Microsoft Dynamics AX Bordro Bakım Planı
Microsoft Dynamics AX Bordro Bakım Planı Kapsamında Sunulan Avantajlar





AX Versiyon Yükseltmeleri
Ürün Güncellemeleri
Hata Düzeltmeleri
Vergi ve Yasal Düzenlemelere Yönelik Güncellemeler
Güncellemelere Ait Dokumantasyon
AX Versiyon Yükseltmeleri
Dynamics AX’ın yeni versiyonları duyurusu ile yeni versiyon üzerinde
ürünün geçişinin yapılıp çalışır durumda hazır edilmesidir. AX yeni
versiyonları TR lansmanından önce Bordro modülünün geçiş çalışmaları
tamamlanmış hazır durumda olacak şekilde Bordro modülünün yeni
versiyonda kullanım imkanına sahip olabileceksiniz.
Ürün Güncellemeleri
AX Bordro modülü içinde ürün gelişim planı kapsamında (ürün yol
haritası) yeni fonksiyon, rapor, ekran, alan, işlevsellik, sorgulamalar,
özellikler gibi yeni fonksiyonalitelerle ilgili eklemeler ürün versiyonu
şeklinde sahip olabileceksiniz. Microsoft tarafından AX’ın desteği
sürdürülen versiyonlarındaki Bordro modülü yeni versiyonundaki
güncellemelere (fonksiyonel güncellemeler) sahip olabilirsiniz.
Hata Düzeltmeleri
Delta, AX Bordro modülünü sürekli olarak geliştirme çabalarımızın bir
parçası olarak bilinen problemler için güncellemeler, düzeltmeler
hazırlıyor ve kullanıma sunuyoruz.
Vergi ve Yasal Düzenlemelere Yönelik Güncellemeler
Microsoft AX üzerinde Bordro modülüne yönelik bu güncellemeler, yeni
vergi veya yasal konulara ait değişiklikler, düzenlemeler olduğunda
mevzuat yürürlüğe girme tarihinden önce güncellemeler hazır edilip,
müşterilere iletilmesi sağlanmaktadır. Güncellemeler, ya müşterilere
elektronik ortamda mail ile iletilebilir yada müşterilerin kendisinin
güncellemeyi indirme işlemini yapmaları sağlanabilir.
Güncellemelere Ait Dokumantasyon
Güncellemelere ait tüm dokumantasyonlar aşağıdaki gibidir.
 Yasal güncellemeler için kurulum ve uyarlama konusunda
dokumantasyon güncelleme ile birlikte sunulmaktadır.
 Yeni versiyonlara ait özellikler, önceki versiyon ile
kıyaslamaları ve yeni gelen özellikler için dokumantasyon
sunulmaktadır.
 Yeni versiyon implementasyonunda yeni gelen özelliklerin
eğitiminde, eğitim dokumantasyonu hazır edilmektedir.
Ayrıntılı Bilgi ve Sorular
AX Bordro Bakım Planı hakkında sorularınız ve daha fazla bilgi için kayıtlı
Dynamics AX iş ortağınızla irtibata geçebilirsiniz.
Microsoft Dynamics AX Bordro Bakım Planı
Kaydı ve Fiyatlandırma Politikaları
 AX Bordro Bakım Planının Süresi: Dynamics
AX Bordro modülü “Standart Bakım Planı”
abonelik süresi hem ilk sene hem de sonraki
sene yenilemeleri için 365 gündür.
 AX Bordro Bakım Planı Zorunluluğu: Microsoft
Dynamics AX müşterisi olarak Bordro modülünün
lisansını satın almanızın ardından Bakım Plan’ına
kaydınız yapılacaktır. Satın alım tarihinden
itibaren 365 gün boyunca Bordro lisans bakım
aboneliği zorunlu olarak yapılacaktır. Kayıt
yapıldıktan sonra, AX Bordro Lisans Bakım Planı
aboneliği her yıl aynı tarihte lisans bakım
abonelik bedeli ödenerek “aktif” durumda devam
edecektir.
 AX Bordro Bakım Plan’ına Kayıt: Bakım Plan
kaydınız abonelik süresi boyunca geçerlidir.
Bakım Plan anlaşmasının süresi dolmak
üzereyse veya dolduysa (süre bitiminden önce)
plan faydalarından yararlanmak için yenileme
yapmalısınız. Bakım Planınızın sona ermesi
Bakım Planı faydalarından yararlanmanıza
engeldir. Bakım yapılmazsa, abonelik devam
ettirilmezse “pasif” duruma düşülecektir ve bu
durum Bordro Lisans Bakım Planındaki
avantajlardan yararlanmanıza engeldir.
 AX Bordro Bakım Plan’ınızın Fiyatı Nasıl
Belirleniyor? Microsoft Dynamics AX Bordro
lisansını satın aldığınızda, personel kayıt sayısı
bazında lisans liste bedeli üzerinden %20 ile
hesaplanır.
 AX Bordro Bakım Abonelik Yenilemesi: AX
Bordro Bakım Plan’ınızın süresinin dolmasından
sonra bir hafta içinde Bakım Planınızı
yenilemezseniz anlaşmanın sona erdiği kabul
edilecek, Bakım Planı güncellemelerinin ve
hizmetlerin durdurulmasına neden olacaktır. Yani
“pasif” durumda güncellemeler ve hizmetlerden
yararlanılamayacaktır.
AX Bordro Bakım Planının aktif duruma
geçirilmesi talep edilirse; talep tarihinden geriye
bakım sona erdiği tarihe kadar olan dönemin
(pasif durumda olunan süre) lisans bakım bedeli
hesaplanır ve ileriye doğru bir yıllık dönemin
lisans bakım yıllık abonelik bedeli ile birlikte tek
seferde toplu olarak ödenerek AX Bordro Bakım
Planı “aktif” duruma geçirilebilir.
Download

Microsoft Dynamics AX Bordro Bakım Planı