2014-2015 FUTBOL SEZONU AMATÖR SPOR KULÜPLERİ
BİLGİ FORMU, YETKİLİ BELGESİ VE İMZA SİRKÜLERİ
Kulübün Adı
: ……………………………………………………………………
Kulübün Adresi
: ……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
Tel No
: …………………… Faks No: …………………………………...
E-Posta (Varsa)
: ……………………………………………………………………
Kulüp İlçesi
: ……………………………………………………………………
Kulüp Renkleri
: ……………………………………………………………………
Kulüp Başkanı
: ……………………………………………………………………
Başkan Tel No
: …………………… Cep Tel : …………………………………...
E-Posta (Varsa)
: ……………………………………………………………………
Posta Kodu
: ……………………………………………………………………
Kulüp Tesisleri
: ……………………………………………………………………
Kulübümüz ile ilgili her türlü kulüp lisans işlemlerinde 2014-2015 sezonunda imza
atmaya yetkili kulüp yöneticilerinin adı-soyadı ve imza örnekleri aşağıdaki gibidir.
Aksi halde; Futbol Müsabaka, Amatör Futbol ve Kulüp Değiştirme ve Futbol Disiplin
Talimatları’na göre işlem yapılmasını kabul ve taahhüt ederiz.
Kulüp Yetkilisi
Adı-Soyadı
Tarih – Kaşe – İmza
İmza Yetkilisi Olanların Adı Soyadı
İmza Örneği
1. ………………………………………
………………………….
2. ………………………………………
………………………….
3. ………………………………………
………………………….
4. ………………………………………
………………………….
Not: Belgelerde en az iki yetkilinin imzası bulunması zorunludur.
KYF: 201
KULÜPLERİMİZİN KARAR DEFTERİNE ALACAĞI KARAR
---- ÖRNEK YAZI ----
1.
2014 – 2015 FUTBOL SEZONU’NDA KULÜBÜMÜZ ADINA TRANSFER, TEKNİK
SORUMLU
VE ANTRENÖR
İLE
SÖZLEŞME
YAPMAYA,
FUTBOLCUNUN
MUVAFAKATNAMESİNİ, YETİŞTİRME BELGESİNİ VE KATKI PAYININ ÖDENMESİNE
DAİR BELGE, KARŞILIKLI VAZGEÇME BELGESİNİ VERMEYE VE MÜŞTEREK ÇİFT
İMZA İLE TESLİM VE İLZAM ETMELERİNE BAŞKAN…………………………., Y.K.
ÜYELERİ…………………………………………………………………………………………….
VE BU KARARIN TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONUNA BİLDİRİLMESİNE
2.
2014 – 2015 FUTBOL SEZONUNDA TAKIMIMIZIN BAŞINDA SAHAYA ÇIKMAK
İÇİN YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELERİNDEN
1…………………..……
2…………………….
3………………………
4…………………………
5…………………….. KİŞİYE,
3.
2014 – 2015 FUTBOL SEZONUNDA TAKIMIMIZIN BAŞINDA SAHAYA ÇIKMAK
İÇİN (FAAL FUTBOL OYNAMAYAN, ANTRENÖR OLMAYAN VE KULÜP YÖNETİM
KURULU
ÜYESİ
OLMAYAN)
İKİ
KİŞEYE
(1……………………….
İÇİN
TÜRKİYE
FUTBOL
2…………………………..)
KART
ÇIKARTILMASI
FEDERASYONUNA BAŞVURULMASINA OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLMİŞTİR.
NOT: Yukarıdaki örnekte gösterildiği gibi karar alınız. Karar defterine işleyiniz. Karar defterindeki sayfanın
fotokopisini çekiniz. Çektiğiniz fotokopiyi TFF’ye verilecek dosyanın içerisine koyunuz.
KYF: 202
TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI
2014-2015 SEZONU LİGE KATILIM FORMU
KULÜBÜN ADI
KULÜBÜN RESMİ ADI
TELEFONU
FAKSI
BÖLGESİ
AVRUPA
ANADOLU
SİLİVRİ-ÇATALCA-B.ÇEKMECE
İLÇESİ
ADRESİ
WEB SİTE ADRESİ
KULÜBÜN E-POSTA ADRESİ
KULÜBÜN RENKLERİ
KULÜP BAŞKANI
KULÜP YETKİLİSİ
(Yönetim Kurulu Üyesi)
KULÜP MÜDÜRÜ
Adı Soyadı
:
Cep Telefonu
:
E-Posta Adresi
:
Adı Soyadı
:
Cep Telefonu
:
E-Posta Adresi
:
Adı Soyadı
:
Cep Telefonu
:
E-Posta Adresi
:
KULÜBÜN KATILACAĞI
KATEGORİLER
SAHA TERCİHLERİ
BAL LİGİ
2014-2015 Sezonunda, müsabakalarınızı oynamak istediğiniz statları aşağıdaki formun boşluklarına tercih
sıranıza göre yazınız. STADLARDAN İZİN ALINDIĞI TAKDİRDE GEÇERLİDİR. YETKİLİ İMZASI
OLMAYAN STADLAR TERCİH EDİLMEYECEKTİR.
SÜPER AMATÖR LİG
A TAKIM İÇİN:
STAD ADI
1.AMATÖR LİG
2.AMATÖR LİG
U-19/1
ALTYAPI TAKIMLARI İÇİN:
STAD ADI
U-13
U-12
U-11 MİNİMİNİK
KYF: 203
STAD YETKİLİ İMZASI
3.TERCİH :
U-17
U-14
STAD YETKİLİSİ
2.TERCİH :
İzin Belgesi Ektedir:
U-15
STAD YETKİLİ İMZASI
1.TERCİH :
U-19/2
U-16
STAD YETKİLİSİ
1.TERCİH :
2.TERCİH :
3.TERCİH :
İzin Belgesi Ektedir:
KULÜP BAŞKANI VEYA
YETKİLİSİNİN ADI, SOYADI,
İMZA, KAŞE, TARİH
SPOR KULÜPLERİNİN SEZON BAŞINDA
FUTBOL İL TEMSİLCİLİKLERİNE VERECEKLERİ
TAAHHÜTNAME
TAAHHÜTNAME
2014-2015 Futbol Sezonu’nda İl Tertip Komiteleri ve İl Disiplin Kurulunca alınan
kararları, Komiteler tarafından belirlenen ilan tahtalarına asılmak suretiyle tarafımıza
tebliğ edilmiş sayılacağını kabul eder, aksine durumlarda Futbol Disiplin Talimatı,
Futbol Müsabaka Talimatı ve diğer talimatların doğrultusunda verilecek cezayı kabul
Edeceğimizi taahhüt ederiz.
……………………………………….. SPOR KULÜBÜ
KULÜP YETKİSİ
Adı – Soyadı
Tarih – Mühür – İmza
KYF: 204
KULÜP YETKİLİSİ
Adı Soyadı
Tarih – Mühür – İmza
TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI
2014-2015 SEZONU STAD İZİN BELGESİ
Tarih: …../……/……
TFF İstanbul İl Başkanlığı’na,
……………………………………………………………. SPOR KULUBÜ
Yukarıda ismi yazılan spor kulübünün 2014-2015 Futbol Sezonu’nda, ilçemizdeki
………………………….Stadı’nda, müsabaka yapması tarafımızdan uygun bulunup,
gereği bilgilerinize arz/rica olunur.
STAD YETKİLİSİ
Adı Soyadı :
Tel
:
Stad Adresi :
Kaşe/İmza:
KYF: 205
Download