AKDENİZ GÜVENLİK
HİZMETLERİ A.Ş
30.09.2014
FAALİYET RAPORU
İş Hacmine Göre Projelerin
Sektörel Dağılım
0.41%
3.03%
4.28%
2.66%
0.21%
0.94% 0.19%
HAVALİMANI
İŞ MERKEZİ
23.37%
6.75%
AÇIK ALAN
İSKİ
TELEKOM
ADLİYE
11.48%
ÜNİVERSİTE/OKUL
HALLER
SPOR
19.70%
HASTANE
VAKIF
13.31%
KONUT
ENERJİ
13.69%
Faaliyet Alanlarımız ve Hisse Performansı
Finansallar
Dönem İçinde Alınan Projeler
Devam Eden Projelerimizden Bazıları
ŞİRKET KÜNYESİ ve YÖNETİM YAPISI
Kayıtlı Olduğu Sicil: İstanbul
Ticaret Sicil No
: 464639
Merkez Adresi
: Mahmutbey Mah. Kuğu Sokak No:17 Kat 1/1 Zemin 34218
Bağcılar-İstanbul
Tel
: 0212 465 88 78
Faks
: 0212 465 88 70-71
Yönetim Kurulu
Görevi
Necmeddin Şimşek
Yönetim Kurulu Başkanı
Sadi Taylan
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Özlem Şimşek
Yönetim Kurulu Üyesi
Nurcan Erdoğan*
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi _30.09.2014 görevden ayrılmıştır.
Uğur Koç
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Sadi Taylan
Genel Müdür
* Sayın Nurcan Erdoğan 30.09.2014 tarihi itibariyle görevinden ayrılmış olup yerine henüz atama yapılmamıştır.
ORTAKLIK YAPISI
SON DURUM İTİBARİYLE AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş ORTAKLIK YAPISI
Adet / Nominal Değer
Ortaklığın Ticaret Unvanı /
Adı Soyadı
İmtiyazlı
Akdeniz Girişim Holding A.Ş
2.380.327,66
Sadi Taylan
İmtiyazsız
Toplam
%
16.662.293,63 19.042.621,29 72,13%
1.883.236,72 1.883.236,72 7,13%
Özlem Şimşek
129.836,05
129.836,05 0,49%
Bülent Özkan
2,16
2,16 0,00%
Uğur Koç
2,16
2,16 0,00%
Halka Açık
Toplam
5.344.301,62 5.344.301,62 20,24%
2.380.327,66
24.019.672,34 26.400.000,00
100%
A grubu Yönetim kurulu,
Denetçiler ve genel kurulda oy
hakkı maddeleri çerçevesinde
yönetim ve denetim kurulu
üyelerinin belirlenmesi ve
genel kurulda oy hakkı
kullanımında imtiyaza sahiptir.
B Grubu paylara ise özel hak
veya imtiyaz tanınmamıştır.
Fiziki Güvenlik
FAALİYET
ALANLARIMIZ
Eğitim ve Poligon
Hizmetleri
Alarm Sistemleri
Elektronik Güvenlik
Sistemleri
Savunma Sanayii
PERSONEL SAYISI
13,062
11.686
10,655
5,834
5,568
2010
2011
3,480
810
2007
1,660
2008
2009
2012
2013
2014/09
Akdeniz Güvenlik 10 binin üzerinde personel sayısı
ile sektörünün önde gelen firmasıdır.
HİSSE PERFORMANSI
Hisse Fiyatı
(TL)
01.07.2014
Kapanış
7.37
30.09.2014
Kapanış
6.35
DÖNEM İÇİNDE ANASÖZLEŞME TADİLLERİ
01.07.2014 – 30.09.2014
tarihleri arasında anasözleşmede bir değişiklik yapılmamıştır.
: Hizmet Verdiğimiz İller
: Hizmet Verdiğimiz İller
TÜRKİYE’DE SON DURUM İTİBARİYLE 67 İLDE
HİZMET VERİLMEKTEDİR.
TEMETTÜ VE BEDELSİZ HİSSE DAĞITIMI
Bedelsiz Dağıtılma
Tarihleri
Bedelsiz Oranları
27.06.2013
43,44%
05.12.2013
28,57%
31.07.2014
17,33%
2013 yılı Olağan Genel Kurulda Belirlenen Kar Dağıtım
Politikası
Şirketimiz her yıl dağıtılabilir dönem karının en az % 50'
sini Genel kurulda alınacak karara bağlı olarak tamamı
nakit veya tamamı bedelsiz hisse şeklinde olabileceği gibi,
kısmen nakit ve kısmen bedelsiz hisse şeklinde de
belirlenebilir. Olağanüstü ekonomik gelişmelerin ortaya
çıkması durumunda ise yukarıda belirtilen oranın altında
kar dağıtılabilir veya hiç dağıtılmayabilir. Bu durum ise
gerekçesiyle birlikte Yönetim Kurulu kararına bağlanıp
genel kurulun onayına sunulur ve özel durum
açıklamasıyla kamuya duyurulur.
Kar payının, pay sahiplerine hangi tarihte verileceği Genel
Kurul tarafından yönetim kuruluna verilecek yetkiyle
hükme bağlanır.
Daha fazla bilgi için ; www.akdenizguvenlik.com.tr
Bağışlar eklenmiş net dönem karı Sermaye Piyasası
Mevzuatına göre 9.560.383,77 TL, yasal kayıtlara
göre
9.629.928,88
TL'dir.
Dağıtılabilir net karın 3.900.000,00 TL'sının
(%17,33)
ortaklara
bedelsiz
hisse
senedi,
3.900.000,00 TL'sının (%17,33–1 TL nominal bedelli
hisseye 0,147333 TL ) nakit olarak dağıtılmasına
karar verilmiş olup bedelsiz pay dağıtımları
31.07.2014
tarihi
itibariyle
yatırımcılarımızın
hesaplarına geçmiştir.
Bu dönem içerisinde Genel kurulda alınan
«3.900.000,00 TL» nakit kar payı dağıtımı
25.09.2014 tarihi itibariyle gerçekleştirilmiştir.
Hisse Başına Kar
0.75
0.63
0.3
2009
0.44
0.39
2010
2011
2012
2013
NERELERDEYİZ
Adalet Sarayları
Havaalanları
Üniversiteler , Hastaneler
Fabrikalar, Müzeler ve Türbeler
İl ve İlçe Belediyeler Park-Bahçeler
Mezarlıklar , Vakıflar
Sebze ve Meyve Halleri
İSKİ , ASKİ, SGK Müdürlükleri
Konsolosluklar, Eğitim Kurumları
Alışveriş Merkezleri , Siteler
Stadlar ve Spor Salonları
Kongre ve Organizasyon Faaliyetleri
Mağazalar
Enerji Santralleri ,
Şantiyeler
NEDEN AKDENİZ ?
Sektörünün Öncü Kuruluşu
2013 yılsonu 212 milyon TL Ciro, Artan Karlılık
Yüksek İstihdam Gücü
Güçlü Finansal Yapı
Yayılan Faaliyet Alanları ve Dağıtılmış Risk
AKDENİZ GÜVENLİK AKDENİZ GİRİŞİM HOLDİNG
KURULUŞUDUR
BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ
%51
AKDENİZ
TEKNOLOJİ
Akdeniz Teknoloji, %51 Oranında Ortak
olduğumuz “Akdeniz Teknoloji” firması
“Elektronik kamera ve Güvenlik Sistemleri”
faaliyetinde büyümesini sürdürmektedir.
Fiziki Güvenliğin tamamlayıcı parçası olan
sektörde firmamız IP Tabanlı Kamera
Sistemleri, Askeri Savunma Sistemleri,
Network
Çözümleri,
Bina
Yönetim
Sistemleri, Sınır Güvenliği Sistemleri,
Güvenlik Yazılımları Alanlarında faaliyet
göstererek büyümesini sürdürmektedir.
Uluslararası hizmet vermek gayesiyle 2014
yılında Libya Şubesini açmıştır.
%99
ATAK KORUMA
Atak Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Ltd.
Şti.nin faaliyet konusu, 5188 Sayılı Özel
Güvenlik
Hizmetlerine
dair
kanun
kapsamında münhasıran koruma ve
güvenlik
hizmetleri
ile
güvenlik
danışmanlığı yapmak, özel güvenlik
eğitimi vermek ve eğitim okulları
açmaktır.
Doğu Anadolu Bölgesinde
Dedaş Projesini yürütmektedir.
Faaliyet Alanlarımız ve Hisse Performansı
Finansallar
Dönem İçinde Alınan Projeler
Devam Eden Projelerimizden Bazıları
ÖZET BİLANÇO
30.09.2014 ÖZET BİLANÇO (TL)
VA R L I K LA R
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Benzerleri
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
Diğer Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Diğer Alacaklar
Stoklar
Canlı Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Şerefiye
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR
Sınırlı İncelemeden
Geçmemiş
30.09.2014
116.408.092
95.665.211
4.579.316
0
40.619.745
1.791.727
38.828.018
19.059.288
17.701.882
1.357.406
15.842.149
0
15.564.714
0
20.742.881
18.814.302
70.285
0
313.903
1.544.391
116.408.092
Bağımsız Denetim
Geçmiş
31.12.2013
93.698.295
69.697.714
3.244.611
0
33.501.663
1.691.860
31.809.803
20.847.996
20.096.693
751.303
745.759
0
11.357.685
0
24.000.581
22.283.409
135.368
0
401.643
1.180.161
93.698.295
BİLANÇO
Sınırlı İncelemeden Bağımsız Denetim
Geçmemiş
Geçmiş
30.09.2014 ÖZET BİLANÇO (TL)
30.09.2014
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Finansal Borçlar
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
İlişkili Taraflara Borçlar
Diğer Ticari Borçlar
Diğer Borçlar
İlişkili Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Finansal Borçlar
Diğer Finansal Yükümlülükler
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Ö Z K AY N A K LA R
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR
Ödenmiş Sermaye
Hisse Senedi İhraç Pirimleri
Değer Artış Fonları
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları
Net Dönem Karı/Zararı
AZINLIK PAYLARI
TOPLAM KAYNAKLAR
58.330.204
14.342.797
0
9.681.797
1.913.866
7.767.931
22.560.659
11.061.266
11.499.393
2.344.259
9.400.692
470.485
0
0
28.365
442.120
57.607.403
57.150.927
26.400.000
11.523.840
8.138.385
2.096.743
1.037.243
7.954.716
456.476
116.408.092
31.12.2013
38.611.218
1.480.053
0
7.125.145
2.570.887
4.554.258
18.866.150
6.020.193
12.845.957
2.478.316
8.661.554
584.360
30.226
0
33.299
520.835
54.502.717
54.570.498
22.500.000
11.523.840
9.612.673
910.858
149.215
9.873.912
-67.781
93.698.295
GELİR TABLOSU
30.09.2014 ÖZET GELİR TABLOSU (TL)
Sınırlı
İncelemeden
Geçmemiş
Sınırlı
İncelemeden
Geçmemiş
Sınırlı İncelemeden Sınırlı İncelemeden
Geçmemiş
Geçmemiş
30.09.2014
30.09.2013
01.07.201430.09.2014
01.07.201330.09.2013
229.478.782
155.353.484
73.309.408
53.066.184
-216.360.172
-139.073.881
-69.080.736
-48.175.057
13.118.610
16.279.603
4.228.672
4.891.127
13.118.610
-316.450
16.279.603
-839.553
4.228.672
-79.485
4.891.127
-31.683
-1.720.314
-2.781.831
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER
Satış Gelirleri
Satışların Maliyeti (-)
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
BRÜT KAR/ZARAR
Pazarlama Giderleri (-)
Satış ve Dağıtım Giderleri (-)
Genel Yönetim Giderleri (-)
0
-4.785.717
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
Diğer Faaliyet Gelirleri
-9.491.821
0
3.265.904
2.267.123
401.557
203.480
Diğer Faaliyet Giderleri (-)
-1.436.116
-365.167
574.431
-7.763
FAALİYET KARI/ZARARI
Esas Faaliyet Dışı Finansal Gelirler
9.846.231
1.704.370
7.850.185
1.974.335
3.404.861
563.334
2.273.330
912.196
-718.343
-1.151.253
-406.218
-391.051
10.832.258
8.673.267
3.561.977
2.794.475
-2.344.259
-1.780.040
-770.302
-564.540
-9.026
4.284
69.095
-11.193
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM
KARI/ZARARI
8.478.973
6.897.511
2.860.770
2.218.742
DÖNEM KARI/ZARARI
8.478.973
6.897.511
3.660.111
2.218.742
Esas Faaliyet Dışı Finansal Giderler (-)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ
ÖNCESİ KARI/ZARARI
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri
- Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri
ÖZET BİLANÇO
TL
2013/12
2014/09
Toplam Aktifler
93.698.295
116.408.092
Özkaynak
54.502.717
57.607.403
Toplam Borçlar
39.195.578
58.800.689
ÖZET GELİR TABLOSU
ÖZET GELİR TABLOSU
TL
Net Satışlar
Brüt Kar/Zarar
Brüt Kar Marjı (%)
Faaliyet Kar/ Zarar
Faaliyet Kar Marjı(%)
FAVÖK
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar
Net Kar Marjı (%)
2014/06
2013/09
2014/09 Yıllık Değişim (%)
156.169.374
8.889.938
155.353.484
16.279.603
229.478.782
13.118.610
5,7%
10,5%
5,7%
6.441.370
7.850.185
9.846.231
4,1%
5,1%
4,3%
6.073.944
6.272.462
8.559.166
3,9%
4,0%
3,7%
5.618.203
6.897.511
8.478.973
3,6%
4,4%
3,7%
48%
25%
36%
23%
ÖZET FİNANSALLAR
Satış Gelirleri
Faaliyet Karı
229.5
FAVÖK
Net Kar
8.5
8.6
9.8
6.9
7.9
155.4
2013/09
2014/09
%48
Büyüme
2013/09
6.3
2014/09
%25
Büyüme
2013/09
2014/09
%36
Büyüme
2013/09
2014/09
%13
Büyüme
BORÇLULUK YAPISI
Finansal Borçların Kırılımı
(milyon TL)
1.22
3.44
2.16
14.34
0.80
11.8
9.33
9.33
6.08
1.48
2009
2010
2011
Kısa Vadeli Finansal Borçlar
2012
2013
2014/09
Uzun Vadeli Finansal Borçlar
***2014/09 aylık dönemde finansal borçlarda görülen 5.9 milyon tutarındaki %0,00 faizli kredinin
01.10.2014 tarihinde 1.192.000 TL’si ve 02.10.2014 tarihinde 4.763.460 TL olarak geri ödemesi yapılmış
olup kredi kapatılmıştır.
LİKİDİTE ORANLARI
30.09.2014
1,64
95.665.211
58.330.204
31.12.2013
1,81
69.697.714
38.611.218
1,10
1,49
64.258.348
58.330.204
57.594.270
38.611.218
BORÇLANMA ORANI
Borç Toplamı
Özkaynaklar
102%
58.800.689
57.607.403
72%
39.195.578
54.502.717
K.V.BORÇLARIN
TOPLAM BORÇLARA ORANI
Kısa Vadeli Borçlar
Borç Toplamı
99%
58.330.204
58.800.689
99%
38.611.218
39.195.578
51%
58.800.689
116.408.092
42%
39.195.578
93.698.295
30.09.2014
5,7%
4,3%
3,7%
30.09.2013
10,5%
5,1%
4,4%
CARİ ORAN
Dönen Varlıklar
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
ASİT TEST ORANI
Toplam Dönen Varlıklar-Stoklar
-Diğer Dönen Varlıklar
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
MALİ ORANLAR
KALDIRAÇ ORANI
Borç Toplamı
Aktif Toplamı
Karlılık Oranları
Brüt Kar Marjı
Faaliyet Kar Marjı
Net Kar Marjı
DİĞER
ARAŞTIRMA & GELİŞTİRME FAALİYETLERİ
Şirketimizin araştırma & geliştirme faaliyeti bulunmamaktadır.
SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
Şirketimizin bu dönem içerisinde halka arz sırasında çıkarılan hisse senedi dışında çıkarılmış sermaye
piyasası aracı bulunmamaktadır.
RİSK YÖNETİMİ ve İÇ KONTROL MEKANİZMASI
Yönetim Kurulu; risk yönetimi ve iç kontrol sisteminin etkinliğinin sağlanmasına yönelik olarak Kurumsal
Yönetim İlkeleri çerçevesinde Denetim Komitesi oluşturmuştur. Komiteye bağımsız yönetim Kurulu
Üyelerinden Nurcan Erdoğan ve Uğur KOÇ getirilmiştir.
Şirketimizin bağımsız denetimi 2013 itibariyle Aktif Global Uluslararası Bağımsız Revizyon ve Denetim A.Ş
tarafından gerçekleştirilmiştir. Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin
2014 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler
kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere "Tam Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş." nin
seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
* Sn Nurcan Erdoğan 30.09.2014 tarihinde görevinden ayrılmıştır. Henüz üye atanmamıştır.
BAĞIŞ VE YARDIMLAR
Şirketimiz 2014 yılı 9 aylık döneminde 468.612 TL tutarında bağışta bulunmuştur.
KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU
Kurumsal yönetim ilkelerine uyum işlemleri çerçevesinde kurumsal uyum raporumuz tamamlanmış olup
31.12.2013 faaliyet raporumuz içerisinde ve www.akdenizguvenlik.com.tr adresinde yeralmaktadır.
Faaliyet Alanlarımız ve Hisse Performansı
Finansallar
Dönem İçinde Alınan Projeler
Devam Eden Projelerimizden Bazıları
DÖNEM İÇİNDE ALINAN
PROJELERİMİZ
T.C Merkez Bankası
2 yıl süreli
«861.006,27 TL + KDV»
DÖNEM İÇİNDE ALINAN
PROJELERİMİZ
Beyoğlu Belediyesi
36 ay süreli
«18.952.340,00 TL»
DÖNEM İÇİNDE ALINAN
PROJELERİMİZ
İstanbul Park ve Bahçeler
3 ay 12 gün süreli
"14.805.245,60 TL + KDV"
DÖNEM İÇİNDE ALINAN
PROJELERİMİZ
Pusula Özel Güvenlik - Aldeniz Güvenlik İş Ortaklığı
(%47)
İSKİ Genel Müdürlüğü
2 yıl süreli
«103.755.225,00 TL +KDV»
DÖNEM İÇİNDE ALINAN
PROJELERİMİZ
Fenerbahçe Futbol Anonim Şirketi
08.08.2014-30.06.2015 tarihleri arasında oynayacağı tüm futbol
müsabakaları ve tesis güvenliği
1 yıl süreli
«2.481.780 TL + KDV»
Fenerbahçe Futbol A.Ş
Tesis Güvenliği
1 yıl süreli
«227.129 TL+KDV»
Faaliyet Alanlarımız ve Hisse Performansı
Finansallar
Dönem İçinde Alınan Projeler
Devam Eden Projelerimizden Bazıları
Eskişehir Hafif
Raylı Sistem
Şanlıurfa
Piazza AVM
Süleyman
Şah ünv.
Devam Eden Projelerimizden Bazıları:
Sabahattin Zaim
Üniversitesi
İstanbul
Ünv.
Dicle Edaş
Emniyet Genel
Müdürlüğü
Küçükçekmece
Belediye Başk.
Sancaktepe
Bld.
Başkanlığı
Devam Eden Projelerimizden Bazıları:
Markantalya
İstanbul
Mezarlıklar
İstanbul
Adalet
Sarayı
BÜYÜYEREK
GÜVEN
VERİYORUZ
NERELERDEYİZ ?
Metrobüsler, Park ve Bahçeler, İSKİ, Müzeler ve
Türbeler, Konsolosluklar
•
İBB Mezarlıklar
Müdürlüğü
•
İBB Park ve
Bahçeler
Müdürlüğü
•
İBB Haller
Müdürlüğü
•
İETT ve
Metrobüsler
•
İSKİ
•
Kültür A.Ş.
NERELERDEYİZ ?
Adalet Sarayları, Üniversiteler, Spor Kulüpleri,
Havaalanları, Enerji Santralleri
•
İstanbul Ticaret
Ünv.
•
Sabahattin Zaim
Ünv.
•
Fatih Sultan
Mehmet Ünv.
•
Fenerbahçe
Spor Kulübü
•
Düzce Ünv.
NERELERDEYİZ ?
Hastaneler, Alışveriş Merkezleri, Siteler,
Mağazalar, Eğitim Kurumları, Vakıflar
•
Turkuvaz
Medya
•
Belediyeler –
Bağcılar,
Beyoğlu,
Sultangazi,
Başakşehir
•
Haliç Kongre
Merkezi
•
Düzce Ünv.
Hastanesi
•
Mehmet Akif E.
Hastanesi
SAYGILARIMIZLA
www.akdenizguvenlik.com.tr
Tel: 0212 465 88 78 Faks: 0212 465 88 70
Download

30.09.2014 faaliyet raporu için tıklayınız