7
I
I
w
uKat
Ômer GREN
Iu,ial, 1-lilmi Cad. Bestc'kar So.
\o: 49119
Kavaklidere
N.- 466 83 $5(Phx)
Fax 466 83 87
Cap: 053229701 77
OZGECMi$
Ankara,12.01.1948 doumtuyum.1966 yili,Bahçelievler Deneme Lisesini,1970
yilinda Ankara Universitesi Hukuk Fakültesini bitirdim.
1971-1978 yillar, arasinda Maliye BakanIiinda Hesap Uzmani olarak görev
yaptim.
20.07.1978 tarihinden beri Ankara Barosu Avukatiyim.Serbest calimaktayim.
2005-2012 yillari arasinda Atilim Universitesi Hukuk Fakültesinde,Finansman
Hukuku,Avukatlik-Noterlik Hukuku(Mukayeseli),Adli Yazima Hukuku,ayni
üniversitenin bilim enstitUsünde ayni yillarda Mali Suclar Hukuku,Bankacilik
Hukuku(Kamu Bankalari)dersleri verdim.
Finansman Hukuku,Mali Suclar Hukuku,Avukatlik-Noterlik Hukuku adli,(3)
kitabim Adalet Kitapevi tarafindan basilmi y e hem ogrencilerimin ye hem de i
dünyasinin yararina sunulmutur.
(3) dönem Turkiye Barolar Birliginde (Finansman Hukuku)ileri egitim
programimin hem hocaIi y e hem de modetörlüü yapilmitir.
$
Bircok mesleki y e gunlUk yayimlarda y e TV.programlarda mesleki bilgi
birikimlerimiz paylailmi,pek cok konferans ye acik
Saygilarimlar arz olunur.
AV.OMER GOREN
Ozellikie Akademik caIimalarla ilgili olarak referanslar.
Prof Dr.Nami cagan (Atilim Uni.)
Prof Dr. Billur Yalti (Koc Uni.)
Prof Dr. Nihal Saban
Prof Dr. Mustafa Akkaya(Ank.Hukuk)
Download

AV.ÖMER