GEOVISION GROUP
ÇÖZÜMLERİ
Geovision Group
Araştırma
Route To Market
Geovision Group, Türkiye ve Dünyadaki lider firmalara Coğrafi Bilgi
Sistemleri altyapısı ile Satış & Dağıtım ve Pazarlama çözümleri sunan
danışmanlık ve teknoloji firmasıdır.
Geovision Group, 2014
Geovision Group
Coğrafi bazlı Türkiye’nin en büyük satış noktası veri tabanını
yönetmektedir.
Kendi teknolojileri ile geliştirdiği, onaylı 3 Tubitak projesi
bulunmaktadır.
Müşteri Satış Noktaları ile ilişkilendirilebilen %100
denetimli saha araştırma hizmetleri vermektedir.
Dünyadaki lider optimizasyon yazılımları ile stratejik
satış bölgeleri planlama, satış & dağıtım rut
optimizasyon çözümleri sunmaktadır.
Geovision Group, 2014
Geovision To Market
Veri Tabanı Yönetimi
ve İlave Uzay
Araştırma ve Denetim
Dağıtım
Optimizasyonu
Geovision Group, 2014
Nokta Bazlı
Segmentasyon
Rut Optimizasyonu ve
Yönetimi
Veritabanı Yönetimi ve İlave Uzay
 Türkiye ve Rusya’daki yaklaşık 600.000 satış noktası
dinamik bir platform üzerinden kontrol edilmektedir.
 Entegrasyon ile müşteri veritabanı ve Geovision Group veritabanı birleştirilerek
 Kapalı, Devir, Mükerrer noktaların tespiti
 Nokta Kimlik Bilgileri veri kalitesinin arttırılması
 Noktalara koordinat kazandırılması sağlanmaktadır.
 Entegrasyon sonrasında Geovision Group nokta
uzayından ilave satış noktası sağlanabilmektedir.
 Veri Tabanı Yönetimi ile verinin sürekli güncelliği ve güvenilirliği korunmaktadır.
Geovision Group, 2014
Verit
aban
ı
Yöne
timi
ve
İlave
Uzay
Veritabanı Yönetimi ve İlave Uzay
Nokta Uzayına %100 hakimiyet
İlave Uzay ile Numerik Dağılım Artışı
Artan Satış Başarısı
Verimlilik
Coğrafi Bilgi Sistemleri Altyapısının Oluşturulması
Finansal Riskin Azaltılması
Geovision Group, 2014
Maliyetler
Geovision To Market
Veri Tabanı Yönetimi
ve İlave Uzay
Nokta Bazlı
Segmentasyon
Geovision Group, 2014
Segmentasyon
Nokta
Segmentasyonu
Saha Araştırmaları
Satış Verileri
Analizler
Picture Of Success
Ürün Kanal Matrisleri
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Hizmet Seviyeleri
Geovision Group, 2014
Segmentasyon
Doğru Satış Noktalarıyla Artan Satış Başarısı
Doğru Yatırım Karar Desteği
Hedef kitleye uygun ürünlerin doğru noktalarda bulunması
Penetrasyon ve Ciro Artışı
Doğru Servis Süresi
Doğru Ziyaret Frekansı
Geovision Group, 2014
Geovision To Market
Veri Tabanı Yönetimi
ve İlave Uzay
Nokta Bazlı
Segmentasyon
Rut Optimizasyonu ve
Yönetimi
Geovision Group, 2014
Stratejik Satış Bölgeleri ve Rut Optimizasyonu
 Stratejik Satış Bölgeleri
Satış
Operasyon
analizi
sonrasında
simulasyonlar
yapılmakta ve müşteriye sunulan alternatif senaryolara
göre müşteri stratejilerine en uygun Stratejik Satış
Bölgeleri Oluşturulmaktadır.
 Rut Optimizasyonu
Nokta hizmet seviyeleri ve saha operasyon kriterleri
dahilinde en optimal günlük sıralı ziyaret rutları müşteri
stratejileri doğrultusunda oluşturulmaktadır.
Geovision Group, 2014
Stratejik Satış Bölgeleri ve Rut Optimizasyonu
Optimizasyon Öncesi ve Sonrası Rutlar
Optimizasyon Öncesi ve Sonrası Bölgeler
Geovision Group, 2014
Rut Yönetimi
 Belirlenen Frekans, Gün ve Sırada Ruta uyumun takibi
 Ziyaret / Satış Başarısı
 Satış Yapılamayan Nokta Analizi
 Nokta Uzayı Güncelliğinin Takibi
Geovision Group, 2014
Rut Uyum
Analitik Rut Planları
Gps Logları
Rut Uyum Raporları
Ziyaret Verileri
Araç Takip Sistemi
Geovision Group, 2014
Mobil Sistemler
Rut Uyum
Geovision Group, 2014
Rut Optimizasyonu ve Yönetimi
Maliyetlerin Düşürülmesi
Müşteri İlişkilerinin Geliştirilmesi
Km, Zaman, Yakıt, Bakım Tasarrufu
Kapasite ve İş Yükü Dengesi
Verimliliğin Artması
Kaynakların Verimli Kullanılması
Düzenli Ziyaret
Müşteri Hizmet Seviyelerinin Yükseltilmesi
Numerik / Ağırlıklı Dağılım ve Ciro Artışı
Müşteri Beklentilerinin Karşılanması
Sürdürülebilir İş Süreçleri
Daha Fazla Ziyaret
Büyüyen İş Hacmi
Rut Dışı Ziyaretlerde Azalma
İzleme ve Değerlendirme Gücü
Geovision Group, 2014
Geovision To Market
Veri Tabanı Yönetimi
ve İlave Uzay
Nokta Bazlı
Segmentasyon
Dağıtım
Optimizasyonu
Geovision Group, 2014
Rut Optimizasyonu ve
Yönetimi
Dağıtım Optimizasyonu
 Dinamik Dağıtım
Dağıtım Operasyonu analiz edilerek müşteri stratejilerine uygun
alternatif dağıtım modelleri ile dinamik dağıtım (kamyonlaştırma)
otomasyonu ve rut optimizasyonu sağlanmaktadır.
Geovision Group, 2014
Dağıtım
Optimizasyonu
Dağıtım Optimizasyonu
Optimizasyon sürecinde saha ile ilgili operasyon
detayları, her türlü öncelik ve kısıtlar depo / lojistik
yöneticisi, sevk memuru (dispatcher)
ve araç
kullanıcılarından toplanmaktadır.
Dağıtım
Optimizasyonu
Toplanan veriler sisteme girilmekte ve
müşteri stratejilerine en uygun modeller
kurgulanmaktadır.
Model uyarlaması tamamlandıktan sonra canlı geçişi
öncesinde parallel run yapılarak kurgu test
edilmekte ve kazanımlar (ROI) raporlanmaktadır.
Geovision Group, 2014
Dağıtım Optimizasyonu
Maliyetlerin Düşürülmesi
Müşteri İlişkilerinin Geliştirilmesi
Km, Zaman, Yakıt, Bakım Tasarrufu
Zamanında Teslimat
Dağıtım Stratejilerinin Merkezden Yönetilmesi
Müşteri Hizmet Seviyelerinin Yükseltilmesi
Verimliliğin Artması
Numerik / Ağırlıklı Dağılım ve Ciro Artışı
Kaynakların Verimli Kullanılması
Müşteri Beklentilerinin Karşılanması
Full Kapasite Kamyonlaştırma
Büyüyen İş Hacmi
Daha Fazla Nokta Ziyareti
İzleme ve Değerlendirme Gücü
Geovision Group, 2014
Sürdürülebilir İş Süreçleri
Geovision To Market
Veri Tabanı Yönetimi
ve İlave Uzay
Araştırma ve Denetim
Dağıtım
Optimizasyonu
Geovision Group, 2014
Nokta Bazlı
Segmentasyon
Rut Optimizasyonu ve
Yönetimi
Araştırma ve Denetim
 Hedef / Performans Ölçüm Araştırmaları
 Tüm Kanallarda Mağaza İçi Mükemmellik / Scorecard Araştırmaları
•
•
•
•
•
•
Ürün Bulunurluğu
Planogram
Raf Payı
Fiyat
Tanzim Teşhir Ürünleri
POP Uygulamaları
 Ticari Pazarlama Araştırmaları
 Modern Kanal Paneli
 Custom Araştırmalar
 Insert Araştırmaları
 Ürün/Stok Erime Hızı (Pazar Payı Ölçümü)
Geovision Group, 2014
Araştırma ve Denetim
Veriler Geovision Group IT ekipleri tarafından
geliştirilen Android tabanlı yazılımlar ve son
teknoloji
tablet
bilgisayarlar
aracılığıyla
toplanmaktadır.
Yapılan çalışmalar GPS üzerinden takip edilerek kayıt
altına alınmakta, nokta içinde toplanan veriler resimleri
çekilerek
online
Geovision
Group
Sistemlerine
aktarımaktadır.
Geovision
Group
Denetim
ekipleri
tarafından %100 denetlenen veriler
müşterilere raporlanmaktadır.
Geovision Group, 2014
Raporlama
Excel Raporlama
Web Raporlama
BI Raporlama
Geovision Group, 2014
Araştırma ve
Denetim
Araştırma ve Denetim
Müşteriye ve İş Koluna Özel Nokta Seçimi
Araştırma ve
Denetim
%100 Denetim ile güvenilir veri
Hızlı ve Müşteriye Özel Raporlama
Müşteri Satış Noktaları ile ilişkilendirilebilen Raporlar
Geovision Group, 2014
Geovision Group
Teşekkürler 
Geovision Group, 2014
İletişim Bilgileri
Muradiye Mah. Nüzhetiye Cad. Kalıpcı Sok. No:4
34357 Beşiktaş, İstanbul – Türkiye
TEL : +90 212 327 92 05
FAX : +90 212 327 92 06
E-mail : [email protected]
Geovision Group, 2014
Download

GeoVision To Market