İŞKUR Kütahya İl Müdürlüğü
AKTİF İŞGÜCÜ EĞİTİM PROGRAMLARI VE
İSTİHDAM HİZMETLERİ
26 HAZİRAN 2014
KÜTAHYA
İŞKUR Kütahya İl Müdürlüğü
KURUM HİZMETLERİ
İşbaşı
Eğitim
Programı
İşe
İşveren
Danışman
Hizmeti
Yerleştirme
Hizmetleri
Mesleki
Eğitim
Kursları
Pasif
İşgücü
Tedbiri
İŞKUR Kütahya İl Müdürlüğü
İşgücü taleplerinizi
‘a bildirerek
ülke genelinde ilan edilmesini sağlayabilirsiniz.
SMS
İşe
Yerleştirme
Hizmetleri
Posta
TEL.
Görüşme
İŞKUR Kütahya İl Müdürlüğü
26
İşveren
Danışman
Hizmeti
İş ve Meslek
Danışmanımızın;
firmalara verdikleri
destekler
-Firmaların eleman istemlerini seri bir şekilde ve en
uygun adaylarla buluşturarak karşılamak.
- Meslek edindirme kurs ve işbaşı eğitim
programlarından yararlanmalarını sağlamak.
- Firmaları, istihdam teşvikleri hakkında bilgilendirmek.
İŞKUR Kütahya İl Müdürlüğü
Meslek Edindirme Kursları-1
Firma bünyesinde; firma
eğitmenleri tarafından en az %50
istihdam garantisi verilen
kurslardır.
Kursların açılabilmesi için en az 10
en çok 25 kursiyer gerekmektedir.
Kursiyer
Zaruri Gideri
Günlük 20 TL
GSS
ve
İKMH
PRİMLERİ
Kursun düzenleneceği ortamın
fiziki yapısının eğitime uygun
olması gerekmektedir.
Kurs süresince mesleği öğretecek
lisans, ön lisans mezunu veya usta
öğreticinin bulunması
gerekmektedir.
İŞKUR Kütahya İl Müdürlüğü
Meslek Edindirme Kursları-2
Kurslarda azami eğitim
süresi 160 fiili gündür.
Kursu başarılı bitiren kursiyerlere
«Kurs Bitirme Belgesi» verilir.
İstihdam garantisi; kesinleşen
kursiyer sayısının en az % 50
oranıdır.
-Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta
çalışanların mesleki eğitimlerinin
belgelendirilmesinde;
-4447 Geçici 10.md. İle 36+6 ay
işveren prim teşvikinden
faydalanma imkanında;
İŞKUR KURSLARI firmaya katkı
sağlamaktadır.
İstihdam süresi; 120 fiili günden az
olmamak üzere en az kurs süresi
kadardır.
Kursların her aşamasında, İŞKUR
ile istişare edilmesi gerekiyor.
İŞKUR Kütahya İl Müdürlüğü
İşbaşı Eğitim Programları-1
İşsizlerin firmada çalışarak meslek
edinmelerini amaçlayan bireysel
programlardır.
İŞBAŞI EĞİTİMİ İÇİN KATILIMCIDA
ARANAN ŞARTLAR?
Katılımcı
Zaruri Gideri
Günlük 25 TL
GSS
ve
İKMH
Primleri
Kuruma kayıtlı işsiz olmak.
18 yaşını bitirmiş olmak.
Son altı ay içerisinde programa dahil
olacağı meslekte çalışmamış
olmak.Açıköğretim ve 2.öğretim
öğrencisi hariç, öğrenci olmamak.
İŞKUR Kütahya İl Müdürlüğü
İşbaşı Eğitim Programları-2
Hangi Kuruluşlar Başvurabilir ?
Kamu kurumu haricinde özel sektör,dernek,vakıf,
meslek odaları, işbaşı eğitim programlarına
başvurabilir.
İŞYERİNDE ARANAN ŞARTLAR
En az iki sigortalı çalışanın bulunması
gerekmektedir.
Firmanın son üç aylık çalışan ortalamasına ilave
katılımcı talep edilebilir.
Programın başlangıç tarihindeki çalışan sayısının
%10 ‘u oranında katılımcı talep edilebilir.
İŞKUR Kütahya İl Müdürlüğü
İşbaşı Eğitim Programları-3
Programımız haftada en fazla 45 saat
uygulanabilir.
İşbaşı eğitimin süresi en fazla 160 fiili gündür.
Program süresince başlangıçtaki çalışan sayısının muhafaza
edilmesi gerekmektedir.
Katılımcıların işyerinde en az %20 ‘sinin, en az 60 gün süreyle
aynı meslekte istihdam edilmesi gerekmektedir.
İşbaşı eğitimi vasıfsız işler için (beden işçiliği, temizlik işleri, yük
taşıma vb.) uygulanmamaktadır.
İŞKUR Kütahya İl Müdürlüğü
Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Projesi(UMEM)
 www.beceri10.org.tr
 Proje iki aşamalıdır. Kurs+İşbaşı Eğitim Programı
 Çok taraflı bir ortaklık
projesidir.(İŞKUR,TOBB,MEB)
 Sanayi,Tarım ve Hizmet sektörü odaklı bir
projedir.
İŞKUR Kütahya İl Müdürlüğü
1 Ocak- 31 Mayıs 2014
Dönemi
İl
KÜTAHYA
İŞKUR/Kursiyer Sayısı
İŞKUR/İEP Katılımcı Sayısı
Ocak- Mayıs döneminde 2.945.953,15.-TL
ödenek kurs ve programlar sözleşmeye
bağlanmıştır.
371
639
İŞKUR Kütahya İl Müdürlüğü
Kısa Çalışma Ödeneği
-Genel ekonomik kriz
-Sektörel kriz
-Bölgesel kriz
-Yangın
-Su Baskını
-Deprem
-Patlama
Haftalık Çalışma
Süresinin Geçici
Olarak Azalması
İşyerindeki
işçilere
3 ay
süreyle
Faaliyetin
Tamamen/Kısmen
Geçici
Durdurulması
KISA
ÇALIŞMA
ÖDENEĞİ
ÖDENİR.
İşyerinde
İŞKUR Kütahya İl Müdürlüğü
Ücret Garanti Fonu
İşverenin
Ücret Ödeme
Güçlüğüne
Düşülen Haller
-Konkordato ilan etmesi,
-Aciz Vesikası Alması,
-İflası,
-İflas Erteleme Kararı,
üç aylık
ödenmeyen
ücret
alacakları
Ücret Garanti
Fonundan
ödenir.
İŞKUR Kütahya İl Müdürlüğü
KENDİ İŞİNİ KURMAK İSTEYEN ENGELLİLERE HİBE DESTEĞİ:
Kendi işini kurmak isteyen engellilerin istihdamını sağlayıcı projelere, ilgili
komisyonca uygun bulunması halinde karşılıksız hibe desteği verilmektedir.
KENDİ İŞİNİ KURACAK ENGELLİLERE;
Kuruluş işlemleri desteği: İşyeri kuruluşu için yapılan resmi işlemler, onaylar,
izinler, ruhsatlar gibi masraflar için en fazla 2.000 TL.
İşletme gideri desteği: Kurulan işletmeye 12 ay boyunca fatura karşılığı olmak üzere
işletme giderlerinin (su, elektrik, iletişim, ısınma) en fazla % 60’ını geçmeyecek şekilde
yıllık toplamda en fazla 4.000 TL.
Kuruluş desteği: İşletmenin kuruluşundan itibaren 12 ay boyunca fatura karşılığı
olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım,
sarf malzemesi, ofis malzemesi gibi maliyetler için en fazla 30.000 TL. destek
verilebilecektir.
İŞKUR Kütahya İl Müdürlüğü
Destek verilen proje kapsamında kurulan işletmenin kuruluş tarihinden itibaren en az 2
yıl fiili olarak faaliyetine devam etmesi şart olup, aksi durumun tespiti halinde kuruluş
desteği olarak yapılan ödemeler yasal faizi ile birlikte geri alınacaktır.
Kimler proje hazırlayabilir?
Engelliler ikamet ettikleri il içinde uygulanmak üzere proje sunabilirler. Engelli
bireylerin fiili olarak kendilerinin işbaşında olacakları projeler desteklenecek olup,
engelli birey adına vasi olanların kendi işini kurmasını amaçlayan projeler
desteklenmeyecek.Ayrıca emekli olan engellilerin proje başvuruları da kabul
edilmeyecektir.
Başvuru Yeri ve Son Başvuru Tarihi
www.iskur.gov.tr adresinde bulunan Başvuru Rehberinde belirtilen kurallara uygun
olarak hazırlanacak projeler,24 Haziran 2014 tarihinde başlayıp, 12 Eylül 2014 tarihi
akşamına kadar Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine istenilen bilgi ve
belgelerle birlikte elden veya posta ile teslim edilmelidir.
İŞKUR Genel Müdürü başkanlığında tüm paydaş kurum ve kuruluşların
temsilcilerinden oluşan Komisyon tarafından Kasım ayında değerlendirilecek
projelerden uygun olanlara finansal destek verilecek.
Konu ile ilgili olarak 81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri veya
Hizmet Merkezlerinden veya 444 75 87 numaralı telefondan ayrıntılı bilgi alınabilir.
İŞKUR Kütahya İl Müdürlüğü
Teşekkür ederim.
Hüsnü BALCI
İl Müdürü V.
0-274-223 61 86-89
www.iskur.gov.tr
444 75 84 İŞKUR İletişim Hattı
[email protected]
Download

8. Aktif İşgücü Eğitim Programları ve İstihdam Hizmetleri