TÜRKİYE’NİN NABZI
KASIM 2014
Cumhurbaşkanlığı Sarayı, İş Kazaları,
Barış Süreci ve Sığınmacılar Sorunu
MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş.
Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA
Tel: (312) 441 4600 Faks: (312) 441 7490
www.metropoll.com.tr
SUNUŞ
Türkiye siyaset gündemi hızlı ve değişken. Buna ‘gergin’ sözcüğünü de eklemek gerek. Üstelik
2015 genel seçimleri yaklaştıkça siyasal gerginliğin daha da artması beklenir. Olup biten her şeyin
siyasal bir zeminde tartışmaya açılması yoğun siyasallaşmanın kaçınılmaz bir sonucu. Aşırı
siyasallaşma aslında sağlıklı bir siyaset tartışmasına değil toplumu ‘taraf’ olmaya zorlayan siyasal
kutuplaşmalara itiyor. İnsanlar geleceğe ilişkin umutlarını veya umutsuzluklarını bile siyasi parti ve
kimliklerinin izdüşümlerine göre tanımlıyorlar. Sonuçta, siyaset ‘müzakere’ işlevini yitirerek ‘kazankaybet’ arenasına dönüşüyor.
Kasım gündemi, gündemin algılanma biçimleri bu bağlamdan bağımsız değil.
Cumhurbaşkanlığı’na tahsis edilen yeni hizmet binası, Suriyeli sığınmacılar sorunu, barış süreci, iş
kazaları, siyasetin yerelleşmesi meselesi, HDP’nin bir Türkiye partisi olup olamayacağı ve
seçimlere yaklaşırken partilerin oy destekleri Kasım ayının gündem konuları.
Türkiye'nin Nabzı Kasım ayı araştırması; Türkiye genelinde NUTS 2 sistemine göre 26 bölgeyi
esas alan 28 ilde tabakalı örnekleme ve ağırlıklandırma yöntemi ile 15-18 Kasım 2014 tarihleri
arasında toplam 2780 kişi ile yapılmıştır. Araştırma; 0,95 güven sınırları içinde +/- 1,86 hata payı
ile yüz yüze anket yöntemiyle gerçekleştirilmiştir.
Prof. Dr. Özer SENCAR
1.
TÜRKİYE’NİN GİDİŞATI VE GELECEKTEN BEKLENTİLER
2.
CUMHURBAŞKANLIĞI KÖŞKÜ HAKKINDA DEĞERLENDİRMELER
3.
HÜKÜMETİN SURİYELİ SIĞINMACILAR VE KOBANİ POLİTİKASI
4.
BARIŞ SÜRECİ
5.
HDP TÜRKİYE PARTİSİ Mİ?
6.
YENİ BİR PARTİ
7.
MADEN KAZALARI HAKKINDAKİ DEĞERLENDİRMELER
8.
LİDERLERİN GÖREV ONAYI
9.
SİYASAL DURUM
10. LİDERLERE GÜVEN VE BEĞENİ DÜZEYİ
11. ARAŞTIRMANIN DEMOGRAFİSİ
Türkiye’nin Gidişatı ve Gelecekten Beklentiler
5,5
40,2
54,4
İyi yönetildiğini düşünüyorum
Kötü yönetildiğini düşünüyorum
Fikrim yok/Cevap yok
(Son Seçimlerde Oy Verilen Partiye Göre Dağılım %)
AKP
CHP
MHP
BDP/HDP
SP
Diğer
Protesto oy
Cevap yok
Yaşım tutmadı
ORTALAMA
İyi yönetildiğini
düşünüyorum
Kötü yönetildiğini
düşünüyorum
75,3
6,3
15,2
11,4
17,9
27,3
24,8
32,9
34,4
40,2
19,2
89,6
79,2
82,0
82,1
63,6
64,4
56,1
62,5
54,4
FY/CY
TOPLAM
5,6
4,1
5,6
6,6
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
9,1
10,9
11,0
3,1
5,5
Türkiye’nin Gidişatı ve Gelecekten Beklentiler
Nisan '14
Mayıs '14
Haziran '14
Temmuz '14
Ağustos '14
Eylül '14
Ekim '14
Kasım ‘14
(Karşılaştırma Tablosu %)
İyi yönetildiğini düşünüyorum
45,8
42,5
40,6
41,1
45,7
43,0
39,5
40,2
Kötü yönetildiğini düşünüyorum
44,4
51,4
50,6
50,0
46,2
48,7
52,9
54,4
Fikrim yok / Cevap yok
9,8
6,1
8,8
8,9
8,1
8,3
7,6
5,5
Cumhurbaşkanlığı Köşkü Hakkında Değerlendirmeler
57,1
35,2
Evet, onaylıyorum
Hayır, onaylamıyorum
7,7
Fikrim yok/Cevap yok
(Son Seçimlerde Oy Verilen Partiye Göre Dağılım %)
AKP
CHP
MHP
BDP/HDP
SP
Diğer
Protesto oy
Cevap yok
Yaşım Tutmadı
ORTALAMA
Evet
onaylıyorum
65,4
5,9
15,2
8,4
15,4
9,1
22,5
28,9
31,3
Hayır
onaylamıyorum
25,1
89,5
77,5
81,9
82,1
81,8
66,7
62,7
62,5
35,2
57,1
FY/CY
Toplam
9,5
4,6
7,3
9,6
2,6
9,1
10,8
8,4
6,3
100
100
100
100
100
100
100
100
100
7,7
100
Cumhurbaşkanlığı Köşkü Hakkında Değerlendirmeler
32,0
60,9
7,0
Halkın parasının israfıdır
Türkiye’nin gücünü ve ihtişamını göstermektedir
Fikrim yok/Cevap yok
(Son Seçimlerde Oy Verilen Partiye Göre Dağılım %)
Halkın
parasının israfıdır
AKP
CHP
MHP
BDP/HDP
SP
Diğer
Protesto oy
Cevap yok
Yaşım tutmadı
ORTALAMA
31,9
89,6
80,8
86,2
82,1
72,7
67,6
61,4
75,8
60,9
Türkiye’nin gücünü
ve ihtişamını
göstermektedir
57,5
7,5
14,9
9,0
15,4
18,2
23,5
27,7
21,2
32,0
FY/CY
Toplam
10,6
2,9
4,3
4,8
2,6
9,1
8,8
10,8
3,0
7,0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Hükümetin Suriyeli Sığınmacılar ve Kobani Politikası
66,8
28,2
Evet, onaylıyorum
Hayır, onaylamıyorum
4,9
Fikrim yok/Cevap yok
(Son Seçimlerde Oy Verilen Partiye Göre Dağılım %)
AKP
CHP
MHP
BDP/HDP
SP
Diğer
Protesto oy
Cevap yok
Yaşım tutmadı
ORTALAMA
Evet
onaylıyorum
45,3
9,8
13,9
26,5
10,3
9,1
28,4
26,5
18,2
28,2
Hayır
onaylamıyorum
49,9
86,6
81,8
65,1
79,5
81,8
63,7
63,9
78,8
66,8
FY/CY
Toplam
4,8
3,5
4,3
8,4
10,3
9,1
7,8
9,6
3,0
4,9
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Barış Süreci
61,4
29,1
Evet, başarılı buluyorum
9,6
Hayır, başarılı bulmuyorum
Fikrim yok/Cevap yok
(Son Seçimlerde Oy Verilen Partiye Göre Dağılım %)
AKP
CHP
MHP
BDP/HDP
SP
Diğer
Protesto oy
Cevap yok
Yaşım tutmadı
ORTALAMA
Evet başarılı
buluyorum
46,5
7,2
7,6
57,8
10,3
10,0
26,5
26,5
21,2
29,1
Hayır başarılı
bulmuyorum
39,9
85,7
88,9
38,0
82,1
90,0
59,8
62,7
72,7
61,4
FY/CY
Toplam
13,6
7,1
3,5
4,2
7,7
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
13,7
10,8
6,1
9,6
Barış Süreci
Ekim '14
Kasım '14
(Karşılaştırma Tablosu %)
Evet başarılı buluyorum
39,3
29,1
Hayır başarılı bulmuyorum
49,8
61,4
Fikrim yok/Cevap yok
10,8
9,6
HDP Türkiye Partisi mi?
35,9
19,4
Bağımsız adaylarla katılmalı
Fikrim yok/Cevap yok
44,7
Parti olarak katılmalı
(Son Seçimlerde Oy Verilen Partiye Göre Dağılım %)
AKP
CHP
MHP
BDP/HDP
SP
Diğer
Protesto oy
Cevap yok
Yaşım tutmadı
ORTALAMA
Bağımsız
adaylarla katılmalı
17,0
20,8
18,7
29,5
28,2
10,0
24,5
15,7
21,2
19,4
Parti olarak
katılmalı
34,4
35,7
31,9
62,7
33,3
40,0
35,3
32,5
24,2
35,9
FY/CY
Toplam
48,6
43,6
49,4
7,8
38,5
50,0
40,2
51,8
54,5
44,7
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Maden Kazaları Hakkında Değerlendirme
Şirketler
49,3
Hükümet
43,5
İşçiler
1,8
Hem hükümet hem şirketler
1,8
Fikrim yok/Cevap yok
3,7
(Son Seçimlerde Oy Verilen Partiye Göre Dağılım %)
Hükümet
Şirketler
İşçiler
AKP
CHP
MHP
BDP/HDP
SP
Diğer
Protesto oy
Cevap yok
Yaşım tutmadı
19,9
63,7
59,3
77,1
39,5
63,6
49,0
53,6
59,4
69,9
31,8
37,9
18,1
57,9
27,3
38,2
35,7
34,4
2,9
0,4
1,8
0,6
Hem hükümet
hem şirketler
2,0
2,5
0,3
0,6
9,1
2,0
2,4
2,9
1,2
7,8
7,1
6,3
100
100
100
100
100
100
100
100
100
ORTALAMA
43,5
49,3
1,8
1,8
3,7
100
FY/CY Toplam
5,3
1,6
0,8
3,6
2,6
ARAŞTIRMANIN DEMOGRAFİSİ
Araştırmanın Demografisi
Siyasi Kimlik
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Milliyetçi
Atatürkçü
Geleneksel muhafazakar
Dindar muhafazakar
Demokrat
Ülkücü
Sosyal demokrat
Kürt Milliyetçisi
Sosyalist
Kemalist
Siyasal İslamcı
Ulusalcı
Liberal
Fikrim yok / Cevap yok
TOPLAM
Sayı
577
482
333
310
258
178
128
83
76
37
34
26
12
245
2780
Yüzde
20,7
17,3
12,0
11,2
9,3
6,4
4,6
3,0
2,7
1,3
1,2
0,9
0,4
8,8
100
Araştırmanın Demografisi
Etnik Köken
Sayı
Yüzde
1 Türk
2170
78,1
2 Kürt
361
13,0
3 Arap
45
1,6
4 Zaza
86
3,1
5 Balkan göçmeni
53
1,9
6 Kafkas göçmeni
18
0,6
7 Önemsemiyorum
10
0,3
8 Cevap yok/Fikrim yok
37
1,3
2780
100
9 Toplam
Araştırmanın Demografisi
Mezhep
Sayı
Yüzde
1
Sünni
2502
90,0
2
Alevi
141
5,1
3
Ortodoks
2
0,1
4
Ateist
10
0,4
5
Fikrim Yok/Cevap Yok
125
4,5
Toplam
2780
100
Araştırmanın Demografisi
Cinsiyet
Yaş Grupları
18-24
16,9
25-34
25,9
Kadın
49,6
50,4
Erkek
35-44
45-54
55 ve 55+
23,8
17,5
15,8
Araştırmanın Demografisi
Eğitim Durumu
Okuryazar değil
1,9
Sadece okur/yazar
1,3
İlkokul mezunu
27,2
Ortaokul mezunu
15,7
Lise mezunu
36,3
Üniversite/yüksek okul mezunu
Master / Yüksek lisans
16,9
0,6
Araştırmanın Demografisi
Meslek
İşçi
22,1
Sektör çalışanı
5,5
Memur
4,6
Emekli
10,3
Ev hanımı
Serbest meslek (Av., muh. vb)
24,7
2,6
Öğrenci
11,6
İşsiz
3,2
Küçük ve orta ölçekli tic.
Sanayi ve büyük ölçekli tic.
14,9
0,4
Araştırmanın Demografisi
Aylık Gelir
0 - 500 TL
3,2
501 - 1000 TL
16,8
1001 - 1500 TL
26,5
1501 - 2000 TL
18,9
2001 - 2500 TL
11,8
2501- 3000 TL
3001- 3500 TL
3501 - 4000 TL
4001 TL ve üstü
Cevap vermedi / bilmiyor
6,1
3,0
1,0
3,4
9,3
Araştırmanın Demografisi
Örneklemin NUTS 2 Bölgelerine Göre Dağılımı
Sayı Yüzde
1 İSTANBUL
2
3
4
5
BATI
MARMARA
İSTANBUL
2 TEKİRDAĞ
3 ÇANAKKALE
1
4
5
6
İZMİR
AYDIN
MANİSA
DOĞU
MARMARA
7
BURSA
8
KOCAELİ
BATI
ANADOLU
9
ANKARA
EGE
10 KONYA
11 ADANA
6
AKDENİZ
7
ORTA
ANADOLU
12 ANTALYA
13 HATAY
14 KIRIKKALE
15 KAYSERİ
516
52
81
178
107
136
BURSA
127
ESKİŞEHİR 34
133
178
91
ADANA
70
MERSİN
58
106
107
60
99
18,6
1,9
2,9
6,4
3,8
4,9
4,6
1,2
4,8
6,4
3,3
2,5
2,1
3,8
3,9
2,2
3,6
Sayı Yüzde
BATI
8
KARADENİZ
16 ZONGULDAK
17 KASTAMONU
42
1,5
34
1,2
18 SAMSUN
103
3,7
19 TRABZON
108
3,9
9
BATI
KARADENİZ
10
KUZEYDOĞU
ANADOLU
20 AĞRI
37
1,3
21 ERZURUM
39
1,4
11
ORTADOĞU
ANADOLU
22 MALATYA
65
2,3
23 VAN
38
1,4
24 DİYARBAKIR
63
2,3
25 GAZİANTEP
74
2,7
26 MARDİN
45
1,6
2780
100
GÜNEYDOĞU
12
ANADOLU
Toplam
Download

türkiye siyasal durum araştırması