Gümrükler Genel Müdürlüğünün 25.02.2014 tarihli 3814 sayılı tasarruflu yazısı (Suriyeden Metal
Hurda İthalatının Yasaklanması hk.)
T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı: 20117910-170.06.05
Konu: Suriye'den Metal Hurda İthalatının Yasaklanması
25/02/2014 / 3814
GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE
Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan ve bir örneği ilişikte gönderilen 20.02.2014 tarihli ve 22000052 sayılı
yazıda, Suriye'de yaşanmakta olan iç çatışmalar göz önünde bulundurulduğunda Suriye'den ithal
edilen hurdalar ile radyoaktif maddeler ve silah/mühimmat gibi patlayıcıların ülkemize girebileceği ve
bu durumun kamu güvenliği ve halk sağlığı açısından tehdit oluşturabileceği sebebiyle anılan ülkeden
hurda ithalatı gerçekleştirmenin riskler içerdiğinin görüldüğü,
Bu kapsamda Bakanlığımız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Emniyet Genel
Müdürlüğü, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ve Bakanlıkları temsilcilerinin katılım sağladığı toplantıda
Irak'tan hurda ithalatının yasaklanması gerekçelerinin Suriye için de geçerli olduğu hususunda görüş
birliğine varıldığı,
Bu çerçevede, 19.02.2014 tarihli ve 2014/81 sayılı Bakanlık Onayı ile her türlü metal hurdasının,
hurda metallerin ergitilmesiyle elde edilen külçe metallerin ve metal içeren hurda eşyanın Suriye'den
ithalatı ile söz konusu ürünlerin ülkemiz üzerinden transit geçişi ve farklı şekillerde ülkemize girişinin
yasaklandığı belirtilmektedir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür Yrd.V.
EKLER:
EK-1. Yazı örn. (1 sayfa)
DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri
T.C.
EKONOMİ BAKANLIĞI
İthalat Genel Müdürlüğü
Sayı: 11001593
Konu: Suriye’den Hurda Metal ithalatının Yasaklanması
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA
(Gümrükler Gümrük Müdürlüğü)
Suriye ‘de yaşanmakta olan iç çatışmalar göz önünde bulundurulduğundan Suriye’den İthal edilen
hurdalar ile radyoaktif maddeler ve silah/mühimmat gibi patlayıcıların ülkemize girebileceği ve bu
durumun kamu güvenliği ve halk sağlığı açısından tehdit oluşturabileceği sebebiyle anılan ülkeden
hurda İthalatı gerçekleştirmenin riskler içerdiği görülmektedir.
Bu kapsamda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Emniyet
Genel Müdürlüğü, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ve Bakanlığımız temsilcilerinin katılım sağlandığı
toplantıda Irak’tan hurda ithalatının yasaklanması gerekçelerinin Suriye için de geçerli olduğu
konusunda görüş birliğine varılmış olup konuya ilişkin nihai değerlendirmenin Bakanlığımız tarafından
yapılmasının uygun olacağı hususunda mutabakat sağlanmıştır.
Bu çerçevede, 19.02.2014 tarihli ve 2014/81 sayılı Bakanlığımız Onayı ile her türlü metal hurdasının,
hurda metallerin ergitilmesiyle elde edilen külçe metallerin ve metal içeren hurda eşyanın Suriye’den
ithalatı ile söz konusu ürünlerin ülkemiz üzerinden transit geçişi ve farklı şekillerde ülkemize girişi
yasaklanmıştır.
Bilgileri ve gereğini arz ederim.
Bakan a.
Mehmet AZGIN
İthalat Genel Müdürü V.
DAĞITIM
Gereği: Bilgi:
-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
-İçişleri Bakanlığı
-Dışişleri Bakanlığı
Download

Güm.Gen.Müd. Tasarruflu yazısı (Suriyeden Metal Hurda İthalatı)