D-8 Gıda Güvenliği 5. Tarım Bakanları Toplantısı (01-03 Aralık 2014)
Gelişen Sekiz Ülke'nin (D-8) Tarım Bakanları, gıda güvenliğini ele almak üzere 03 Aralık 2014
tarihinde İstanbul'da bir araya geldiler. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Mehdi Eker'in
ev sahipliği yaptığı Toplantı, Bangladeş, Mısır, Endonezya, İran, Malezya, Nijerya ve
Pakistan'ın ilgili Bakanları ve heyetlerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.
Bakanlar Toplantısı öncesinde tarımsal işbirliği kapsamında farklı alt sektörlerden
katılımcıların oluşturduğu 5 farklı Çalışma Grubu Toplantısı ve Sayın Müsteşarımız Vedat
Mirmahmutoğulları'nın katılım sağladığı Üst Düzey Yöneticiler Toplantısı gerçekleştirilmiştir.
Toplantıya, uluslararası kuruluşlardan; Afrika - Asya Kırsal Kalkınma Örgütü (AARDO),
Uluslararası Kurak Alanlarda Tarımsal Araştırma Merkezi (ICARDA), FAO Orta Asya Alt Bölge
Ofisi (FAO-SEC), İslam Kalkınma Bankası (IDB) temsilcileri ve Gözlemci Üye olarak Somali
Federal Cumhuriyeti'nden Sanayi ve Ticaret Bakanı katılım gerçekleştirmişlerdir.
Bakanlar Toplantısı sonucunda üye ülkelerin gıdaya erişimin sürdürülmesi, sürdürülebilir
tarımsal büyümenin gerçekleştirilmesi, gıda kaynaklarının artırılması, büyük üretici ülkelerde
gıda kaynakların paylaşılması, küçük çiftçilerin ve balıkçıların gelirlerinin artırılması gibi
konulara öncelik verilmesi taahhütlerini yineleyen ve güçlendiren İstanbul İnisiyatifi Bildirgesi
kabul edilmiştir.
Download

D-8 Gıda Güvenliği 5. Tarım Bakanları Toplantısı (01