ÖSYM YERLEŞTİRMEDE KULLANACAĞI PUANLAMA İŞLEMİ NASIL
OLMAKTADIR?
Üniversiteye yerleştirme puanlarının hesaplanmasında üç ana kaynak vardır.
Bunlar;
1. YGS sonucunda elde edilen ham puan
2. LYS sonucunda elde edilen ham puan
3. Adayın orta öğretim sürecinde elde ettiği başarı puanı (OBP)
•
•
•
•
•
Türkiye geneli değerlendirmeye esas alınarak, ortaöğretim bitirme notları (100
üzerinden diploma notu) 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP)
dönüştürülür.
Böylece, 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250 olacak, en yüksek 100
olan diploma notu için de OBP 500 olmaktadır.
50’nin altında olan diploma notları 50 olarak değerlendirilir.
Bu şekilde hesaplanan Ortaöğretim Başarı Puanının yüzde oniksi (0,12)
merkezî sınavdan alınan puana eklenerek adayın yerleştirme puanı
hesaplanır.
Bu düzenleme ile birlikte öğrencinin diploma notu 5 ile çarpılıp OBP’si
hesaplanacaktır. Örneğin öğrencinin diploma notu 70 ise 70x5=350 OBP
puanı olacaktır. Benzer şekilde diploma notu 50 olan öğrenciye 50x5=250 ve
100 olan öğrenciye 100x5=500 OBP puanı verilecektir.
Download

Ösym Yerleştirmede Puan Sistemi