BASIN BÜLTENİ
Burhan KUM “Misilleme | Retaliation”
The Empire Project, 6 Mart-26 Nisan 2014 tarihleri arasında Burhan Kum’un “Misilleme” adlı
sergisine ev sahipliği yapıyor. Sanatçı, yaşadığımız coğrafyanın geçmiş ve günümüz
arasındaki sosyo-politik dinamiklerine, bunun kent kültürüyle ilişkisine ve birey üzerindeki
etkilerine eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşıyor. “Misilleme”, saldırgan bir rant üzerinden
gerçekleşen kentsel yağmanın, dini araçsallaştıran sermayenin, tek tipliliğin çeşitlilik,
baskının ise özgürlük olarak sunulduğu bir zamanın portresinin çizilebilirliğine dair sorular
soruyor.
Mimari ve iktidar ilişkisine imalı bir dille yaklaşan sanatçı, kimliğini kaybetmiş bir şehirde
bölünen, parçalanan, yıkılan ve hoyratça sürekli tekrar inşa edilen yaşam alanları ve nefes
alamayan yapılaşmayı inceliyor. Aydın Çubukçu'nun, Kum'un "İstanbul'un Yeni Osmanlılar
Tarafından İşgali" adlı eseri üzerine yorumuyla: "Saldırganlar önlerine serilmiş doğayı, küçük
parçalara ayırıyorlar, bütünlüğünü, niteliğini bozuyorlar. Burhan Kum’un özel bir vurguyla
gösterdiği gibi, en hayati özelliklerini, kendisini yenilemesini, kendisini üretmesini imkânsız
kılıyorlar: İki kişi hırsla balinanın üreme organına saldırmış, biri kökünden kesiyor, öteki
“okkalıyor”! O sırada, devriye gezen iki sömürgeci asker hikâyeyi tamamlıyor.”
Mimariyi sorgulayan bu yapıtların yanı sıra sergide sanatçının aynı imgeden yola çıkarak
yaptığı 40 oto-portresi de yer alıyor. Şahitlik edilen zaman dilimini kırk yaklaşımla ele alan
resimler farklı tekniklerle (yağlıboya, ısı, elektronik), farklı eylem hallerini yansıtıyor.
Tasavvufta “çile çekmek” bir çeşit ruhsal arınma, nefsin terbiyesi adına, ıssız bir yerde kırk
gün kırk gece sıkı bir perhiz ve mahrumiyet döneminden geçiş anlamında kullanılır ve
düşünme/hatırlama üzerine yoğunlaşılan bir süreçtir. Sanatçı bu seride, “tek tip” kırk otoportre aracılığıyla tek tipçiliğin örtük şiddetine meydan okuyor ve yaşanılan zamana dair içe
dönük bir yolculuğa davet ediyor.
Yaşanmış bir olaydan yola çıkarak ürettiği “Pencere 49” adlı eserinde söylemiyle kendi
düşmanını yaratan, ayrımcılığı meşru kılan yaklaşımları ve bunun üzerinden üretilen
politikaları işaret ediyor. Van Gogh’un oto-portrelerine, Avrupa’nın sömürgeci geçmişine ve
bunun günümüzdeki izdüşümlerine atıfta bulunuyor. Eser, film yönetmeni ve televizyon
yapımcısı Theo van Gogh'un, 2004 yılında Fas kökenli Hollandalı Muhammed Bouyeri
tarafında sokak ortasında kalbinden bıçaklanarak öldürülmesinin ardından yaşanan ve kimlik
üzerinden üretilen sorunsallardan besleniyor.
Burhan Kum Sanat eğitimini 1989 yılında mezun olduğu, Den Bosch Kraliyet Güzel Sanatlar
Akademisi, Hollanda (Royal Academy of Fine Arts and Design Den Bosch)'da alan Kum,
Amsterdam'da kendi atölyesini kurdu. Hollanda'da çeşitli karma sergilere katıldıktan sonra
ilk kişisel sergisini 1992 yılında Azerbaycan Bakü'de açan Kum, işlerini 1999’dan beri
İstanbul’da sergiliyor.
Sanatçı, "Resmen" (Karşı Sanat, 2004), Contemporary İstanbul Fuarları, "İstanbul Üzerine
Olasılıklar, Sezgiler, Kurgular" (İstanbul, 2008), "Made in Turkey" (Frankfurt, 2008),
"Ve...Fakat...Veya" (Karşı Sanat, İstanbul, 2008), Art Asia Miami 2008 (Miami, 2008) fuar ve
karma sergilerinde ve Sotheby's 2009 Türk Çağdaş Sanatı Müzayedesi'nde yer aldı.
1995 yılında Antalya'ya yerleşen sanatçı resim çalışmalarını aynı şehirde sürdürmektedir.
Download

Burhan KUM “Misilleme | Retaliation” The Empire Project, 6 Mart