla sayıda kaynağa erişim/tarama
imkanı
Metin üzerinde biçimsel değişikliler yapabilme
Platform tarafından sağlanan akıllı yönlendirmeler
Çoklu ortam öğelerine erişim (Resim, ses, video vs)
PEK AKLA GELMEYEN DİĞER
AVANTAJLAR





Engelliler için kolaylık sağlar
Aydınlatmalı ekranları sayesinde karanlıkta
okunabilirler
Kitabı okurken aklınıza takılanı anında
araştırabilirsiniz
Çevrecidir, kağıt tüketmez
Kaynak: Işık, Önder. “Elektronik kitap olgusu ve Türkiye'de durum”. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Ankara:Ankara
Üniversitesi, 2010
Kullanıcılar Memnun mu?
%79

Kaynak: eBooks–The End User Perspective @ springer.com
E-KİTAPLARIN GELECEĞİ



CIBER – the Centre for Information Behaviour and the Evaluation of
Research 2008 yılında yayınladıgı raporda“e-kitapların engellenemez
yükselişinden" bahsetmiştir.
O zamanki tahminlere göre 2017 yılında akademik kitaplar, ders
kitapları, referans kaynakları artık basılı yerine elektronik formatta
üretilmeye başlanacaktır.
2014 yılında geldigimiz noktada bunun büyük oranda gercekleştigini
görüyoruz.
Gelecekte e-kitaplar hayatımızda daha da fazla yer
kaplayacak!
Kaynak: Information Behaviour of the Researcher of the Future, (CIBER, UCL) 2008
E-KİTAP SAĞLAYICILARI
Kütüphanelere
YAYINEVLERİ
Derleme Veri tabanları
Derleme Veri
Tabanları
(Proquest, Ebsco vs)
Kütüphanelere
Diğer Satıcılar
(Amazon, Apple vs)
Direk Bireysel
Kullanıcılara
Yayınevleri içeriklerinin ortalama yarısı sadece kendi platformlarından
erişilebilmektedir.
E-KİTAP ERİŞİM MODELLERİ
 Abonelik Modeli
Kısa Süreli Kiralama Modeli
Kullanıcıların Seçimine Dayalı (PDA)
Model
Sahip Olma/Satın Alma Modeli
Tüm bilinen e-kitap derleme veri tabanları dijital hak yönetimi (DRM)
sınırlamaları uygulamaktadır.
NASIL DEĞERLENDİRELİM?
Koleksiyon geliştirme stratejinizi, ihtiyaçlarınızı belirlediniz,
peki başka nelere dikkat etmeniz gerekir?
 Dijital hak yönetimi (DRM) limitlerine bakın.
 Aynı anda erişecek kullanıcı sayısı limiti var mı?
 COUNTER uyumlu istatistik sağlanıyor mu?
MARC kayıtları sağlanıyor mu?
 Satın Alma/Abonelik/PDA, hangi modeller sunuluyor?
Hangisi size uygun?
İçeriği arşivleme politikları nedir?
Esnek modeller sunuluyor mu?

Kaynak: 10 Steps to Implementing an ebook Collection @ springer.com
BİZDE NELER
VAR?
Cambridge Books Online







Cambridge University Press’in e-kitap platformudur.
24.000’e yakın e-kitap bulunmaktadır. Bunlardan
yaklaşık 13.000'i sadece kendi platformlarından
erişilebilir.
Beşeri ve Sosyal Bilimler ile Bilim, Teknoloji ve Tıp
alanındaki başlıkları kapsar.
Koleksiyon bazında veya tek tek başlık seçilerek satın
alınabilir.
Başlık sayısına göre indirim oranları değişmektedir.
Eş zamanlı sınırsız kullanım mümkündür.
University Publishing Online programından da başlıklar
içerir.
Cambridge Books Online
2013 yılında CBO'ya Türkiye'den 15.000 kez geri
dönüş olmuştur!











China 534,000
UK 364,000
Australia 96,000
Canada 81,000
USA (northeast): 73,000
Germany: 67,000
Netherlands: 29,000
India: 28,000
USA (California): 23,000
Sweden: 20,000
Taiwan: 20,000

USA (Pacific): 19,000
South Africa: 18,000

Turkey: 15,000










Switzerland: 14,000
Brazil: 14,000
Denmark: 13,000
Japan: 12,000
Mexico: 11,000
South Korea: 10,000
Israel: 9,000
Ireland: 8,000
Greece: 7,000
De Gruyter e-Books





De Gruyter e-kitapları 260 yıllık bir geçmişi olan ve yüksek
kalitede akademik içerik yayınlayan De Gruyter’in e-kitap
koleksiyonudur.
Sanat, Fen Bilimleri, Tarih, Hukuk, Dil Bilimi, Matematik, Tıp,
Felsefe, Kütüphane ve Enformasyon alanlarını kapsar.
Özellikle Sosyal Bilimler, Mimarlık ve Hukuk alanlarında
oldukça kuvvetlidir.
Bazı özel konularda yayın yapan küçük önemli yayınevlerini de
bünyesine katmıştır. Örneğin mimari alanında çok önemli bir
yayınevi olan Birkhauser ve Detail kitapları, Arts &
Architecture koleksiyonu içinde yer almaktadır.
Harvard Üniversitesi’nin e-kitapları ayrı bir koleksiyon halinde
satılmaktadır.
IOP e-Books








Institute of Physics yayınevinin e-kitap platformudur.
IOP ebooks içerisinde yüksek kaliteli Fizik kitaplarından oluşan iki
koleksiyon bulunmaktadır: IOP Expanding Physics ve IOP Concise
Physics.
Her iki koleksiyon da Fizik alanında önemli konuları ve ilgili olabilecek
diğer konu alanlarını içerir.
İçeriği hem Fizikçi olan akademisyenlere hem de disiplinlerarası bir
kitleye hitap eder.
2014 yılında IOP Concise Physics içerisinde 25 başlık, IOP Expanding
Physics içerisinde 10 başlık bulunmaktadır. Ancak koleksiyonlara her
yıl yeni kitaplar eklenecek ve 2018 sonunda kitap sayısı yaklaşık
350’ye ulaşacaktır.
Her iki koleksiyon birlikte alındığında %10 indirim uygulanmaktadır.
Satın alma modeli geçerlidir.
Eş zamanlı sınırsız kullanım mümkündür.
Books at JSTOR





Books at JSTOR, önde gelen akademik yayınevleri
tarafından yayınlanan yaklaşık 23.000 bilimsel ekitap içermektedir.
50+ adet daha küçük ölçekli ama önemli
yayınevlerinin e-kitaplarını bir araya getirmektedir.
Bir kerelik satın alma modeli uygulanmaktadır.
Konu koleksiyonu olarak ve ayrıca tek tek başlık
seçilerek de satın alınabilmektedir.
ANKOS üyeleri için özel indirimler söz konusudur.
Ayrıca alınan başlıklara göre ekstra indirim de
uygulanmaktadır
Oxford Scholarship Online





Oxford Scholarship Online, ağırlıklı olarak Sosyal, Beşeri
Bilimler ve Hukuk ile birlikte aynı zamanda Bilim ve Teknoloji’yi
de kapsayan toplam 20 adet konu alanında 10,000’e yakın
tam metin monografa hızlı ve kolay erişim sağlayan çapraz
taranabilir bir kütüphanedir.
Koleksiyon bazında satın alma veya abonelik seklinde sunulur.
Şu anda pilot uygulama olarak biri Türkiye olmak üzere
yalnızca iki ülkede tek tek başlık seçimine de izin verilmektedir.
Tek tek başlık seçiminde kitap sayısına bağlı olarak indirim
uygulanmaktadır.
Eş zamanlı sınırsız kullanım mümkündür.
Ayrıca University Press Scholarship Online platformu
kapsamında çok sayıda yayınevinin kitapları da yine OUP
aracılığı ile satın alınabilmektedir.
SAGE Knowledge






SAGE Knowledge, Sosyal Bilimler alanına yönelik
temel bir dijital kütüphanedir.
Bilimsel monograflar, referans çalışmaları, el
kitapları, seriler, profesyonel gelişim başlıkları ve
dahasını kapsayan zengin bir e-kitap ve e-referans
içeriği sunar.
3000’in üzerinde e-kitap içerir.
Hem abonelik hem de satın alma modeli ile sunulur.
Referanslar tek tek satın alınabilir. Monograflar ise
koleksiyon bazındadır.
Eş zamanlı sınırsız kullanım mümkündür.
Thieme Clinical Collections




Thieme'nin Klinik Tıp alanındaki online
kitaplarıdır.
Ortopedik Cerrahi’den, Kulak Burun Boğaz’a,
Odyoloji, Nöroloji, Dahiliye’den Oftalmoloji
alanına kadar daha pek çok klinik alanı
kapsar.
Yıl bazında 8 paketten oluşan koleksiyon
500’e yakın başlık içerir. Koleksiyon sayısı her
yıl artmaktadır.
Satın alma modeli ile sunulur. Birden fazla
koleksiyon alımlarında çeşitli indirimler
uygulanmaktadır.
Thieme E-Book Library





Thieme’nin Tıp ve Yaşam Bilimlerini kapsayan
temel ders kitapları ve benzeri kaynakları
sunduğu elektronik bir kütüphanedir.
Anatomi, Temel Bilimler, Klinik Bilimleri ve
Radyoloji konu alanlarını kapsar.
70+adet başlık içerir.
Yeni edisyon ve içerik güncellemeleri dışında her
yıl 5-8 yeni başlık eklenir.
Abonelik modeli geçerlidir.
Teşekkür Ederim.
STANDIMIZA BEKLERİZ!
STAND NO: D128
Bize her zaman ulaşabilirsiniz!
Telefonlar:
 Ofis: 0 212 669 23 59
 Cep: 0 530 873 03 95 - 96
E-posta:
 [email protected]
www.eazysolutions.com.tr
Download

Cambridge Books Online