YENİCE DEVLET HASTANESİ
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA
NO
HİZMETİN ADI
1
Poliklinik Hizmetleri
2
Yatarak Tedavi Hizmetleri
3
Laboratuar Hizmetleri
4
5
6
7
8
9
10
Görüntüleme Hizmetleri
(Röntgen)
Görüntüleme Hizmetleri
(USG)
Acil Sağlık Hizmetleri
Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri
(Muayene)
Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri
(Diş Çekimi)
Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri
(Diş Dolgusu)
Sağlık Kurulu Hizmetleri
(Sürekli İlaç Kullanım Raporu)
BAŞVURUDA İSTENEN BİLGİ/BELGELER
Hasta kayıt biriminden kayıt yaptırmış olmalı veya HBS
sisteminden Provizyon almış olmalıdır
T.C. Numaralı Kimlik, Poliklinik muayenesi sonrası hekimin
istemi (Otomasyon üzerinden onay alınması), Hasta Dosyası
T.C. Numaralı Kimlik, Poliklinik muayenesi sonrası hekim istemi
(otomasyon üzerinden yapılır), sonuçlar otomasyon üzerinden
gönderilir
T.C. Numaralı Kimlik, Poliklinik muayenesi sonrası hekim istemi
(otomasyon üzerinden yapılır), İlgili görüntüleme istek formu
T.C. Numaralı Kimlik, Poliklinik muayenesi sonrası hekim istemi
(otomasyon üzerinden yapılır), İlgili görüntüleme istek formu
Varsa T.C. Numaralı Kimlik, Müdahale yapılır. Hastanın genel
durumuna göre; hastanede veya durumuna göre en yakın
Hastaneye Hasta Nakil Ambulansı ve 112 Ambulansı ile sevk
edilir.
Hasta kayıt biriminden kayıt yaptırmış olmalı veya HBS
siteminden Provizyon almış olmalıdır
Hasta kayıt biriminden kayıt yaptırmış olmalı veya HBS
sisteminden Provizyon almış olmalıdır
Hasta kayıt biriminden kayıt yaptırmış olmalı veya HBS
sisteminden Provizyon almış olmalıdır
T.C. Numaralı Kimlik, Hastanın Tetkikleri (Gerekirse), Hekim
istemi
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(En Geç)
1 saat
5 Gün
4 saat
30 Dk
1 Saat
15 Dakika
20 Dakika
30 Dakika
1 Hafta
1 Saat
YENİCE DEVLET HASTANESİ
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA
NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BİLGİ/BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(En Geç)
Dilekçe, Sıhhi İzin Raporu, Doğum Raporu, Ölüm Belgesi
Fotokopisi, Nikah Cüzdanı Fotokopisi
İhtiyaçlar doğrultusunda hazırlanan Talep Formu ve Teknik
Şartname Kamu İhale Kurumu (KİK) internet sayfasında ilan
edilmesi, Gazeteye ihale ilanı verilmesi
Muayeneye gelen hastaların evrak giriş tarihleriyle dosya nosu
kontrol edilir, Yapılan işlemler Bütçe Uygulama Talimatı (BÜT)
ve Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) uygulamalarına uygunluk
yönünden kontrol edilir, Medula Sistemine uygun olanlar
faturalandırılır.
Yazılı başvuru yapacak hasta ve yakınlarının kimlik ve adres
beyanlarını doğru yapıp yapmadıkları ve verilen formu doldurarak
imzalamaları, Sağlık Bakanlığı sitesinin hasta hakları sayfası
üzerinden internet başvurusu
11
Personel İşleri (İzinler)
12
Satın Alma Hizmetleri
13
Faturalama Hizmetleri
14
Hasta Hakları İle İlgili İşlemler
15
Arşiv Hizmetleri
Dilekçe veya ilgili Makam Yazısı
60 Dakika
16
Öğrenci Staj İşlemleri
Kurum Yazısı, Öğrenci dilekçesi
168 saat (~)
17
Organ ve Doku Bağışı İşlemleri
Bağış yapanın T.C. Numaralı Kimliği, İki Şahidin T.C. Numaralı
Kimliği
5 Dakika
15 Gün
30 Gün
1 Ay
10 Dakika
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde hizmetin belirtilen sürede
tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
1.Müracaat Yeri -
YENİCE DEVLET HASTANESİ
2.Müracaat Yeri –
KAYMAKAMLIK MAKAMI
İsim
Emin DALDAL
İsim
Nevzat KARKACI
Ünvan
Hastane Yöneticisi-Başhekim
Ünvan
Kaymakam
Adres
Yenice Devlet Hastanesi
Adres
Hükümet Konağı-Yenice/ÇANAKALE
Tel
0(286)4743010-132
Tel
0(286) 474 42 66
Fax
0(286)4744560
Fax
0(286) 474 42 66
E-Mail
[email protected]
E-Mail
[email protected]
Download

YENİCE DEVLET HASTANESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU