Sayın Üyemiz
Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığımız internet sitesinden 16.07.2014 tarihi itibariyle yapılan
duyurular dahilinde;
Gelir İdaresi Başkanlığı adına sahte ([email protected]) e-posta adresi kullanılarak İnternet Vergi
Dairesi Logolu “Birikmiş vergi borcu bilgilendirmesi” konulu e-postaların mükelleflere gönderildiği belirtilmiş
ve söz konusu e-posta adresinin Gelir İdaresi Başkanlığı ile hiçbir şekilde bağlantısının bulunmadığı gibi vergi
ödeme ve iade süreçlerine ilişkin olarak da e-posta adresinin kullanılmadığı ifade edilmiştir.
Söz konusu duyurunun önemine atfen; Vergi Dairesi Müdürlükleri veya Malmüdürlüklerince takip ve
tahsilatı yapılan vergi, ceza ve diğer alacaklarla ilgili olarak ödeme süresi geçmiş borçların Başkanlığa ait
www.gib.gov.tr internet sitesi üzerinde bulunan “Borç Bilgilendirme Servisi” uygulamasından istenen bilgilerin
öğrenileceği belirtilerek; mükelleflerin mağduriyet yaşamamaları için söz konusu e-posta içeriklerine itibar
etmemeleri ve bu konuda Vergi İletişim Merkezini (VİMER 444 0 189) arayabilecekleri önemle duyurulmuştur.
Ayrıca, 15.07.2014 tarih ve 23 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri ile; 2014 yılı ikinci geçici
vergilendirme döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranını % 6,64 olarak belirlenmiştir.
Saygılarımızla
İletişim Bilgilerimiz;
Bizi takip edebileceğiniz facebook adresimiz için tıklayınız.
Tel : (0 222) 222 26 26
Fax : (0 222) 230 72 33
Download

Maliye Bakanlığı Duyuruları