T.C. İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
DERS BİLGİ FORMU
Dersin Adı: TIBBİ DOKÜMANTASYON-II
Dersin Kodu: TDS1004
Programın Adı: TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI
Teorik
Saati
3
Yarıyıl
II
Uygulama
Saati
0
Laboratuar
Saati
0
Teorik
Devam
Zorunluluğu
Toplam
Saat
3
Kredisi
3
Uygulama
%70
AKTS
5
Dersin
Dili
Türkçe
Dersin
Türü
Mesleki
Laboratuar
-
-
Dersin
Öğretim
Elemanı
Öğr.Gör.Elif GÜNGÖR
Ders Kitabı
Adil ARTUKOĞLU, Aslan KAPLAN, Ali YILMAZ “ Tıbbi Dokümantasyon”, Ankara,
2003Ders Notları,
ICD-10 Programı
Önerilen
Kaynaklar
Öğrenciye dersin sonunda;
1. ICD’ nin (uluslar arası tanı sınıflaması) genel yapısını ayırt etmek
2. Yataksız sağlık kurumlarını ayırt etmek ve formlarını düzenlemek
3. Yataklı sağlık kurumları formlarını düzenlemek ve veri aktarımı yapmak yeterlilikleri
kazandırılacaktır.
ICD kodları ile ilgili meslek becerisinin kazandırılması
Tıbbı dokumantasyon-1 dersinde Tıbbi dokümanlar ile ilgili öğrenilen konuların uygulama
ortamında gerçekleştirilmesi
ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
Dersin Amacı
Dersin
Öğrenme
Çıktıları
( *) Sözel Anlatım
( ) Örnek Olay
( ) Bilgisayar Destekli
( ) Tartışma
( ) Drama
( ) Laboratuar
( ) Problem Çözme
( ) Buluş Yoluyla
( ) Gösterip Yaptırma
( ) Deney
( ) Proje
( ) …uygulama…………..
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Araçlar
Yöntem
Yüzde
Ara Sınavlar
Ara Sınav (Vize Sınavı)
X
Ödev(ler)/seminer(ler)
Proje
%40
Dönem Ödevi
Uygulama
Derse Devam ve Katılım
Diğer (……..)
Dönem Sonu Sınavı (Final Sınavı)
Toplam
X
%60
%100
HAFTALIK KONULAR
DERSİN TEORİK KONU BAŞLIKLARI
HAFTA
1
Hastalıkların Uluslararası Sınıflandırma Sistemleri tarihsel gelişimi
2
Sınıflandırma Sistemlerinin Amacı
3
Sınıflandırma Sistemlerinin Önemi
4
Kullanılan Sınıflandırma Sistemleri ve Özellikleri
5
Hastalıkların Uluslararası Sınıflandırmasının Türkiye’deki kullanımı
6
ICD hakkında genel bilgiler ve ICD 10 Sisteminin tanımlanması
7
ICD 10 sisteminde Alfabetik Dizin
8
Ara Sınav
9
ICD 10 Kodlama Kuralları
10
ICD 10 Kodlama Kuralları
11
ICD 10 sisteminde tabular listenin kullanımı ve özellikleri
12
Kodlama Standartları
13
ICD 10 kodlama uygulamalarına giriş
14
ICD 10 kodlama uygulamalarına giriş
Download

Tıbbi Dokümantasyon-II - İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu