SOMA MYO TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ‘‘MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE
ÇALIŞANLARA VERİLEN İŞBAŞI VE MESLEKİ EĞİTİMLERİNİN AVRUPA
BİRLİĞİ STANDARTLARINA UYUMLAŞTIRILMASI” İSİMLİ PROJENİN
KAPANIŞ TOPLANTISI YAPILDI
Celal Bayar Üniversitesi Soma Meslek Yüksekokulunun yürütmüş olduğu, Zafer Kalkınma
Ajansı tarafından desteklenen, “Madencilik Sektöründe çalışanlara verilen işbaşı ve mesleki
eğitimlerinin Avrupa birliği standartlarına uyumlaştırılması” isimli projenin kapanış toplantısı
yapıldı. Toplantı Proje kapsamında yapılan 60 kişilik eğitim salonunda gerçekleştirildi.
Projenin kapanış toplantısına, Celal Bayar Üniversitesi Soma Meslek Yüksekokulu Müdürü
ve Proje Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Ayla Tekin, Celal Bayar Üniversitesi Soma Meslek
Yüksekokulu Müdür Yrd. ve Proje Koordinatör Yardımcısı Öğr. Gör. Fırat Tekin, Prof Dr.
Deniz Mamurekli, Müdür Yrd. Öğr. Gör. Tamer Cebeci, Öğr. Gör. Erkan Hafızoğlu, Öğr.
Gör. Fatih Suvaydan, Yüksekokul Sekreteri İbrahim Alp hazır bulundular.
Proje Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Ayla Tekin yapmış olduğu açıklamasında’’Gelişen
teknoloji ve değişen çalışma koşulları mesleki eğitimlere verilen önemi arttırmaktadır.
Ülkemiz genelinde önemli bir kömür rezervine sahip olan birçok maden personelinin
bulunduğu Soma’da ve TR33 Bölgesinde çalışan personele bağlı risk faktörlerini önlemek
amaçlı verilen işbaşı ve mesleki eğitimler; çalışanların insan kaynaklı hatalarının azalması ve
iş kazalarının önlenmesi açısından son derece önemlidir. Bu amaçla Bizler CBÜ Soma MYO
olarak 2011 yılından itibaren Soma Kömür İşletmeleri ve Demir Export çalışanlarına zaten bu
eğitimleri vermekteyiz.
Bu eğitimlerimizin yanında, Zafer Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Sosyal Kalkınma
Mali Destek Programı adı altında İş başı eğitimlerin yaygınlaştırılması amacı ile “Madencilik
Sektöründe çalışanlara verilen işbaşı ve mesleki eğitimlerinin Avrupa birliği standartlarına
uyumlaştırılması” isimli projemizi tamamladık. Bu projenin temel amacı maden sektöründe
çalışan personelin işbaşı, iş güvenliği ve mesleki eğitimlerinin AB Standartlarına ulaştırılarak
eğitim kalitesinin arttırılması ve çalışanlara aktarılmasıydı.
Proje kapsamında Proje ekibimiz altı gün Almanya’da Issa(International Social Security
Assocition) Mining ve Alman Kaza Sigortası Genel Müdürlüğünde incelemelerde bulundular
Ayrıca Bochum'da bulunan Georg Agricola University of Applied Sciences- Technische
Fachhochschule Georg Agricola (TFH)'yı ziyaret ederek projeyi tanıtan sunum yaptılar.
Almanya’daki incelemeler sonucunda bir eğitim programı oluşturuldu. Ayrıca bu eğitimleri
verebileceğimiz Yüksekokulumuz bünyesinde 60 kişilik modern bir eğitim salonu
oluşturuldu. Hazırlanan eğitim salonumuzda yeni eğitim programı ile toplam 104 adet kurs
içerisinde 1978 kişiye ilk işe giriş ve iş güvenliği eğitimleri verildi. Proje İştirakçi Ortakları
Ege Linyitleri İşletmesi Müessese Müdürlüğü ve Soma Kömür İşletmeleri ile bu programın
tanıtımları yapıldı. Ayrıca İştirakçi Ortağımız Soma Kömür İşletmeleri AŞ. Eğitim alan kişiler
içerisinden yirmi altı yaş altı 92; yirmi altı yaş üzeri 68 kişi olmak üzere toplam 160 kişiye
istihdam sağladı.
Proje süresince bizlere desteklerini esirgemeyen, Projede her türlü desteği sağlayan
Rektörümüz Sayın Prof Dr. Mehmet Pakdemirli’ye, Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı
çerçevesinde, bu imkânın yaratılmasını sağlayan Zafer Kalkınma Ajansı’na, Proje çalışmaları
süresince her türlü desteğini esirgemeyen ve proje iştirakçi ortağımız olan Ege Linyitleri
İşletmesi Müessese Müdürü Sayın Hakkı Duran ve ekibine, Yine Proje çalışmaları süresince
her türlü desteğini esirgemeyen ve proje iştirakçi ortağımız olan Soma Kömürleri A.Ş
İşletmesinin bağlı bulunduğu Soma HOLDİNG Genel Koordinatörü Sayın Ramazan Doğru ve
ekibine, Ayrıca, proje ekibimizin Almanya’daki kontrol ve eğitim ziyaretleri sırasında öncesi
ve sonrasında bize bu imkanı sağlayan ISSA Genel Sekreteri Sayın Helmut Ehnes’e, ISSA
Yetkilisi Sayın Nevzat Bağlı’ya ve oradaki çalışmalarda emekleri geçen; Sayın Uwe Seeger
(RAG Deutsche Steinkohle), Klaus Stahl, Herr Heinz Bösel (BG RCI), Georg Agricola
University of Applied Sciences- Technische Fachhochschule Georg Agricola (TFH) dan Prof. Albert
Daniels (TFH), Bayan Daniela Naumann (TFH), Dr. Tansel Doğan(TFH), Thomas Lengelling
ve Roman Loeffen (BG RCI) (RWE) teknik elemanlarına teşekkür ederiz.” Dedi. Kapanış
toplantısı Prof. Dr. Deniz Mamurekli’nin verdiği iş güvenliği eğitimi ile son buldu.
Download

madencilik sektöründe çalışanlara verilen işbaşı ve mesleki